Justitieminister Gunnar Strömmer (M): I dag är det 8 mars, Internationella kvinnodagen. Förbjud hijab i kombination med polisuniform. Plagget är politiskt, inte religiöst. Plagget är antidemokratiska Muslimska brödraskapets uniformspersedel och fyller samma funktion som fascisternas svartskjortor och nazisternas hakkors. Stärk kampen mot antisemitism. Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse. Stryp alla offentliga medel till ”kampen mot islamofobi” på samma sätt som det inte längre går att få bidrag för ideell läxhjälp. ”Islamofobi” är en av Muslimska brödraskapets främsta kassakor, inte minst via studieförbundet Ibn Rushd

Jag inleder det här inlägget med Sameh Egyptsons doktorsavhandling om politisk islam och universitetens havererade islamutbildningar och fortsätter med Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab (mängder med identiska texter som lobbar för plagget). Därefter följer ett avsnitt om vikten av att skilja ut antisemitismen ur den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, där jag stöder, vilket jag aldrig hade trott att jag skulle göra efter våra kontroverser, religionsvetaren Eli Göndör. Jag avslutar med nödvändigheten av att helt ta bort ”islamofobi” ur arbetet mot rasism och gör en djupdykning i den högröstade maktspelaren Malmöimamen Salahuddin Barakats antidemokratiska syn, inte minst hans kvinnosyn och inställning till att interaktionen mellan kvinnor och män bör vara minimal. Jag belägger med hans egna texter varför jag anser att han har storhetsvansinne och aldrig borde ha bjudits in till Sagerska huset. Allt kopplat till Muslimska brödraskapet, och då särskilt deras studieförbund Ibn Rushd, den rörelse jag bloggat om sedan 2016 och 2018 publicerat en bok om, Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter, Volym 1.

Politisk islam (islamism) och universitetens havererade islamutbildningar
Ingen som värnar om det demokratiska styrelseskicket och den sekulära rättsstaten kan väl ha undgått rabaldret kring Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige, både före och efter disputationen 10 februari. Uppståndelsen är märklig med tanke på att fakta som presenteras i boken har varit kända i åratal och att Sameh Egyptson publicerat tre böcker om Muslimska brödraskapets svenska gren innan han stöpte om källmaterialet till en statsvetenskaplig doktorsavhandling.

Två professorer från Teologiska institutionen, Uppsala universitet, skriver exempelvis i Expressen 27 februari att ”Egyptsons avhandling är ett haveri för universitetet” och att den skadar Lunds universitet. Den som skadar Lunds universitet och här får stå som representant för universitetens havererade islamutbildningar är en av de tre ledamöterna i betygsnämnden, lektor Torsten Janson, som underkände avhandlingen med hänvisning till att Egyptson inte använt hans religionsvetenskapliga metod.

Egyptsons avhandling beskriver en politisk tolkning av islam, alltså islamism. Torsten Jansons reaktion är representativ för de svenska islamforskarnas ovilja, med hänvisning till att det finns så många islamismer, att över huvud taget diskutera att islamister är politiker, att aktivisterna har en politisk agenda som står i strid med västvärldens liberala demokratier. I den här föreläsningen 2019, i samband med att Hässleholms kommun drog in bidragen till studieförbundet Ibn Rushd och anklagelserna att förbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet, säger Torsten Janson att det som förenar olika islamismer är ”ansträngningar att stärka den islamiska identiteten hos muslimer”.

Jan Hjärpe utnämndes till Sveriges första professor i islamologi i mitten av 1980-talet, Lunds universitet. Samtidigt som Muslimska brödraskapets aktivister började göra sig hemmastadda i Sverige och via International Islamic Federation of Student Organizations med säte i Kuwait, till svenska lät översätta böcker av rörelsens viktiga politiska ideologer la Jan Hjärpe grunden till de svenska universitetens islamutbildningar som än i dag präglas av att islams trosfränder i Sverige är offer som måste beskyddas, att islamologerna är deras försvarare och beskyddare, att det synnerligen ovetenskapliga begreppet ”islamofobi” är viktigare att lära ut än kritiska studier av antidemokratiska politiska tolkningar av islam. Torsten Janson är ett exempel på Hjärpes metod.

Ett annat bestickande exempel är religionsprofessor Mattias Gardell,

Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Här fotograferad tillsammans med Rashid Musa, tidigare ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som efter det att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor dragit in deras bidrag på grund av odemokratisk verksamhet, nu är nedlagt. I det här blogginlägget 7 mars 2017 beskriver jag Jan Hjärpes ohöljda beundran för Mattias Gardell i sin kartläggning till Riksbankens Jubileumsfond av islamforskningen i Sverige. Mattias Gardell har i åratal varit Muslimska brödraskapets vägröjare och torped och stenhårt avfärdat alla kritiker som ”islamofober” och påstått att kritiken gäller kollektivet ”muslimer”, inte islamister och antidemokratiska tolkningar av islam. I det här blogginlägget, ”Mattias Gardell – Håll dig till sakfrågan!” 17 april 2018 kritiserar jag hans oskick, som är desinformation.

Han ägnar sig åt desinformation även när han i Aftonbladet 1 mars avfärdar Sameh Egyptsons avhandling som en konspirationsteori och använder kollektivordet ”muslimer”, trots att avhandlingen handlar om islamister, alltså politiska aktivister med en antidemokratisk politisk agenda. Gardell inleder med ett långt avsnitt om författare av konspirationsteorier. Han skriver i typisk Gardellsk desinformationsanda: ”Att hoppa på islam och muslimer har blivit en folksport som skyddas av polis” och påstår att avhandlingen snarare är privatspanarens än forskarens. Han kritiserar att Egyptson åsidosätter ”god forskningssed genom att hänga ut namngivna personer”. Som om Gardell skulle respektera god forskningssed när han för den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA:s Islamofobirapport 2017 hänger ut namngivna personer och stämplar dem som ”islamofober”. Mattias Gardell skulle sitta med i panelen när rapporten presenterades men ställde in efter det att Svenska kommittén mot antisemitism kritiserat hans medverkan då andra paneldeltagare var ökända för sin grova antisemitism.

Mattias Gardell var regeringen Stefan Löfvens gunstling. I det här blogginlägget 1 september 2018 efterlyser jag vilka politiker Gardell åt lunch med för att med hjälp av pengar från Vetenskapsrådet kunna etablera Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, som jag kallar Rasbiologiska institutet 2.0. Jag hänvisar till det föregående blogginlägget 26 augusti 2018 där jag kallar det grovt antisemitiska Muslimska brödraskapet för islamonazister och undrar varför MP har förtroende för Mohamed Temsamani (som för övrigt nyligen bjöds in till Sagerska huset) och Mehmet Kaplan, som tvingats avgå som bostadsminister 2016. Mer om Temsamani nedan. Jag kan redan här informera läsaren om att han tillhör Muslimska brödraskapets innersta kärna i Sverige. På fotot taget i Sagerska huset står han bredvid statsminister Ulf Kristersson (M). Närmare makten kan man knappast komma.

Någon har på internet lagt ut en pdf-fil på ett utdrag på 10 sidor om CEMFOR ur min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige under titeln CEMFOR. pdf-purdahbloggen.

Lektor Emin Poljarevic är verksam på samma teologiska institution som de ovan nämnda tre professorerna i Uppsala. Han deltar i Islamofobirapporten 2021, som till och med hade CEMFOR som samarbetspartner, vilket dock togs bort efter massiv kritik i medierna, bland annat den här artikeln i Flamman 12 oktober 2022 av Leonidas Aretakis. Jag skriver om den rapporten i det här blogginlägget och det här och kopplingen till Muslimska brödraskapet via rapportens ena redaktör Farid Hafez. Under sommaren 2022 påstod Emin Poljarevic att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige, vilket jag skriver om i det här blogginlägget. Han var även aktiv i kritiken mot MSB:s kartläggning februari 2017 av Muslimska brödraskapet i Sverige, författad av dr Magnus Norell tillsammans med dr Aje Carlbom och tidigare MB-medlemmen Pierre Durrani.

På samma institution är även Mohammad Fazlhashemi verksam, docenten i idéhistoria Umeå universitet, som utnämndes till professor i islamisk teologi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. I universitetets forskarprofil kallas han expert på politisk islam. Han är sedan åratal tillbaka standardgäst i SVT och SR så snart islam är på tal och har haft otaliga tillfällen att berätta om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige, men inte gjort det. Han har inte publicerat en rad om Brödraskapets svenska gren.

Jag har i flera blogginlägg kritiserat den svenska islamforskningens totala förfall, som här 17 juni 2017 och här 30 juni 2017, där bland annat Emin Poljarevic nämns, och här 2 mars 2019 där jag efterlyser en utredning om universitetens hårdvinklade och förljugna utbildning om islam.

Universitetens islamutbildningar är en fråga för utbildningsminister Mats Persson (L). Min önskan är att Mats Persson särskilt låter utreda Teologiska institutionen, Uppsala universitet inklusive CEMFOR, och i synnerhet Mattias Gardells, Emin Poljarevics och Mohammad Fazlhashemis desinformation.

Jag avslutar det här avsnittet med några citat från Sameh Egyptsons fakultetsopponent statsvetaren Khaled Salih som skriver om avhandlingen i nättidningen Kvartal 3 mars, ”Egyptsons avhandling ger utomordentlig inblick i aktivisternas värld”. Artikeln är låst men går även att läsa på Sameh Egyptsons blogg. Jag uppmanar utbildningsminister Mats Persson att jämföra Salihs bedömning med Mattias Gardells. Båda skriver ju om samma avhandling.

”Centralt i Egyptsons avhandling står en paraplyorganisation vid namn Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Den kontrolleras av cirka 13 män, visar det sig, som har lyckats etablera över 20 muslimska/islamiska organisationer i Sverige. Tre av dessa organisationer lyckades få 437 miljoner kronor i bidrag bara år 2016 – och slog sitt rekord med 618 miljoner kronor år 2019. Dessa organisationer har dessutom lyckats sätta undan 250 miljoner som eget kapital.”

”Egyptson vill testa om det finns några sådana kopplingar genom att försöka kartlägga IFiS:s eventuella relationer till MB på tre nivåer: organisatoriskt, ideologiskt och praktiskt politiskt. Genom ett gediget faktaunderlag bestående av förstahands- och andrahandskällor, även arabiskspråkiga, kommer Egyptson fram till att det finns, och har funnits, påtagliga kopplingar mellan IFiS och MB.”

”Ideologiskt visar avhandlingen att IFiS i stora drag och i många avgörande detaljer inte bara är själsfränder utan anammar MB:s ideologiska mål och världsbild.”

Enligt Hassan al-Banna, Muslimska brödraskapets grundare, har Allah anförtrott muslimerna en högre uppgift än andra folk. De har getts plikten att vägleda mänskligheten till sanning och godhet, samt lysa upp hela världen med islams sol. al-Banna vill att hans “Muslimska bröder” (som organisationen heter på arabiska) på största allvar ska ta sig an detta gudomliga uppdrag som mänsklighetens förmyndare, med rätt till dominans och suveränitet över hela världen. Han påminner om att detta förmyndarskap är “vår sak, inte västvärldens sak.”

”När jag granskade Egyptsons avhandling och insåg vilket debattklimat som börjat råda i Sverige angående begränsningar i offentliga debatter om islam och muslimers aktiviteter, förvånas jag över att delar av den arabiska debatten rör sig mot en mycket öppnare och djärvare debatt än den svenska.”

”Egyptsons avhandling borde ses som ett välkommet bidrag till den akademiska och offentliga debatten om hur myndigheter, politiker och partier hanterar offentliga medel, till vilken nytta och vilka normer och ideologier som främjas. En riksdagsledamot beskrev Sveriges hållning till IFiS som naiv, men det kan lika gärna handla om en altruism som gått snett i syfte att “integrera”, kanske rentav en sorts patologisk altruism. Hur kan man annars finansiera aktiviteter och organisationer vars grundläggande normer och mål avviker så radikalt från det svenska samhällets?”

Efter Sameh Egyptsons avhandling bör det stå kristallklart för landets alla politiker, såväl på riksplanet som region- och lokalokalplanet, att inte en enda skattekrona ska gå till studieförbundet Ibn Rushd. Även det är en fråga för utbildningsminister Mats Persson. Ytterligare en fråga som berör Mats Persson är varför islamologerna inte har skrivit avhandlingar om de hijab-lobbyister jag lyfter fram nedan och deras 7 villkor. Vilka är lobbyisterna? De är verksamma i Sverige. Vad syftar deras lobbyism till? Vilken inställning har de till den västerländska demokratin? Drivs de av ett gudomligt uppdrag att vara mänsklighetens förmyndare? Vilken inställning har de till Sverige? Till våra grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheter? Till den sekulära rättsstaten? Drivs de av ett gudomligt uppdrag att vara Sveriges förmyndare? Vi har korankravallerna under påskhelgen 2022 i färskt minne. Varför togs polisen på sängen? Det var ju korankravaller i Malmö 2020 när 15 poliser skadades.

Vad är meningen med universitetens islamutbildningar? Har de någon mening över huvud taget? Vad hade skillnaden varit i dag för Sveriges del om islamologerna alltsedan 1980-talet hade informerat politiker och journalister om islamiska sekter som anser sig vara bärare av ett gudomligt uppdrag att ta på sig rollen som mänsklighetens förmyndare i stället för den gängse inställningen att islams trosfränder är offer och till varje pris ska beskyddas? Och kritiker stämplas som ”islamofober”.

Det politiska islamistskynket hijab, Muslimska brödraskapets uniformspersedel
I en interpellationsdebatt i riksdagen förklarade justitieminister Gunnar Strömmer att han inte lägger sig i Polismyndighetens beslut att tillåta politiska och religiösa markörer tillsammans med polisuniformen, att det är polisens sak att bestämma lämplig klädsel för en polis. I november 2022 reviderade Polismyndigheten föreskrifterna om uniformer och tillät det som kallas huvudduk, av rädsla för attack från medierna, enligt nättidningen Bulletins redogörelse. Trots säkerhetsavdelningens yttrande om att religiösa markörer kan utgöra en säkerhetsrisk för poliser som bär dem i yttre tjänst.

Notera att Polismyndigheten värnar mer om hur de framställs i medierna än om polisernas säkerhet.

I det här inlägget håller jag mig till plaggets politiska syfte, att markera hur långt islamiseringen av ett land har framskridit, exakt samma syfte som Mussolinis svartskjortor och nazisternas hakkors. Plagget är ett mycket synligt avståndstagande från väst och därmed ett avståndstagande från den sekulära rättsstaten och individuella fri- och rättigheter, vilket de många texterna nedan om hijab som skyldighet avslöjar.

Bilden ovan är tagen från illustrationen i tidskriften Bright nr 1 2013 till min artikel ”Shariadoket och manligheten”, en tio år gammal artikel. Jag använder ordet shariadok eftersom Muslimska brödraskapets aktivister likställer plagget med nunnedok. Under de tio år som gått har islamisterna stärkt sin gudomligt givna ”förmyndarställning” och Muslimska brödraskapets uniformspersedel blivit allt mer normaliserad, så normaliserad att till och med Arla som reklam för Bris har en bild av en kvinna i hijab på sitt mjölkpaket (köpt i början av mars 2023).

Jag har maskerat kvinnans namn. Enligt obekräftade källor föreställer bilden dottern till Ahmed Ghanem, en av svenska Muslimska brödraskapets grundare, numera VD för Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen. Märk väl: Bilden säger inget om kvinnas inställning till Muslimska brödraskapet mer än att hon bär Muslimska brödraskapets uniformspersedel och att både Bris och Arla har normaliserat plagget utan problematisering av plaggets politiska syfte, eller ”förmyndarsyfte” om man vill.

Muslimska brödraskapet, grundat 1928, värvade sina medlemmar på universiteten. I Egypten var majoriteten av befolkningen analfabeter. Det var i huvudsak manliga studenter som attraherades av Brödraskapets ideologi, som ju är extremt kvinnofientlig. Inledningsvis bar Muslimska brödraskapets få kvinnor i Egypten en enkel vit sjal som skilde ut dem från de andra kvinnliga studenterna, oberoende av om kvinnorna var barhuvade eller bar sjal. Här i Sverige bar kvinnor sjal ända fram till in på 1990-talet då sjalen plötsligt blev en symbol för islam och antog sin nuvarande skepnad och kallas hijab.

Religion är tolkning. Hassan al-Banna (1906–1949), Muslimska brödraskapets grundare, tolkade islam politiskt, vilket Sameh Egyptsons avhandling beskriver. Banna hade en kollektivistisk människosyn. Enligt hans politiska tolkning ska individens och samhällslivet styras in i minsta detalj och underordnas sharia, Allahs lagverk. Kvinnan ska vara beslöjad. Hans yngre bror Gamal al-Banna (1920–2013) hade en rakt motsatt tolkning av samma texter och värnade om individuella fri- och rättigheter. Beslöjningen är inte en islamisk tradition, enligt honom. Hemmet var religiöst, fadern var teolog. Systern var inte beslöjad.

Hur sjalen ser ut och varför sjal bärs har varit kulturellt kodat. Hijab upphöjdes av militanta islamister till islamisk norm på 1970-talet när Muslimska brödraskapet fick ett makalöst uppsving tack vare Saudiarabiens petrodollar och via studentorganisationer spred sin förmyndarideologi över hela världen, inklusive Sverige. Internet har bidragit till att plagget standardiserats i olika modeller som numera i princip ser likadana ut i hela världen och har anammats av islams konservativa prästerskap av alla möjliga schatteringar. Exempelvis Ahmadiyyas kvinnor i Sverige är otroligt aktiva förespråkare för hijab, trots att Ahmadiyya inte accepteras av Muslimska brödraskapet. Det kan inte heller ha undgått någon att Irans prästerskap, som är shia, inte sunni, kräver att kvinnor är beslöjade. I tidigare blogginlägg har jag beskrivit det nära bandet mellan Islams högsta prästerskap och Muslimska brödraskapet. Inledningsvis skulle iranska kvinnor bära chador, ett svart tältliknande plagg.

Jag har i blogginlägg efter blogginlägg sedan 2016 skrivit om Muslimska brödraskapets uniformspersedel, senast i det här inlägget 1 februari på det som kallas ”Internationella Hijabdagen”, en dag prisad av Ahmadiyyas kvinnor och missionär Kashif Virk, och det här inlägget 1 januari 2023 som kommentar till SVT:s program Sverige möts ”Slöjförbud i skolan?”. Jag rekapitulerar: Den första kända lagen om kvinnors beslöjning, och därmed uppdelningen av ”ärbara” och ”icke-ärbara” kvinnor (”vi” och ”de andra”), kodifierades i lag av den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 före vanlig tideräkning) och hade inget med religion att göra, trots att det i Mesopotamien fanns mängder med gudar och gudinnor som folk vördade. Och jag menar mängder.

Dagens kvinnor som tror att de behagar Allah genom att bära hijab lyder den hedniska krigarkungen Tiglatpileser I. Likaså upprepar alla de internetsidor nedan som beskriver de 7 villkoren hijab måste uppfylla bara Tiglatpileser I:s mångtusenåriga hedniska lag.

I likhet med Gamal al-Banna säger Västeråsmoskéns text Kvinnors klädesnorm enligt Koranen att kvinnors beslöjning inte är en islamisk tradition. ”Täck brösten” är däremot en islamisk uppmaning.

Gunnar Strömmer: Det är Västeråsmoskéns text du och dina medarbetare på Justitiedepartementet ska läsa innan du säger att hijab är ett religiöst plagg. Du och ditt department bör ju kunna skillnaden mellan hår och bröst. Jämför Västeråsmoskéns text med den nedanstående serien på identiska 7 villkor hijab måste uppfylla. Det du och ditt departement också bör studera noggrant är öppet demokratifientliga webbsidor med anspråk på att vara mänsklighetens förmyndare. Utmaningen mot västs hegemoni kommer inte bara från Putins Ryssland, från Kina, från Nordkorea. Sameh Egyptsons avhandling beskriver Muslimska brödraskapets utmaning. Mängder med företrädare för andra grenar av islam i Sverige bedriver politisk propaganda mot det ”dekadenta” väst. Det är inte islam som ska stå i fokus i debatten utan företrädare för olika tolkningar av islam, alltså människor, som exempelvis Mohamed Temsamani och Salahuddin Barakat nedan.

Antalet illustrationer har jag valt för att demonstrera hur flera olika lobbyister predikar att hijab är ett islamiskt plagg. Notera punkt 5 i alla texterna, att plagget inte får likna något plagg hos majoritetsbefolkningen, alltså att plagget är en demonstration mot Sverige, mot det demokratiska styrelseskicket och den sekulära rättsstaten. Därmed hör det inte ihop med en polisuniform.

Jag börjar med Islamguiden som grundades 1997 och säger sig vilja förmedla en ”sann” bild av islam, vilket är exakt vad Muslimska brödraskapet påstår att de gör. Det finns ingen ”sann” islam. Det finns bara tolkningar av människor. Islamguiden publicerar texten Om varför Ahmadiyya inte är islam och skriver så här:

När Islam inte är islam – Ahmadiyah
Detta är en del av en serie som gått i MUFU-Bladet om de sekter och grenar av islam som avvikit så mycket från mittfåran att de inte längre av majoriteten av muslimerna betraktas som muslimer.
Ahmadiyah, eller Qadiani-islam är en sekt som måste ha avstigit helt från Islams bana, och bör därför noggrant urskiljas från de varianter av isalm som fortfarande är islam.
Det är klart och tydligt för var och en att se att Ahmadiyya således är en villfarelse, ingen profet kommer efter Profeten Muhammed och om man säger något annat tror man inte på Koranen och Profetens sunnh.

Islamguiden fick hederspris av Ibn Rushd 2009. År 2015 bjöd Islamguiden.com tillsammans med Märstas unga muslimer in hatpredikanten som förordar stening vid otrohet Haitham al-Haddad till Sverige, en inbjudan som stoppades efter kritik.

Islamguiden publicerar vänsterpartisten Mostafa Malaekahs två Muslimska brödraskapshäften, Kvinnan i Islam och Vad du inte vet om islam, som jag skrivit åtskilliga blogginlägg om, häften som är renodlade handböcker för shariastyrda enklaver enligt Muslimska brödraskapets förmyndarideologi, enklaver jag kallar shariatowns, som det inte finns några doktorsavhandlingar om, ingen statistik. Inget om hur flickor och kvinnor behandlas i dessa shariatowns, inget om vilka andra tolkningstraditioner utöver Muslimska brödraskapets som dominerar dessa shariataowns. Av en ren slump råkade jag när jag började skriva det här inlägget läsa om Karin Boyes roman Kallocain från 1940 och ser klara paralleller med bokens Världsstat, medsoldater och shariatowns.

Islamguiden publicerar den ökända antidemokraten Amanj Aziz som skriver om hedersvåld, artikel från Newsmill, en webbplats som fanns mellan 2008 och 2013.

På Islamguiden hittar man också den här texten under rubriken: Missuppfattningar som bland annat handlar om nunnedok, scrolla neråt lite: ”Har du någon gång undrat över hur det kommer sig att en nunna kan vara täckt från huvud till tå, och respekteras för att ha hängivet sitt liv till Gud. Men när en muslimsk kvinna täcker sig anses hon vara “förtryckt”?

Nunnor är vanligtvis inte gifta och har barn. De är inte heller politiker. De brukar bo i kloster. Skolflickor är inte nunnor.

Islamguiden publicerar också valda delar ur boken Missförstånd om islam (1964)

av Muhammed Kutub (Qutb) (1919–2014) bror till Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutb (hängd 1966). M. Qutb fängslades tillsammans med brodern av Nasser 1964 men frigavs 1972 och bosatte sig i Saudiarabien där han verkade som lärare. Usama bin Ladin ska ha följt hans kurs. Boken gavs ut på svenska 1983 av Muslim students Organization in Lund. Boken skrevs innan Qutb fängslades. Nasser var Egyptens diktator. Boken är en stridsskrift mot de kommunistiska och västerländska blocken, för ett islamiskt block styrt av sharia. En 60 år gammal egyptisk stridsskrift om Muslimska brödraskapet som mänsklighetens förmyndare anser Islamguiden är viktig för dagens invånare i Sverige att ta del av.

Historikern Johannes Heuman skrev i tidskriften Respons nr 2 2018 hur han ett tiotal år tidigare för TV4:s räkning besökte en moské i Norrköping inför en islamisk helg, hur han av moskén fick just M. Qutbs bok och trodde att TV4 skulle vara intresserad av att det fanns människor i Sverige som var för sharia. TV4 var inte intresserad, visade bara bilder på män som bad. Artikelns titel: ”Vad övriga Europa kan lära av erfarenheten av islamism på Balkan”.

Mats Persson: Varför har islamologerna inte skrivit doktorsavhandlingar om de texter moskéerna säljer eller delar ut och hur innehållet förhåller sig till västvärldens demokratier och den sekulära rättsstaten? Och framför allt: hur de förhåller sig till kvinnan.

Gunnar Strömmer: Qutbs bok är alltså en politisk stridsskrift mot väst och kommunismen, för ett islamiskt block. Läs igenom de avsnitt Islamguiden har lagt ut och ställ de i relation till den sekulära rättsstaten och de grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheterna. Inklusive religionsfriheten. Läs vad det står om ateism, om hur ”det islamiska livsmönstret” skiljer sig från västs ”dekandens”. Ta till dig fakultetsopponent Khaled Salihs beskrivning av Muslimska brödraskapets gudomliga uppgift att vara mänsklighetens förmyndare.

Qutbs syn på kvinnan är vidrig. Här är texter som Islamguiden inte valt att lägga ut, men som däremot moskéer uppenbarligen prånglar ut: ”Kvinnan har tre mycket viktiga förpliktelser gentemot sin make: (1) hon ska lyda honom närhelst han vill att hon ska gå till sängs med honom” (s. 213). Enligt ”den islamiska lagen” måste hustrun ”acceptera mannens sexuella krav, eftersom det är helt naturligt” (s. 215). Kvinnan har i grunden ”en emotionell karaktär snarare än en intellektuell” (s. 198). Känslor är av ondo för mannen, ”eftersom känslor karaktäriseras av ombytlighet” (s. 199). Det är mannens ”intellektuella disposition” som gör honom lämpad att styra världen (s. 200). Kvinnor får visserligen yrkesarbeta, men helst bara om det är absolut nödvändigt. ”Man måste komma ihåg att Islam tillåter kvinnor att gå ut ur sina hem bara när det finns ett verkligt behov av att de gör det. Islam godtar annars i princip inte kvinnors aktiviteter utanför hemmet, som västvärlden och de kommunistiska nationerna gör. Det är en ren idioti som Islam inte godkänner, ty en kvinna kan inte delta i sociala aktiviteter utom på bekostnad av sina verkliga funktioner i sitt hem. Om hon lämnar dessa alstras många psykologiska, sociala och moraliska problem” (s. 235).

Islam ”tillåter” inte. Islam ”godkänner” inte. Det är Muhammed Qutb som ”tillåter”, som ”godkänner”.

Gunnar Strömmer: Din uppgift är att försvara demokratin. Eftersom hijab inte problematiseras vet Polismyndigheten inte vilken islamtolkning en hijabbärande kvinna i polisuniform representerar. Det finns ingen ”sann” tolkning av islam. Bara människor som tolkar.

Här skriver Islamguiden om kvinnans klädesnorm, som inte liknar Västeråsmoskéns beskrivning och som är en översättning. Jag har valt att låta skrivfelen stå kvar:

7 villkor för kvinnans klädsel
Översättning till svenska: MM    
Källa: http://english.islamway.com
Hijab bör uppfylla följande villkor:
1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endats handen och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh skolor,måste även ansiktet täckas (Niqab)
2. Tyget får inte vara så tunn,att man kan se igenom.
3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.
4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.
5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icke troende kvinnas.
6. klädseln får inte bestå av utmanande design som locker uppmärksamhet till sig.
7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara käder.
Anledningen till denna strikthet när det gäller kvinnokläder är att skydda kvinnan från mannens lustfyllda blick. Kvinnan bör under inga som helst omständigheter locka till sig uppmärksamhet. Man får inte titta på det motsatta könet. Men när man tittar första gången är det tillåtet, då man i islam har räknat med att man ofta inte kan rå för det man får i blickfånget. Men om man fortsätter titta eller tittar en andra gång då är man ansvarig för sin handling och det räknas som Haram ( otillåtet), då detta betraktandet kan leda till och uppmuntra till otillåtna tankar.
Syftet med dessa regler är endast att skydda kvinnan och minimera möjligheterna till att reducera kvinnan till ett objekt som utnyttjas och används för att behaga och tillfredställa männens behov. I dagens samhälle blir kvinnan exploaterad, hennes sexualitet blir öppet utnyttjad i reklambranschen, främst för att attrahera männen men också för att sälja olika produkter. Detta talar klart och tydligt om att kvinnan på inget sätt har nått jämlikhet Medias ständiga bombardering av hur en ideal kvinna bör se ut och hur hon ska klä sig, är ytterligare bevis på det.

Här är en identisk text från Unga muslimer i Sverige, årtal okänt:

Ytterligare en identisk text från Al-Taqwa Ungdomsförening 24 april 2013 Facebook. I den här SVT-artikeln 20 maj 2014 kan man läsa att ungdomsföreningen hyllade jihadister.

Och ännu en: Kallelse till monoteism Facebook 10 juni 2020:
Hijab bör uppfylla följande villkor:
1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endast handen och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh skolor,måste även ansiktet täckas (Niqab)
2. Tyget får inte vara så tunn,att man kan se igenom.
3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.
4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.
5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icke troende kvinnas.
6. klädseln får inte bestå av utmanande design som lockar uppmärksamhet till sig.
7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara kläder.
Anledningen till denna strikthet när det gäller kvinnokläder är att skydda kvinnan från mannens lustfyllda blick. Kvinnan bör under inga som helst omständigheter locka till sig uppmärksamhet. Man får inte titta på det motsatta könet. Men när man tittar första gången är det tillåtet, då man i islam har räknat med att man ofta inte kan rå för det man får i blickfånget. Men om man fortsätter titta eller tittar en andra gång då är man ansvarig för sin handling och det räknas som Haram ( otillåtet), då detta betraktandet kan leda till och uppmuntra till otillåtna tankar.
Syftet med dessa regler är endast att skydda kvinnan och minimera möjligheterna till att reducera kvinnan till ett objekt som utnyttjas och används för att behaga och tillfredsställa männens behov.

Och en till
Nätbutiken Selina Sisters:
(Jag skriver om nätbutiken, som då hette Butik Selina, i det här blogginlägget 21 juli 2021, ett inlägg om hijab som vänder sig till Salahuddin Barakat. Nämnas kan att konvertiten Ellika Selfjord,

som säljer olika hijabmodeller, polisanmälde mig för förtal för att jag i inlägget publicerade en bild på henne som jag hittade kopplad till hennes arbetsgivare. Hon bad arbetsgivaren om hjälp att ta bort bilden efter det att åklagaren avskrivit ärendet, den enda polisanmälan hittills. Jag ville inte att hennes arbetsgivare skulle kopplas ihop med hennes missionerande fritidsverksamhet och bytte ut bilden till en Selfjord själv lagt ut på nätet, vilket retade henne enormt och fick henne att skicka flera upprörda mejl om vilka lagliga medel hon tänkte tillgripa om jag inte tog bort bilden. Mejlen upphörde när jag skrev till henne och hennes arbetsgivare att jag fått åklagarens besked om att inget åtal skulle väckas. Ellika Selfjord förtjänar att synas eftersom hon säljer extremt kvinnofientliga, därtill extremt demokratifientliga politiska plagg och bidrar till att gräva avgrunden mellan svenska kvinnors tillkämpade rättigheter och kvinnoförtrycket i shariatowns. På den tiden sålde hon även niqab, IS-kvinnornas standardplagg.)

Hijab bör uppfylla följande villkor enligt Ellika Selfjord:
1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endast händerna och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh-skolor måste även ansiktet täckas (Niqab).
2. Tyget får inte vara så tunnt att man kan se igenom.
3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.
4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.
5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icketroende kvinnas.
6. Klädseln får inte bestå av utmanande eller utsmyckad design som lockar uppmärksamhet till sig.
7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara käder.
“Säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt” (Koranen 24:31)
“Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet;det leder till större renhet i deras liv.Gud är underrättad om vad de gör” (Koranen 24:30)

Hizb ut-Tahrir om hijab:
”Som muslimer måste vi förstå att de ständiga attackerna mot hijab från väst inte handlar om frigörelse eller förtryck av kvinnor, utan de är snarare ideologiskt och kulturellt motiverade från väst, med följande mål: 1. Att svartmåla uppfattningen om hijab och att framställa den som omodern. 2. Att trakassera de som har valt att bära hijab som bakåtsträvande och radikala, och att de inte kan anpassas till det moderna fredliga samhället.
Resultaten av denna attack är att:
1. En del muslimska kvinnor tar avstånd från den rätta förståelsen av hijab som innebär att det är en islamisk skyldighet.
2. En del muslimska kvinnor tog kampen för hijab utifrån ett felaktigt perspektiv att man inte tar hijab som en islamisk skyldighet utan som en demokratisk rättighet.”

SR P4 Örebro skriver att vänsterpartisten Faisa Maxamed (Foto: Anna Nyström/Sveriges Radio)

möter frustrerade föräldrar efter påskupploppen som tycker att straffen är för hårda. En politiker i det västfientliga islamistskynket. Och här är ännu en politiker, Socialdemokraten Saida Hussein Moge i SVT Sverige möts, ”Slöjförbud i skolan?”.

Här är riksdagsledamot Leila Ali Elmi (MP).

Och här är Gudrun Schyman i det västfientliga islamistskynket när hon visade sin solidaritet med det som kallades ”hijabuppropet” 2013, där Muslimska brödraskapets aktivist Fatima Doubakil var en av de drivande.

Ingen, och jag menar ingen, kräver att kvinnor i det västfientliga islamistskynket talar om vilken sekt de tillhör. Aldrig någonsin förklarar SVT för tittarna vilken islamisk sekt en beslöjad kvinna representerar. Är det Muslimska brödraskapet? Är det Hizb ut-Tahrir? Är det Ahmadiyya? Är det någon turkisk sekt? Någon iransk sekt? Någon indisk? Någon pakistansk? Bris och Arla tycker uppenbarligen inte heller att det är viktigt att upplysa invånarna om vilken sekt kvinnan på mjölkförpackningen bekänner sig till, om sekten ser sig som mänsklighetens förmyndare. Som om hijab är det normala för islams kvinnliga trosbekännare.

Gunnar Strömmer: Här har du en uppgift. Hur vet Polismyndigheten exempelvis om en polis i hijab är eller inte är medlem i västhatande Hizb ut-Tahrir, som har en samhällsomstörtande agenda och ser sig som mänsklighetens förmyndare? Om du inte vet vilka Hizb ut-Tahrir är kanske du ska ha ett samtal med Säpo. Hizb ut-Tahrirs grundare var från början medlem i Muslimska brödraskapet som han ansåg var för tamt och startade eget.

Enligt Bulletin vågar Polismyndigheten inte förbjuda hijab i kombination med polisuniformen av rädsla för medierna. Medierna lever på konflikt. Konflikt uppstår så snart det blir tal om att förbjuda hijab. Muslimska brödraskapet mobiliserar, andra sekter mobiliserar, politiker, särskilt vänsterpartister och miljöpartister, mobiliserar. Som ett brev på posten kommer ett ilsket debattinlägg från Liberala ungdomsförbundets fanatiska liberalaktivister. Frihet! Frihet att bära vilka kläder man vill! Som om flickorna i shariatowns skulle ha någon frihet. Slagorden ”islamofobi”, ”islamofober” haglar.

Vad händer om slöja, hijab ersätts med islamistskynke? Västfientliga islamistskynket. Och ”islamofobi” stryks från nationell plan mot rasism och inte en skattekrona går till ”kampen mot den grasserande islamofobin”? Om det är något som kopplas ihop med ”islamofobi” så är det kritik av det västfientliga islamiskynket. Ta exempelvis satsningen Myndigheten för stöd till trossamfund genomdrev tillsammans med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, alltså mänsklighetens självutnämnda förmyndare, mot just ”islamofobi”? En kunskapssatsning som kritiserades av en Moderat riksdagsledamot. Han ger en utmärkt bild av Ibn Rushds demokratifientliga verksamhet:

Det som dock väcker frågor är att kultur- och demokratiministerns uppdrag till SST i sin tur har gått vidare till studieförbundet Ibn Rushd, som vid flertalet tillfällen gjort sig kända för att ha bjudit in hatpredikanter som föreläst och spridit antisemitisk propaganda, manat till jihad för att utplåna staten Israel, uttryckt hat mot homosexuella och kvinnor och som internationellt har bedrivit påverkansarbete för att misskreditera Sveriges arbete gentemot hedersbrott. Via SST har man fått 600 000 kronor för det arbete som SST har delegerat vidare.

Vad resulterade kunskapssatsningen i? Att kvinnor i västfientliga islamistskynket fick lära sig att polisanmäla kritik mot plagget som islamofobiskt hatbrott. Så mycket för den kunskapshöjningen.

”Islamofobi” ska på inga villkor likställas med antisemitism
I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige har jag ett kapitel kallat ”Verklig judefientlighet och påhittade ’islamofobiska konspirationsteorier’”. Muslimska brödraskapet driver kompromisslöst att ”islamofobi” ska likställas med antisemitism, vilket inte minst Mattias Gardells utvärdering 2010 av Allmänna arvsfondens projekt mellan 1994–2006 visar. Inte oväntat har utvärderingen Muslimska brödraskapets Omar Mustafa som omslagsbild, Gardells kompis. Gardell redovisar projekt 24 ”Islamofobi – ett av rasismens nya ansikten”, lett av Abdulkader Habib, Sveriges unga muslimer, som nämnts ovan Muslimska brödraskapets ungdomsförbund, som inte längre existerar. Period 2003/2004, beviljat belopp 400 000 kronor. Syftet: att utbilda certifierade informatörer som ska motverka ”islamofobi”. Gardell redovisar Abdulkader Habibs fullkomligt hårresande förklaring till projektet:

Habib ansåg att islamofobi och främlingsfientlighet närs av okunskap, varför han såg utbildning och kunskap som sätt att lösa problemet. En förebild för det folkbildningsarbete man ville bedriva var den verksamhet som bedrivits för att motverka antisemitism och bland annat involverat skolkampanjer där överlevare från Förintelsen mött skolungdomar (s. 75, min kursiv).

Specialutbildade ungdomar likställs med överlevare från Förintelsen. Och Mattias Gardell reagerar inte.

Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse, vilket man bland annat kan läsa om i Sameh Egyptsons avhandling. Abdulkader Habib grundade senare Kista folkhögskola.

I mer än två decennier har miljoner och åter miljoner kronor satsats på ”kunskap” för att motverka ”islamofobi”. Ju fler miljoner som satsas desto mer anses ”islamofobin” växa och fler miljoner efterfrågas. Vilket Allmänna arvsfonden nyligen beviljade med 12,5 miljoner kronor ihop med kampen mot antisemitism. Inte oväntat är Ibn Rushd återigen inblandat, vilket jag strax återkommer till.

I nättidningen Kvartal 28 februari 2023 skriver religionsvetaren Eli Göndör artikeln Antisemitismens särart. Han inleder med två minnesstunder över Förintelsen han just bevistat. ”De tal som hölls under dessa två evenemang visade att det ibland fortfarande anses att antisemitism är som vilken annan form av rasism som helst.” Han menar att det är problematiskt och lyfter fram att antisemitism ”framför allt handlat om judisk makt” och föreställningen om en judisk världskonspiration.

Det som gjorde att nästan hela Europa mer eller mindre aktivt deltog i att samla judar till läger för att utrotas från världens yta var att den antisemitiska myten om ett judiskt världsherravälde, accepterades av för många. Det var alltså inte frågan om vilken rasism som helst.

Göndör skriver vidare: ”Regeringen ger intryck av att verkligen vilja göra allvar av att prioritera arbetet mot antisemitism. Det kommer dock att kräva att antisemitismens särart tydliggörs. Mot det finns ett motstånd bland dem som av olika anledningar konsekvent försöker skapa rättvisa i utsatthet och lidande genom att nämna antisemitism och andra former av rasism i samma andetag.”

Som exempelvis Abdulkader Habib ovan. Den ena minnesstunden Eli Göndör bevistade var nyutgivningen av hans far Ferenc Göndörs bok A-6171. Jag överlevde Auschwitz. Ferenc Göndör var en av överlevarna som höll föredrag för skolungdomar om Förintelsen. Abdulkader Habib ville likställa Ferenc Göndörs folkbildningsverksamhet med nyutbildade ungdomar som i skolor ”folkbildar” om ”islamofobi”. Antisemitism och ”islamofobi” = samma slags rasism.

Antisemitismen bygger på andras föreställning om ett judiskt världsherravälde. Muslimska brödraskapet ser sig själva som Guds utvalda förmyndare över mänskligheten. Därför ligger det, i deras intresse som ”mänsklighetens förmyndare”, att slå ner på all kritik av förmyndarrollen och oskadliggöra kritiken genom att stämpla den som ”islamofobi”.

Även den märkliga föreningen Amanah, grundad av Lena Posner Körösi med Salahuddin Barakat som ledare, sätter likhetstecken mellan antisemitism och ”islamofobi”, vilket jag kritiserar i det här inlägget 16 augusti 2021, där jag frågar vad Lena Posner Körösi håller på med, och det här inlägget 2 februari 2022. Amanah beviljades 12,5 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden. Man kan verkligen fråga sig varför den av regeringen utsedda demokratiambassadören Posner Körösi startar en förening med hjälp av det extremt judefientliga och självutnämnda ”mänsklighetens förmyndare” Ibn Rushd. Dessutom tillsammans med Salahuddin Barakat, som utnämnt sig till muslimernas förmyndare i Sverige.

Shariaförespråkaren Salahuddin Barakat, Islamakademin, Malmö
Jag har skrivit åtskilliga blogginlägg om antidemokraten Salahuddin Barakat, exempelvis här och här och här och här.  Denna rabiata motståndare till den sekulära rättsstaten bjöds in till Sagerska huset, vem som bjöd in honom är oklart. Här är Islamakademins pressmeddelande på Facebook:

”Vid 17-tiden på torsdagen 2 februari 2023 träffade Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Bosniakiska Islamiska Samfundet, Sveriges Muslimska Förbund, Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Islamakademin statsminister Ulf Kristersson samt socialminister Jakob Forssmed hemma hos sig på Sagerska huset i Stockholm. Mötet skedde på initiativ av statsminister Ulf Kristersson och syftade till att samtala kring den senaste tidens antimuslimska hatattacker mot muslimer i Sverige och hur Sveriges ståndpunkt i frågan har föranlett utrikespolitiska konsekvenser. . .”

Socialminister Jakob Forssmed, ansvarig för trossamfunden, uppskattar uppenbarligen att både han och statsminister Ulf Kristersson är satta under Muslimska brödraskapets förmyndarskap. Mohamed Temsamani, tredje mannen från höger, som ingår i Muslimska brödraskapets innersta kärna, representerar Sveriges förenade islamiska föreningar (FIFS). Även Sveriges muslimska förbund är associerad till Muslimska brödraskapet. Salahuddin Barakat har samarbetat både med Kista folkhögskola och studieförbundet Ibn Rushd.

Gunnar Strömmer: Du är juristutbildad och bör kunna sätta Salahuddin Barakats världsbild i relation till den sekulära rättsstaten. Notera att han kom till Sverige från Libanon som barn och att han gått i skola i Sverige innan han for till bland annat Jemen och Pakistan för att utbilda sig ”muslimernas förmyndare” i Sverige. I samband med att han startade Islamakademin i Malmö publicerade han på Islamakademins blogg flera inlägg där han marknadsförde sig själv, inlägg som nu är raderade. I inlägget ”Den islamiska kvinnosynen” 4 augusti 2013 besvarar han en fråga om islamisk kvinnosyn kan kombineras med en modern kvinnosyn. I citatet nedan gör han sig till tolk för religiösa parallellsamhällen. Här kan man läsa hela inlägget.

Från inlägget Kvinnans deltagande i moskén är detta citat om minimal interaktion mellan könen hämtad:

Det finns inte ett enda arkeologiskt fynd som beskriver hur profeten Muhammed levde på 600-talets Arabiska halvö. Det finns bara myter.

Gunnar Strömmer: Jag publicerar nedanståden inlägg från 11 november 2013 i sin helhet där Salahuddin Barakat pläderar för ett pluralistiskt rättssamhälle baserat på individens religiösa tillhörighet, vilket strider mot Europakonventionen. Han skåpar ut professor emeritus Reinhold Fahlbeck som i sina utlåtanden helt och hållet utgår från Europadomstolens praxis. Studera inlägget noggrant och fråga dig varför Barakat i ett decennium har vadat i offentliga bidrag.

Salahuddin Barakat skulle återkomma med en artikel där han redogjorde för var i Koranen slöjan ”omnämns specifikt. Det gjorde han inte eftersom det inte står något ”specifikt” om hijab som huvudduk i Koranen. I det här inlägget drar han in Satan i samband med kvinnors beslöjning, Storheten i slöjan.

Att Salahuddin Barakat fortfarande har samma negativa inställning till den sekulära rättsstaten och det han kallar ”’liberala’ demokratin” visade han i sitt utbrott på Facebook i oktober 2020 i samband med att president Emanuel Macron tog i med hårdhandskarna mot islamister som utmanade republikens värderingar. Barakat kallade Frankrike för en ”extremsekulär och alltmer islamofobisk skurkstat”. President Emanuel Macron ”är självklart inget annat än en skurkaktig fjant med hybris”. Barakat avslutar det numera raderade inlägget med ”Må Gud befria Frankrike från ondskan inom och beskydda världen från den franska statens återkommande angrepp”. Trots Salahuddin Barakats extremt antidemokratiska värderingar ansåg Allmänna arvsfonden det lämpligt att bevilja 12,5 miljoner kronor till hans förening Amanah i kampen mot ”islamofobi” och antisemitism.

Gunnar Strömmer: Ge Polismyndigheten en skjuts och markera vilka det är som bestämmer i Sverige. Förbjud hijab i kombination med polisuniform. Dra in allt stöd till ”kampen mot islamofobi” och alla offentliga bidrag till det extremt judefientliga Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Lägg i stället de pengarna på det förebyggande arbetet mot antisemitism. Gör Eli Göndör till viljes och markera antisemitismens särart.

8 mars 2023

Mona Lagerström fil dr

3 kommentarer

  1. Jag var på en föreläsning som hölls av en polis som arbetar i de mer våldsamma områden Stockholm. Hon sa att polisen inte får använda religiösa symboler!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *