TV4: Upplys oss! Tala om för tittarna vilken islamtolkning beslöjade kvinnor i era program bekänner sig till. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel och Muslimska brödraskapet är en antidemokratisk rörelse, grovt judefientlig, grovt kvinnofientlig, grovt homofientlig

TV4-Nyheterna hade nyligen ett inslag om Moderaternas ungdomsförbund och intervjuade Hayaat Ibrahim,

generalsekreterare Institutet mot mutor.

TV4-Nyheterna: Upplys oss om vilken islamtolkning beslöjade kvinnor i era inslag bekänner sig till. Hayaat Ibrahim bär ett 1900-talsplagg, närmare bestämt Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab.

Som jag nämner i föregående inlägg, liksom i flera tidigare inlägg, förklarar Västeråsmoskén klart och tydligt varför hijab inte är en islamisk tradition, liksom även Gamal al-Banna, yngre bror till Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna.

Jag ger i det föregående inlägget flera standardiserade exempel på de 7 villkor hijab ska uppfylla och poängterar att punkt 5 säger att designen på kvinnans klädsel inte får likna icke-islamtroendes. Alltså att den hijabbärande kvinnan via klädseln ska markera att hon tar avstånd inte bara från svenska kvinnors sätt att klä sig utan från den sekulära rättsstaten. Det är en uppmaning som inte har något med andlighet att göra. Det är en politisk uppmaning.

Det finns hur många tolkningar av islam som helst. Mångfald har de senaste decennierna varit ett honnörsord, utom då det gäller islam. Vi ska tro att islams bekännare är en homogen grupp. Att alla kvinnor som bekänner sig till islam är beslöjade. Det är på tiden att journalister upplyser Sveriges befolkning om mångfalden inom islam och varje gång en kvinna med klädseln markerar sin särart förklarar för tittarna/läsarna vilken särart det handlar om. Bekänner kvinnan sig till Muslimska brödraskapets tolkning av islam? Till Hizb ut-Tahrirs? Till någon av alla salafisttolkningar med ursprung i Saudiarabien som florerar i Sverige? Till iranska prästerskapets?

Lika viktigt är det att upplysa tittarna/läsarna om tolkningstraditionen när bilder på beslöjade flickor visas.

En välutbildad kvinna som Hayaat Ibrahim, tillika juristutbildad, bör kunna formulera vilken islamtolkning hon bekänner sig till och var hon hämtat uppmaningen att bära hijab. Uppmaningen finns ju inte i Koranen. Hon bör också kunna förklara varför hon bär ett plagg som signalerar att nioåriga flickor är giftasvuxna, att homosexuella förtjänar döden, att den som avfaller från islam, alltså förklarar sig vara ateist eller konverterar till en annan tro, förtjänar döden.

Upplys oss!

14 mars 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *