Alice Bah Kuhnke (MP) – förklara dig om SST:s samarbete med statsfientliga Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och Uppsala universitets Teologiska institution!

Valets stora segrare är Omar Mustafa, om nu någon trodde något annat, mannen med den höga graden inom Muslimska brödraskapets svenska gren, förbundsrektor i rörelsens studieförbund Ibn Rushd, styrelseledamot i rörelsens biståndsorganisation Islamic Relief. Se detta blogginlägg om att valets två huvudfigurer är Omar Mustafa och Jimmie Åkesson.

Omar Mustafa vann överlägset och är valets okrönte segrare alla kategorier. Medan allt ljus under valrörelsen var riktat på Jimmie Åkesson arbetade Omar Mustafa framgångsrikt vidare på att stärka Muslimska brödraskapets ställning med hjälp av Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST).

Johan Westerholms artikel i dag på Ledarsidorna.se, ”Myndigheten för statligt stöd till trossamfund allierar sig med Ibn Rushd och Uppsala universitet”, där han återpublicerar forskaren Magnus Norells beskrivning av Muslimska brödraskapets verksamhet i väst, demonstrerar att Bah Kuhnke som demokratiminister inte har tagit till sig något av all den kritik som riktats mot Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige under hennes tid som minister.

Måtte Bah Kuhnkes tid som statsråd vara över för all framtid.

SST annonserar att de under hösten 2018 ska hålla en föreläsningsserie i samarbete med Ibn Rushd och Teologiska institutionen, Uppsala universitet, om rörelser inom islam, bland annat om Muslimska brödraskapet 3 oktober på Uppsala universitet. Emin Poljarevic och Rickard Lagervall nämns som medverkande. Poljarevic var drivande i kritiken, som SVT nappade på och slog upp stort, av Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige (2017), där både Omar Mustafa och Abdirizak Waberi nämns vid namn (s. 18). Aje Carlbom skrev slutrapporten som publicerades i våras. Båda rapporterna beställdes och finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), alltså den myndighet som ska skydda landets befolkning.

Av någon anledning ger SST islamforskaren Rickard Lagervall i uppgift att för FOI:s räkning skriva Muslimska brödraskapet – en kunskapsöversikt, en apologetisk skrift där inget nytt tillkommer som inte redan finns i MSB:s två rapporter 2017 och 2018 och all den information som Försvarshögskolans forskare Magnus Ranstorp lämnat på sitt twitterkonto, bland annat här och här.

Vad är det vi ser? En generaldirektör som spänner musklerna? Åke Göransson mot Dan Eliasson, MSB, och Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan? En tuppfäktning om vilken myndighet det är som ger den ”sanna” den ”rätta” bilden av Muslimska brödraskapet?

Det blev en stormande debatt när Omar Mustafa valdes in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse våren 2013. Omar Mustafa var då Islamiska förbundet (IFiS) ordförande. Han efterträdde Abdirizak Waberi (M), som det också stormat kring både för att han bjudit in talare med en judefientlig retorik och på grund av hans människosyn i intervjun i tidskriften Ottar 12 juni 2006.

Mohammed Amin Kharraki, med hög grad inom Muslimska brödrapets svenska gren, tidigare ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), son till Muslimska brödraskapets veteran Mostafa Kharraki som är verksam i rörelsens alla organisationer i Sverige och som var med och grundade Stiftelsen Växjö muslimer som nu fått tillstånd för böneutrop, skriver en lögnaktig debattartikel 25 april 2013 i Aftonbladet, ”Vi har inget att dölja kring vår värdegrund”.

Han får svar i Aftonbladet av Mahmod Aldebe, som grundade Muslimska brödraskapets svenska gren och som i många år samarbetat med Mostafa Kharraki i uppbyggnaden av Muslimska brödraskapets organisationer i Sverige och vet vilka som har en hög grad inom den svenska grenen. ”Varför förnekar ni sambandet med Muslimska brödraskapet?” skriver Aldebe. Artikeln finns inte på internet men går att läsa här. Det är fem år sedan Aldebe skrev den.

I början av året gav Alice Bah Kuhnke SST 600 000 kronor för att bekämpa ”islamofobi”, en summa SST vidarebefordrade till Ibn Rushd som upprättade sajten islamofobi.se. Åke Göransson har ett mångårigt samarbete med Helena Benaouda Hummasten som numera är Ibn Rushds styrelseordförande. Ibn Rushds val av ”expertröster” utsattes för massiv kritik.

Åke Göransson och Max Stockman avfärdar kritiken med en arrogans av sällan skådat slag av ämbetsmän i staten. I Hanna Svenssons artikel i Ibn Rushds medlemstidning Kupolen står det:

”Max Stockmans uppfattning är att experternas texter har tolkats på ett selektivt och missvisande sätt av kritikerna. Kritiken mot Ibn Rushd som organisation fäster varken han eller Åke Göransson någon vikt vid. – Man har på vissa håll en presumtion om att vissa organisationer i civilsamhället är odemokratiska tills de har bevisat motsatsen. Det är skrämmande, säger Max Stockman.”

Max Stockmans kommentar är skrämmande.

Observera: Muslimska brödraskapet är en global politisk rörelse med ett globalt politiskt mål. SST har inte mandat att samarbeta med politiska rörelser.

Omar Mustafa representerar en rörelse vars ideologi är influerad av fascismen, nazismen och kommunismen både ideologiskt och organisatoriskt. Rörelsens grundare hyllade både Hitler och Mussolini. Rörelsen respekterar inte nationalstaten. Rörelsens långsiktiga mål är en världsomspännande gudsstat styrd av rörelsens tolkning av islamisk rätt, sharia. Rörelsen är från begynnelsen extremt judefientlig och den svenska grenen har gång på gång på gång bjudit in utländska talare med en judefientlig retorik.

Detta reagerar ingen partiledare på, trots all kritik som riktats mot dessa inbjudningar.

Över en miljon medborgare röstade på Sverigedemokraterna i årets riksdagsval. Enligt World Values Survey är Sverige ett extremt tolerant land sett ur ett internationellt perspektiv. Det var inte över en miljon intoleranta medborgare som röstade på SD. Men partiet blir aldrig förlåtet för sitt nazistiska förflutna medan ingen höjer ett ögonbryn över Muslimska brödraskapets pågående extrema judefientlighet.

SD har valts till riksdagen i ett demokratiskt val och fått 62 mandat av 349. De har inte ett statsfientligt program. Men alla partiledare uppträder som om SD är fiende till den svenska nationalstaten. När det är Muslimska brödraskapet som är fienden både till nationalstaten och världens alla personer av judisk börd.

Snacka om att sila mygg och svälja kameler. Snacka om ansvarslöshet. Snacka om världsfrånvända partiledare. Snacka om att låtsas att Sverige är en humanitär stormakt.

Sverige är medlem i EU. Sverige har ett samarbete med de övriga nordiska länderna. Det finns gott om internationell forskning om Muslimska brödraskapets demokratifientliga ideologi och verksamhet. Men landets partiledare är sig själva nog. Liksom hela regeringen Löfven.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke har ansvaret för SST, vars två ämbetsmän i staten, Åke Göransson och Max Stockman, under hennes tid som statsråd tycks ha gjort till sin huvuduppgift att vara statsfientliga Muslimska brödraskapets hantlangare.

Det första den nya regeringen bör göra är att lägga ner SST och tillsätta en utredning som granskar den statsfientliga verksamheten på Uppsala universitets Teologiska institution.

Det är forskarna Magnus Norell, Aje Carlbom och Magnus Ranstorp den nya regeringen bör lyssna på.

19 september 2018

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *