Imam Salahuddin Barakat, Islamakademin Malmö: Gör en insats. Deklarera offentligt att imam Basem Mahmoud, al-Sahaba-moskén i Rosengård, Malmö, predikar en korrekt bild av vad Koranen och haditerna säger om judar

Expressen/Kvällspostens reporter Jenny Strindlöv har än en gång skrivit en avslöjande artikel om imam Basem Mahmouds predikningar om judar.

Handskakningsvägrande Salahuddin Barakat är känd för sitt brobyggande arbete mellan islams trosfränder och judar i föreningen Amanah, se här och här, där Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd prisar honom.

Jag skriver åtskilligt om honom i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige och nämner honom i åtskilliga blogginlägg. Senaste det här, där jag skriver om hans uppfattning om ”nyttorna av att segregera mellan könen” och andra grundlagsstridiga åsikter samt att han i egenskap av shariajurist anser att han är mer lämpad än landets samlade jurister och domare och Europadomstolen att döma i fall som rör islams trosfränder.

Salahuddin Barkat hamnade i hetluften när kommunalpolitikern Nima Golam Ali Pour avslöjade att svenska Muslimska brödraskapets höjdare Omar Mustafa

satt i Amanahs styrelse, en Amanahtext som snabbt togs bort från internet.

Omar Mustafa var i många år ordförande för Muslimska brödraskapets svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), och i många år förbundsrektor för Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Ett studieförbund Salahuddin Barakats Islamakademin samarbetar med.

Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna,

som anser att islam och politik är oupplösligt förenade, tolkar islam som en totalitär politisk ideologi, ideologin är starkt influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nazism.

Muslimska brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse. I likhet med Hitler är det judiska personer som ska förintas, inte religionen judendom.

Det finns åtskilliga verser i Koranen som säger att judar är apors och svins avkomma. Som den spränglärda person Salahuddin Barakat anser sig vara vet han detta mycket väl. Därför var hans artikel i Aftonbladet 14 december 2017, ”Vi måste ta tag i antisemitismen”, skriven tillsammans med andra ”muslimska lärda” med anledning av den antisemitiska vågen 2017 märklig.

De ”lärda” männen skriver: ”Vi betraktar fördömandet och motarbetandet av dessa antisemitiska uttryck som det mest uppriktiga utifrån vår religion”, liksom: ”Alla svenska muslimer kan på olika sätt bidra till att motverka de antisemitiska yttrandena och uppmana sina trosfränder att följa det profetiska exemplet med förträffligt beteende gentemot sina medmänniskor.”

Men det är ju profeten Muhammeds profetiska exempel  imam Basem Mahmoud hänvisar till.

Muslimska brödraskapets höjdare i Göteborg Ahmed Al-Mofty

säger i Evin Rubars dokumentär Slaget om muslimerna att det inte går att ta bort en enda bokstav från Koranen, boken är nedsänd av Gud och bevarad av Gud. Det står mycket i Koranen om hur “otrogna” ska behandlas av de rättroende och de plågsamma straff som väntar “otrogna”.

Att Koranen är det heligaste som finns var det många imamer som deklarerade i samband med att en person från det danska partiet Stram kurs offentligt satte eld på en Koran.

Så vem bestämmer förhållandet mellan det som står i Koranen och svensk lag?

Står Koranen över svensk lag?

Står svensk lag över Koranen?

Se där en fråga inte bara Salahuddin Barakat bör besvara.

17 juli 2021

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *