Dan Korn, Bulletins chefredaktör, har fått en snilleblixt. Alldeles på egen hand, utan stöd av någon som helst forskning har han svaret på varför unga kvinnor inom islam bär huvudduk

I en krönika i Bulletin 8 oktober med rubriken ”Vem hade Fadime helst sett i receptionen?” skriver chefredaktör Dan Korn följande:

Under de senaste knappa femtio åren har det i hela den muslimska världen blivit vanligt att unga kvinnor bär huvudduk, inte därför att deras mammor och mormödrar gjort det före dem, utan därför att de inte bar huvudduk. Den äldre generationen såg sig som mer sekulär, vilket tog sig uttryck bland annat i att man lade bort huvudduken. Men man lade inte bort fördomar och skrock. Miniatyrkoraner omöjliga att läsa men använda som amuletter kan ses som en symbol för denna inställning. De kvinnor som satte på sig huvudduken gjorde det som en markering mot skrocken, fördomarna, miniatyrkoranerna, okunniga imamer som bara kunde rabbla böner utan att kunna förklara och inte minst mot hederskulturen. Huvudduken var för dem i stället en intellektuell tolkning av islam, med kunnighet i Koranen. Samtidigt symboliserade huvudduken här modernitet och storstadsliv mot gammaldags landsbygd.

Min kursiv.

Den som har kunnighet i Koranen vet att det inte står någonstans att kvinnor ska bära huvudduk, se exempelvis Västeråsmoskéns genomgång i Kvinnors klädesnorm enligt Koranen.

Dan Korn ska dock ha en eloge för att han vägrar använda ordet slöja och förklarar varför.

Här förklarar jag i bild varför hijab är ett politiskt plagg och ska likställas med nazisternas hakkors.

8 oktober 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *