Hanna Stjärne, VD, SVT: Helt sanslöst att SVT efter Hamas fasansfulla attack mot Israel inte har koll på vilka som ingår i Muslimska brödraskapets svenska nätverk! Kulturnyheterna har ett inslag 10 oktober med den välkända MB-aktivisten Kitimbwa Sabuni, som dessutom ljuger om Rousseau utan att Kulturnyheterna reagerar!

I det föregående inlägget skriver jag att Hamas bildades 1987 som Muslimska brödraskapets palestinska gren. Separatisten och bidragsentreprenören Kitimbwa Sabunis koppling till Muslimska brödraskapets svenska nätverk är sedan åratal väl känd, inte minst hans medverkan i studieförbundet Ibn Rushd, se exempelvis den här artikeln i Expressen av Johan Lundberg 12 september 2013, ”Med antirasismen som täckmantel” och den här artikeln i Dagens Samhälle 20 oktober 2014, ”Kretsen bakom Kaplan förringar terrorism”. Artiklarna är kuslig läsning så här efter Hamas skoningslösa attack. Jag har skrivit åtskilliga inlägg om Kitimbwa Sabuni och hans koppling till Muslimska brödraskapets svenska nätverk, jag återkommer till det strax.

Kulturnyheterna har 10 oktober ett inslag om hur Afrosvenskarnas Riksorganisation 9 oktober, dagen då slaveriet på den svenska kolonin S:t Barthélemy avskaffades 1847, avtäcker en minnessten över Gustav Badin, född slav, överlämnad som gåva till drottning Lovisa Ulrika 1760. Han vistades därefter vid det svenska hovet. Ordföranden Marie Cham säger att Badin ”konfronterades med en värld som inte alltid tillmätte honom det mänskliga värde som han förtjänade”.

Hur vet hon det?

Redan 24 april 2023 skrev Bulletins kulturchef David Lindén, i samband med att minnesstenen planerades, en bitsk artikel över hur Afrosvenskarnas riksorganisation väljer att porträttera Gustav Badin, ”Afrosvenskarnas riksorganisation yrar om Gustav Badin”. Lindén skriver som avslutning: ”Afrosvenskarnas riksorganisation borde hålla käften alternativt läsa en historiebok. Badin finns på Nationalmuseum. Då är man allt annat än glömd. Allt är inte rasism.”

Jag å min sida uppmanar Afrosvenskarnas riksorganisation och Kulturnyheterna att inte sprida vandringssägner om Rousseau.

Enligt Nationalencyklopedin föddes Badin 1747, enligt Wikipedia 1747 eller 1750. Han är alltså antingen 13 eller 10 år när drottningen får honom 1760. Jean-Jacques Rousseaus bok Emile eller Om uppfostran publicerades 1762. Då är Badin antingen 15 eller 12 år. Kulturnyheterna visar en illustration, som om jag inte minns fel är ur boken, mannen bakom Emile är läraren,

den lärare som övervakar vartenda steg Emile tar, vartenda andetag, varenda tanke. Rousseaus uppfostringsbok handlar inte om ett ”naturbarn” som släpps vind för våg att uppfostra sig själv utan begränsningar från vuxenvärlden.

Boken skildrar ett grymt socialt experiment, men inte så som Sabuni framställer det. Boken handlar om hjärntvätt, om att manipulera en pojke att lyda utan att pojken förstår att han lyder utan tror att han lyder av ”fri” vilja. Rousseau låter en lärare uppfostra sonen till en högreståndsfamilj. Läraren skiljer Emile från föräldrar och syskon direkt efter födseln för att ensam fostra Emile tills Emile är mogen att gifta sig vid tjugoårsåldern, en uppfostran utan ”tvång” säger Rousseau. Man kan inte tvinga ett barn att lyda genom hot och våld, säger han. Dock måste barnet veta sin plats och lyda läraren utan att läraren befaller. Foglighet och lydnad är nyckelord, liksom manipulation och list. Emile ska lyda utan att han vet att han lyder. Läraren flyttar med Emile ut på landet bort från det fördärvliga samhällslivet för att göra Emile till en ”naturlig” människa, eller så som ”naturen” skapat människan. Rousseau bestämmer vad som är ”natur”. Det stackars barnet har ett enda sällskap ända till femtonårsåldern, läraren, som noga förbereder allt Emile sedan av fri vilja önskar. Emile fostras till att vilja allt han bör vilja och inte vilja det han inte bör vilja.

Läraren förbereder till och med vilken slags kvinna Emile bör gifta sig med så att Emile vet att han träffat den ”rätta” när han väl träffar Sophie. Målet med Emiles uppfostran sägs vara att skapa en fri och självständig man. Men Emile är så bunden vid läraren att han när han och Sophie i slutet av boken fått barn bönar och ber läraren: ”Råd oss, led oss, vi skall lyda dig. Så länge jag lever kommer jag att behöva dig.”

Rousseaus uppfostringsmetod att genom indoktrinering och beteendekontroll få folk att lyda utan att de vet att de lyder, vilja allt de bör vilja och inte vilja allt de inte bör vilja, anammades av Sovjetunionen, av Mussolini, av Hitler och av Muslimska brödraskapet.

Brödraskapet indoktrinerar i flera år helt i Rousseaus anda handplockade presumtiva medlemmar innan de handplockade ens får kunskap om att det rör sig om Muslimska brödraskapet och inbjuds att svära en trohetsed. Indoktrineringsprocessen är likadan var på jorden den än tilldrar sig.

I det här blogginlägget 25 september 2019 riktat till Folkbildningsrådets genomkorrumperade Erik Amnå som ”granskade” studieförbundet Ibn Rushd, naturligtvis till Ibn Rushds fördel, redogör jag för hur ”rovdjursbröder” jagar presumtiva ”byten” i skolor och på universitet och handplockar lämpliga kandidater. Jag beskriver indoktrineringsprocessen och ger röst åt individer som utsatts för den.

Notera att jag skriver att Kitimbwa Sabuni är kopplad till Muslimska brödraskapets svenska nätverk, det är inte samma sak som att han är medlem. Jag vet inte om han är medlem. Muslimska brödraskapet har gott om medlöpare.

Att Kitimbwa Sabuni förvanskar historien för att gynna sin bidragsentreprenörsverksamhet är inget nytt. I det här inslaget i Kulturnyheterna 18 juni 2020 kräver han att den svenska historien ska skrivas om, att det inte är lämpligt att skriva positivt om Gustav III på hans staty vid Skeppsbron i Stockholm, vilket jag skriver om i det här inlägget 18 juni 2020 där jag kallar Sabuni fullblodsrasist, att han är en av Sveriges grövsta rasister, att han ska likställas med vit makt-anhängare, att han har byggt hela sin offentligt finansierade verksamhet på sin hudfärg och religionen islam.

I det här inlägget 2 juli 2020 skriver jag att han bedriver ett offentligt finansierat inbördeskrig, att han är separatist och motståndare till integration.

Det skrämmande är att SVT inte har koll på antidemokratiska krafter som skapat sig en egen skattefinansierad nisch genom att utmåla Sverige som skurkstat och Sveriges ”vita” befolkning som ”rasister” eller ”islamofober”. Ännu mer skrämmande är det i dessa dagar efter Hamas attack.

Jag har som nämnts skrivit åtskilliga blogginlägg om Kitimbwa Sabunis koppling till Muslimska brödraskapets svenska nätverk, bland annat i mina inlägg riktade till Hanna Stjärne våren 2021, efter det att Bulletins dåvarande ledarskribent Per Gudmundson efterlyste ett vuxet samtal om islam, bland annat skriver jag det här 1 april 2021 om hur SVT låter Muslimska brödraskapet använda SVT som propagandakanal.

Tillsammans med Elvir Gigovic och Helena Benaouda presenterar Sabuni en rapport till FN 5 mars 2013 om apartheidstaten Sverige. Det är bland annat den rapporten Johan Lundberg refererar till i den ovan nämnda artikeln.

Islamisten Helena Benaouda var då Ibn Rushds förbundsordförande. Hon har cirkulerat på ledande poster i Muslimska brödraskapets alla föreningar och därmed i decennier varit offentligt finansierad. Islamisten Gigovic hör också hemma hos Muslimska brödraskapet. Tre islamister presenterar en rapport om apartheidstaten Sverige.

I mars 2013 krävde Kitimbwa Sabuni att SVT:s nyhetsankare skulle få bära islamisk huvudduk, trots policyn om att nyhetsankare ska vara neutralt klädda, det politiska plagg jag skriver om i föregående inlägg, det plagg Helena Benaouda bär och som SVT gör allt för att normalisera utan att meddela tittarna att plagget är Muslimska brödraskapets uniformspersedel.

Hanna Stjärne: Gör upp en lista på antidemokraterna i Sverige som har kända kopplingar till Muslimska brödraskapet och ge listan till varenda medarbetare.

Det är dags att granska den offentliga finansieringen av Afrosvenskarnas riksorganisation och Kitimbwa Sabuni. Vad har de åstadkommit? Vad är resultatet av deras separatistiska och Sverigefientliga verksamhet?

Efter de våldsamma attackerna mot polisen i samband med koranbränningarna, efter Hamas attack mot Israel och jublet bland palestinier i Sverige står det klart att landet är fullt av människor som inte alls skriver under på ”allas lika värde” och demokratins idéer.

Det är dags att granska SVT:s val av dokumentärer och bristande information om islamister och Sverigefientligheten som frodas. SVT visar om och om igen hur många dokumentärer som helst om andra världskriget och Hitler. Men inte en enda om Muslimska brödraskapet.

Efter det att Hanna Stjärne tillträdde som VD har det varit knäpptyst i SVT om islamister och hur de eroderar det svenska demokratibygget. Hanna Stjärne har hållit islamisterna om ryggen. Hon har låtit Muslimska brödraskapet använda SVT som sin propagandakanal. Kulturnyheternas inlägg om Gustav Badins minnessten är ett enda långt reklaminslag för Kitimbwa Sabuni och Afrosvenskarnas riksorganisation.

SVT har ett stort sparbeting. Det hela Sverige skulle tjäna på är att Hanna Stjärne med sin hutlösa lön med omedelbar verkan entledigas från sin post. Hennes agerande måste betraktas som grovt tjänstefel.

12 oktober 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *