Med anledning av Internationella Hijabdagen 2023: Kom igen nu mulla Mahmoud Khalfi, VD Stockholms stora moské, antidemokratiska Muslimska brödraskapets huvudsäte. Det är slut nu. Ni är avklädda inpå bara skinnet. Erkänn att hijab, det jag kallar shariadok, är Muslimska brödraskapets uniformspersedel och inte alls någon islamisk tradition

Muslimska brödraskapet är en global antidemokratisk politisk rörelse med det långsiktiga målet att upprätta ett världsomspännande kalifat, en teokrati, styrd av deras tolkning av lagverket sharia. Den svenska grenens huvudorganisation är Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Metoden är dawa, missionerande, att kalla till islam, och gradvis förändra Sverige inifrån. Redskapen är framför allt studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och islamiska friskolor.

Mulla Khalfi: Det är slut nu. Inse det. Det är väl dokumenterat att du är en antidemokratisk islamist (religion och politik är oupplösligt förenade) med djupa rötter inom islamistiska Muslimska brödraskapets svenska gren. Det är slut nu. Så du kan lika gärna erkänna att shariadoket

är en politisk markör, ett visuellt tecken på hur omfattande islamiseringen i Sverige har nått, det jag kallar utbredningen av shariatowns och det ni inom Muslimska brödraskapet kallar ”det svenska muslimska civilsamhället”. Erkänn att påfundet att hijab är en islamisk plikt och ska likställas med nunnedok, se det här blogginlägget, är en strategisk bluff av er inom Muslimska brödraskapet. Erkänn att du, vänsterpartisten och islamisten Mostafa Malaekah, Göteborg, och islamisten Mustafa Issa inte bara är falska profeter när ni påstår att hijab är en islamisk plikt. Erkänn att ni också i decennier har ägnat er åt ett enastående lukrativt, skattefinansierat, organiserat bedrägeri, som Riksåklagaren borde utreda.

Säpo har äntligen vaknat och insett att antidemokratiska och antiintegrationspolitiska Muslimska brödraskapets verksamhet strider mot demokratins principer och utgör ett konkret hot mot Sverige. Skolinspektionen har insett det och stängt flera av era skolor.

Mulla Khalfi: Ni har inte en chans mot ”Säpokällan” Sameh Egyptsons avslöjande statsvetenskapliga doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige, Lunds universitet, disputation 10 februari.

Det är den anonyma tankesmedjan Fenix som har döpt Sameh Egyptson till ”Säpokällan”, de gör allt de kan för att svartmåla Egyptson och sätta stopp för disputationen. Egyptson har tidigare gett ut Holy White Lies. Muslim Brotherhood in the West ”Case – Sweden” (2018), som blivit två böcker på svenska: Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020) och Bosättningen. Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige (2021). Böcker som uppenbarligen Säpo har tagit på allvar.

Böcker som nu, tack vare Egyptsons biträdande handledare statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg, Örebro universitet,

har klätts i en vetenskaplig dräkt och förvandlats till en statsvetenskaplig avhandling där betoningen ligger på Muslimska brödraskapets tolkning av islam som en politisk ideologi.

Och, inte heller att förglömma, med hjälp av Pia Egyptsons enorma insats ända från början i detta gigantiska, minst tio år långa demokratiprojekt. Hon har språkgranskat White Lies, Erövringen och Bosättningen, gjort layout och omslag till alla böckerna, hjälpt till att skapa ett eget webbarkiv och säkrat länkar till de olika webbarkiven i fotnoter. Hon har dessutom bidragit med ekonomiskt stöd till projektet. Sist men inte minst är det Pia Egyptson som tagit på sig ansvaret för barnen när Sameh Egyptson har grävt ner sig i arkiven långt hemifrån eller suttit klistrad vid datorn i kampen att upplysa svenska politiker och myndigheter om Muslimska brödraskapets samhällsomstörtande ideologi och verksamhet.

Egyptson kartlägger den organisatoriska och ideologiska samhörigheten mellan Muslimska brödraskapets huvudorganisation i Egypten och Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), som du mulla Khalfi, har varit ordförande för, vilket framkommer i den ovan nämnda blogglänken där jag lagt in den här bilden av dig och Chakib Benmakhlouf,

mannen som nu tack vare Egyptson, Säpo och Skolinspektionen går miste om många sköna skattemiljoner.

Mulla Khalfi: Det är inte konstigt att ni bedriver klappjakt på Sameh Egyptson. Men det är slut nu.

Inte bara Riksåklagaren utan också utbildningsminister Mats Persson (L) bör göra en djupdykning i IFiS organiserade bedrägeri som, vad gäller studieförbundet Ibn Rushd, haft fullt stöd av Folkbildningsrådet, trots massiv kritik inte bara från Egyptson, utan av mig, socialantropolog Aje Carlbom tillsammans med forskare från Försvarshögskolan och samhällsdebattörerna Johan Westerholm, ledarsidorna.se, och Rebecca Weidmo Uvell.

Riksåklagaren och utbildningsminister Mars Persson: Här kan ni läsa den digitala disputationsupplagan, på över 700 sidor, av Sameh Egyptsons avhandling. Jag uppmanar både Riksåklagaren och utbildningsministern att kontakta Lunds universitet och begära avhandlingen i tryckt version, då det är lättare att med den tryckta versionen få en överblick över Muslimska brödraskapets framträdande lilla inre cirkel som i decennier med hjälp av det Egyptson kallar ”organiserat hyckleri” har bedrivit det jag kallar organiserat bedrägeri. Chakib Benmakhlouf tillsammans med Mostafa Kharraki är nyckelpersoner i denna inre cirkel. Enbart under år 2019 lyckades Muslimska brödraskapets svenska gren via sina tre organisationer studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och sina friskolor tillskansa sig 628 miljoner kronor av allmänna medel, i syfte att förändra Sverige inifrån och underminera demokratin (s. 359).

Internationella Hijabdagen 2023
Och nu åter till shariadoket och Muslimska brödraskapets organiserade hyckleri, för att använda Egyptsons term.

Att människors klädsel är kulturellt kodad har jag skrivit om i mängder med blogginlägg. Den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 före vanlig tideräkning) kodifierade den första kända lagen om kvinnors beslöjning, Medelassyrisk lag, § 40, alltså långt innan Allah genom ärkeängeln Gabriel ska ha sänt ner Koranen till profeten Muhammed på Arabiska halvön under 600-talets första decennier (610–632). Stentavlorna

grävdes fram av tyska geologiska sällskapet för ungefär hundra år sedan.

Internationella Hijabdagen är ett kapitalistiskt påfund, påhittat 2013 av sjalfabrikören Nazma Khan i Brooklyn, en kvinna ursprungligen från Bangladesh som lanserade 1 februari som ”World Hijab Day” i syfte att uppmuntra både islambekännande och icke-islambekännande kvinnor att bära hijab för en dag, och så klart sälja sina varor, vilket jag skriver om i det här blogginlägget från 2019 där jag lyfter fram de två kritikerna till tilltaget, Asra Nomani (född i Indien) och Hala Arafa (född i Egypten), och deras artikel i Washington Post 2015, båda uppvuxna i konservativa islambekännande familjer, utan något som helst tvång att vara beslöjade. De skriver att tvånget infördes av islamister på 1970-talet. Islamisterna var Muslimska brödraskapet, finansierade av Saudiarabiens petrodollar.

Jan Sjunnesson la den 8 januari i år på sitt Twitterkonto upp en talande norsk dokumentär från 2010 av Walid al-Kubaisi, norrman med ursprung i Irak, Frihet, likhet og det Muslimske brorskap, om Muslimska brödraskapet och hijab. Kubaisi intervjuar bland andra Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Bannas (d. 1949) yngre bror Gamal al-Banna och Muslimska brödraskapets dåvarande högste chef Mohammed Mahdi Akef.

Muslimska brödraskapet är, likt krigarkungen Tiglatpileser I i Mesopotamien, fixerade vid kvinnors beslöjning. Jag har i åtskilliga blogginlägg länkat till Gamal Abdel Nassers (d. 1970) beskrivning av det första Muslimska brödraskapets ledare, efter det att de 1952 hjälpt Nassers militärer att störta kungen, krävde av Nasser: Att han skulle stifta en lag om att alla kvinnor måste vara beslöjade. Nasser svarade, till publikens gapskratt, att ledaren inte kunde få sin egen dotter att beslöja sig, så hur trodde han att Nasser skulle kunna förmå Egyptens alla kvinnor att dölja håret.

Mahdi Akef (övre bilden längst till vänster) säger att Muslimska brödraskapets dröm är en samlad islamisk stat och skälet att småflickor ska vara beslöjade, vilket ju Mostafa Malaekah i åratal bedrivit intensiv lobbyverksamhet för, är att de ska vänja sig så att de bär hijab även i vuxen ålder (nedre bilden längst till höger).

De tre mellersta bilderna är från intervjun med Gamal al-Banna. Fadern var teolog, familjen religiös, systern var inte beslöjad. Gamal al-Banna är själv religiös och har en helt annan tolkning av islam än den äldre brodern, vilket man kan läsa om i den här engelskspråkiga intervjun från 2012, en tolkning som inte strider mot demokratins principer. Gamal al-Banna, som alltså växte upp i ett religiöst hem, säger att hijab är ett modernt fenomen och inte en islamisk tradition, att en kvinna som visar håret inte bryter mot några islamiska regler.

Religion är tolkning. Jag har lagt en bild av Hassan al-Bannas syster bredvid den finländska konvertiten och Muslimska brödraskapsaktivisten Helena (Benaouda) Hummasten,

tidigare ordförande för Sveriges muslimska råd (SMR), en förening vars koppling till Muslimska brödraskapet Sameh Egyptson redogör för i sin avhandling.

1900-tal i Egypten och 2000-tal i Sverige.

Helena Hummasten är lögnare och storbedragare. Hon har inte bara varit ordförande för SMR, hon har varit Ibn Rushds förbundsordförande och haft en ledande position i Islamic Relief. Det är inte fel att kalla Muslimska brödraskapets svenska gren för ett brottssyndikat.

Genom sin uniformspersedel signalerar hon dessutom avstånd från det demokratiska styret och för en totalitär diktatur där flickor och kvinnor degraderas till andra klassens medborgare. Skälet till hennes höga ställning inom Muslimska brödraskapets svenska gren är att hon behärskar svenska och till svenska översatte Brödraskapets viktiga texter då hon var redaktör för Brödraskapets tidskrift Salaam och den inre cirkelns arabiska män inte behärskade svenska språket.

Helena Hummasten har aktivt bidragit till att gräva den djupa avgrunden mellan svenska kvinnors individuella fri- och rättigheter och flickors/kvinnors slavliknande ställning i shariatowns, för att inte tala om uppkomsten av shariatowns genom mottot: ”Beträffande kultur har profeten Muhammad uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil”, formulerat av den islamistiska indiern/pakistaniern Abu al-Ala Mawdudi och marknadsfört i Sverige av Muslimska brödraskapet.

Muslimska brödraskapets svenska gren består av en mycket liten andel av islams trosbekännare i Sverige, men genom sin intensiva lobbyverksamhet och sina småskrifter som delas ut i landets moskéer och går att ladda ner från internet om den ”sanna”, den ”autentiska” islam, om bland annat plikten att bära shariadok, har de påverkat tolkningen av islam i en allt reaktionärare och alltmer västfientlig riktning och skaffat sig en direktlinje till den högsta politiska makten i Sverige, liksom på lokal nivå, oberoende av om det varit borgerliga eller socialdemokratiska ledningar.

Röster höjs märkligt nog inte från andra imamer och religiösa ledare om att shariadok inte alls är en islamisk plikt, att beslöjning över huvud taget inte har koppling till islam. Vad jag vet är det bara Västeråsmoskén som offentligt tagit ställning med sin skrift Kvinnors klädesnorm enligt Koranen.

Inte ens Ahmadiyyas imamer höjer sin röst, trots att Muslimska brödraskapet betraktar dem som ”otrogna”, vilket man kan läsa om i propagandaskriften Att förstå Islam, ”de åtnjuter ingen respekt från muslimerna i Sverige”. Och också med tanke på de hätska kampanjer Mawdudi bedrev i Pakistan mot Ahmadiyyas anhängare.

Shariadoket (hijab) är antidemokratiska Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel och inte en islamisk tradition. Ändå är Ahmadiyyas kvinnor varje år enormt aktiva på Hijabdagen, påhejade av imamen Kashif Virk. På Twitter skriver han 27 januari 2023: Följ #jagarhijabi för att lära dig mer om slöjan och kvinnors rättigheter i Islam. Detta är den vanligaste frågan vi fått i den rikstäckande kampanjen #FrågaEnMuslim Passa på ställa fråga till @JagArHijabi #worldhijabday.

Ahmadiyyas hemsida kan man läsa deras version av Koranen: På s. 591, sura 24, vers 32 står det: ”Och säg till de troende kvinnorna att slå ned sina blickar och vaka över sina könsdelar, och att de icke visar sin skönhet eller sin utsmyckning, utom det som är synligt av den, och att de drar sina huvudkläden över barmen.”

Alltså samma uppmaning som Västeråsmoskén: ”Täck era bröst.”

Kashif Virk och Ahmadiyyas övriga imamer bör läsa Sameh Egyptsons avhandling och inse vad det är för islamtolkning Muslimska brödraskapet står för och fråga sig om de verkligen stöder den tolkningen. För det är ju MB:s tolkning de via hijab solidariserar sig med och därmed också signalerar avstånd från Sveriges demokratiska statsskick. Ahmadiyyas kvinnor med sitt firande av Hijabdagen gräver Helena Hummastens avgrund allt djupare. Imamerna bör förklara för sina anhängare att det inte är Allah kvinnorna prisar med sin beslöjning utan den hedniska krigarkungen Tiglatpileser I.

Sameh Egyptson avhandling är en tegelsten, men den är skriven på ett lättflytande språk och borde, efter disputationen då insmugna fel är korrigerade, bli en storsäljare och en självklar referens för alla som värnar om det demokratiska statsskicket med dess individuella fri- och rättigheter och inte vill ge en skattekrona till Muslimska brödraskapet och andra islamistiska rörelser verksamma i Sverige. Islamistiska Hizb ut-Tahrirs anhängare, som öppet deklarerar att deras mål är ett kalifat styrt av sharia, bjuds aldrig in till ministrarnas möten med ”muslimska organisationer”, medan Muslimska brödraskapets hycklande representanter har en stående inbjudan, trots att de har samma mål som Hizb ut-Tahrir och borde ha portats för åratal sedan.

Sameh Egyptsons avhandling Global politisk islam? har alla möjligheter att bli årets snackis såväl bland islamtroende som inte vill bli ihopkopplade med Muslimska brödraskapet under det vilseförande kollektivordet ”muslimer” som bland alla landets invånare som vill att det ska råda en tjock mur mellan religion och politik.

Demokratin är under attack. Ner med shariadoket. Förbjud shariadok inom skolan och inom all offentligt finansierad verksamhet. Dra in alla skattemedel till Muslimska brödraskapets myriader föreningar. Sätt upp Muslimska brödraskapets representanter på svarta listan och porta dem från allt samröre med politiker och myndigheter.

Mulla Khalfi: Det är slut.

1 februari 2023

Mona Lagerström fil dr

4 kommentarer

 1. Khalfi var nyligen i en intervju i DN med anledning av Egyptsons 740-sidiga doktorsavhandling…

  “”Jag är stolt över att säga att jag är inspirerad av Muslimska brödraskapet””

  En viktig symbol för islam i Sverige, Stockholms moské på Södermalm, pekas i en ny avhandling ut som högkvarter för islamistiska Muslimska brödraskapet.

  ”Islamofobiska lögner”, säger imam Mahmoud Khalfi. Att han själv uppskattar Brödraskapet betyder inte att hans förbund tar order utifrån.”

  Mahmoud Khalfi anser att Säpo är fel ute, och att Sameh Egyptson sprider ”islamofobiska lögner”.

  – Hans doktorsavhandling är som en polisiär utredning. Han kartlägger individers härkomst, tillskriver dem åsikter de inte har och demoniserar dem.”
  https://www.dn.se/sverige/jag-ar-stolt-over-att-saga-att-jag-ar-inspirerad-av-muslimska-brodraskapet/

  P.S…

  Och ang Egyptson så gick det O.K. i Lund i kväll…

  “Vid 20.15 på fredagen stod det klart att avhandlingen godkänts med en röst mot. Lektorn Torsten Janson ville underkänna. Han säger att avhandlingen innehåller:

  – Brister i upplägg och genomförande av hypotetiska resonemang och slutledningar. Bristningar i begreppsdefinitioner och och tillämpningar och diskussioner. Brister i engagemang kring för avhandlingsämnet omedelbart relevant vetenskaplig litteratur, i synnerhet i det religionsvetenskapliga fältet. Och bristande forskningsetisk reflektion.

  Men, fortsätter han:

  – Vår bedömning är att den uppfyller de minimikrav som vi kan ställa på en vetenskaplig avhandling.”
  https://www.expressen.se/nyheter/hojd-sakerhet-kring-sameh-egyptsons-avhandling–om-islamistisk-infiltration/

 2. Tack Mona för ditt arbete! Och jag tror du kan skriva inlägg på fem eller tio meter nu! Alla kommer att läsa! Och du har fått så många nya läsare som jag förstår det!
  Vi kommer att behöva dina skarpa analyser framöver! Muslimska Brödraskapet kommer inte att ge sig i första taget och det är säkert inte aktuellt för apologeterna heller att lägga ner närmsta veckan! Även om de inte läst Egyptsons avhandling eller ens tänkt göra det! Så avbönen lär nog vänta på sig och man får fortsätta att skämmas å deras vägnar! Suck!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *