SVT, Lokala nyheter Stockholm, normaliserar Muslimska brödraskapets glödande judehat genom hijabklädda reportern. Hijab är Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel, hijab ska jämställas med hakkorset!

Återigen, maj 2019, anstränger sig SVT, Lokala nyheter Stockholm, att normalisera Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab, som skriker ut judefientlighet och homofientlighet lika grällt som hakkorset.

Såväl judar som homosexuella mördades av nazisterna. Såväl judar som homosexuella mördas av den militanta shariapolitiska extremhögern, IS exempelvis.

Jag uppmanar alla som läser det här inlägget att polisanmäla SVT:s VD Hanna Stjärne, SVT:s chef för nyhets- och sportverksamheten Anne Lagercrantz samt SVT Nyheter Stockholms redaktionschef och ansvarig utgivare Geronimo Åkerlund för hets mot folkgrupp.

Jag har i åtskilliga blogginlägg skrivit om Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel hijab, att plagget har anammats av hela den shariapolitiska extremhögern, militant som icke-militant, att plagget används som en flagga, att antalet hijabklädda flickor och kvinnor är ett tecken på islamiseringen av ett land.

Ett annat namn för islamiseringen av ett land är ökenspridningen. Nomadstammarna på Arabiska halvön betraktas som mer reaktionära än stadsborna. Ökenspridningen sker i takt med att shariapolitiska extremhögern vinner terräng i ett land och förvandlar det till en teokrati styrd av sharia.

Islamisk finans, som är en missionsverksamhet i syfte att sprida Muslimska brödraskapets och wahhabisternas totalitära politiska tolkning, storsatsar på ”anständig klädsel”, hijab bland annat. ”Anständig klädsel” är en global mångmiljardindustri som Åhléns och H&M här i Sverige deltar i.

I min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige beskriver jag ökenspridningen och islamisk finans.

Hijab är designad efter de arabiska ökennomadernas huvudbonad och hör inte hemma i offentligt finansierad verksamhet i Sverige och absolut inte på barn.

Det blev i sociala medier stor uppståndelse när SVT Stockholm i början av året i samband med inslag om den bristande snöröjningen i Stockholm lät en hijabklädd reporter visa upp sig. Inslaget 21 mars 2019 anmäldes tydligen till Myndigheten för press, radio och tv som fattade beslut 9 april 2019, Beslutsnivå Ordförande, Beslutstyp Brevsvar, står det.

Samma reporter i Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel visas i nytt inslag om snöröjningen 24 maj 2019.

Ökenspridning och snöröjning.

I den blå knappen till höger ”Shariadoket och manligheten” skriver jag om hur Muslimska brödraskapets aktivist Kitimbwa Sabuni krävde att hijabklädda kvinnor skulle få vara nyhetsuppläsare, vilket strider mot kravet på SVT att var opartiska. Samma krav bör gälla SVT:s reportrar som visas i bild. Den hijabklädda reportern signalerar högerextremism. En högerextremism långt långt till höger om traditionella högerextremister. En högerextremism med en uttalat samhällsomstörtande agenda.

Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna (d. 1949) var influerad av Mussolini och Hitler, vilket jag skriver om i min bok och vilket jag också skrivit om i många blogginlägg.

I boken har jag ett helt kapitel om judefientlighet, både kristenhetens och Muslimska brödraskapets och Saudiarabiens judefientlighet. Jag har flera citat ur Koranen.

I Nya testamentet finns uttalad judefientlighet. Reformatorn Martin Luther skrev vidriga texter om judar. I Koranen liknas judar vid apor och svin.

Imamen Samir El Rifai i Helsingborg har åtalats för hets mot folkgrupp för att han kallat judar för ”apornas och svinens avkommor”. Han lutar sig ju bara mot Koranen.

Det talas mycket om islam och att islam inte hör hemma i Sverige. Varje gång jag läser utfallen mot islam frågar jag mig om personen har läst Bibeln. Mycket av det som står i Koranen är taget direkt från hebreiska bibeln (Gamla testamentet). Likt Nya testamentet påstår Koranen att ”otrogna” hamnar i helvetet, vilket jag skrivit om i ett blogginlägg.

Bibeln är sannerligen ingen upplyftande bok. Den handlar om erövringskrig och etnisk rensning. Om kvinnoförtryck och homofientlighet. Skillnaden är att erövringskrigen och den etniska rensningen i Bibeln handlar om att judarnas gud Jahve lovade Abraham landet Kanaan, ett land långt borta från Sverige. Koranen däremot gör anspråk på att gälla hela världen i alla tider, att islam är den sista religionen, att de ”otrogna” ska bekämpas tills islam har segrat, att islam ska segra över alla andra religioner (exempelvis sura 9:33).

Shariapolitiska extremhögern betraktar Koranen som en vetenskaplig bok, att all kunskap om världen ryms i Koranen, att ”kunskapen” om judar som apor och svin därför är ”vetenskap” och ”sann”.

Men i den pågående valrörelsen inför EU-valet nämns inte shariapolitiska extremhögern och dess samhällsomstörtande ideologi med ett ord, varken av SVT:s reportrar, partiledarna eller ”toppkandidaterna”.

Stefan Löfven har utnämnt högerextremister till landets fiende nummer ett men tiger om att shariapolitiska extremhögerns aktivister i decennier i princip varit statsanställda, att hundratals miljoner skattekronor slussas ut till denna extremhöger i stället för till välfärden.

Alice Bah Kuhnke bjöd in denna extremhögers aktivister till sakråd och slussade hundratusentals kronor till aktivisterna via Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Stefan Löfven planerar en konferens mot antisemitism. Enligt regeringen ska Malmö vara värdstad för konferensen mot antisemitism 27–28 oktober 2020.

Helt nya grepp behövs i kampen mot antisemitism.

Bland annat bör hijab förbjudas inom all offentligt finansierad verksamhet, alltså även inom skolan.

I min bok föreslår jag att alla skolbarn bör lära sig kritiskt granska ryska hemliga polisens falsarium Sions vises protokoll (2005). Detta protokoll är ett plagiat av fransmannen Maurice Jolys (d. 1878) kritik av Napoleon III, kejsare 1850–1870 (d. 1873), det som kallas andra kejsardömet.

Det är för mig obegripligt varför den amerikanske judiska serietecknaren Will Eisners bok The Plot. The secret story of The protocols of the elders of Zion (2005), med förord av den italienska författaren Umberto Eco, inte har översatts till svenska. Som jag skriver i min bok har den ett bildspråk alla barn och ungdomar behärskar.

Inför konferensen mot antisemitism i oktober 2020 bör en svensk översättning finnas och boken vara obligatorisk i skolan.

I Saudiarabien får skolbarnen lära sig att Sions vises protokoll är ett autentiskt historiskt verk. Lärare, politiker och myndighetspersoner i Sverige måste få redskap att sakligt bemöta antisemitiska haranger som stöder sig på Sions vises protokoll. Will Eisners bok är den bästa tänkbara motboken till Sions vises protokoll.

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism får gärna kontakta mig för ett samtal om mitt kapitel om judefientlighet.

SVT:s VD Hanna Stjärne bör omgående bjuda in forskaren Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, för en föreläsning om Muslimska brödraskapet och doktoranden Sameh Egyptson för en föreläsning om Muslimska brödraskapets steg-för-steg-infiltrering i Sverige.

25 maj 2019

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *