Göteborgspolitikern Teysir Subhi (Fi) sprider desinformation om Göteborgs stora moské på Hisingen. Moskén drivs av globala islamofascistiska och islamonazistiska Muslimska brödraskapet

Vilken politiker skulle komma på tanken att påstå att kritiker av exempelvis Knutbysekten ”bedriver klappjakt på svenskar med kristen tro”, ”hetsar mot troende kristna”? Det är exakt den metoden Teysir Subhi använder i sin debattartikel i Göteborgs-Posten 13 mars 2020 ”Sverigedemokraterna misstänkliggör muslimer i Göteborg”. I stället för att hålla sig till sakfrågan, moskéns kvinnosyn och sekten som driver moskén, positionerar hon sig i förhållande till SD, trots att SD:s debattartikel 10 mars ”Förbjud moskéer som sprider kvinnoförtryckande budskap” är en kommentar till forskaren Magnus Ranstorps debattartikel 24 februari 2020 ”Göteborgs moské legitimerar åsikten att en hustru inte kan neka sin man sex”. Teysir Subhi nämner över huvud taget inte Magnus Ranstorps artikel. Det är SD hon positionerar sig mot.

Det är viktigare vem som framför kritik än vad kritiken gäller.

På Feministiskt initiativs hemsida står det att hon är ”en klockren intersektionell debattör”.

Begreppet intersektionell är ett marxistiskt nyord. Arbetarklassen har inte visat sig vara intresserad av en revolution. Marxisterna har därför hittat på en mängd nya grupper de anser är förtryckta och som de utsett sig till talespersoner för. Kollektivet ”muslimer” är en av grupperna. Teysir Subhi påstår att ”muslimer” är en utsatt grupp.

Kollektiviseringen av alla utlandsättade med rötter i länder där islam är den dominerande religionen har missbrukats så ofta, inte minst av Muslimska brödraskapets aktivister, att metoden är genomskådad och passé sedan länge.

Denna passus visar att SD är Teysir Subhis måltavla, samtidigt som hon förtiger Muslimska brödraskapets islamofascistiska och islamonazistiska ideologi: ”Lika lite som vi vill förbjuda SD för deras frekventa länkande till rasistiska och nynazistiska sidor på nätet, så kan vi inte förbjuda moskéer.”

Liksom denna: ”Att ens föreslå att förbjuda Göteborgs största moské måste sättas in i sitt större sammanhang – SD:s klappjakt på svenskar med muslimsk tro. När andra partier närmar sig deras gamla frågor så måste de hitta ännu mer extrema och löjeväckande förslag för att visa sig tuffa inför sin väljarbas. I dagarna har kommunen tvingats hantera olagliga SD-förslag som att inte anställa personer som inte handhälsar och att avbryta allt stöd till Sveriges största muslimska studieförbund.”

Här skriver Teysir Subhi i klartext att hon stöttar Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd! Att det är ett ”olagligt förslag”, att det är ”löjeväckande” att neka skattemedel till deras demokratifientliga verksamhet.

Ibn Rushd är ett islamistisk studieförbund. Det innebär att de är ett politiskt studieförbund, att deras tolkning av islam är att islam ska styra landets och individens liv in i minsta detalj.

Det är missvisande att skriva att de är ”Sveriges största muslimska studieförbund”.

Ibn Rushd har år efter år, trots massiv kritik, bjudit in talare med en utpräglad demokratifientlig retorik, inte minst judefientlig retorik.

SD skriver i sin motion: ”Göteborgs kommun betalade 2019 ut minst 1.361.583 kr till Ibn Rushd. Dessa utbetalningar skedde centralt via social resursnämnd till Ibn Rushd enligt gällande schabloner. Har mer skattepengar gått till Ibn Rushd från Göteborgs stad? I så fall, hur mycket och från vilken nämnd?”

Det är en i allra högsta grad väsentlig fråga som alla politiker i Göteborgs kommunfullmäktige borde ställa sig. Och alla Göteborgs invånare som via skatten försörjer denna demokratifientliga sekt!

Det är en horribel summa. Dessutom får Ibn Rushd 27 miljoner kronor av Folkbildningsrådet.

SD skriver vidare i sin motion att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet och hänvisar till rapporter skrivna av forskarna Magnus Ranstorp och Aje Carlbom som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beställt och publicerat. Aje Carlbom har en bild i rapporten publicerad 2018 på sidan 28 som visar att Göteborgs moské, liksom Ibn Rushd, ingår i europeiska Muslimska brödraskapets nätverk.

SD:s motion visar att SD har satt sig in i vad Ibn Rushd representerar. Det är inget fel på innehållet i motionen.

Felet är uppenbarligen att det är SD som författat motionen.

Motionen borde läsas av alla Göteborgs invånare, oberoende av partipolitisk hemvist, som värnar om det demokratiska styrelseskicket och som vill veta hur deras skattepengar används.

Jag har skrivit en hel bok om Muslimska brödraskapet och mängder med blogginlägg om deras ideologi och koppling till Göteborgs moské och Ibn Rushd. Aktivisterna har i decennier motarbetat det demokratiska styrelseskicket, med hjälp av skattemedel!

Ahmed Ghanem, moskéns VD, tillhör den inre kärnan i Muslimska brödraskapets svenska gren. Han har varit med från början och byggt upp nätverket i Sverige och Europa. Att moskén länkar till den reaktionära skriften ”The Muslim Guide” är, som också Magnus Ranstorp påpekar, inget olycksfall i arbetet. Muslimska brödraskapet har en vidrig kvinnosyn.

Teysir Subhi är en oärlig politiker. Hon döljer sitt stöd för det globala monstret Muslimska brödraskapet genom att gömma sig bakom SD.

14 mars 2020

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken går att köpa på Adlibris och Bokus

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *