Islamisten Rashid Musa, tidigare ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), demonstrerar i en artikel i tidskriften Kontext Press 20 mars det Sameh Egyptson i sin doktorsavhandling kallar MB:s ”organiserade hyckleri”

Rashid Musa demonstrerar hyckleriet redan i artikelns rubrik: ”Kan muslimer organisera sig utan att stämplas som hotfulla?” Sameh Egyptson gör i sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige fullständigt klart att han skriver enbart om islamister. Om islamisten Rashid Musa exempelvis, vilket Musa inte uppskattar. I artikeln i Kontext använder Musa genomgående kollektivordet ”muslimer”, vilket är skamlöst hyckleri. Musa har i åratal utgett sig för att vara talesperson för ett kollektiv han kallar ”muslimer”.

Först en liten bakgrund om Kontext Press. Silas Aliki är politisk redaktör, liksom Elina Pahnke. Pahnke är stadig leverantör av artiklar till Aftonbladet Kultur. I april 2021 karaktärsmördar hon forskaren Magnus Ranstorp. Silas Aliki är jurist, numera advokat. Hon försvarade inför rätta att SUM, då Rashid Musa var ordförande, skulle finansieras med skattemedel efter det att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor dragit in bidraget. Här är en intervju i Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushds tidning där hon försvarar sitt försvar av SUM. SUM förlorade rätten till bidrag eftersom de brustit i kravet på att respektera demokratins idéer. Rashid Musa har alltså brustit i respekt för demokratin och har inte längre rätt att bli försörjd av landets skattebetalare.

Silas Aliki var även juridiskt ombud för de två islamisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi

när de anmälde Göteborgspolitikern Ann-Sofie Hermansson för förtal då Hermansson i en blogg kallat de två för extremister. De förlorade.

Rashid Musa har läst Sameh Egyptsons avhandling och diskuterar innehållet. Det ska han ha en eloge för. Inte alla som kommenterat avhandlingen har läst den. Rashid Musa ger också en kort, och faktiskt mycket korrekt sammanfattning. Men, han diskuterar inte de ideologer Sameh Egyptson lyfter fram i sin avhandling som Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) lutar sig mot, nämligen Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Abu al-Ala Mawdudi och Yusuf al-Qaradawi.

I stället svamlar Musa om ”goda” och ”onda” muslimer och lyfter fram helt andra namn som inget har att göra med Egyptsons avhandling och utmålar islams trosfränder som offer. Den gamla vanliga visan. En riktig snyftartikel.

Professor Jonas Otterbeck lyfter år 2000 i sin avhandling Islam på svenska: tidskriften Salaam och islams globalisering just fram de fyra männen ovan. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige har jag ett långt avsnitt om Otterbeck och hur han har legitimerat Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige genom inte slå larm om att de inte respekterar demokratins idéer. Han skriver bland annat: ”Sayyid Qutb ses som andlig fader till diskursen” (s. 179). Jag återkommer strax till Qutb, som jag är övertygad om att Rashid Musa har läst.

Islamisterna introducerades för Salaams läsekrets av islamisterna Mahmoud Aldebe och Helena Benaouda,

vilka jag skriver om i min bok och har skrivit om i mängder med blogginlägg. Och som Sameh Egyptson naturligtvis också tar upp i sin avhandling. De är ju islamister.

Mahmoud Aldebes antidemokratiska verksamhet diskuteras ingående i Uppdrag gransknings program 2 maj 2006 om Islam och integrationen del II. Där intervjuas även Socialdemokraternas Ola Johansson som prisar Sayyid Qutbs bok Social Justice in Islam

och kallar den en klassiker. Boken publicerades första gången 1949 och kom sedan i flera bearbetade utgåvor fram till 1964, alltmer influerad av Mawdudi. Qutb var lärare och anställd av egyptiska utbildningsdepartementet när första versionen publicerades. Han var då inte medlem i Muslimska brödraskapet, det skedde först några år senare. Boken är ett angrepp på väst. Väst är fienden. Han kritiserar västs inställning att kristendomen är en privat fråga mellan den enskilde och Gud. Han politiserar islam och beskriver islam som en allomfattande religion som inte gör skillnad på samhälle och individ. Islam omfattar allt, ”and hence, it is clear that there can be no separation between the faith and the world, or between theology and social practice, as was the case in early Christianity”. Islam är en universell religion, enligt honom, för alla folk i alla tider. Allah ”är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock månggudadyrkarna skulle harmas” (K.V. Zetterstéens översättning av sura 9:33). Kristna anses vara månggudadyrkare eftersom de tror på treenigheten Fadern, Sonen och den helige Anden.

En träffande sammanfattning av innehållet i de ovan nämnda islamisternas världsbild, och därmed IFiS världsbild, ger den här kvinnan. Jag tror att hon vid intervjutillfället var verksam vid Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen, Muslimska brödraskapets moské.

Här är en bild på Rashid Musa tillsammans med professor Mattias Gardell

även han hycklare.

28 mars 2023

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

  1. Jag blir bara glad och tacksam för att ni dels försvarar Sameh Egyptson som har en svår ställning i Sverige men också för att ni hjälper honom att blottlägga den ytterst osunda frändskap som finns mellan socialdemokratin och olika islamistiska grenar som Muslimska brödraskapet och vad det nu i övrogt kan finnas. Det här måste dels redovisas öppet och dels leda till att det gradvisa islamisitiska (jag kallar det för muslimska eftersom det handlar om islam) maktövertagandet; inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *