“Sharia står över svensk lag” är vad beslöjningen signalerar, bland annat

Jag har lagt in text under rubriken Frågor & svar ovan.

Först vill jag gratulera Amineh Kakabaveh (V) och Juno Blom (L) till riksdagsplatserna, två starka röster i kampen mot hedersförtryck. Ni är värda all beundran.

Leila Ali Elmi (MP) har valts in i riksdagen tack vare en mycket framgångsrik personvalskampanj i Göteborg. På alla bilder som finns tillgängliga är hon beslöjad.

Beslöjningen hör inte hemma i Sveriges riksdag. Beslöjningen är politisk och står för en totalitär politisk ideologi. Att beslöjningen inte är religiös påtalade exempelvis statsvetaren Lisbeth Lindeborg för drygt fjorton år sedan i artikeln på DN Debatt 4 januari 2014, ”’Tvånget att bära slöja är en myt’”.

Det är dags att sätta stopp för den oändliga debatten huruvida beslöjningen är frivillig eller inte.

Nu när rösträkningen är klar och en beslöjad kvinna valts in i riksdagen finns det anledning att diskutera vad beslöjningen signalerar samt nödvändigheten av att riksdagen hädanefter godkänner blivande ministrar för att förhindra att regeringspartierna mörkar blivande statsråds kontakter med statsfientliga rörelser, vilket var fallet med utnämningen 2014 av Mehmet Kaplan (MP) och Alice Bah Kuhnke (MP). Sist i blogginlägget finns en länk till ett utdrag ur min bok till Sveriges riksdag om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige där jag tar upp just beslöjningen och vad den signalerar och den bristfälliga bakgrundskontrollen av Kaplan och Bah Kuhnke där både Carin Jämtin, Sidas generaldirektör, och statssekreterare Hans Dahlgren figurerar.

Notera att jag inte hävdar att Leila Ali Elmi har kopplingar till någon statsfientlig rörelse. Jag noterar endast att hon är beslöjad. Vilka skäl hon har att beslöja sig är ovidkommande. Det viktiga är att beslöjningen inte hör hemma i Sveriges riksdag. En riksdagsledamot kan inte stå i riksdagens talarstol och signalera att sharia står över svensk lag, att homosexuella ska dö, att avfällingar från islam ska dö, att den tsarryska hemliga polisens falsarium Sions vises protokoll (1905) är ett autentiskt historiskt dokument.

Här är länken till utdraget ur min kommande bok vars fulla titel är Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter.

Här och här och här är länkar till tidigare utdrag.

16 september 2018

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *