Miljöpartiets hijabbärande riksdagsledamot Leila Ali-Elmi har tillsammans med partikollegan Camilla Hansén lämnat in en motion om att kommuner inte ska få tillåtelse att införa hijabförbud i skolan. De undviker att nämna att hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, att för Muslimska brödraskapet är antalet hijabbärande flickor/kvinnor ett viktigt mått på ett lands islamisering

Med andra ord vill riksdagsledamöterna Leila Ali-Elmi och Camilla Hansén med sin motion förhindra att kommuner förbjuder att det samhällsomstörtande Muslimska Brödraskapets uniformspersedel bärs av elever och lärare i skolor. Det är Skurups kommun om att inte tillåta hijab, niqab, burka i skolan de särskilt nämner i motionen. Men deras motion har ett mycket vidare syfte än så. Efter det att Miljöpartiets Mehmet Kaplan och Alice Bah Kuhnke inte längre sitter i regeringen har det blivit andra miljöpartisters tur att driva Muslimska brödraskapets maktspel. Motionen ska sättas i samband med den diskussion som den senaste tiden förts om Folkbildningsrådet och den hutlösa offentliga finansieringen av Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Alla Ibn Rushds kvinnor bär hijab.

Motionen ska också sättas i samband med propagandatexten ”Slöjans sexualpolitik” i tidskriften Ottar 22 augusti 2020, skriven av Elina Pahnke på Kontext Press. Hon och Silas Aliki är tidskriftens politiska redaktörer. Kontext Press redaktionsmedlemmar hävdar att Sverige är en fascistisk stat. Fascismen nämns även i artikeln som är en tröttsam upprepning av hijabaktivisternas fixering vid Algeriets självständighetskrig, som jag skrivit om i många blogginlägg. Artikeln vilseleder mer än den förklarar.
Silas Aliki

är Muslimska brödraskapsaktivisterna Fatima Doubakils och Maimuna Abdullahis juridiska ombud i förtalsrättegången mot Ann-Sofie Hermansson. Hon var också juridiskt ombud för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som enligt domstolsbeslut inte har rätt till offentliga bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) eftersom de inte respekterar demokratins principer. SUM:s ordförande var Rashid Musa, antidemokrat, separatist, hudfärgsrasist.

I det här blogginlägget skriver jag om seminariet på ABF i Stockholm 23 november 2019 med Fatima Doubakil, Rashid Musa och Silas Aliki. Jag skriver att Muslimska brödraskapet är en global islamofascistisk rörelse influerad av Mussolini och Hitler. Fatima Doubakil

är en av Muslimska brödraskapets flitigaste aktivister. Naturligtvis är det hon som lägger ut texten i artikeln i Ottar. I ingressen står det ”Ottar undersöker slöjans historia”. ”Historian” löper från hijabuppropet, initierad av bland andra Doubakil, till demonstrationen i Skurup, initierad av Muslimska brödraskapets ungdomsförbund i Malmö. Intervjuade, förutom Doubakil, är Iman Aldebe, dotter till Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, samt Naouel Aissaoui

som i ett SVT-program uppmanade lokalpolitikern Loubna Stensåker Göransson (M) att flytta från Sverige om hijab irriterar henne. Hela artikeln i Ottar andas Muslimska brödraskapet (MB). Det skulle inte alls förvåna mig om den är skriven på initiativ av den oförtröttliga aktivisten Fatima Doubakil, eller till och med skriven av henne.

Här ger jag en annan version av hijabs historia.

Hijab är Muslimska Brödraskapets uniformspersedel
Från början bar kvinnorna i Hassan al-Bannas MB i Egypten en vit sjal. I den här inspelningen från 1966 säger Egyptens diktator Gamal Abdel Nasser att det första MB:s ordförande begärde när Nasser fick makten var att det skulle bli lag på att alla kvinnor i Egypten måste bära hijab. Nasser vägrade.

Egyptiern Kamal Helbawy, i decennier MB:s talesperson i väst, som åtskilliga gånger besökt MB:s svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), vilket man kan läsa om i Sameh Egyptsons bok Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige, säger något mycket intressant om MB och hijab i Lorenzo Vidinos senaste bok The Closed Circle. Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the West. Lorenzo Vidino är för övrigt en av världens mest framstående forskare när det gäller MB i väst. Kamal Helbawy hoppade av MB när MB bestämde sig för att ställa upp i valet i Egypten efter Mubaraks fall.

Helbawy har umgåtts förtroligt med i princip varenda islamistisk ledare i världen, inklusive Irans högsta prästerskap. Han har nära relationer till turkiska islamister, vilket inleddes med att Necmettin Erbakan, grundaren av det islamistiska partiet Milli Görüş, besökte Saudiarabien 1974, samma år som Turkiet invaderade Cypern. Erbakans parti ingick i en regeringskoalition. På den tiden samarbetade MB och saudiska kungahuset. Erbakan mottogs av Saudiarabiens högsta ledarskikt inklusive de ledande inom det saudiska World Assembly of Muslim Youth (WAMY). Erbakan vädrade sina bekymmer över att norra Cypern var så genomsekulariserat. ”’Det fanns inte en enda kvinna i hijab på Cypern, inte en enda’, erinrar sig Helbawy. Ledarna inom WAMY bestämde sig då för att etablera ett dawa-center och hålla en stor konferens på norra Cypern i syfte att korrigera situationen” (s. 38).

Nuvarande presidenten Recep Tayyip Erdogans parti AKP är en avknoppning av Erbakans Milli Görüş och benämns som Muslimska brödraskapets systerorganisation.

Kunskapskanalen har visat serien Medelhavet med Simon Reeves. I avsnitt 2 besöker han Cypern, Libanon och Israel. En kvinna berättar om den stora befolkningsförflyttningen av turkar till norra Cypern efter invaderingen. ”De turkar som gick med på att bosätta sig här erbjöds två årslöner, ett hus och jordbruksmark Man gav dem incitament att bosätta sig här.” De infödda cyprioterna har därmed förlorat en del av sin kultur. Man nämner till och med ”social ingenjörskonst” och att den fortfarande existerar. Man säger vidare att ”hundratusentals turkar har uppmanats att flytta hit. Drygt hälften av invånarna är bosättare. De är mer troende än turkcyprioterna och Turkiet har bekostat stora moskéer.” De som kom från Turkiet kom från mer konservativa områden på landsbygden. Redan från början blev det en kulturkrock. ”De verkar försöka pracka på oss sin turkiskhet”, vilket har splittrat landet.

Inte bara WAMY har bidragit till att sprida hijab världen över. Plagget är numera tack vare internet en miljardindustri initierad av Islamic finance, ledd av MB, det som kallas global modest fashion.

I Sverige har Mostafa Malaekah för Muslimska brödraskapets räkning i olika små häften spridit uppgiften att det är en islamtroende kvinnans plikt att bära hijab, vilket jag skrivit om i åtskilliga inlägg. Han arbetar målmedvetet på att införa sharia i Sverige. Bland annat är det Malaekahs politiska skrift om sharia Stockholms moské på Medborgarplatsen lägger ut på sin hemsida, se här. Stockholms moské, liksom Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen, drivs av Muslimska brödraskapets svenska gren.

Mostafa Malaekah, denna samhällsomstörtare som i åratal verkat för att införa ett parallellt rättssystem i Sverige styrt av sharia, uppskattas uppenbarligen av Vänsterpartiet i Göteborg då Göteborgs kommunfullmäktiges valberedning 2019 (punkt 22) utser honom till nämndeman i Göteborgs tingsrätt som ersättare för Claes Theliander (V) som slutat. En shariaextremist som i åratal offentligt förkastat den svenska lagstiftningen utses till nämndeman.

I oktober 2013 annonserade Ibn Rushd Västra att Mostafa Malaekah skulle hålla en grundkurs i islam, lokal Göteborgs universitet.

Hijab signalerar att sharia står över svensk lag
I Miljöpartisternas motion står det mycket om fritt val. Det är dags att utgå från vad hijab signalerar och det är att sharia står över svensk lag, att 9-åriga flickor är giftasvuxna, att bäraren av hijab inte fritt kan välja livspartner, att hon riskerar att förlora hela sin familj och sitt sociala umgänge om hon väljer att ta av sig hijaben, att hon till och med riskerar att dödas.

Hijabisten Naouel Aissaoui har blivit det nya namnet som ständigt intervjuas om hijab. Hon utnyttjas hänsynslöst av Muslimska brödraskapets aktivister, som i den ovan nämnda artikeln i Ottar. I artikeln i Expressen ”Naouel, 38, blev utfryst när hon satte på sig slöja” berättar hon om hur väl omhändertagen hon blev av moskén, hur hon där fann en gemenskap. Journalisten ber henne inte förklara vad moskén heter eller vilken islamtolkning moskén står för. Naouel Aissaoui säger att ”Mycket av det som omvärlden ser som islam är kultur och tradition. Det har inget med själva religionen att göra.” Det är exakt vad MB lär ut, den ”sanna”, den ”autentiska” islam, fri från kulturella influenser. Det står att hon började studera Koranen. Om hon läst Koranen borde hon veta att det inte står någonstans att kvinnor ska dölja håret. I Koranen står det att de ska dölja barmen. Småflickor har ingen barm. Så varför skolflickor ska bära hijab är Muslimska brödraskapets propaganda, som övertagits av konservativa islamutövare och som sedan 1970-talet blivit ”enligt islam”.

Naouel Aissaoui beskrivning av hur moskén välkomnade henne med öppna famnen och hur hon där fann en gemenskap är en direkt kopia av hur Ahmed Akkari, mannen som drev igenom islamiska länders demonstrationer och bojkott mot Jyllands-Posten, blev bemött av en moské i Danmark. I boken Min afsked med islamismen. Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark, skriven tillsammans med Martin Kjaer Jensen (2014), berättar han nästan tio år senare om hur han blev hjärntvättad. Han intervjuas även i den ovan nämnda boken av Lorenzo Vidino om hur han fick upp ögonen för MB:s dubbelspel, att allt de var ute efter var makt, inflytande och pengar.

Naouel Aissaoui är en bricka i svenska Muslimska brödraskapets maktspel. Det var MB:s ungdomsförbund i Malmö som initierade demonstrationen mot förbudet att bära hijab i Skurups skolor. Det är ingen slump att hon finns med i intervjun i Ottar.
Det är ingen slump att Leila Ali-Elmi

och Camilla Hansén

skriver en motion just nu om att förbjuda lokalpolitiker att förbjuda hijab i skolan. Den offentliga finansieringen av studieförbundet Ibn Rushd är i gungning. Muslimska brödraskapets aktivister mobiliserar. Miljöpartiets två riksdagsledamöter är brickor i deras maktspel.

14 oktober 2020
Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *