Imam Salahuddin Barakat, Islamakademin Malmö: Gör en insats till. Hjälp Högsta förvaltningsdomstolen att fatta det korrekta beslutet att förbjuda hijab i skolor. Hijab är en politisk markör, inte religiös. Hijab är idoldyrkan, vilket klassas som en oförlåtlig synd. Deklarera offentligt att det inte står någonting om kvinnors hår i Koranen. Du blir historisk

Imam Salahuddin Barakat: Nu har du ditt livs chans att bli den imam alla lyssnar till som du så uppriktigt strävade efter i dina personliga PR-inlägg på Islamakademin 2013, inlägg du nu har raderat. Kanske insåg du att de stred mot Sveriges lagar och Europakonventionen och inte var så passande när man söker statliga och kommunala bidrag och har ambitionen att bli stormufti i Sverige.

Jag har full förståelse för att svensk jämställdhetslagstiftning och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna inte ingick i dina islamstudier i Jemen, Pakistan och Turkiet. Av texterna på Islamakademins hemsida har du nu uppenbarligen uppdaterat dig. Där prioriteras Mångfald, Rättvisa, Miljöansvar. Islamakademin vill till och med särskilt uppmuntra kvinnor att delta i utbildningarna och aktiviteterna.

En liten rekapitulation bara för att ge läsaren en inblick i vad du skrev 2013. Då var du i den här artikeln, ”Resultatet av akademisk och journalistisk ohederlighet”, mäkta upprörd över vad professor emeritus Reinhold Fahlbeck hade att säga i Lag&Avtal om handskakning, hijab och islam. Du kallade honom inkompetent, menade att han uttalade sig om saker som låg utanför hans kompetensområde och med det menade du islamisk rättslära, som du ägnat flera års studier. Professor Fahlbeck skrev om Europakonventionen, som du verkade vara helt okunnig om.

Det är den här artikeln, ”Kvinnofientligt eller religiöst” i Lag&Avtal 22 augusti 2013 och den här, ”Muslimska sjalar skyddas – ibland”, 16 oktober 2013 du var upprörd över. Du skriver: ”Till att börja med vill jag citera Reinhold Fahlbecks problematiska yttranden: ’Men det sägs inget i koranen om sjal. Det innebär att en stor del av muslimska kvinnor inte använder sjal’, vidare, ’Det finns inget i koranen som stöder att en man inte får ta en kvinna i hand’ och slutligen, ’Detta är inte religion. Därför kan det heller inte handla om diskriminering på grund av religion.”

Du kommenterar: ”Dessa påståenden påvisar en oerhörd okunnighet från Fahlbecks sida om den islamiska rättslärans källor och religionens uppbyggnad.” Och du, Salahuddin Barakat, uppvisade en oerhörd okunnighet om besluten som Europadomstolen har fattat och som Fahlbeck har gått igenom. I den här understreckaren i Svenska Dagbladet 24 februari 2010, ”Vägrat handslag faller inte under religionsfrihet”, beskriver han hur Europadomstolen resonerar och Europadomstolens praxis.

Du skriver vidare: ”Ytterligare en felaktighet som Fahlbeck är ansvarig för är påståendet att slöja och handskakning inte är omnämnt i Koranen. Faktum är att både slöja och handskakning finns omnämnt i Koranen. Slöjan är omnämnd spepcifikt och förbud mot handskakning generellt. Jag kommer redogöra mer utförligt för detta i en separat artikel.”

Den separata artikeln har du aldrig publicerat. I stället la du ut en text skriven av amerikanen Amjad Tarsin, översatt till ”Hijab: Ett manligt perspektiv”. I texten står det att det är ”konsensus bland lärde” att beslöjningen är obligatorisk: ”Det finns ingen tvekan om att många muslimska kvinnor på senare tid har beslutat sig för att ta av sig slöjan, trots att det råder konsensus bland lärde att hijab är obligatoriskt.”

Här står det att Amjad Tarsin studerade islam i Jemen och är verksam i Toronto. Texten om hijab är numera borttagen från Islamakademins hemsida, men rekommenderas på din egen personliga blogg fiqh.nu. Den engelska texten finns här på Al-Madina Institute, Baltimore, USA. Den lyder: ”There is no doubt that, as of late, many Muslim women have decided to remove their head-scarves, despite a consensus among scholars that hijab is required.”

Orden obligatorisk och plikt går inte att kombinera med religionsfrihet och religionsfriheten är grundlagsskyddad i Sverige. Och vad gäller ”de lärda” finns det delade meningar om deras betydelse, alltså din betydelse som ”rättslärd”, vilket jag återkommer till. Det där med ”konsensus bland lärde” stämde ju inte på dig eftersom du aldrig publicerade en egen artikel om var i Koranen ”slöjan är omnämnd specifikt”.

I Amjad Tarsins text står ordet hijab. Hijab är Muslimska brödraskapets benämning på kvinnors huvudbonad. Se det här numera välkända klippet från 1966 då Egyptens diktator Gamal Abdel Nasser berättade för sina åhörare att det första Muslimska brödraskapets dåvarande ledare 1953 krävde av honom var en lag att alla kvinnor måste bära hijab utomhus och hur åhörarna började gapskratta och ropa att ledaren själv kunde bära en.

Muslimska brödraskapets svenska gren betonar också att det är kvinnans plikt att vara beslöjad, att bara ansikte och händer får visas, vilket jag skrivit om i åtskilliga blogginlägg. Här listar Islamguiden 7 villkor för kvinnans klädsel:

Hijab bör uppfylla följande villkor:
1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endast handen och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh skolor, måste även ansiktet täckas (Niqab)
2. Tyget får inte vara så tunn, att man kan se igenom.
3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.
4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.
5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icke troende kvinnas.
6. klädseln får inte bestå av utmanande design som lockar uppmärksamhet till sig.
7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara kläder.
Anledningen till denna strikthet när det gäller kvinnokläder är att skydda kvinnan från mannens lustfyllda blick. Kvinnan bör under inga som helst omständigheter locka till sig uppmärksamhet. Man får inte titta på det motsatta könet. Men när man tittar första gången är det tillåtet, då man i islam har räknat med att man ofta inte kan rå för det man får i blickfånget. Men om man fortsätter titta eller tittar en andra gång då är man ansvarig för sin handling och det räknas som Haram (otillåtet), då detta betraktande kan leda till och uppmuntra till otillåtna tankar.

Facebook upprepas samma punkter under ”Kallelse till monoteism” juni 2020.

Butik Selina har också med de 7 villkoren, en webshop som drivs av leg veterinär Ellika Marie Selfjord. Under rubriken ”Min konvertitberättelse” juli 2018 skriver hon: ”Jag visste att slöjan är obligatorisk för en muslim.” Bilden är tagen från den här hemsidan där hon beskriver sig själv.

Men dessa regler finns det inte skymten av i Koranen. Reglerna är bluff. De har ett syfte. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Muslimska brödraskapet är en totalitär rörelse vars ideologi är influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nazism. Som jag skrivit otaliga gånger: Hijab är det synliga tecknet på hur långt ett land har islamiserats. Hijab ska likställas med nazisternas hakkors. Hijab har ingenting med religion att göra. Hijab är ett politiskt plagg vars obligatoriska status imiterats av alla andra islamistiska organisationer.

Att hijab i kombination med kvinnors klädsel inte förekommer i Koranen gör exempelvis Västerås moské klart i skrivelsen ”Kvinnors kläderäkt enligt Koranen”. Man inleder med sura7:26: ”O Adams barn, vi har försett er med kläder att täcka era kroppar med, liksom för lyx. Men, den bästa klädseln är rättfärdighetens klädsel. Dessa är en del av GUDs tecken, så att de må ta sig i akt.” Till skillnad från Adam och Eva som till en början var nakna i Edens lustgård. Den andra regeln är ”Täck era bröst.”

Man skriver att hijab är termen som många använder för att beskriva kvinnors huvudbonad och frågar: ”Kan vi hitta ordet ’hijab’ i Koranen?” Termen förekommer på 7 ställen, men inte i kombination med kvinnors klädsel. Klädesnormen är påhittad, inte auktoriserad av Gud.

Hijab som klädesnorm har inget med islam eller Koranen att göra, fastslår man och kommenterar att klädesnormer är kulturellt kodade.

Att blanda religion med traditioner är en form av idoldyrkan. Detta, eftersom att inte veta (eller försöka veta) vad Gud bett oss göra i Sin bok, Koranen, är ett tecken på att man struntar i Gud och Hans budskap.
När tradition kommer före Guds budord tar den sanna religionen andra plats. Gud accepterar aldrig att komma på andra plats. Gud ska alltid komma FÖRST, och det finns ingen andra plats vad Honom beträffar.

Man skriver också: ”Om Gud ville beordra kvinnorna att täcka sina huvuden eller sina hår, skulle ingenting kunnat hindra Honom från att göra det. Men faktum kvarstår att Han aldrig gjorde det. Gud väntar heller inte på en ’lärd’ person att rätta till orden för Honom!” Liksom detta:

Att acceptera order från någon annan än Gud innebär idoldyrkan. Detta är hur allvarlig frågan om Hijab/khimar är. Kvinnor som bär Hijab på grund av sin tradition eller för att de tycker om det av personliga skäl begår inget fel, så länge de vet att det INTE är en del av denna perfekta religion. De som bär det eftersom de tror att Gud beordrat det begår idoldyrkan, eftersom Gud aldrig beordrat det, det var de ’lärda’ som gjorde det.
Dessa kvinnor har hittat för sig själva en annan gud vid sidan av Den som uppenbarade denna Koran komplett, perfekt och FULLT detaljerad, som säger till dem att de måste täcka sina huvuden för att vara Muslimer.
Idoldyrkan är den enda oförlåtliga synden, om bibehållen tills döden (4:48).

Att klädesnormer är kulturellt kodade visar den här bilden på en algerisk soldat

i Armée d’Afrique som under första världskriget stred på fransmännens sida i norra Frankrike. Han tar en paus medan maten, couscous, kokar. Bilden är ett snitt ur H.P. Willmotts bok Första världskriget, på svenska 2004, s. 71.

Notera likheten med huvudbonaden som i dag går under namnet hijab och som falska profeter säger är kvinnans plikt att bära.

Jämför med bilden på Ellika Marie Selfjord ovan. Jämför med Muslimska brödraskapets aktivist Fatima Doubakil, längst till höger.

Jämför med Miljöpartiets riksdagsledamot Leila Ali-Elmi.

Och jämför med bilden på Omar Mustafa.

Och på dig själv.

Ni två män liknar inte den algeriske soldaten vad kläderna beträffar. Men kvinnornas huvudbonad desto mer. Och det har inget med islam att göra. Se bilden på den här islamtroende islamforskaren från Jemen, landet du studerade i, dr. Elham Manea,

som här skriver om hur Muslimska brödraskapets rekryter i Jemen då hon var skolflicka uppmanade henne att bära hijab och varför hon till slut valde att ta av sig den. Artikeln heter ”Radicalized as a Teenager, Dr. Manea Now Exposes Dangerous Islamist Tactics Targeting Youth”. Hon har nyligen på engelska publicerat boken The Perils of Nonviolent Islamism, som ännu inte finns att köpa i Sverige.

Så gör nu en insats Salahuddin Barakat. Upplys Sveriges domstolar om att det inte står någonstans i Koranen att kvinnor ska täcka håret. Att påstå att plagget är islamiskt är idoldyrkan, att det är att tillrättavisa Allah.

Politikerna i Staffanstorp och Skurup vill förbjuda hijab i skolor. Deras beslut har överklagats. Två instanser har gått emot dem. Senast var det Kammarrätten Göteborg Mål 7171-20, 7172-20 som påstår att det strider mot regeringsformen och Europakonventionen. ”– Att få utöva eller visa sin religion är något som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen, säger kammarrättspresidenten Dag Stegeland i ett pressmeddelande.”

Men nu har hijab inget med religion att göra. Plagget är politiskt. Kammarrättspresidenten har knappast konfererat med professor Reinhold Fahlbeck innan han fattade sitt beslut. Politikerna har överklagat. Nu ligger bollen hos Högsta förvaltningsdomstolen. Och hos dig Salahuddin Barakat.

Det här är ditt gyllene tillfälle att bli historisk. Befria alla skolflickor, som av föräldrarna tvingas bära den algeriske soldatens huvudbonad. Samla ihop några imamer som kan Koranen utantill, kalla till presskonferens och deklarera att det står inte en bokstav i Koranen om kvinnors hår, att det är idoldyrkan att påstå att Allah kräver att kvinnor täcker håret.

I ett enda svep sopar du undan den infekterade konflikten som pågått i decennier och lägger utbildningsminister Anna Ekström (S), Skolverket och landets domstolar i dina händer. Du skriver in dig i historieböckerna.

Salahuddin Barakat: Detta tillfälle att bli historisk kommer aldrig tillbaka.

21 juli 2021

Mona Lagerström fil dr

 

7 kommentarer

  1. Hon vill “befria” dig … blir sååå trött på såna här människor. Låt folk ha på dig vad de vill!! Det kallas religionsfrihet!!

   1. Det är en avgrundsskillnad mellan islam som andlig upplevelse och islam som totalitär politisk ideologi. Hijab har inget med religion att göra. Hijab är ett politiskt plagg. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel och ska likställas med nazisternas hakkors.

 1. Vad står det dig vad kvinnor väljer att ha på sig eller inte? Varför inte lika stort hat mot våra nunnor?

 2. Vad stör det dig vad kvinnor väljer att ha på sig eller inte? Varför inte lika stort hat mot våra nunnor?

 3. Otroligt. Jag bad dig ta bort mitt namn och min bild. När jag får hjälp från ”det stora företaget” där de ber dig ta bort bilden på mig som de äger så gör du det men ersätter den med en bild som jag äger istället (det är inte tillåtet bara för att du länkar till min sida). Så det är ok att stjäla och förtala mig (bryta mot lagen och vara respektlös mot mig) men du lyder det andra företaget?
  Vilket hyckleri.
  Ta bort mitt namn och bild från din sida. Jag vill inte ha något med dig att göra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *