Den ortodoxa rabbinen Dan Korns skamliga påhopp på Katerina Janouch i Expressen

Katerina Janouch är inte någon makthavare. Hon är inte statsråd, riksdagsledamot, lokalpolitiker eller myndighetschef. Ändå ger Expressens biträdande kulturchef Jens Liljestrand och den ortodoxa rabbinen Dan Korn sig på henne.

Den flitiga skribenten Dan Korn skriver i artikeln ”För Katerina Janouch står världen i brand”: ”På denna sida frågade Jens Liljestrand för en tid sedan ’Hur är det att vara Katerina Janouch?’. Jag skulle vilja fortsätta där han slutade och fundera på hur det är.”

Katerina Janouch har själv svarat på Liljestrands och Korns påhopp. Det jag fäste mig vid i Korns artikel är hans lömska skutt ända till boktryckarkonstens barndom på 1400-talet när han redogör för skrifter som utlovar jordens snara undergång i stället för att börja med Gamla testamentet (hebreiska bibeln) fortsätta med Nya testamentet och sedan domedagsprofeten Muhammed. Korn nämner ju faktiskt harmageddon, namnet på platsen för slutstriden i Uppenbarelseboken 16:16 ”Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.” Uppenbarelseboken är inspirerad av Gamla testamentets profet Hesekiel som bland annat skriver 7:2 ”Slutet har kommit, slutet har kommit för jordens fyra hörn.” Och 7:6 ”Slutet har kommit, slutet har kommit. Slutet är över dig. Undergången nalkas, den nalkas dig som bor i landet.” I den apokalyptiska boken Daniel står det 8:17 ”Människa! Du skall veta att synen avser den sista tiden.” Och 7:19 ”Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede: det är om den sista tiden det handlar.” Profeten Amos skriver 9:1 ”Jag såg Herren stå vid altaret. Han sade: Jag skall slå till pelarhuvudena, så att trösklarna skakar och alla förgås vid jordbävningen. Dem som blir kvar skall jag dräpa med svärd.” I Sefanjas bok står det under rubriken Dom över de avfälliga: ”Allt skall jag utplåna från jordens yta, säger Herren.”

Detta är bara ett ytterst litet axplock. Det är väl ingen vild gissning att anta att skildringarna av jordens snara undergång som spreds tack vare boktryckarkonsten har haft Bibeln som inspirationskälla. Det kunde Dan Korn faktiskt ha nämnt.

Den amerikanska författaren Gore Vidal (d. 2012) hävdar att monoteismen är det i särklass värsta som hänt mänskligheten, vilket jag håller med om. Han kallar alla de tre engudsreligionerna judendom, kristendom och islam för omänskliga, han kallar dem totalitära. Han kallar Gamla testamentet som dessa tre religioner utgår från för en barbarisk bronsålderstext. Man kan på Wikiquote läsa vad han anser om monoteismen och om monoteismens manliga jordiska ombuds behandling av kvinnorna.

Dan Korn har utbildat sig till ett hämndlystet, svartsjukt övernaturligt väsens jordiska ombud och försöker framställa sig som en förnuftig och vis man. Han är bosatt i Manchester, Storbritannien. I 22 år var han bosatt i Antwerpen, Belgien. I artikeln manar han folk i Sverige att hålla huvudet kallt.

Hur kallt går det att hålla huvudet när man läser om stamkrigen, den etniska rensningen, den hämndlystna guden och behandlingen av kvinnor i Gamla testamentet?

Dan Korn skriver: ”Tron på den sista striden är som gjord för extremism. Folk är aldrig så brutala och grymma som när de tror att de utkämpar den sista striden för en god sak.”

Det hade varit föredömligt om Dan Korn gett exempel hämtade ur Gamla testamentet i stället för att ge sig på Katerina Janouch. Det går att slå upp praktiskt taget vilken sida som helst i Gamla testamentet för exempel på hur grymma och brutala folk förväntas vara för att tillfredsställa den hämndlystna Herren, för att inte tala om vad Herren tänker göra med dem som inte lyder hans befallningar. Frågan jag ställer mig är: Hur är det är att vara Dan Korn?

12 januari 2019

Mona Lagerström fil dr

 

 

1 kommentar

  1. Våra journalister granskar inte makten, de granskar folket i första hand. Speciellt modiga människor som vågar ifrågasätta makten.
    Det är Korns och Liljestrands artiklar ett exempel på.
    Vi hade byggt ett samhälle för ca 9 milj människor. På två decennier släpper de styrande in över en miljon människor netto. De senaste fyra åren över en halv miljon beviljade uppehållstillstånd. Nästkommande fyra år lika mycket till och med den senaste politiska överenskommelsen ska detta öka.
    Våra styrande är extremister som tror att människor som motsvarar en storstad kan tas in i Sverige varje år och det ska bli så bra med att ta in människor som ser ned på demokratin och den svenska kulturen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *