Märta Stenevi (MP): Står Muslimska brödraskapet, inklusive MP:s tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan, för mänskliga rättigheter? Är arbetet mot hedersförtryck rasism? Är kritik av islam rasism? Är kritik av islam ”islamofobi”? Jag frågar eftersom du i din kritik av att SD vill lägga ner Institutet för mänskliga rättigheter och dra in bidrag till arbetet mot rasism och diskriminering anser att mänskliga rättigheter är ”demokratins grundval” samtidigt som du aldrig andats ett ord om Miljöpartiets nära koppling till Muslimska brödraskapets svenska gren via Mehmet Kaplan, Yasri Khan och Mohamed Temsamani

TV4-Nyheterna berättade i går att SD vill lägga ner Institutet för mänskliga rättigheter och dra in bidrag till arbete mot rasism och diskriminering. TV4 intervjuade språkröret Märta Stenevi som menar att man måste ta de ständiga attackerna mot ”demokratins grundval” från SD-håll på stort allvar.

Jag menar att man måste ta Muslimska brödraskapets ständiga attacker mot det demokratiska styrelseskicket på stort allvar, alltså Mehmet Kaplans antidemokratiska rörelse. I det föregående inlägget skrev jag följande om Muslimska brödraskapet: ”Enligt Säpo är Muslimska Brödraskapets mål ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, vilket är oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Också enligt Säpo bygger Brödraskapets strategi i väst på segregation och enklavisering.”

I februari disputerade Sameh Egyptson på sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige där han med hjälp av en statsvetenskaplig metod slår fast att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och Muslimska brödraskapets transnationella organisation har kopplingar på ideologisk, organisatorisk och praktiskt politisk nivå.

Märta Stenevi: Redovisa Miljöpartiets inställning till Muslimska brödraskapet med betoning på mänskliga rättigheter som ”demokratins grundval”. I det här inlägget 18 mars redogör jag för din partikollega EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnkes nära samarbete med antidemokratiska Muslimska brödraskapet då hon var kultur- och demokratiminister oktober 2014 till januari 2019 i regeringen Löfven.

Här är några MB-attacker mot det demokratiska styret för dig att fundera över: Huvudorganet för Muslimska brödraskapets svenska gren är alltså Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Huvudsätet är stora moskén på Södermalm i Stockholm. Muslimska brödraskapet tar avstånd från parlamentarisk demokrati, majoritetsbeslut och mångfaldig politisk opinion. Bara en opinion får gälla. Sameh Egyptson skriver i sin doktorsavhandling att Muslimska brödraskapet ägnar sig åt ”organiserat hyckleri”, utåt säger de en sak, inåt något helt annat. Målet är att förändra Sverige inifrån i riktning mot deras tolkning av sharia bland annat via islamiska friskolor, studieförbund (Ibn Rush), etablerade politiska partier: Abdirizak Waberi var IFiS ordförande när han 2010 röstades in i riksdagen för Moderaterna, han var också i många år rektor för den islamiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, en skola som nu stängts av Skolinspektionen. Waberi är dömd för förskingring av skolpengen. Omar Mustafa efterträdde honom och var således ordförande när han 2013 valdes in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse. Han tvingades avgå efter en vecka. Mehmet Kaplan hade en betydligt längre politisk karriär inom Miljöpartiet än de två andra.

Muslimska brödraskapet tolkar islam som en totalitär politisk ideologi och kopplar ihop himmel och jord, det vill säga det gudomliga med det världsliga. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige kallar jag rörelsen för Allah-ensam-rörelsen, eftersom Allah betraktas som den enda laggivaren, den högsta makten alla måste lyda. Väst är fienden, vilket innebär att den svenska sekulära rättsstaten också är fienden, något som korankravallerna förra årets påskhelg med eftertryck demonstrerade.

Märta Stenevi: Du ska ha fullkomligt klart för dig att Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen och nazismen. Du ska också ha fullkomligt klart för dig att Muslimska brödraskapets ledning under mellankrigstiden och andra världskriget beundrade Mussolini och Hitler och hade kontakt med båda. Hitler lät till och med militärt träna upp en samling Brödraskapsherrar. Muslimska brödraskapet är lika glödande judefientliga som Hitler och hans nazister. Det var inga olycksfall i arbetet av Omar Mustafa att bjuda in talare kända för sin judefientliga retorik när han var IFiS ordförande och förbundsrektor för Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Alla inbjudna var Bröder.

Och detta Märta Stenevi: Mehmet Kaplan tillhörde svenska Muslimska brödraskapets innersta kärna, alltså med starka hållbara rötter till Mussolinis fascism och Hitlers nazism, när han var ledamot i MP:s partistyrelse (2003–2011), MP:s riksdagsledamot (2006–2014) och bostadsminister (2014–2016) i regeringen Löfven. Mehmet Kaplan satt i justitieutskottet 2006–2010 och drev igenom att ”islamofobi” skulle klassas som hatbrott av Brå. Det berättade han på ett seminarium 9 oktober 2007 anordnat av ABF i Stockholm, ”Islamofobin – den mest utbredda intoleransen?” som ingick i serien Folkbildning mot rasism. ”Sitter i justitieutskottet. Driver igenom att islamofobi ska vara ett hatbrott”, skrev jag i min anteckningsbok när Kaplan (född i Turkiet) talade. Kurdo Baksi (också född i Turkiet, kurdiska delen) var samtalsledare. Den andra talaren var Mohammad Fazlhashemi (född i Iran), då docent i idéhistoria, Umeå universitet, och flitig debattör om den grasserande ”islamofobin”.

Märta Stenevi: En miljöpartist, höjdare inom islamofascistiska Muslimska brödraskapets svenska gren, ströp mycket effektivt en av demokratins hörnpelare: yttrandefriheten. Och med den handlingen gjorde det i princip omöjligt att sedan dess föra ett sansat samtal om demokratifientliga tolkningar av islam.

Låt oss höra din uppfattning om det, Märta Stenevi. Hur rimmar inskränkningen av yttrandefriheten med mänskliga rättigheter och ”demokratins grundval”? Är det rimligt att religionskritik, det vill säga ideologikritik, i en demokrati ska klassas som hatbrott? Bör inte hatbrott reserveras för brott mot människor?

Mahmoud Aldebe (född i Jordanien),

en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, skickade inför valet 2006 ett brev till samtliga riksdagspartier och krävde könsdiskriminerande särlagstiftning byggd på MB:s tolkning av sharia, Det glömda minoriteten. Han var då ordförande för Sveriges muslimska förbund med adress stora moskén på Södermalm. Det blev ett himla liv. På den tiden var journalisterna på bettet. Och nu ska du få höra, Märta Stenevi, hur Mehmet Kaplan gav prov på det Sameh Egyptson i sin doktorsavhandling kallar Muslimska brödraskapets ”organiserade hyckleri”. Kaplan, som då var talesperson för MB:s paraplyorganisation Sveriges muslimska råd (SMR), gick ut offentligt i olika medier och påstod att Aldebe körde sitt eget race, att han inte hade något förbund bakom sig. Sameh Egyptson har grävt i arkiven och visar med hjälp av protokollet från Sveriges muslimska förbunds årsmöte, ett förbund Kaplan hade en ledande ställning i och därför var närvarande under årsmötet, att Aldebe visst hade förbundet bakom sig, till och med ”till hundra procent”, men att han borde ha diskuterat brevet i styrelsen innan han gick ut offentligt med det (s. 620, 621).

Jens Orback (S) var integrationsminister, en politiker som värnade om demokratin. Han ska ha kontaktat Kaplan och SMR:s ordförande Mostafa Kharraki

(en av grundarna av MB:s svenska gren) och krävt att de tog avstånd från Aldebe. Egyptson skriver: ”Utöver reaktionen från integrationsminister Jens Orback meddelade Socialdemokratins partiledare Göran Persson offentligt att partiet endast skulle ha förbindelser med demokratiska organisationer och att samhället borde avstå från relationer med de icke-demokratiska strömningarna” (s. 622).

Alliansen vann valet 2006.

Märta Stenevi: Varför har ditt parti inte avstått från relationer med icke-demokratiska strömningar? Varför har MP inte tagit kraftigt avstånd från skattemedel till studieförbundet Ibn Rushd, exempelvis? Från skattedel till Yasri Khans Svenska muslimer för fred och rättvisa, grundat av bland annat Kaplan, som får generösa årliga bidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)? Varför har MP inte gjort upp offentligt med den nära kopplingen till islamofascistiska Muslimska brödraskapet? Så här skriver MB om mänskliga rättigheter i sin handbok Att förstå Islam, för skapandet av en shariastyrd enklav, projektledare Mahmoud Aldebe:

När vi talar om mänskliga rättigheter i Islam, så menar vi i verkligheten att dessa rättigheter har blivit givna av Gud, de har inte blivit givna av någon kung eller av någon lagstiftande församling. De rättigheter som ges av kungar och lagstiftande församlingar kan upphävas på samma sätt som de införs. [. . .] Men eftersom de mänskliga rättigheterna i Islam har blivit givna av Gud, så har ingen lagstiftande församling eller regering i världen rätt att ända eller upphäva dem. [. . .] Förenta nationernas proklamationer och beslut kan inte jämföras med de rättigheter som sanktionerats av Gud, ty de förra tillämpas inte på någon, medan de senare tillämpas på varje troende (2002, s. 35).

Märta Stenevi: Du sitter i vår lagstiftande församling. Du har suttit i regeringen. Du måste förhålla dig till citatet. Du säger i TV4-inslaget att det är viktigt att vi är lika inför lagen. Citatet handlar inte om att svensk lagstiftning ska gälla lika för alla. I skriften står dessutom: ”Islam är inte bara en religion i ordets snäva bemärkelse, utan en hel livsideologi med ett komplett socialt, politiskt och kulturellt lagsystem” (s. 81). Märta Stenevi: Du har en rival om den politiska makten. Och detta: ”Beträffande kultur har profeten Muhammad uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil” (s. 34).

Förstår du nu varför det finns shariastyrda enklaver i Sverige? Tror du att de bryr sig om Institutet för mänskliga rättigheter? Tror du att de bryr sig om svensk jämställdhetslagstiftning?

Sameh Egyptson visar att en pytteliten klick styr Muslimska brödraskapets svenska gren och att denna pyttelilla klick via sina skolor sitt studieförbund, sin biståndsorganisation Islamic Relief (gynnad av Sida) och andra föreningar under årens lopp inhöstat hundratals miljoner skattekronor för sitt målmedvetna arbete att underminera demokratin inifrån. Fakultetsopponenten Khaled Salih skriver i en artikel i Kvartal att det rör sig som 13 män, ”som har lyckats etablera över 20 muslimska/islamiska organisationer i Sverige. Tre av dessa organisationer lyckades få 437 miljoner kronor i bidrag bara år 2016 – och slog sitt rekord med 618 miljoner kronor år 2019. Dessa organisationer har dessutom lyckats sätta undan 250 miljoner som eget kapital.”

Så, Märta Stenevi, när kommer MP:s vitbok om Muslimska brödraskapet och MP? När kommer MP att vägra ge skattemedel till studieförbundet Ibn Rushd och Svenska muslimer för fred och rättvisa?

Och nu är det dags att prata om rasismen i Sverige. En handfull hårdföra kommunister från Sydamerika, vars länder är befriade från klaner, har via det akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA)

lyckats lura i Sveriges politiker att svenskar är rasister i kraft av sin ”vita” hudfärg och dessutom i två decennier vid universiteten utbildat mängder med studenter om den ”strukturella rasismen” i Sverige. Jag har skrivit otaliga blogginlägg om dem och deras ovetenskapliga påstående. Jag skriver också om dem i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige.

De fick draghjälp av journalisten Stefan Jonsson som i DN 27 maj 2008 utnämnde dem, tillsammans med den ökända hederskulturförnekaren och integrationsutredaren Masoud Kamali, till Sveriges ”främsta experter på diskriminering”, en utredning som Jens Orback slängde i papperskorgen. Stefan Jonsson, professor, är numera tillsammans med ArA:s och Vänsterpartiets professor Anders Neergaard

verksam vid REMESO, Linköpings universitet. Neergaard och Diana Mulinari är sambor.

Märta Stenevi: Du ska inte tro att det här kotteriet bryr sig om Institutet för mänskliga rättigheter. De anser inte att lagen ska gälla lika för alla i Sverige. De är benhårda hederskulturförnekare. Arbetet mot hedersförtryck är rasism, det är rasism att utreda kulturella skillnader. Efter mordet på Fadime Sahindal samlade den ovan nämnda Kurdo Baksi och Expos grundare Stieg Larsson ihop en samling hederskulturförnekare som vädrade sina åsikter om debatten i antologin Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism.

Märta Stenevi: Här får du ett exempel, skrivet av Diana Mulinari i artikeln “Hon dog för att hon ville bli svensk”, på varför kotteriet struntar i Institutet för mänskliga rättigheter. Svenskar är nämligen fel personer att tala om mänskliga rättigheter, eftersom svenskar bär på ett kolonialt arv:

Jag hade för inte så länge sedan äran att närvara vid en träff mellan en svensk delegation och en grupp flyktingar från Guatemala. Svenskarna bjöd på ett program kring demokrati och mänskliga rättigheter eftersom de på fullaste allvar menade att just demokrati och mänskliga rättigheter utgör centrala delar av det europeiska arvet, något de generöst ville dela med sig av till guatemalanerna. Flyktingarna å sin sida var minst sagt förundrade. För dem var hela tillställningen som hämtad ur en berättelse av Franz Kafka. De var oförmögna att förstå hur bärarna av ett kolonialt arv, plötsligt kunde läsa sin egen kultur på det sättet. Samtidigt ville de inte vara ohyfsade och klandra den svenska delegationen som uppenbarligen hade ett gott uppsåt – en god vilja – med sitt handlande.
I fallet Fadime vävdes den banala nationalismen samman med en moralpanik där “de goda” skulle mobiliseras mot det självklara, avskyvärt onda.

Alltså mot kurdiska män. Det var denna grupp hederskulturförnekare från det klanfattiga Sydamerika, som anser att arbetet mot hedersförtryck är rasism, som tilldelades bidrag från Vetenskapsrådet så att de tillsammans med professor Mattias Gardell kunde etablera Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Det är detta ArA-kotteri som med sin postkoloniala teoribildning, ett annat ord för marxistisk teoribildning, har importerat det amerikanska begreppet ”intersektionalitet” som ytterligare bromsar arbetet mot hedersförtryck.

Märta Stenevi: Om du vill göra en insats för mänskliga rättigheter i Sverige skriv en motion om att dra in alla skattemedel till Muslimska brödraskapets olika föreningar, om att lägga ner CEMFOR, om att stryka det ovetenskapliga begreppet och metoden ”intersektionalitet” från all offentlig verksamhet, om att stryka ”islamofobi” från Brå och i alla offentliga handlingar, om att dra in alla bidrag till arbete mot rasism och diskriminering och i stället lägga alla de skattemedlen på det viktiga arbetet mot hedersförtryck så att lagen verkligen kommer att gälla lika för alla.

7 april 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *