SVT: Bannlys ordet slöja! Pinsamt låg nivå i Opinion live 28 mars om den viktiga frågan om Muslimska brödraskapets POLITISKA uniformspersedel HIJAB. PÅ BARN!

Programledare Belinda Olsson inleder med: ”Ja, förslaget om att förbjuda slöja på barn i grundskolan, och i förskolan också, har blivit en het potatis i Eskilstuna.”

Därmed sätter hon tonen för den pinsamt låga nivån på debatten.

När leder Belinda Olsson en debatt om det politiska hakkorset PÅ BARN i grundskolan och förskolan? Och bjuder in företrädare för och emot hakkors PÅ BARN?

När leder Belinda Olsson ett debattprogram om BARNSLAVERI i Sverige? Och bjuder in politiker som vill avskaffa BARNSLAVERI i Sverige och motståndare som vill behålla BARNSLAVERIET i Sverige?

Belinda Olsson kunde ha inlett debatten med följande lite drygt två minuter långa Youtube-klipp med engelsk undertext från 1966 där Egyptens diktator Gamal Abdel Nasser (d. 1970) berättar för åhörarna att det första Muslimska brödraskapets ledare Hassan al-Hudaybi (d. 1973) begärde när han och Nasser 1953 diskuterade ett samarbete, eftersom Brödraskapet hjälpte Fria officerare att störta kungen 1952, var att Nasser införde en lag om att alla kvinnor i Egypten måste bära HIJAB.

Hijab betyder förhänge. Publiken fattar inte vad Nasser menar förrän han säger SJAL. Då börjar publiken gapskratta och föreslå att Hudaybi själv sätter på sig en. Nasser vägrade gå Hudaybi till mötes och frågade hur han skulle kunna få alla landets kvinnor att beslöja sig när Hudaybi inte ens lyckades få sin egen dotter, som studerade medicin, att bära hijab. Islam var då, och är fortfarande, den dominerande religionen i Egypten.

Varenda medarbetare på SVT bör se Nassers tal. Det finns i flera klipp på Youtube. Googla nasser muslim brotherhood speech.

En kommentator skriver att Nasser 1966 sa vad som i princip är otänkbart att säga i dag.

Klippet visar att HIJAB är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Det visar också att HIJAB är Muslimska brödraskapets beteckning på plagget. Sjal heter tarha.

Om Belinda Olsson hade inlett debatten med Nassers tal hade debatten kunnat bli både folkbildande och upplysande.

SVT ska vara folkbildande. SVT ska värna om jämställdhet och demokratin. Citat från SVT: ”Den så kallade demokratiparagrafen återfinns i radio- och tv-lagen. Så här står det i femte kapitlets första paragraf:” ”… programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Den proposition som ligger till grund för texten kan förtydliga hur demokratiparagrafen ska tolkas (prop. 2005/06:112  s. 32. Anknyter till bland annat förhållandet mellan människor, till exempel fördömande av rasism, våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Bestämmelsen anses även innebära en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas.”

Men Belinda Olsson markerar inget avståndstagande från BARNSLAVERIETS förespråkare eller bemöter deras antidemokratiska uttalanden. Inte heller värnar hon om alla småflickors frihet och värdighet i Sverige.

Så länge SVT använder det banaliserande ordet slöja och inte kopplar plagget till en SHARIAPOLITISK tolkning av islam går SVT shariapolitiska extremhögerns ärende.

Shariapolitiska extremhögern motarbetar demokratins grundprinciper såsom sekulär rättsstat, pluralism, jämställdhet mellan könen, alla människors lika värdighet, de verkar för separation, inte integration, för att islam och politik ska vara oupplösligt förenade och hävdar att det är en kvinnans plikt att dölja allt utom ansikte och händer. Att till och med småflickor tidigt bör vänjas vid att bära hijab. Se detta blogginlägg om häftet Kvinnan i Islam.

Muslimska brödraskapet i Egypten hade möjlighet att visa var de står i demokratifrågor när Muhammad Mursi valdes till president 2012 och man skulle arbeta fram en ny grundlag. I stället gav Mursi sig själv oinskränkt makt och verkade för att införa en teokrati, se exempelvis forskarna Magnus Norells och Madeleine Sultán Sjöqvists debattartikel ”Egypten är på väg mot religiöst styre” 7 december 2012 om Mursis agerande (han avsattes i juni 2013).

Muslimska brödraskapet och dess avknoppningar är de i särklass bäst organiserade shariaextremisterna i Sverige med namn som Mahmoud Aldebe, Helena Hummasten (tidigare Benaouda), Abdirizak Waberi, Omar Mustafa, Rashid Musa, Kitimbwa Sabuni, Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi, Mohammed Amin Kharraki, Mustafa Kharraki, Mahmoud Khalfi, Yasri Khan, Aya Zemzem Mohammed, Mostafa Malaekah (som sammanställt könsapartheidhäftet Kvinnan i Islam om kvinnors och småflickors beslöjning).

Mahmoud Khalfi är VD för Stockholms stora moské. På hemsidan står det att han studerat på IESH Château-Chinon i Frankrike, som är Muslimska brödraskapets lärosäte och som enligt den här och den här artikeln om Muslimska brödraskapet i väst utexaminerat mängder med imamer.

Abdirizak Waberi lägger här, när han är rektor för Römosseskolan, ut texten om Muslimska brödraskapets könsideologi.

Opinion live 28 mars handlade om HIJAB. Hijab är ett politiskt plagg. Det är skrämmande att SVT inte ens anstränger sig att sätta sig in i vad hijab representerar. Redaktionen hade exempelvis kunnat titta igenom Evin Rubars dokumentär Slaget om muslimerna 6 december 2009 om det hon kallar ett islamistiskt nätverk med säte i Stockholms stora moské. Islamister är detsamma som shariapolitiska extremhögern.

Islamister är politiker. Det är politiker Evin Rubar intervjuar.

Belinda Olssons val att öppna debattprogrammet med att använda ordet slöja signalerar att debatten inte kommer att handla om det politiska plagget hijab. Valet av debattdeltagare signalerar ännu mer att SVT inte tar hijab på allvar som ett politiskt plagg.

Konvertiten Abd al Haqq Kielan, imam i Eskilstuna, har visserligen rätt när han säger att beslöjningen inte kan kopplas till hedersförtryck. Hedersförtryck är kopplat till klaner med ett rättssystem baserat på hedersnormer. Klanerna kan omfatta vilken religion som helst. Religionens prästerskap kan för hundratals år sedan ha omvandlat klanens hedersnormer till religiösa normer. Faktum kvarstår att det är klaners normer och rättssystem politikerna måste sikta in sig på för att komma till rätta med hedersförtryck.

Men Kielan har fel när han säger att beslöjningen är religiös klädsel. Han har också fel när han säger att ingen tvingar småflickor att vara beslöjade. ”De kanske bara vill härma sin storasyster. Det är väl ingen människa som tvingar små barn. Det finns ingenting i religionen att små barn under puberteten ska ha slöja på sig. Men de vill vara precis som de stora barnen. Precis som svenska tjejer i skolan. De klär ju också på sig. De sminkar sig. De schamponerar sig. De försöker verka lite vuxna eller så. Ska det också förbjudas?

Kielan bör känna till vad det står i Muslimska brödraskapets könsapartheidskrift Kvinnan i Islam. Skriften är spridd över hela Sverige och går att ladda ner från internet. I en not står det: ”T ex uppmanas pojkar och flickor att börja be de fem dagliga bönerna vid sju års ålder. På samma sätt rekommenderas flickor att klä sig islamiskt före pubertetsåldern” (2007, s. 18).

Sommaren 2018 presenterades Försvarshögskolans rapport om salafister i Sverige. Där kan man läsa om stenhård social kontroll och parallellsamhällen.

Maria Hind Alias (S) säger att beslöjningen handlar om sexualisering av unga flickor, vilket är helt korrekt. Men det är bara en del av allt det hijab signalerar.

Kielan svarar: Jag säger samma sak som förut. Alla flickor i grundskolan, i småskolan som tar på sig fina kläder, schamponerar sig, sminkar sig lite och så vidare. Ja, de kanske spenderar en timme varje morgon innan de går till skolan. Är inte det sexualisering? Det är det väl i mycket högre grad än att dölja sina behag för att vara diskreta och så.

Som om småflickor skulle ha några behag att dölja.

Det är samma ytliga jämförelse som görs i universitetens utbildning om islam. Se det här blogginlägget om Susanne Olssons och Simon Sorgenfreis bok Islam – en religionsvetenskaplig introduktion (2015).

Maria Hind Alias säger att det inte finns någon religiös, kulturell, social eller politisk mening bakom att man vill sminka sig. Hon säger också att man inte kan komma ifrån att det finns en politisk och kulturell mening bakom beslöjningen.

Både Opinion lives redaktion och Belinda Olsson borde ha läst Försvarshögskolans rapport om salafism inför sändningen och valet av deltagare. Programmet avslöjade att varken redaktionen eller Belinda Olsson tycks ha en aning om hur verkligheten utanför TV-huset ser ut. De visar inte tillstymmelse till insikt om det fängelse hijab representerar för småflickor och hur utstakat deras liv är av andra.

De visar heller ingen kunskap om att Muslimska brödraskapets grundare beundrade Mussolini och Hitler, att Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse, att jämförelsen med hakkorset är adekvat.

De visar ingen insikt om att HIJAB signalerar att homosexuella ska dö.

De visar ingen insikt om att den flicka som tvingats bära HIJAB riskerar att dödas om hon tar av sig den. Straffet för avfällingar från islam är döden. Det finns alldeles för många invandrare i Sverige som från födelsen har matats med dessa ”sanningar”. Det borde imam Kielan känna till.

Biskop Johan Olof Wallins predikan 25 mars på Marie bebådelsedagen 1827 om ”Qvinnans ädla och stilla kallelse” och Muslimska brödraskapets Ahmed Al-Mofty 2009
I mitt föregående blogginlägg jämför jag hur biskop Wallin i Stockholms storkyrka predikar om kvinnan utan egenvärde och hennes självutplånande roll med vad den shariapolitiska extremisten Mawdudi skriver, hur de båda är påverkade av Rousseau och romantikerna.

I Evin Rubars Slaget om muslimerna upprepar Ahmed Al-Mofty biskop Wallins predikan men påstår att könsideologin är islamisk. Då programmet sändes var Mofty ledamot i SMR:s styrelse. Det var han som tyckte att det var självklart att vända sig till Saudiarabien för att få pengar till att bygga en moské i Göteborg. Mofty låter som om han läser innantill ur en av 1800-talets rådgivningsböcker om mannens och kvinnans ”naturer”. För det är ju inte så att Rousseau och romantikerna skulle vara influerade av Muslimska brödraskapet.

Mofty säger att islam visar det som är rätt: ”Mannen använder förståndet men kvinnan använder känslor. Missförstå inte. Jag säger inte att kvinnan är mindre intelligent. Kan vara dubbelt eller tredubbelt intelligent som mannen men är mer impulsiv. Hon kan säga ’jag vill skiljas’. Mannen vill vänta och se, har en sådan natur att han vill spara och spara. Det [kvinnan] har på hjärtat det kommer direkt ur munnen. Hon kan ta förhastade beslut. Så Gud har skapat den här människan och vet vad som är bäst.”

Enligt vetenskapliga rön har slumpmässiga kemiska reaktioner skapat människan, liksom hela universum och allt som finns i universum och på planeten jorden. Enligt vissa hjärnforskare finns gud inne i människors hjärnor, inte utanför.

Det är en avsevärd skillnad mellan den enskilda individens personliga tro på en högre makt och mellanhänder som påstår sig företräda en högre makt och vet vad denna högre makt befaller.

Shariapolitiska extremhögern är mellanhänder, liksom biskop Johan Olof Wallin var en mellanhand.

Svensk lagstiftning är inte baserad på en övernaturlig makts mellanhänder som påstår sig veta vilka lagar som ska gälla landets invånare.

Eftersom det är i princip tabu att kritisera politiska tolkningar av islam i Sverige så lyft fram biskop Wallin och den brutala uppdelningen i Sverige mellan svenskättade kvinnor som enligt lag slipper Wallins predikan om den självutplånande kvinnan utan egenvärde och shariapolitiska mellanhänders krav att vissa utlandsättade flickor och kvinnor blint ska böja sig efter biskop Wallins påbud i början av 1800-talet om att utplåna sig själva.

En uppföljning av Evin Rubars dokumentär om Muslimska brödraskapets expansion det senaste decenniet och skattemiljonerna som går till Muslimska brödraskapet i stället för till välfärden
Det är drygt tio år sedan Evin Rubars dokumentär om det islamistiska nätverket med högsäte i Stockholms stora moské på Medborgarplatsen sändes. Nätverket är detsamma som Muslimska brödraskapet.

SVT: Gör en ny dokumentär, eller flera, utan att en enda gång nämna kollektivordet muslimer. Det handlar om en shariapolitisk extremhöger som bara representerar sig själva. Landets invånare från länder där islam är den dominerande religionen ska inte behöva dras in i en högerextremistisk rörelses verksamhet i Sverige.

Bengt Westerberg ställer 4 april helt befängda krav i debattartikeln i Dagens Nyheter när han efterlyser att ”muslimer från majoriteten [måste] kliva fram”. Det är detsamma som att efterlysa att människor utsätter sig för mordhot. Det är detsamma som att säga att ”muslimer” har ett ansvar för vad ”muslimer” gör. ”Muslimer” ’är ingen folkgrupp. ”Muslimer” har inget kollektivt ansvar. Varje enskild individ har ansvar för sina handlingar, oberoende av religionstillhörighet.

Bannlys kollektivordet ”muslimer” och tala om tolkningar av islam i stället och koppla folk till nationalitet i stället för till en religion.

Muslimska brödraskapet är en trojansk häst, se detta blogginlägg, som är på fullaste allvar. De håller på att gröpa ur Sverige.

SVT: Gräv lika omfattande i Muslimska brödraskapets finanser som grävet om Swedbank. Miljoner och åter miljoner skattemedel slussas till Muslimska brödraskapet, inte minst till Islamic Relief via Sida. Se de två länkade artiklarna ovan om Muslimska brödraskapet i väst.

Skattemedel ska gå till välfärden, inte till att göda en trojansk häst. Aktivisterna är välutbildade. De är otroligt organisationsbegåvade. De hittar ständigt nya sätt att mjölka staten på skattemedel. Avslöja dem.

Muslimska brödraskapet påstår att de står för en ”moderat” tolkning av islam. De har ända sedan revolutionen i Iran 1979 tvingats förhålla sig till denna revolution. Därför upprepar de ständigt att de är emot våld, emot att störta regimer, att de inte har för avsikt att införa en teokrati.

De arbetar nerifrån och upp, från den enskilda individen till tjänstemän och slutligen regeringen. Det är ingen slump att Muslimska brödraskapets grundare var lärare. Det är ingen slump att Muslimska brödraskapet driver flera religiösa friskolor. De har ett syfte med skolorna.

Det är ingen slump att Muhammad Mursi ansträngde sig att införa en teokrati i Egypten.

5 april 2019

Mona Lagerström Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *