Del 5 Sammanfattning i 30 punkter av mina frågor till SVT:s VD Hanna Stjärne angående Bulletins ledarskribent Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam. Jag ser fram emot att läsa ditt svar på Text-TV, Hanna Stjärne

Bollen ligger hos dig. Var är ditt samhällsansvar? Ditt uppdrag som SVT:s VD är att försvara och värna om demokratin. SVT ska vara förebilden. SVT ska gå i bräschen. SVT ska upplysa. SVT skriver: ”Vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.” Vidare: ”SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner”, och i Sändningstillståndet står det att utbudet ska ”som helhet präglas av folkbildningsambitioner” samt ”ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor”, samt ”SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer.”

1   Så varför tiger SVT om demokratifientliga Muslimska brödraskapets svenska gren och hur den finansieras med skattemedel? De har verkat i Sverige i fyra decennier. Föreningarna är kända. De ledande personernas namn är kända. Huvudkontoret, stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm, är känt. Det rör sig om en liten sekt. En extremt judefientlig sekt som år efter år, trots massiv kritik, bjudit in talare med en judefientlig retorik. Det är också känt. Aktivisterna har utnämnt sig till talespersoner för alla invånare i Sverige med rötter i länder där islam är den dominerande religionen, kallade ”muslimer”. Inga krav ställs på aktivisterna att de ska definiera kollektivordet ”muslimer”. Aktivisterna påstår att islam bara har en tolkning och att de står för den ”sanna”, den ”autentiska” kunskapen om islam. Deras ambition är att ”muslimer” ska jämställas med judar, som är en etnisk grupp helt oberoende av tolkningar av religionen judendomen. Muslimska brödraskapets aktivister bedriver politisk verksamhet i skydd av en religion.

2   Varför har SVT under din tid som VD inte sänt ett enda av alla de utländska dokumentärer som gjorts om Muslimska brödraskapet? All kritik som i åratal riktats mot Muslimska brödraskapets svenska gren, inte minst studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief, hänger i luften, eftersom SVT inte bidrar till något sammanhang som gör politiker och myndighetspersoner insatta och upplysta. Jag har sett åtskilliga seriösa dokumentärer utlagda på Twitter av Conny C. Lindström och Magnus Ranstorp, båda betydligt mer hängivna försvarare av det demokratiska styrelseskicket än du och betydligt mer hängivna folkbildare.

Jag liknar demokratin vid en trädgård. Hanna Stjärne: Du har åtagit dig rollen som trädgårdsmästare. Du ska göra ditt yttersta för att hålla invasiva främmande arter, som exempelvis parkslide, utanför trädgården du har åtagit dig ansvaret för. SVT har flera gånger visat hur skadlig parkslide är, så skadlig att den kan välta omkull hus och tränga ut inhemska arter. Trädgårdsmästaren ska upplysa allmänheten om faran med invasiva arter och hur de bekämpas.

SVT ska ha känselspröten ute, ha koll på demokratifientliga verksamheter och personer och ha rutiner som förhindrar att sådana verksamheter och personer påverkar innehållet i SVT:s utbud.

Ändå har du låtit Muslimska brödraskapets svenska gren, det i särklass mest demokratifientliga, för att inte säga invasiva nätverket i Sverige, slå rot inom SVT. Muslimska brödraskapet (MB) representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa och är influerad av Mussolinis fascistiska ideologi och Hitlers nationalsocialistiska ideologi och tillhör det jag kallar shariapolitiska extremhögern. Jag upprepar: Det är en extremt judefientlig rörelse.

Enligt MB:s ideologi är politik och islam oupplösligt förenade. Koranen är vår lag, säger de. Deras totalitära tolkning av islam innebär att den enskilda individens dagliga liv och landets styre ska regleras in i minsta detalj. Av dem. Lydnad är honnörsordet. Deras metod är dawa, mission, som går ut på att värva anhängare, förmå dem att ta avstånd från det svenska samhällets normer, seder och bruk och bara lyda Allah. Det vill säga gradvis islamisera landet de verkar i nerifrån och upp, om det så tar flera generationer eller hundratals år. Ideologin är extremt fientlig mot lagar stiftade av människan, alltså vårt sekulära rättsväsende som inte vilar på Bibeln. Det enda som är giltigt är Allahs uppenbarelser. Tolkade av MB. Det långsiktiga målet är ett världsomspännande kalifat, en teokrati, ett gudsvälde där MB:s aktivister är Allahs självutnämnda jordiska ombud.

Muslimska brödraskapets verksamhet är med andra ord raka motsatsen till integration och social sammanhållning. De är separatister. Jag kallar dem inbördeskrigare. Syftet med deras verksamhet är att urholka demokratin inifrån. De utmålar sig som representanter för sanningen om islam och som representanter för ”muslimer”. I själva verkat är de avskydda av många av islams trosfränder, inte bara i Sverige.

MB har med sin politiska tolkning gett islam och islams trosfränder ett dåligt rykte över hela världen. Lyssna på vad den här fransk-tunisiska imamen säger i februari 2021. Enligt honom borde Muslimska brödraskapet kallas för Djävulens brödraskap. ”Om det inte vore för Muslimska brödraskapet skulle alla muslimer vara bröder”, säger han. Han kallar MB:s grundare Hassan al-Banna för ett monster som har skadat islam otroligt mycket, att MB:s ideologi är en konfrontationsideologi, att de använder sig av det som är heligt enbart av politiska skäl i syfte att manipulera okunniga människor och för vissa ändamål, som Palestinas sak. De sår split mellan islams trosfränder. De representerar ”hat, barbari, grymhet”. Han talar om utländska påverkansoperationer på Frankrike och säger att Algeriet och Qatar finansierar MB. Även Saudiarabien bedriver en viss påverkan genom att finansiera den wahhabitiska tolkningen av islam, som även kallas salafism. Han nämner också den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogans islamism och hatiska utfall mot Frankrike. Erdogans parti är ett systerparti till Muslimska brödraskapet.

Tack till Conny C. Lindström som lagt upp YouTube-klippet på Twitter.

3   Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer ut?

4   Vilken pakt ingick du och divisionschef Anne Lagercrantz med Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa efter skolattacken i Trollhättan oktober 2015? Båda två är knutna till Muslimska brödraskapets svenska gren. Båda två är rasbiologer. Båda sorterar människor efter hudfärg. Båda är separatister. Båda är antidemokrater. Båda har utnämnt Sverige till fienden. Båda har fått asyl i Sverige. Rashid Musa kom hit som kvotflykting från Somalia. Anne Lagercrantz bad i TV Rashid Musa om ursäkt för SVT:s språkbruk i rapporteringen om skolattacken! Är denna manual, ”Tips och råd när du jobbar med att spegla Sverige” resultatet av pakten med de två inbördeskrigarna? Det måste ju vara de två som ligger bakom texten i fotnot 3: ”I en live om morden på en skola i Trollhättan beskriver vi vilka offer gärningsmannen valde och beskriver dem som ”inte helsvenska”. En korrekt formulering hade varit att ”mördaren valde människor som han inte betraktade som svenskar”. Korrekt enligt vem?

Det står också: ”Tänk på att intervjuade privatpersoner inte kan göra sig till talespersoner för grupper de tillhör, (t ex en kvinna som säger ”för muslimska kvinnor är slöjan förtryckande”.). I den versionen jag har laddat ner står det ”Men det här innebär inte att privatpersoner kan göra sig till talespersoner för grupper de tillhör, t ex en iransk kvinna som säger att för muslimska kvinnor är slöjan förtryckande”. Men Kitimbwa Sabuni kan i SVT göra sig till talesperson för kvinnor och påstå att beslöjningen är en del av den islambekännande kvinnans identitet, ”som man inte kan skilja från dem”?

5   Hade Rashid Musa en direktlinje in till SVT Nyheter 3 mars 2017 då han gavs utrymme att avfärda MSB:s förstudie om Muslimska brödraskapet i Sverige som ”rasistiska konspirationsteorier”?

6   Varför finns religionsprofessor Mattias Gardell med på bild på SVT:s artikel online om inslaget, trots att han inte medverkar i programmet? Är det SVT:s uppfattning att Mattias Gardell är expert på Muslimska brödraskapet?

7   Varför får politikerna inte lika ettriga frågor om Muslimska brödraskapet av dina journalister som de får om SD?

8   Kommer dina SVT-journalister inför valet 2022 att avkräva varenda politiker i Sverige svar på hur de ställer sig till att Muslimska brödraskapets svenska gren finansieras med skattemedel, inte minst Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief med avläggaren Muslim Aid?

9   Vet du och dina SVT-journalister skillnaden mellan mångkultur och ideologin mångkulturalism? Detta med tanke på det märkliga programmet Sverige möts 9 mars och SVT:s reaktion på SD:s partisekreterare Richard Jomshofs uttalande att han anser att islam är en avskyvärd ideologi och religion, ett uttalande han gjorde till stöd för den homosexuella flyktingen Luai Ahmed från Jemen, som i hemlandet riskerade att dödas i islams namn, och hans därför fullt förståeliga negativa uppfattning om islam.

SVT bjöd in Richard Jomshof och grillade honom i stället för att agera folkbildare och bjuda in Luai Ahmed och under trettio minuter föra ett vuxet samtal om den extrema tolkning av islam i Jemen han växte upp med och som fick honom att fly till Sverige och som han möter i Sverige. SVT ska agera sakligt och oberoende. Ingen partisekreterare från något av de andra partierna som offentligt hävdar att kristendomen är en avskyvärd ideologi och religion skulle grillas i trettio minuter av Anders Holmberg och avkrävas en förklaring.

10  Men SD och islam särbehandlas. Varför?

11  Vad är avskyvärt? Det som står i Bibeln och Koranen? Eller människors kritik av det som står i Bibeln och Koranen?

12  Vet du och dina journalister skillnaden mellan islam och islamism, mellan icke-våldsam islamism och väpnad islamism? Statsvetaren Elham Manea, av jemenitisk börd, säger att terroraktioner är slutprodukten. Hon kritiserar fixeringen vid våldsam islamism när fokuseringen bör ligga på den icke-våldsamma islamismen som utgör den toxiska grogrunden för terroraktioner, ”den bakomliggande föreställningsvärlden”. Även Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz är tydlig med att terrorattacker är slutprodukten, att det viktiga är att fokusera på den demokratifientliga och västfientliga kontext som i slutändan leder en person att döda i islams namn, ”hatet mot demokratin, mot vårt rättssystem, mot jämställdhet mellan kvinnor och män, mot sexuella minoriteter, mot judar”.

13  Vilken kunskap om olika tolkningar av islam i Sverige hade du innan du åtog dig uppgiften som SVT:s VD 2015? Beskriv i detalj vilka fortbildningskurser om olika tolkningar av islam i Sverige du har gått på sedan du blev VD och vilka fortbildningskurser dina anställda har gått på, i synnerhet Anne Lagercrantz och Anders Holmberg. Beskriv hur du har organiserat fortbildningen om systemhotande tolkningar av islam i Sverige? Exempelvis Muslimska brödraskapets totalitära och västfientliga tolkning och den saudiarabiska lika totalitära och västfientliga wahhabismen.

14  Hur många gånger har du läst Koranen från pärm till pärm? Helst K.V. Zetterstéens översättning. Och för att bemöta eventuell kritik att man måste kunna arabiska för att förstå Koranen så fanns det ingen klassisk arabiska på 600-talet, bara arabiska dialekter och inget utvecklat arabiskt skriftspråk eller arabisk grammatik. ”Bildade araber läste och skrev arameiska”, poängterar statsvetaren Lisbeth Lindeborg.

15  Hur många gånger har divisionschef Anne Lagercrantz läst Koranen från pärm till pärm?

16  Hur många gånger har Anders Holmberg läst Koranen från pärm till pärm? Hur definierar Anders Holmberg kollektivet ”muslimer”? Hur definierar han ”utövande”? Var fick han siffran 800 000 utövande ”muslimer” i Sverige ifrån 24 mars i intervjun med Richard Jomshof? Enligt SST:s bidragsgrundande statistik för år 2019, det senaste året det finns statistik på, betjänades ett medlemsantal på 200 445 inom islamiska trossamfund. Så var kommer de andra 599 555 ifrån? En journalist på SVT måste kunna belägga de siffror han slänger sig med.

Som övergång till nästa fråga vill jag berömma SVT:s nyligen inrättade Politikbyrån. Det är verkligen ett upplysande och folkbildande program som gör det möjligt för medborgarna att orientera sig om de politiska förhållandena i Sverige.

17  När inrättar SVT Islambyrån i folkbildnings- och samhällsorienteringssyfte, ett program som ända fram till valet 2022 varje vecka diskuterar demokratifientliga tolkningar av islam i Sverige? Ett program med ett vuxet samtal om innehållet i Koranen. Vad Koranen säger om ”otrogna”, vad Koranen säger om judar, vad Koranen säger om kvinnor, för att bara nämna några punkter. Det står i Koranen att judar är apors och grisars avkomma. Därför är det viktigt att föra ett vuxet samtal om koranskolor i Sverige som riktar sig till barn och som har som mål att barnen lär sig Koranen utantill och vilka effekter det får på barnens syn på Sverige och svenskarna och den sociala sammanhållningen.

SVT:s Islambyrån är också som gjord för att föra ett vuxet samtal om imamers vigselrätt och alla kvinnor som lever i det som kallas haltande äktenskap då maken inte vill gå med på skilsmässa och kvinnan inte kan forma sig ett nytt självständigt liv eftersom imamer inte upplöser äktenskapet utan makens tillåtelse och kvinnan därför inte heller kan besöka sina ursprungsländer utan risk att bli fängslade. Som gjort alltså för att diskutera införandet av obligatoriskt civiläktenskap, där den religiösa delen blir ett icke-juridiskt tillägg för den som önskar att vigseln får en religiös välsignelse.

Det borde vara självklart att som ett led i SVT:s folkbildningsuppdrag, och som ett led i att spränga sönder ordet islam och studera varje flaga, kartlägga landets moskéer, vilken tolkning av islam de tillämpar, vilka som är uttalat demokratifientliga, vilka som finansieras av utländska finansiärer, enskilda finansiärer och organisationer eller stater som Qatar, Turkiet, Iran, Saudiarabien och hur dessa moskéer, positivt eller negativt, påverkar den sociala sammanhållningen i Sverige.

Med demokratifientliga avser jag islamtolkningar som är uttalat västfientliga, som förordar könseparering, som förkastar svensk lagstiftning och i stället utgår från sharia, som använder moskéer som domstolar, som anser att sexuella minoriteter förtjänar döden, som anser att avfällingar från islam förtjänar döden, som förbjuder islams trosfränder att ta till sig svenska normer, seder och bruk, som säger sig företräda kollektivet ”muslimer”.

SVT bjöd in en imam under påsk! Dessutom en imam som separerar flickor och pojkar visade det sig. Uppenbarligen hade ingen kontroll gjorts av vilken tolkning av islam imamen bekänner sig till. Och uppenbarligen fanns ingen på SVT med kunskap om islam.

Med parabol-TV och internet har invånare i Sverige möjlighet att vända Sverige ryggen och gå helt upp i utländska predikanters västfientliga tolkningar av islam och uppmaningar att inte beblanda sig med svenskarna och ta till sig svenska seder och bruk.

Muslimska brödraskapet
Ett viktigt globalt nätverk SVT:s Islambyrån borde upplysa medborgarna om är Muslimska brödraskapet. En utmärkt beskrivning av MB:s verksamhet i Danmark ger den förra medlemmen Ahmed Akkari i Min afsked med islamismen, Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark (2014). Mannen som i ungdomlig nit bidrog till att rikta världens blickar mot Danmark och närapå stjälpa landet över ända, landet som hade välkomnat honom och hans familj från inbördeskrigets Libanon, och som under krisens kulmen började tvivla på sin tro när han blev varse de islamistiska ledarnas maktspel.

Akkari intervjuas dessutom i forskaren Lorenzo Vidinos bok The closed circle. Joining and leaving the Muslim Brotherhood in the West (2020) som också borde vara obligatorisk läsning för redaktionen bakom SVT:s Islambyrån, liksom förstås MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapets svenska gren. Det framgår mycket tydligt i Lorenzo Vidinos intervjubok, där för övrigt de två svenskarna Pierre Durrani och Pernilla Ouis medverkar, att hemlighetsmakeriet är satt i system.

Muslimska brödraskapets aktivister finns överallt i det svenska samhället där det finns skattepengar att håva in. Omar Mustafa, med en hög grad inom MB:s svenska gren, tidigare Ibn Rushds förbundsrektor i många år, sitter till och med i Malmös ideella förening judisk-muslimska Amanahs styrelse meddelade nyligen kommunalpolitikern Nima Gholam Ali Pour på Twitter och att Malmö stad beviljat föreningen 900 000 kronor. Jag googlade på styrelsen så fort jag fick kännedom om bidraget, men när jag i förrgår googlade på styrelsen var webbsidan där styrelsen presenterades med fotografier borttagen! Omar Mustafa har kritiserats hårt för att han både som ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (MB:s huvudorgan) och som rektor för Ibn Rushd, trots kritik, fortsatt att bjuda in talare med en judefientlig retorik. En representant för det extremt judefientliga MB sitter i styrelsen för en judisk/islamisk förening som får nästan en miljon kronor i bidrag?

Föreningen Amanah i sig är märklig. En ultrareaktionär rabbin och den ultrareaktionära shariaextremisten Salahuddin Barakat ska öka tilliten mellan medborgarna i den sekulära rättsstaten Sverige, se den här arbetsbeskrivningen för en ny rabbin till Amanah?

Shariaextremisten Salahuddin Barakat tar inte kvinnor i hand
I försvaret av demokratin och folkbildningen om demokratifientliga tolkningar av islam bör SVT:s Islambyrån göra en djupdykning i Salahuddin Barakats demokratifientliga utsagor, värderingar och antal skattekronor han och hans Islamakademin i Malmö har beviljats. Enligt den här texten kom han från Libanon i 7-årsåldern, han är född 1981. Vad gick han i för skola i Sverige? Vad lärde han sig i skolan om hur Sverige styrs? Familjen var ganska sekulär. Han gjorde lumpen i Ronneby. När han fördjupade sig i islam på universitetet träffade han en imam från Jemen som inspirerade honom att resa till Jemen och studera vid ett teologiskt college. Han stannade fyra år i Jemen, det land Luai Ahmed har tvingats fly från på grund av sin sexuella läggning, det land som straffar sexuella minoriteter och avfällingar från islam med döden.

Uppenbarligen lärde Salahuddin Barakat sig under skolåren i Sverige inget om Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, likabehandling och att Sverige är en sekulär rättsstat. Han har utnämnt sig själv till talesperson för ”muslimerna”, som inte är en enhetlig grupp utan en mycket brokig skara, och förespråkar ett pluralistiskt rättssystem. Invånarna i den sekulära rättsstaten Sverige ska i juridiska frågor delas upp efter religion. Denna man är Malmöpolitikernas gullgosse. Han etablerade Islamakademin i Malmö 2013 och har sedan dess kunnat inkassera hundratusentals skattekronor till sin separatistiska verksamhet som han låtsas är ”brobyggande”. År 2016 fick exempelvis Islamakademin 440 000 kronor av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för ett projekt kallat ”Motargument” under bidragsnamnet ”Verksamhet som värnar om demokratin mot våldsbejakande extremism”. Salahuddin Barakat har inte bara tagit in Omar Mustafa i Amanahs styrelse, han har sedan länge ett nära samarbete med Ibn Rushd och Kista folkhögskola. Det är inte demokrati Salahuddin Barakat värnar om. Islamakademin har också medverkat i projekt som fått miljoner från Allmänna arvsfonden. Förutom bidragen från Malmö stad.

Salahuddin Barakat respekterar inte att Sverige är en sekulär rättsstat, att lagen inte vilar på Bibeln. Samtidigt som han etablerade Islamakademin i Malmö la han på akademins hemsida ut flera hårresande inlägg som beskriver hans inställning, enligt sharia, i olika frågor, alltså marknadsföring av sig själv som ”rättslärd”. Det är sharia, sharia, sharia. Inläggen är nu borttagna från Islamakademins hemsida. I marknadsföringen av sig själv hävdar han att han, inte det svenska rättsväsendet, är bäst lämpad att döma i juridiska ärenden som rör ”muslimer”, se den här utsagan där han briljerar med sina kunskaper om shariarätt, och den här utsagan om kvinnans ”natur”, där han skriver att kvinnor och män har olika biologiska kön och därför olika roller i samhället, att det finns ”en islamisk kvinnosyn” och att man kan ”utläsa ur den svenska lagstiftningen en uppmuntran till kulturrelativism med ett transkulturellt medvetande och ett motarbetande av etnocentrism, där majoritetskulturen är styrande”, det vill säga uppmuntran till parallellsamhällen styrda av helt andra lagar än majoritetssamhällets lagar. Och den här utsagan om hijab där han till och med nämner Satan. ”Om slöjan är så betydelselös, varför kämpar Satan och hans medhjälpare ständigt mot den?”

Jag skulle alltså vara Satans medhjälpare?

Och den här texten där han skriver om ”nyttorna av att segregera mellan könen”, samt ”Islam lär ut att interaktionen mellan de två könen bör vara minimal. Otaliga Koranverser och hadither talar om reglerandet av denna interaktion och varnar för otillåten interaktion mellan de motsatta könen, och medel som leder till detta. Detta reglerande, som sker bland annat genom morallära, klädkod och regler för uppträdande, är till för att motverka promiskuitet, immoraliskt uppträdande och annat ont som onekligen leder till familjens och i förlängningen samhällets sammanbrott.”

”Otillåten interaktion mellan de motsatta könen”? ”Interaktionen bör vara minimal”? ”Ont” som leder till familjens och samhällets sammanbrott? I ett land där individen, inte familjen, är samhällets minsta enhet, där religionsfriheten och de individuella fri- och rättigheterna är grundlagsfästa? Shariadogmer han lärt sig i Jemen, Pakistan, Turkiet, Levanten och Mauretanien och ser som sin uppgift att sprida i Sverige, med hjälp av skattemedel. Könsapartheidmissionären Salahuddin Barakat strävar efter att förvandla Sverige, den demokrati som välkomnade honom, till en kopia av Mellanösterns länder styrda av sharia.

Han gör sitt bästa att förtala Sverige och anklaga svenska myndigheter för ”islamofobi”, lyssna exempelvis på det här webbseminariet anordnat av SST om Brås rapport om det ovetenskapliga begreppet ”islamofobi”, cirka 18 minuter in i programmet.

Salahuddin Barakat representerar inte kollektivet ”muslimer”. Han representerar bara sig själv och sin tolkning av islam. Det finns hur många islamtolkningar som helst i Malmö och övriga Sverige. Han har ingen rätt att ställa krav på att Sverige ska anpassa sig till hans islamtolkning.

Han har lyckats skaffa sig en maktposition därför att SVT inte har folkbildat medborgarna om demokratifientliga tolkningar av islam och vikten av att inte urholka vår sekulära rättsstat. Salahuddin Barakat strävar efter att riva sönder den sociala sammanhållningen och skapa parallellsamhällen där interaktionen mellan könen bör vara minimal. Han är en mörkerman. Den brokiga skaran ”muslimer” har inte en grundlagsskyddad nationell minoritetsställning i Sverige. De fem grundlagsskyddade nationella minoriteterna samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar är etniska minoriteter. Medlemmarna kan bekänna sig till vilken religion som helst, hur dogmatisk och regelstyrd som helst, hur fri och odogmatisk som helst. Det lägger inte staten sig i.

Salahuddin Barakat har rätt att predika sin tolkning av islam hur mycket han vill. Men det ska råda en ogenomtränglig mur mellan honom och myndigheter och politiker. Religionen ska vara en privatsak och finansieras privat. Inte en skattekrona ska gå till Salahuddin Barakats demokratifientliga verksamhet.

Om SVT hade tagit sitt uppdrag att värna om demokratin på allvar och folkbildat om demokratifientliga tolkningar av islam hade mörkermän som Salahuddin Barakat inte fått en skattekrona i bidrag.

Mohamed Temsamani
I försvaret av demokratin bör SVT:s Islambyrån också göra en djupdykning i FIFS ordförande Mohamed Temsamanis verksamhet, han som i TV påstod att ”islamofobi” var skälet till att bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) tvingades lämna sin post. Temsamani tillhör den innersta kärnan i Muslimska brödraskapets svenska gren och har cirkulerat på ledande poster i varenda MB-förening, inklusive Ibn Rushd. Han är gift med dottern till en av grundarna. Alla varningsklockor borde ha ringt hos SVT när Temsamani undertecknade ”Deklaration för en stark demokrati”! Hade SVT värnat om demokratin och rapporterat om Muslimska brödraskapets olika föreningar långt tidigare hade Vår demokrati – värd att värna varje dag varit informerade om MB:s demokratifientliga och extremt judefientliga verksamhet och aldrig låtit Temsamani komma i närheten av deklarationen. Det står att Temsamani tillsammans med Forum för levande historia ska ”arbeta för stärkta minoritetsrättigheter och belysa utmaningar för minoriteter”!

Temsamani representerar en extrem minoritet bland landets minoriteter. Det är han som är utmaningen.

Hatpredikanter med examen från islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, som bygger internationella nätverk och globala utbildningsinstitutioner online
Ett annat viktigt område SVT:s Islambyrån borde folkbilda medborgarna om är alla hatpredikanter online med examen från islamiska universitetet i Medina. Inte minst för att förebygga liknande incidenter som Hallandspostens demokratifientliga agerande då det uppdagades att en ung (26 år) socialdemokratisk politiker på sociala medier spred att ”otrogna” ska brinna i helvetet och att kvinnor ska vara heltäckta och bara visa ögonen när de vistas utomhus. Jag ägnade mig åt lite grävande och fann att korancitatet den unge somaliske politikern hänvisade till kommer från en saudisk arabisk/engelsk Koran med tillägg inom parentes, en Koran sammanställd av två män vid universitetet i Medina och som är rena propagandatexten för Saudiarabiens extrema tolkning av islam och fientliga inställning till judar.

Min kritik av denna extrema tolkning av islam förvandlades av Hallandspostens ledarskribent till ”hatet mot muslimer”! Och ett drev mot en moderat politiker som hänvisat till min blogg.

Islamiska universitetet i Medina grundandes 1961 i syfte att utbilda utländska missionärer som efter utbildningen återvänder till sina hemländer och sprider wahhabismen. Det finns åtskilliga av dessa extrema missionärer i Sverige. Michael Farquhar beskriver i sin doktorsavhandling 2013, från The London School of Economics and Political Science, den politiska bakgrunden till inrättandet av islamiska universitetet i Medina. Bland annat visar han hur viktig den extremt kvinnofientliga indiern/pakistaniern Sayyid Abul al-Ala Mawdudi var för innehållet i universitetets kursutbud. Mawdudi grundade Jamaat-e-Islami 1941, en tvillingorganisation till Muslimska brödraskapet, som har förstört både Pakistan och Bangladesh. Farquar skriver att uppenbarligen hade Mawdudi gjort upp kursplanen på uppdrag av kung Saud (s. 136). Han skriver också hur viktigt det var med lärare från olika delar av den islamiska världen för att universitetet skulle kunna locka så många utländska blivande missionärer som möjligt och också för att det inhemska wahhabitiska prästerskapet på den tiden bara hade en begränsad kunskap om olika riktningar och rättsskolor inom islam. Det wahhabitiska prästerskapet följer den hanbalitiska rättsskolan, den mest extrema. Flera av Muslimska brödraskapets flyktingar från Egypten och Syrien var verksamma som lärare vid universitetet i Medina. Numera är Muslimska brödraskapet terroristklassat av Saudiarabien.

Missionärerna, kallade salafister eftersom de utgår från förfäderna, det vill säga har profeten Muhammed och de tre generationerna efter honom som förebilder, utbildade vid islamiska universitetet i Medina, som utgör en allt allvarligare konkurrent till Muslimska brödraskapet, har skapat ett internationellt nätverk som av kritikerna kallas hatpredikanter, se bland annat den här kritiken i Storbritannien, ”Worst of the worst: Britain’s Salafist Movement & the Night of Power Conference 2014” och den här kritiken från 2009 i Australien, ”Time to stop all the anti-Western hatred”. Missionärerna har efter all kritik varit tvungna att modifiera sin retorik men det är ändå en samling västfientliga hatpredikanter som lockar ungdomar att följa deras auktoritära tolkning av islam och ta avstånd från de länder de är bosatta i.

Missionärerna lockar med paradiset och hot om helvetet. Därför bör helvetet diskuteras, dissekeras, hudflängas och förpassas till giftskåpet. Vidskepelsen om helvetet hör inte hemma i ett modernt samhälle.

Hanna Gadban, samhällsdebattör och lärare, skriver i boken Min Jihad. Jakten på liberal islam (2015) om just dessa utländska hatpredikanter och hur några av dem till Sverige har spridit sin missionärsutbildning kallad iERA, eller dawarörelsen, i syfte att missionera om wahhabismen med hjälp av svenska skattemedel och påståenden att de bekämpar ”islamofobi”. Journalisten Magnus Sandelin skriver om svenska iERA här och nämner bland annat Hanna Gadbans bok.

De som drabbas allra mest av aktivister som torgför extrema tolkningar av islam är islambekännare som själva vill bestämma sitt förhållningssätt till islam och Allah, vilket Hanna Gadbans bok också handlar om.

I MSB:s rapport Mellan salafism och salafistisk jihadism, författad av Magnus Ranstorp med flera från Försvarshögskolan, beskriver man IERA:s budskap och grundare. Bland annat står det följande om en konferens i Göteborg 2012 anordnad av Sveriges förenade muslimer (SFM) där en av iERA:s grundare var inbjuden: ”Hamza Tzortzis närvaro på ’Jag Är Muslim!’-konferensen var viktig för han var en av grundarna och ledarna bakom brittisk-baserade da’wa -rörelsen Islamic Education & Research Academy (iERA). iERA är en proaktiv, missionerande rörelse som centrerar kring en kärna av predikanter som ger motivation, kunskap och aktivism kring att sprida salafistisk ideologi i syfte att etablera ett islamistiskt kalifat. Denna organisation och dess grundare och ledare är välkända för att sprida salafistiska budskap som är antidemokratiskt och hatiskt mot icke-muslimer, kvinnor, homosexualitet, shiamuslimer, och judar. Council of Ex-Muslims of Britain har kallat iERA för ’hatets evangelium.538 iERA har även kritiserats för könsegregering på sina möten” (s. 101, 102).

Om Hamza Tzortzis står det också: ”Tzortzis förspråkade förbud mot homosexualitet som han jämförde med kannibalism och pedofili och argumenterade för ’att avskaffa demokratin och de mänskliga rättigheterna för att istället inrätta ett islamiskt kalifat’” (s. 101).

I rapporten finns också ett avsnitt om koranskolor. Man skriver: ”Koranskolorna är stängda miljöer som utomstående har svårt att nå. Vi har dock för denna studie tagit del av vissa läroböcker som används i några moskéer i Göteborg som har koranskoleverksamhet. Enligt en sufistisk imam i nordöstra Göteborg är detta material problematiskt eftersom det är normsättande” (s. 154). För att analysera innehållet i läroböckerna har rapportförfattarna tagit hjälp av Indonesiens största muslimska organisation med över 30 miljoner medlemmar, en organisation som ”tar avstånd från radikal islam och förespråkar ett liberalt, pluralistisk islam där den nationella identiteten inkluderar alla religioner” (s. 154, 155). Sju böcker analyserades. En bok är skriven av wahhabismens grundare. En annan bok är skriven av Abdul Aziz Abdullah bin Baz, som blev blind i unga år och var islamiska Medinauniversitetets vice president och senare utnämnd till Saudiarabiens stormufti, en fanatisk wahhabist som ansåg att solen roterar runt jorden och att jorden är platt och att alla som inte håller med honom far med osanning mot Gud, Koranen och profeten Muhammed. En annan bok var skriven av Mawdudi. Rapportförfattarna: ”Saudiarabien har under de senaste 50 åren propagerat för al-Maududi:s tolkning av islam, vilken liknar Muslimska Brödraskapet men också till delar wahhabism och ultra-konservativ islam i stort” (s. 155). Man sammanfattar analysen av de sju läroböckerna:

Analysen visar att gemensamt för böckerna i materialet är att de presenterar en världsbild där islam ses som allomfattande i livets alla delar. Böckerna instruerar muslimer att inte integreras i det svenska samhället eller att respektera dess lagar och regler. Sverige och svenskarna ses istället som otrogna med ett socialt system som står i kontrast till det gud tänkt sig (ibid.).

En huvudperson i det globala nätverket av predikanter med examen från universitetet i Medina är austrialiern Tawfique Choudhury med rötter i Bangladesh. Han ingår i iERA:s rådgivande krets. Det var hans organisation Mercy Mission som anordnade det kritiserade eventet i Storbritannien och det var han som anordnade det kritiserade eventet i Australien, som han bjöd in bland andra den ökända islamisten Yvonne Ridley till. Han är uppskattad i Sverige.

Hallandsposten nämner Tawfique Choudhury som exempel på att en somalisk man, Abshir Mohamed Abdi i Hylte, som på Facebook har ett videoklipp med Choudhury, inte skulle ha något att göra med en extremistisk tolkning av islam. Tidningen skriver att videoklippen på Abdis sida ”sträcker sig mellan en föreläsning av den svenske läkaren Hans Rosling till ett långt tal av den muslimska frivilligorganisationen Mercy Missions grundare Tawfique Chadhury, om betydelsen av att stå fast vid sin muslimska tro även om man i globaliseringens tidevarv lever i västerländska eller sekulariserade länder”.

Detta skriver Hallandsposten utan att göra en bakgrundskontroll och ta reda på exakt vem denne Choudhury är, beskriva honom för läsekretsen och förklara vad han menar med att ”stå fast vid sin muslimska tro” och vad den tron innebär för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter i Sverige. Och den sociala sammanhållningen i Sverige.

Om SVT sedan länge fört en kontinuerlig diskussion om olika islamtolkningar i Sverige hade Hallandspostens journalister förhoppningsvis inte kunnat vinkla sin rapportering så grovt som de gjorde och skriva om ”muslimhatet” i ställer för om antidemokratiska islamtolkningar. Det finns hur många tolkningar av islam som helst. Det är slappt av en journalist att bara skriva ”muslimska tro” och inte deklarera vad denna tro innebär och var den har sina rötter, som i det här fallet är Saudiarabien. Parallellsamhällen som är kopior av Saudiarabien hör inte hemma i Sverige.

Den somaliska mannen Abdi kopplade jag i mitt blogginlägg till den socialdemokratiska likaledes somaliska Hyltepolitikern Mustafe Ahmeds wahhabitiska spridning på sociala medier om att brinna i helvetet och kvinnors heltäckande klädsel  och anmärkte på att Abdi på Facebook skrev att han var barnskötare i Sverige och lagt ut bilder på små flickor i hijab. Jag kopierade bilder på flickorna och en pojke och skrev om skillnaden mellan pojkars framtid och hijabklädda flickors kringskurna framtid i klankulturer, att flickor kan dödas av sin familj om de vägrar bära hijab och att pojkar riskerar att dödas av sin familj bara om de är homosexuella. Somalia är ett klansamhälle. Det blev i Hallandspostens version att jag anklagade mannen för att vara kapabel att döda sin son. Och drev mot den moderata politikern som hänvisat till min blogg. Den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmeds häpnadsväckande demokratifientliga agerande på sociala medier bagatelliserades.

Därför är det viktigt att SVT inrättar en Islambyrån som upplyser medborgarna, inte minst journalisterna, i Sverige om demokratifientliga tolkningar av islam och vad dessa tolkningar får för konsekvenser för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter. Och för den grundlagsskyddade judiska minoriteten.

Ett annat skrämmande exempel på bagatelliseringen av antidemokratiska tolkningar av islam är förre SR-chefen Mats Svegfors artikel 25 maj 2021 i Aftonbladet, ”Ingen frågar längre vad Säpo sysslar med”, en kommentar till journalisten Sofie Löwenmarks uppmärksammade avslöjande att en SR-reporter, som intervjuade en islamist Säpo bedömt skulle utvisas eftersom han utgjorde ett hot mot rikets säkerhet, hade en relation med mannen. Mats Svegfors, med sin långa bana inom journalistiken, borde veta skillnaden mellan en åsikt och kunskap, ändå skriver han: ”När det gäller muslimer är det alltid säkrare att fälla än att fria.” Det är en åsikt. ”Muslimer” diskrimineras. Säpo särbehandlar ”muslimer”. Mats Svegfors skiljer i sin kommentar inte på att vara muslim och att omfatta en demokratifientlig tolkning av islam och för över sin egen sammanblandning på Säpo. Han klumpar ihop landets islambekännare och erkänner dem inte som enskilda individer. Det är för att undvika sådana här sammanblandningar SVT:s Islambyrån behövs.

18  När tänker SVT sända ett vuxet samtal om hijab, som jag kallar shariadoket för att markera att det är ett politiskt plagg och att bäraren lyder under ett annat rättssystem än det svenska, och eventuella följder för den som vägrar bära plagget? Ett samtal som gjort för Islambyrån.

Islamister, likt Muslimska brödraskapets aktivister, jämför hijab med nunnedok. Därför bör plagget kallas för shariadoket och jämföras med nunnedoket. Småflickor bär inte nunnedok i skolan. Kvinnor i nunnedok arbetar inte på apotek. Kvinnor i nunnedok sitter inte i COOPS eller ICAs kassor. Kvinnor i nunnedok syns inte i fashionmagasin. Klädvaruhusens skyltdockor bär inte nunnedok. Internet svämmar inte över av företag som säljer nunnedok.

Kvinnor som bär shariadoket kallar sig själva för hijabister. Hijab och purdah betyder samma sak, förhänge. Ordet hijab används inte i Koranen för att beteckna ett klädplagg. Purdah kallas institutionen på indiska halvön att hålla kvinnor inlåsta och att ett mansöga utanför familjen inte fick vila på en kvinna. Harem är det mest kända ordet i väst för denna inlåsning.

Den första kända lag som använder beklädnad i det offentliga för att skilja på ”anständiga” och ”icke-anständiga” kvinnor är Medelassyrisk lag § 40, kodifierad av den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 fvt, ca 1650 år innan profeten Muhammed föddes). ”Anständiga” eller ”ärbara” kvinnor innebar att en man (maken, fadern, en manlig släkting) ägde kvinnans sexualitet, ”icke-anständiga” kvinnor ägde själva sin sexualitet. Det var prostituerade eller slavinnor som tvingades gå obeslöjade för att markera sin lägre sociala status. Det var ett brott mot staten om de beslöjade sig och straffet var hårt, slavinnor fick öronen avskurna, prostituerade fick femtio piskrapp och deras huvuden täcktes med beck, vilket gjorde att de blev tvungna att raka av sig håret. För ”ärbara” kvinnor som gick obeslöjade fanns inget straff. I och med denna lag gjorde Tiglatpileser kvinnans sexualitet till den assyriska statens, inte släktens, angelägenhet. Stater har ända sedan dess satt gränser för kvinnans sexualitet, för att inte tala om prästerskap inom olika religioner. Och nu svämmar internet över av ”global modest fashion” och föser kvinnorna tillbaka tre tusen år. Exakt som på Tiglatpilesers tid är beslöjningen en politisk markör, inte en religiös. Dagens beslöjning är en politisk markör mot allt vad väst står för. Därför ska shariadoket vara förbjudet i skolan och på offentligt finansierade inrättningar.

När Mawdudis bok Purdah and the status of woman in Islam publicerades 1939 och översattes till arabiska kom ordet hijab i svang, eftersom man översatte purdah med hijab. Purdah var på indiska halvön en statusmarkör. Ju högre status familjen hade desto mer inlåsta var kvinnorna, oberoende av religion. Samma var förhållandet i Egypten med sina harem när Hassan al-Banna grundade Muslimska brödraskapet. Mäktiga män hade harem långt innan de tre engudsreligionerna judendom, kristendom och islam såg dagens ljus, harem fyllda av tillfångatagna slavinnor. Beslöjningen i Mellanöstern och Indien var kulturellt kodad, därför gjorde kvinnorna, influerade av europeiska kvinnors fria klädval, sig av med plagget. Och så kommer Muslimska brödraskapet och Mawdudis tvillingorganisation i Indien och efter delningen 1947 Pakistan och kopplar beslöjningen till islam.

Plagget är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, som andra reaktionära uttolkare av islam, inklusive missionärerna från universitetet i Medina, apat efter och påstår är Allahs vilja. MB försökte få Gamal Abdel Nasser, när han blev Egyptens diktator i början av 1950-talet, att införa en lag som gjorde det obligatoriskt för kvinnor att vara beslöjade utomhus. Han vägrade.

Shariadoket ska likställas med hakkorset. Plagget representerar samma judefientlighet som hakkorset. Det representerar också att sharia står över svensk lag, att lagar stiftade av människan är förkastliga, att Allahs uppenbarelser är sanningen. Med andra ord ett lika auktoritär styre som hakkorset representerar. Det finns bara en ledare. Allah. Och så förstås alla hans självutnämnda jordiska ombud. Som hotar med helvetet.

Det är ingen slump att Mawdudis reaktionära kvinnosyn genomsyrar universitetet i Medina. Det är han som inte vill se kvinnor utomhus. Det är han som kräver att kvinnor bara visar ögonen i offentligheten och påstår att det är Allahs lag. Muslimska brödraskapet ”nöjer sig” med att kvinnor ska täcka allt utom ansiktet och händerna.

Shariadoket är i dag ett gemensamt tecken för alla islamistgrupper på hur långt ett land har islamiserats. Islamistgruppernas framgångar är den i särklass främsta backlashen för kvinnors emancipation över hela världen. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om shariadoket, bland annat det här om hur SVT hade det extremt dåliga omdömet att under coronapandemins inledning visa ett reklaminslag för Radiohjälpen där en person i shariadok ingick och att shariadoket signalerar att 9-åriga flickor är giftasvuxna. Det är att visa tolerans mot intoleransen. Lika omdömeslöst av SVT var det att ha med en kock i shariadok i Go’kväll 12 maj som dessutom gick i repris på Kristi himmelsfärds dag. Genom att ge shariadokbärare uppmärksamhet sänder SVT signaler till alla pappor, som tvingar sina gråtande döttrar att bära plagget, att de gör rätt.

SVT:s uppdrag är att försvara demokratin, inte legitimera västfientliga antidemokrater och deras kvinnofientliga verksamheter. Det står inte någonstans i Koranen att flickor/kvinnor ska täcka håret. Shariadoket är en politisk markör. Barn ska inte vara annonspelare för föräldrarnas politiska tillhörighet. Offentliganställda ska inte signalera att sharia står över svensk lag.

Shariadoket är en viktig markör i det invandrade hatet mot väst och allt väst står för, vars slutprodukt är terrorattacker, vilket för mig över till nästa fråga.

19  När ska SVT börja sända program om invandrares hat mot Sverige, hat mot svenskarna, hat mot det sekulära väst, hat mot ”otrogna”, hat mot det svenska rättssystemet? Hat som för 45 år sedan inte existerade i Sverige. Flickor, kvinnor kallas horor! Och det är alldeles tyst från SVT.

Vilket i sin tur för mig över till nästa fråga.

20  När börjar SVT sända Hederskulturbyrån i folkbildningssyfte, ett program som fram till valet 2022 varje vecka diskuterar hederskulturer i Sverige? Hederskulturer är klankulturer. Klanmedlemmar är bosatta över hela världen och håller från världens alla hörn koll på flickor i Sverige. Det har pågått hedersmord i Sverige i över två decennier. Nittonåriga kurdiskan Pela Atroshi avrättades 1999, klanens ledare var bosatt i Australien och kom till Sverige för att hålla ett familjemöte om Pelas framtid eftersom hon hade blivit ”försvenskad” och själv ville bestämma över sitt liv. Döttrar mördas. Minderåriga döttrar tvångsgifts. Minderåriga döttrar säljs! Ändå är SVT påfallande tyst om den fasanfulla verklighet flickor och kvinnor i hederskulturer lever under. Sverige i dag ser inte ut som Sverige för 45 år sedan när propositionen om multikulturalism klubbades igenom. Men det märks inte på SVT.

Det har hänt otroligt mycket när det gäller inhemska kvinnors villkor, vilket alla synliga kvinnor i SVT vittnar om. Samtidigt som flickor och kvinnor i vissa invandrarmiljöer lever under förmoderna villkor. Det är en skam för Sverige. Och en stor del av den skammen vilar på SVT.

År 2009, tio år efter mordet på Pela Atroshi, publicerade socialarbetaren Maria Hagberg intervjuboken Vid 20 börjar den [obefintliga mödomshinnan] ruttna. Om hedersvåld och modiga kvinnor. Hon hade då i många år genom arbetet kommit i kontakt med flickor i hedersmiljöer. Hon skriver: ”Det centrala i hedersrelaterat våld, kontrollen av kvinnans sexualitet, myten om mödomshinna och oskuldskontroll har klara kopplingar till bevarandet av stereotypa könsroller och kvinnors underordning. Detta har jag fått bekräftat ytterligare genom mina intervjuer med de unga kvinnorna. Jag såg att detta våld är ett starkt hot mot en politik som förespråkar jämställdhet mellan könen.” Hon fortsätter: ”Inom det politiska har jag mött motstånd när jag har lyft upp religionens och traditionens betydelse för kvinnoförtrycket. Fortfarande är det tabu att ifrågasätta religionens inverkan på människors liv och värderingar” (s. 12).

Drygt tio år senare visar SVT genom Anders Holmbergs grillning av Richard Jomshof för hans kommentar att han avskyr islam som ideologi och religion att detta tabu i princip är intakt.

Maria Hagberg skriver vidare: ”Politiskt är det anmärkningsvärt att man inte vill se de fascistiska undertoner som det hedersrelaterade våldet har, med kännetecken såsom kvinnoförakt och en konservativ kvinnosyn, homofobi och rasism.” Om varför hon ger ut boken skriver hon: ”Min förhoppning är att flickornas berättelser ska öppna ögonen på dem som inte förstått faran med ett samhälle som bagatelliserar eller osynliggör våld i hederns namn” (s. 19).

Även Fadime Sahindal (avrättad av fadern 2002) närde en förhoppning att hon med sin berättelse skulle få föräldrar och släktingar i hedersmiljöer att få upp ögonen för hur fel de handlar mot sina flickor.

21  När tänker SVT göra det till en tradition att på Fadimedagen 21 januari varje år sända Marianne Spanners SVT-dokumentär i Striptease 6 maj 1998 om och med Fadime Sahindal, med en efterföljande partiledardebatt? En skatt ligger gömd i SVT:s arkiv. Fadime Sahindal, av kurdiskt ursprung liksom Pela Atroshi, berättar hur hennes familj vill döda henne för att hon vägrat gifta sig med en kusin och själv skaffat sig en pojkvän och valt att läsa på ett universitet långt från hemmet i Uppsala. Hon har polisanmält fadern och brodern för olaga hot. Programmet visar hur hennes sjuttonårige bror under rättegångens lunchuppehåll skriker att han ska döda henne. Hon berättar intelligent och klarsynt om vad det innebär för en flicka att växa upp i en kvävande klankultur, att ständigt vara övervakad, att hela släktens heder vilar på henne, om broderns hat, om moderns hat, om hur utsatt hennes mamma blivit av hennes självständiga agerande, för att mamman ”inte har lyckats med det hon borde, att uppfostra mig till en turkisk flicka, en fin flicka”.

Fadime Sahindal beskriver här mödrarnas viktiga roll som hederskulturernas normbevakare. Även Maria Hagberg nämner kvinnornas viktiga roll som normbevakare. En av de unga kvinnorna hon intervjuar säger ”att det inte framkommer särskilt ofta, då man talar om invandrarfamiljer, att kvinnan ofta styr familjen med järnhand. Hon manipulerar hela familjen”. Den unga kvinnan säger vidare: ”Bland de invandrartjejer jag känner har mamman alltid vetat vilka knappar hon ska trycka på. Alltid” (s. 100). Maria Hagbergs intervjubok är en skräckinjagande läsning, så otroligt mycket våld. Även Fadime Sahindals berättelse är skräckinjagande.

Fadime Sahindals familj var inte religiös, ingen religion låg bakom mordet på henne. Hon ger röst åt alla flickor i hederskulturer i Sverige som i skolan möter en verklighet och hur hemmet är en helt annan verklighet. Denna skatt, lika aktuell i dag som när dokumentären sändes, ligger sedan över två decennier begravd i SVT:s arkiv. Dokumentären borde sändas varje år med en efterföljande partiledardebatt för att visa alla flickor i hederskulturer att de inte är ensamma och att landets politiker tänker göra något åt deras fasansfulla situation. Och får höra hur politikerna bland annat ställer sig till oskuldskontroller på svenska vårdcentraler. Det som i programmet bör bemötas är en professor i gynekologi som just låter påskina att mödomshinnan existerar och som förklarar varför han ”återskapar” den.

22  Hanna Stjärne: Har du sett Marianne Spanners dokumentär? Ta till dig vad Eduardo Grutzky säger om tvångsäktenskap och permanenta våldtäktsinstitutioner.

Hederskulturers rättskipning är motsatsen till västerländsk rättskipning. Bevarandet av hederskulturer i Sverige, kravet att döttrarna inte får ”försvenskas” är detsamma som att ta avstånd från svenska lagar, seder och normer.

Hatet mot Sverige, svenska lagar, seder och normer florerar även inom universitetsvärlden.

23  När gör SVT en dokumentär om tillkomsten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, Uppsala universitet? I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige kallar jag CEMFOR för Rasbiologiska institutet 2.0. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om Mattias Gardell och katolikerna från Sydamerika som ingår i det marxistiska akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA), hur ArA skrev brev till regeringen och påstod att de var bäst i Sverige på ”rasismforskning” och hur simsalabim regeringen gav Vetenskapsrådet i uppgift att dela ut forskningsbidrag till ”rasismforskare” och hur Mattias Gardell, hans fru Edda Manga, ArA-aktivisterna Paulina de los Reyes och Diana Mulinari fick pengar i första rundan och CEMFOR genast bildades med ArA-aktivisten Irene Molina som vetenskaplig ledare tillsammans med Mattias Gardell.

Jag kallar dessa ArA-aktivister för papegojforskare, eftersom de bara kalkerar vad anglosaxiska marxister skriver om sina länder och flyttar över det på Sverige, utan några som helst vetenskapliga belägg.

Sverige är enligt internationella enkätundersökningar ett av världens mest toleranta länder. Ändå svalde regeringen ArA:s påstående att Sverige är genomsyrat av ”rasism” och lät dem utforma ”Nationell plan mot rasism”.

De som är genomsyrade av rasism är de invandrade katolikerna från Sydamerika. De är Sveriges i särklass främsta rasister. De har delat upp Sveriges befolkning efter hudfärg. Eftersom Sverige enligt dem är en förtryckarstat genomsyrad av ”strukturell rasism” är invandrare därmed ”förtryckta” och bör kallas ”rasifierade”, ett importerat ord.

Katolikerna från Sydamerika inledde sin akademiska karriär med att utnämna fienden de ska bekämpa – den ”vita” huden – och manövrera ut de inhemska kvinno- och genushistorikerna genom att svartmåla dem på grund av deras hudfärg och för att de ville utreda de bakomliggande kulturella normerna i samband med att femtonåriga Sara Maisam Abed Ali mördades av sin sextonårige bror och sjuttonårige kusin 1996, det första medialt uppmärksammade hedersmordet i Sverige. De katolska sydamerikanskorna påstod att det var ”stigmatiserande”, ”rasism” och gudvetvad, att utreda kulturella skillnader. Trots att katolska kyrkan såg till att skapa en mängd incestregler som redan på 1500-talet hade resulterat i allt svagare ätt- och klansamhällen i Europa, och att kyrkan naturligtvis införde samma religiösa lagar i de katolska europeiska kolonierna i Sydamerika, utnämnde ArA-aktivisterna sig själva till experter på Mellanösterns klankulturer och har sedan dess hårdnackat förnekat att hederskultur, hedersvåld och hedersmord existerar.

24  När gör SVT en dokumentär om hur ArA-aktivisterna från Sydamerika i över två decennier har satt käppar i hjulet för det viktiga arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att få politikerna med sig? Evin Rubar gjorde år 2005 två uppmärksammade program ”Könskriget 1 och 2” som sändes i Dokument inifrån. Det är dags att göra en dokumentär om den hederskulturförnekande kvartetten från Sydamerika, deras makt över Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, och konsekvenserna för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter i invandrade hederskulturer.

25  När gör SVT en dokumentär om ArA-nätverkets symbiotiska relation till Muslimska brödraskapets aktivister? Båda grupperna är inbördeskrigare. Båda verkar för att mala ner demokratin inifrån. Båda är invasiva arter i den demokratiska trädgården.

Hela nationella planen mot rasism utgår enbart från att svenskarna är rasister och svenskarnas bemötande av invandrare. Inget nämns om invandrares bemötande av varandra eller invandrares inställning till svenskarna eller maktordningarna inom de olika invandrargrupperna och hur dessa maktordningar drabbar minoriteter inom minoriteterna.

Jag tar här upp endast två av planens ”rasism”-begrepp, ”afrofobi” och ”islamofobi”. Båda begreppen är ovetenskapliga. ”Afrofobi” döljer att Afrika består av mängder med självständiga nationer med självständiga kulturer, seder och normer, att det råder en hackordning mellan nationerna och framför allt att det råder en hackordning mellan olika stammar inom en och samma nation, vilket inte minst alla inbördeskrig vittnar om, att det dessutom råder religiösa konflikter inom samma etniska grupper och att alla dessa konflikter har följt med invandrare till Sverige.

Det finns inget ”afrikanskt” förbund i Sverige som representerar alla invandrare från Afrika.

Likadant är det med begreppet ”islamofobi”. Begreppet låter påskina att islambekännare är en homogen grupp och att islam är en monolitisk religion. Den främsta striden mellan islambekännare i dag är den mellan islambekännare som vill att deras länder ska vara sekulära rättsstater och islambekännare som vill att inte bara deras länder utan hela världen ska styras av sharia, Allahs lag. Miljoner och miljoner skattekronor har under åren lagts ut på att bekämpa ”islamofobi”. Ju mer pengar som läggs ut desto mer tycks ”islamofobin” spridas och desto mer skattemedel behövs för att bekämpa den. Nu senast den ovetenskapliga rapporten från Brå som Myndigheten för stöd till trossamfund hade det ovan nämnda webbmötet om där Salahuddin Barakat la ut texten om myndigheters ”islamofobi”.

Miljöpartiets alla satsningar på att bekämpa ”islamofobi” är ett resultat av Alice Bah Kuhnkes politik när hon var demokratiminister och bjöd in Muslimska brödraskapets aktivister till sakråd och de efterlyste mer satsning på att bekämpa ”islamofobi”. Med andra ord beställningsverk av MB. Brås rapport är bara det senaste.

26  När gör SVT en dokumentär om Mattias Gardell och hans mångåriga och hårdhänta försvar av Muslimska brödraskapets aktivister och verksamheter i Sverige? Han anklagar alla kritiker för att ägna sig åt ”islamofobi”. Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa, influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nationalsocialism.

27  När gör SVT en uppföljning av Evin Rubars program ”Slaget om muslimerna” som sändes i Dokument inifrån 2009? Det reportaget handlade om islamisterna knutna till stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. Moskén är Muslimska brödraskapets högborg. Nu drygt tio år senare är nätverket starkare än någonsin och har år efter år kunnat fortsätta att håva in miljoner och åter miljoner skattekronor från SST, från Folkbildningsrådet, från Sida, från MUCF, från lokala myndigheter, för kampen mot ”islamofobi”, för sina friskolor.

28  När gör SVT en uppföljning av Evin Rubars reportage om islamiska friskolor i Dokument inifrån 2003 och 2004, ”I skolans våld 1 och 2”? Särskilt med betoning på hur flickor behandlas. Och en särskild granskning av vad koranskolor lär ut.

29  När tar SVT:s Ekonomibyrån upp följande frågor: Hur mycket pengar är iblandade i försäljningen av döttrar, så kallad brudförsäljning? Även romska barn tvångsgifts med mycket pengar inblandade skriver Maria Hagberg i den här artikeln. Hon skriver bland annat om när hon arbetade i ett projekt för skyddat boende vid hedersrelaterat våld och förtryck: ”De flesta som sökte hjälp i början var unga romer och resande, både flickor och pojkar, som hotades av barnäktenskap, tvångsäktenskap eller blodshämnd. De berättade om stora summor pengar i samband med äktenskapen.”

Vad har gratis tolkhjälp hittills kostat? Vilka använder sig av gratis tolkhjälp? Hur gamla är de? Hur länge har de bott i Sverige? Vilket land kommer de ifrån? Vilket yrke har de? Bjud gärna in liberalen Anna Starkbrink så att hon kan utveckla sina åsikter om varför hon inte kan tänka sig att samarbeta med SD som vill införa tidsbegränsad tolkhjälp.

Vad är kostnaden för i princip gratis tandvård för vuxna människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd? Vad har gymnasielagen hittills kostat? Alla andra kostnader invandringen fört med sig? Vad har Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) hittills kostat? Vad har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hittills kostat? SVT har inte sänt några granskande reportage om dessa myndigheters aktiviteter och i vilken grad alla hundratals skattemiljoner de delat ut gynnar den sociala sammanhållningen eller motverkar den och i stället gynnar uppkomsten av slutna parallellsamhällen och hat mot Sverige och svenska seder och normer.

En särdeles viktig fråga Ekonomibyrån borde gå på djupet med är gapet mellan offentligt finansierade chefslöner, SVT:s chefslöner exempelvis, och fattigpensionärer. SVT:s anställda är numera skattefinansierade.

30  Hanna Stjärne: Motivera varför du är värd din fullkomligt hiskliga lön. Vad har du åstadkommit som meriterar en sådan lön när du under dina år som VD har kopplat bort SVT från verkligheten i Sverige och i stället satt SVT under Muslimska brödraskapets förmyndarskap? Och riktat allt ljus på Sverigedemokraterna. SVT ska vara oberoende, opartisk. Ändå lät du Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa, som båda representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa, bestämma vilket språkbruk SVT inte får lov att använda! Förklara dig.

Samhällsfrågor är uppenbarligen inte din starka sida. Under mars och april skrev jag fyra blogginlägg riktade till dig om ett vuxet samtal om islam, om vilken säkerhetsmur SVT har mot demokratifientliga påverkansoperationer och konsekvenserna av att du lät SVT såga MSB:s rapport om Muslimska brödraskapets svenska gren. Det fjärde inlägget, det om konsekvenserna, publicerades 20 april. Två dagar senare, 22 april, berättade du i TV om hur SVT kommer att göra en nyinspelning av Vi på Saltkråkan, trots att varken regissör eller skådespelare var utsedda. Det visar dina prioriteringar.

Har du läst MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapet i Sverige? Har du läst MSB:s rapport om salafism och salafistisk islamism?

Har du samma inställning som Mats Svegfors, att ”muslimer” och tolkning av islam är ett och detsamma? Att ”muslimer” diskrimineras. Att ”muslimer” är det synd om. Att ”muslimer” får man inte kritisera?

Motivera varför just du är lämplig att vara SVT:s chef fram till valet 2022 som Partiet Nyans ställer upp i. Partiet Nyans vill att ”muslimer” ska få en grundlagsskyddad minoritetsställning och att staten ska erkänna ”islamofobi” som ett samhällsproblem.

Vi behöver inte en valrörelse till där SVT ger Sverigedemokraterna huvudrollen. Vi behöver en valrörelse där demokratifientliga tolkningar av islam och barbariska hederskulturer står i centrum. En valrörelse där SVT:s journalister har tillräckligt med kunskap om skillnaden mellan att vara muslim och demokratifientliga tolkningar av islam för att kunna ställa adekvata frågor både till Partiet Nyans ledare och övriga politiker. Och kunskap om hederskulturer för att kunna ställa adekvata frågor till alla politiker.

Vad kan du om hedersförtryck och hedersvåld? Är du medveten om att du med din och SVT:s likgiltiga inställning till denna barbariska kultur har krossat den ena flickans framtidsdrömmar efter den andra? Att du och SVT:s likgiltighet i åratal har medverkat till upprätthållandet av permanenta våldtäktsinstitutioner i Sverige.

Så motivera varför du är värd din hiskliga lön.

Jag ser fram emot att läsa ditt svar på Text-TV.

26 maj 2021

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

  1. Tack Mona för din enorma kunskap och driv efter att vända på alla stenar! Med sorg konstaterar jag att det vi ser är ett resultat av de senaste minst 40 årens omvända kunskapslyft. När man ständigt sänker kraven på kunskap, sänker kraven på utbildning och resultat, när högsta ansvariga statsråd medvetet presenterar en förvanskad Pisaundersökning, självklart får det konsekvenser. Svenska journalister inom både public service och på olika tidningar uppvisar en katastrofalt dålig bildning som går att härleda till detta. Dessvärre så avfärdar de dessutom dem som har bildning, som har läst på, som har kunskap, som har kompetens, reell eller formell. De senaste 10 åren har kunskapsnivån hos många av landets ledarskribenter och de reportrar och journalister som hörs och ses inom public service varit i fritt fall och det är rent pinsamt att ett land med obligatorisk utbildning inte förmår att leverera bättre!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *