Regeringen: Om ni verkligen menar allvar med en storsatsning mot judefientligheten, se till att översätta till svenska Will Eisners seriealbum om bakgrunden till falsariet Sions vises protokoll och tsarryska hemliga polisens inblandning och gör seriealbumet till en obligatorisk skolbok

Falsariet Sions vises protokoll publicerades första gången 1905 i Tsarryssland. Will Eisners seriealbum om bakgrunden till falsariet och hur falsariet levt vidare publicerades 2005. Flera av hans andra seriealbum översattes till svenska, men inte detta viktiga album.

Det är för mig fullkomligt obegripligt att skolministrar i snart två decennier inte tagit Will Eisners seriealbum till hjälp i kampen mot judefientligheten.

Efter Hamas bestialiska attack mot Israel 7 oktober och det chockartade jublet bland vissa invandrare och demonstrationerna till stöd för Hamas är regeringens tal om krafttag mot den högljudda antisemitismen inte trovärdig om regeringen inte med omedelbar verkan låter översätta Will Eisners seriealbum och gör albumet till en obligatorisk skolbok.

Med tanke på hur oförblommerat judefientligheten vid universitet i USA uttrycks efter Hamas terrorattack är det skrämmande med Will Eisners bilder i slutet av albumet av ett besök på ett universitet i San Diego 2001 där han möttes av exakt samma judefientlighet hos studenter från en etnisk studentförening med stora judefientliga plakat.

Jag skriver om seriealbumet i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige.

12 november 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *