Skitsnack Nyamko Sabuni! Sverige har ingen integrationsskuld! Lägg av din offerretorik och vänd blicken mot din bror Kitimbwa Sabuni, din svägerska Fatima Doubakil, Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och det offentligt finansierade inbördeskrig de bedriver tillsammans med det akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA). Det är dessa skattefinansierade inbördeskrigare som hånar och förtalar den svenska demokratin som har orsakat integrationshaveriet. Det vet du mycket väl. Det var du som 2006–2010 rensade upp efter din brorsas och svägerskas kompisar, Mona Sahlins integrationspolitiska utredare hederskulturförnekarna och ArA-aktivisterna Masoud Kamali, Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari, Adrián Groglopo och fick upp hedersförtryck på den politiska dagordningen

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni skriver en debattartikel i DN 2 juli 2020, Integrationsskulden: halv miljon utrikes födda riskerar fattigdom, där hon utmålar invandrare som offer. I decennier har invandrarna utmålats som offer. De är tröttsamt. Det är kontraproduktivt. Det är missvisande.

Sabuni skriver om den höga arbetslösheten i ”utanförskapsområden” och att Liberalerna vill vända på det. ”En ny underklass växer fram och vi ser nu, i vissa områden i Sverige, en återgång till ett Fattigsverige.”

Vidare: ”När en politik nu formuleras för att resa oss ur coronakrisen måste vi samtidigt utforma en politik som reser oss ur den integrationskris som rådde före pandemin. Integrationskrisen har byggts upp under lång tid genom att nyanlända invandrare gjorts bidragsberoende och maktlösa, ofta i utsatta och otrygga områden. Denna skuld efter politisk underlåtelse måste nu betalas av.”

”Gjorts bidragsberoende?”

Det är inte synd om utlänningar som fått uppehållstillstånd i välfärdsstaten Sverige. Det är inte synd om familjer som skaffar sju, åtta, nio barn eftersom det är mer lönsamt än att lära sig svenska och skaffa ett arbete. Vad är det för fel med att utbilda invandrare om familjeplanering? Det är en utmärkt utbildning för att undvika trångboddhet och för att öka möjligheterna till egen försörjning och att barnen går ut skolan med goda betyg.

Nyamko Sabuni:
Invandrare är inte maktlösa. Det är din bror och svägerska levande bevis på, liksom Muslimska brödraskapets aktivister och ArA-aktivisterna. Tvärtom är det otroligt lukrativt att vara invandrare och utmåla Sverige som rasistiskt och islamofobiskt.

Du skriver: ”Vår misslyckade integrationspolitik, där vi öppnat dörren till Sverige som land, men inte till vårt samhälle, kommer att bli förödande.”

Din och övriga politikers ovilja att diskutera inbördeskriget mot den svenska demokratin och identifiera inbördeskrigarna är förödande för Sverige.

Att strypa alla offentliga medel till Muslimska brödraskapets aktivister (bland andra Ibn Rushd, vilket inkluderar din bror Kitimbwa Sabuni och svägerska Fatima Doubakil) och ArA-aktivisterna (Nationella sekretariatet för genusvetenskap, Göteborgs universitet och CEMFOR, Uppsala universitet) är en lämplig start.

Kräv att regeringen gör det. Här får du lite underlag inför presentationen av dina krav på regeringen att strypa alla offentliga medel till inbördeskrigarna/separatisterna som förkastar vår demokrati.

För snart två decennier sedan publicerade socialantropolog Aje Carlbom sin doktorsavhandling The imagined versus the Other. Multiculturalism and the representation of Muslims in Sweden (2003) där han tog död på den redan då florerande myten att det är det fientliga majoritetssamhällets fel att invandrartäta stadsdelar växer fram. Eller för att använda dina ord: att svenskarna inte öppnat dörren till samhället.

Det är invandrarna själva som stängt dörren och skapat enklaver visar Aje Carlbom och redogör för intervjuer han gjort. För sin doktorsavhandling bosatte han sig med sin familj i den invandrartäta stadsdelen Rosengård i Malmö.

År 2005 skrev han i Axess nr 7 2005 artikeln ”Enklaven utmanar nationalstaten” om att det finns en aktiv vilja bland en del invandrare att inte integreras utan att de i stället upprättar parallellsamhällen. ”Islamisterna är det tydligaste exemplet.”

Din bror Kitimbwa Sabuni och svägerska Fatima Doubakil är islamister.

Den 2 maj år 2006 medverkade Aje Carlbom i journalisten Magnus Wennerholms reportage i Uppdrag granskning om islam och integration del 2. Här är reportaget som handlar om Socialdemokraternas samarbete med Sveriges muslimska råd. Islamisten Mahmoud Aldebe, som krävt särlagstiftning för ”muslimer”, får stort utrymme.

I januari år 2009 presenterade Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos, Försvarshögskolan, den så kallade Rosengårdsrapporten, Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö.

Den 6 december 2009 medverkade Aje Carlbom i journalisten Evin Rubars reportage Slaget om muslimerna där han än gång talar om islamister.

I januari 2017 publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis rapport Muslimska brödraskapet i Sverige.

Den 16 juni 2020 skrev Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren om Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, ”Statsstödd folkbildning för islamism” del 1 och den 17 juni del 2 i nättidskriften Kvartal.

Och här, Nyamko Sabuni, får du ett litet axplock av din brors och svägerska antidemokratiska och separatistiska verksamhet.

Här 5 mars 2013 sitter din bror Kitimbwa Sabuni tillsammans med Muslimska brödraskapets Helena Benaouda och Elvir Gigovic

när de presenterar rapporten till FN om det rasistiska och islamofobiska Sverige, skriven i Ibn Rushds regi. Muslimska brödraskapet är ett monster med förgreningar i hela världen. Det är totalitärt styre de propagerar för.

Här ger litteraturdocenten och kulturdebattören Johan Lundberg i artikeln ”Med antirasismen som täckmantel” sin uppfattning om alternativrapporten till FN.

Här kräver din bror 6 mars 2013 att SVT ska skapa särregler för ”muslimer” och tillåta att ”muslimska” nyhetsankare får bära Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab i strid med den strikta policyn att nyhetsankare ska vara neutralt klädda.

Och här, Nyamko Sabuni, deklarerade din fullblodsrasist till bror 2 maj 2012 i DN, i samband med konstnären Makode Lindes tårta som kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) satte tårtspaden i, att ”vita” inte har rätt att uttala sig om svarta. Din bror demonstrerar att han är separatist, det vill säga motståndare till integration, när han kallar svarta som värnar om demokratins principer för ”inbäddade informanter”, ”Onkel Tom”.

Han skriver: ”Den gängse svenska diskussionen om rasism är ganska tömd på maktanalys men det finns ändå en implicit förståelse att det spelar roll vem som talar om en rasialiserad grupp. Det innebär att vita aktörer inte kan göra eller säga vad som helst i relation till icke-vita och i det läget kommer fenomenet inbäddade informanter att spela en viktig roll för att upprätthålla den rådande ordningen.”

”Den rådande ordningen” är detsamma som den svenska demokratin.

Själv tar han sig rätten att vräka ur sig vad som helst om majoritetsbefolkningen. Han tar sig också rätten att vara talesperson för landets invandrade befolkning och tala om för dem vilka åsikter som är godkända och inte godkända.

Och i den här artikeln 20 april 2016 försvarar han Muslimska brödraskapsaktivisten Mehmet Kaplan när Kaplan tvingades avgå på grund av sitt samröre med turkiska fascistiska Grå vargarna. Och visar än en gång att han är fullblodsrasist när han kommenterar journalisternas hudfärg.

Och här 20 december 2016 i artikeln ”Koloniala orsaker till överdödligheten i förorten” i Feministiskt perspektiv visar din bror än en gång att han är fixerad vid hudfärg och gör likadant som du när han skyller problemen i ”utanförskapsområden” på majoritetsbefolkningen.

Här samsas din bror, svägerska och ArA-aktivisterna i ett generalangrepp på demokratin i samtalsserien ledd av Adrián Groglopo, som var sekreterare i den integrationspolitiska gruppen som du städade upp efter när du utnämndes till integrationsminister 2006.

Nyamko Sabuni: Börja i rätt ände. Vad ArA-aktivisterna ställt till med vet du redan. Nu har de fått ett eget centrum, CEMFOR. Kräv att regeringen lägger ner det.

Kräv också att regeringen ger statsvetaren Anders Westholm upprättelse och att regeringen tillsätter en ny integrationspolitisk utredning som kartlägger de totalitära maktstrukturerna i vissa invandrartäta områden, se det här blogginlägget. Det var ArA-aktivisterna som sprängde hans utredning och deklarerade att det är rasism och stigmatiserande att kartlägga invandrares makt och inflytande i det svenska samhället i förhållande till majoritetsbefolkningens. Det är ArA-aktivisterna som bär skulden till att det ser ut i Sverige som det gör i dag.

Journalisten Johanna Bäckström Lerneby ger ett utsnitt ur verkligheten i den invandrartäta stadsdelen Angered i Göteborg i den mycket läsvärda boken, Familjen. Vissa säger maffia, själva kallar de sig problemlösare (2020). Hennes bok är en utmärkt illustration till varför det är så viktigt med en kartläggning av makt och inflytande i invandrartäta områden. En klan har satt skräck i ett helt område. Klanledaren, som kom till Sverige på 1980-talet, är dessutom imam, vilket gett honom ännu mer makt över invånarna.

Nyamko Sabuni. Sätt dig in i vad Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren skriver om Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Kräv att regeringen omgående drar in de offentlige medlen till Ibn Rushd och omvandlar Folkbildningsrådet till en myndighet i stället för som nu en ideell organisation.

Lägg av med pratet om integrationsskuld. Det håller inte att utmåla invandrare som maktlösa offer. Mer och mer skrivs internationellt om Muslimska brödraskapets globala nätverk. Nyligen har den internationellt erkända islamistforskaren Lorenzo Vidino kommit ut med boken The closed circle. Joining and leaving the Muslim Brotherhood in the West (2020). Där intervjuas både Pierre Durrani och Pernilla Ouis om MB i Sverige. Pernilla Ouis medverkar i Evin Rubars SVT-reportage Slaget om muslimerna i Sverige.

Nyamko Sabuni. Det går inte längre att låtsas att MB inte finns i Sverige och vad de står för och vilket inflytande de har, trots att det rör sig om en så liten grupp. Din bror och svägerska är djupt involverade i denna separatistiska, fascistiska och glödande antisemitiska rörelse som fått hundratals miljoner svenska skattekronor för sitt hycklande prat om ”folkbildning” och “integration”, pengar som borde använts till den generella välfärden och inte till dessa snyltare.

Så börja i rätt ände när du talar om integrationshaveriet.

2 juli 2020

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

 

 

2 kommentarer

  1. Varför kan jag inte dela sidan på min FB.? Mycket viktig information som fler bör läsa. Sabuni har kvar sitt bolag tillsammans med sin bror trots att Nyamko Sabuni är partiledare. Hon sitter i broderns styrelse et av hans bolag och han sitter i hennes styrelse för hennes bolag. Knepigt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *