Hanna Stjärne, VD, SVT: Upplys oss! Kulturnyheterna valde i tisdags att göra massiv reklam för Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel hijab utan att meddela tittarna att plagget är politiskt, att det är ett västfientligt islamistskynke. Inte heller Stockholms lokalnyheter eller Hallands lokalnyheter upplyste tittarna i fredags om vilken västfientlig islamtolkning de intervjuade beslöjade kvinnorna representerade

Varje gång en beslöjad kvinna visas i SVT bör en skylt förklara för tittarna vilken extrem islamtolkning kvinnan representerar.

Hanna Stjärne: Upplys oss! Förklara varför SVT konsekvent exotiserar islamtroende kvinnor. Förklara varför SVT konsekvent visar upp en stereotyp bild av islamtroende kvinnor. Ingår det i SVT:s uppdrag Sverigespegling att stöpa alla islams kvinnliga trosfränder i en och samma stereotypa form?

SVT ska spegla befolkningens variation och har krav på sig att ha med jämställdhet- och mångfaldsperspektiv. Var finns variationen och mångfaldsperspektivet när det gäller islams kvinnliga trosfränder i Sverige?

Muslimska brödraskapet grundades 1928 i Egypten. Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen och nazismen och är den mest extrema skattefinansierade globala högerextremistiska rörelsen i Sverige.

Enligt Säpo är Muslimska Brödraskapets mål ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, vilket är oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Också enligt Säpo bygger Brödraskapets strategi i väst på segregation och enklavisering.

Kvinnors beslöjning signalerar segregation, enklavisering och graden av ett lands islamisering på exakt samma sätt som fascismens svartskjortor och nazismens brunskjortor och hakkors signalerade de ideologiernas utbredning i Italien och Tyskland för hundra år sedan.

Nyligen har Sameh Egyptson disputerat på sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige där han med hjälp av en statsvetenskaplig metod slår fast att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och Muslimska brödraskapets transnationella organisation har kopplingar på ideologisk, organisatorisk och praktiskt politisk nivå.

Människors klädsel är kulturellt kodad. Ingen, jag säger ingen, vet något om hur islams kvinnor var klädda på 600-talets Arabiska halvö. Det finns inga arkeologiska fynd.

SVT har för femtielfte gången den senaste veckan valt att normalisera Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel hijab

och låta påskina att plagget är en islamisk tradition, trots att det politiska plagget bara är från andra halvan av förra seklet, initierat av Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna (1906–1949), spritt av Muslimska brödraskapet med hjälp av saudiska petrodollar och numera internet och efterapat av allsköns islamistiska och ultrareaktionära sekter och förvandlat till en plikt. Flickor och kvinnor utsätts för en extrem social kontroll och hotas med att de kommer att brinna i helvetet om de inte bär hijab, flickor/kvinnor misshandlas brutalt, flickor/kvinnor mördas på grund av plagget.

Banna växte upp i en religiös familj i Egypten. Bannas syster var inte beslöjad.

Bannas yngre bror Gamal al-Banna (1920–2013)

säger att beslöjningen inte är en islamisk tradition.

Ordet hijab betyder samma sak som det indiska purdah: förhänge, avskiljning. Ju högre social status i bland annat Egypten och Indien, ju mer instängda var kvinnorna, oberoende av religion. När den indiska islamisten Abu al-Ala Mawdudi (1903–1979), grundare av Muslimska brödraskapets tvillingorganisations Jamaat-e-Islami (1941), publicerade sin bok Purdah om vikten av att spärra in islams kvinnor och bara låta dem visa sig utomhus när det var absolut nödvändigt översattes hans bok till Hijab då den gavs ut i arabländer. Boken publicerades första gången 1939 på urdu och är spridd över hela världen. I början av 1960-talet publicerades den i Damaskus, och, står det i inledningen ”has served as an eye-opener throughout the Middle Eastern countries”, väl att räkna: om vikten av att separera kvinnor och män, pojkar och flickor och beslöja flickor/kvinnor i islams namn. Ordet hijab finns kvar i den engelska versionen.

I Koranen används ordet hijab inte om något klädesplagg, vilket Västeråsmoskén förklarar i Kvinnors klädesnorm enligt Koranen.

”Täck era bröst”, står det.

Alla SVT:s medarbetare, inklusive Hanna Stjärne, Kulturredaktionen och alla lokala redaktioner, bör kunna Västeråsmoskéns skrift utantill.

Ett vuxet samtal om islam bör inbegripa en problematisering av hijab
Våren 2021 efterlyste Bulletins dåvarande ledarskribent Per Gudmundson ett vuxet samtal om islam. Jag efterlyste det i fem långa, långa blogginlägg riktade till dig Hanna Stjärne, här och här och här och här och här. Jag visade att SVT är Muslimska brödraskapets främsta PR-maskin. Jag efterlyste fortbildning för SVT:s medarbetare om islam, i synnerhet politisk islam som underminerar den svenska demokratin, som du Hanna Stjärne är satt att bevaka. SVT ska vara ett bålverk mot alla försök att underminera våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Ditt svar, Hanna Stjärne: Att i Morgonstudion berätta att SVT ska producera en nyinspelning av Vi på Saltkråkan, trots att det då varken fanns tidsplan, regissör eller skådespelare. En nyhet som totalt dominerade medierna i veckor framåt, vilket du naturligtvis visste att den skulle göra. Och därmed dölja att du och Anne Lagercrantz är Muslimska brödraskapets lakejer, att ni förvandlat SVT till Brödraskapets PR-byrå.

Så kan man också se sin roll som demokratins försvarare.

Det är uppenbart att Sameh Egyptsons doktorsavhandling inte har nått SVT. Kulturnyheternas inslag 28 mars handlade om en modeskapare som kämpar för mänskliga rättigheter.

I Iran och Afghanistan innebär beslöjningen brott mot mänskliga rättigheter. Men i Sverige representerar plagget mänskliga rättigheter. Förklara det den som kan.

Kulturredaktionen valde att visa en bildsvit om modeskaparen. Bland annat en bild där det på var sida om banderollen står en kvinna i det västfientliga islamistskynket hijab.

Och flera bilder med modeskaparens hijabklädda modeller.

SVT valde att med bilderna låta påskina för tittarna att Muslimska brödraskapets 1900-talsplagg hijab är en islamisk tradition.

Eftersom den islamiska fastemånaden Ramadan pågår kunde Kulturnyheterna i stället för att befästa en stereotyp ha kunnat rapportera om fastandets inverkan på kulturutbudet. Hur påverkar fastan teaterskådespelares, sångares, musikers prestation?

Lokalnyheterna Stockholm 31 mars 2023 visade ett inslag om alkoholvanor i Järvaområdet. Naturligtvis väljer journalisten att intervjua en beslöjad kvinna,

utan att markera vilken extrem islamtolkning hon representerar.

Lokalnyheterna Halland 31 mars 2023 visar ett inslag om hur de höga matpriserna påverkar fastemånaden Ramadan och lyfter fram stereotypen

utan att markera vilka extrema, demokratifientliga islamtolkningar kvinnorna representerar.

Den här kvinnan är uppriktig.

Som jag skrivit i ett tidigare inlägga har jag för mig att inslaget är från stora moskén i Göteborg, som är Muslimska brödraskapets moské.

SVT gjorde tidigare flera grävande reportage om islamismens utbredning i Sverige. Under Hanna Stjärnes tid som VD har inte ett enda grävande program om islamister visats. Politisk islam har sopats under mattan. Det talas om att folk verksamma på sociala medier lever i sina bubblor. Priset tas av den bubbla SVT:s medarbetare lever i.

Hanna Stjärne: Demokratifientliga Muslimska brödraskapet har hängivna anhängare i Sverige. SVT:s tittare bör få valuta för de miljarder skattekronor som öses över SVT och ges en inblick i det rabiata motståndet mot Sameh Egyptson och hans doktorsavhandling. När kommer grävet om föreningen Hjärta, vars ordförande är Mattias Irving

och där doktoranden Anna Ardin

och Omar Mustafa,

med hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren och tidigare IFiS ordförande, sitter i styrelsen? Den här trion tillsammans med Yasir Issa,

som vandrat runt i medierna under olika alias, ligger bakom den anonyma Tankesmedjan Fenix som i flera inlägg hänsynslöst karaktärsmördat Sameh Egyptson och gjort allt de kan för att stoppa disputationen. De har inte bara trakasserat Sameh Egypten utan också Lunds universitet. När kommer grävet? Det är bara för seriösa grävare som värnar om demokratin att göra en djupdykning i Mattias Irvings Twitterkontor och hans konto på Facebook.

Regeringen har utfärdat ett Kommittédirektiv gällande sändningstillståndet 2026–2033. Kommittén ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från och med 2026 och föreslå vad som ska ingå i uppdraget under nästa tillståndsperiod. Fokus ligger på folkbildning och förslag som syftar till att skapa goda förutsättningar för public service-verksamheten att värna dess oberoende.

Kommittén bör göra en grundlig utredning om SVT:s nuvarande underlåtenhet att sakligt och objektivt redovisa islamiseringen som pågår i Sverige och för nästa sändningsperiod, i folkbildningens namn, införa krav på att varje gång en beslöjad flicka/kvinna visas i SVT ska en skylt förklara vilken extrem tolkning av islam hon bekänner sig till. Det måste bli ett slut på SVT:s exotisering och schablonisering av islams kvinnliga trosfränder.

Jag uppmanar kommittén att läsa Sameh Egyptsons doktorsavhandling och ha ett allvarligt samtal med Säpo om Muslimska brödraskapet och diskutera Hanna Stjärnes aktivism att sopa islamismens utbredning under mattan.

2 april 2023

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *