Hanna Stjärne, VD, SVT: Hur korkad får man vara som ansvarig utgivare i ett public serviceföretag? Lisa Åberg, ansvarig utgivare för Stockholms Lokal-TV, likställer 13 november Aron Verständig, ordförande för Judiska Centralrådet, och Mahmoud Khalfi, representant för glödande judefientliga Muslimska brödraskapet! Hamas bröder! Mahmoud Khalfis organisation har år efter år efter år bjudit in talare med en extremt judefientlig retorik!

Hamas grundades som Muslimska brödraskapets palestinska gren. Stockholms Lokal-TV informerar inte tittarna om att Mahmoud Khalfi representerar en glödande judefientlig global rörelse när han för femtioelfte gången får lägga ut texten om ”islamofobi”. Stockholms moské på Södermalm är svenska Muslimska brödraskapets högsäte! Det bör tittarna informeras om. Att moskén utsätts för vandalism är en sak, en allvarlig sak. Mahmoud Khalfi är något helt annat, men lika allvarligt.

De är fullkomligt sinnesrubbat! Ingen information om Muslimska brödraskapets svenska gren tränger in till SVT:s medarbetare! Att Muslimska brödraskapets svenska gren, där Mahmoud Khalfi har en central position, är kopplad organisatoriskt, ideologiskt och praktiskt politiskt till globala Muslimska brödraskapet har fastställts i Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige. Statsvetaren Khaled Salih var fakultetsopponent, här är hans redogörelse för Sameh Egyptsons avhandling.

Muslimska brödraskapet säger en sak utåt, det de vet att svenska politiker vill höra, och en sak inåt. Sameh Egyptson kallar det för ”organiserat hyckleri”.

SVT borde vid det här laget veta att allt Mahmoud Khalfi säger offentligt är hyckleri.

Aron Verständig är ordförande i Judiska Centralrådet och också Judiska församlingen i Stockholm. Han är en vald representant för landets judar. Judar är en grundlagsskyddad minoritet i Sverige. Mahmoud Khalfi representerar enbart MB:s lilla extremt judefientliga svenska sekt, inte landets brokiga skara islamtroende. Han har ingen som helst ställning som ordförande för landets islamtroende befolkning. Det borde SVT känna till och inte låta honom uttala sig om kollektivet ”muslimer”!

Muslimska brödraskapets grundare var inspirerad av Mussolini och Hitler och samarbetade med Hitler under andra världskriget. Jag vet inte hur många blogginlägg jag skrivit om Muslimska brödraskapets glödande judefientlighet. Jag skriver om den även i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige (2018). Här nöjer jag mig med att åter publicera ett antal bilder på antidemokraten Khalfi, en hycklare av rang.

Det borde betraktas som tjänstefel av skattefinansierade ansvarige utgivaren Lisa Åberg att likställa ordförande Aron Verständig och judarnas situation i Sverige med islamisten, separatisten, antidemokraten Mahmoud Khalfi och hans lilla extrema sekt!

Antisemitism är på riktigt. Anklagelse om ”islamofobi” är Mahmoud Khalfis metod att strypa kritiken av hans antidemokratiska verksamhet.

13 november 2023

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

  1. Publik service är inte trovärdiga, eller objektiva när de gång på gång låter presumtiva judehatare få fritt spelrum för sina argument utan att de granskas eller att talespersoner ställs till svars. Det är hyckleri att påstå sig vara emot judehat och samtidigt sprida lögner, det är själva essensen av falska nyheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *