Hallandsposten förtalar min blogg, än en gång

Det är det här blogginlägget från 20 april 2021 riktat till SVT:s VD Hanna Stjärne som Hallandsposten utnyttjat för att få en moderat politiker utesluten och som tidningen fortsätter att använda i sitt drev mot den numera före detta moderata politikern.

Jag har skrivit flera inlägg om att det inte går att föra ett vuxet samtal om islam i Hylte och att de två somaliska männen i Hylte som namnges på min blogg visat på Facebook att de är anhängare av Saudiarabiens extremt demokratifientliga tolkning av islam. Hallandsposten valde att utmåla de två somaliska männen som offer för ”hat mot muslimer” i stället för att värna om demokratin och kvinnors/flickors rättigheter.

Lennart Hildingsson skrev 28 april 2021 den här artikeln ”Ledande hyltepolitiker sprider uppgift om skolanställd: ’Han kan döda barn’”. Så här skriver Hildingsson om min blogg: ”En opinionsbildare på Internet som heter Mona Lagerström har ägnat stort utrymme på sin blogg till inlägg som rör Hylte. ’Purdabloggen’, som den heter, var för övrigt källa till facebookstormen kring S-och Hyltepolitikern Mustafe Ahmed, som ledde till dennes avhopp helt nyligen.”

Fakta är att Mustafe Ahmed redan hade hoppat av när jag fick kunskap om honom. Därefter citerar Hildingsson ur min blogg det jag skriver om barnskötaren Abshir Mohamed Abdi, se text nedan och tillägger ”Abshir Mohamed Abdi jobbar inte längre som barnskötare utan arbetar sedan ett par år tillbaka som lärarassistent på Kråkbergsskolan i Hyltebruk. Han var på sitt jobb då han blev uppringd av en bekant som berättade att bilderna av på hans barn, med påståendet att han skulle kunna döda dem, låg på Diskus Hyltes facebooksida.”

Sedan gav sig ledarskribenten Mattias Karlsson in i debatten och skriver att hatet mot muslimer måste bekämpas, vilket jag skriver om i det här blogginlägget 30 april 2021.

Nu är det journalisten Isabel Bark som i Hallandsposten 27 januari 2022 än en gång tar upp mitt blogginlägg då hon intervjuar professor Mårten Schultz, ”Forskare om näthatet i Diskus Hylte: ’Det kan vara förtal’”.

Isabel Bark skriver: ”I Diskus Hylte fanns ett inlägg våren 2021 där en moderatpolitiker delade ett inlägg där det påstods att en kommunanställd elevassistent var kapabel att döda sina egna barn, trots att det saknades saklig grund för påståendet.”

Det är alltså jag som sägs påstå detta.

Isabel Bark skriver vidare: ”Hade det varit någon skillnad om moderatpolitikern (som senare avgick) hade skrivit inlägget själv istället för att dela någon annans inlägg?
– Det kan vara förtal även när man sprider nedsättande uppgifter om någon. Man behöver inte vara den som först kommer med uppgifterna. Det finns ett antal domar från senare tid som handlar om folk som har tryckt på dela-knappen. Man kan dömas för förtal även om uppgiften är sann, till exempel om man delar brottmålsdomar på Facebook. Så delningar ska man vara försiktig med, menar Mårten Schultz.”

I mitt mycket mycket långa blogginlägg riktat till Hanna Stjärne och som Hallandsposten alltså utnyttjar för att svartmåla en före detta moderat politiker i Hylte står det:

I slutet av inlägget skriver jag om den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmed i Hylte och hur hans kvinnofientliga citat på Facebook ur en saudiarabisk variant av Koranen och hans uppfattning att ”otrogna” ska brinna i helvetet orsakade en storm på Facebook som fick honom att med omedelbar verkan lämna alla sina politiska uppdrag. [. . .]

Men till Sverige har de senaste decennierna flyttat människor med seder och traditioner som påminner om 1734 års lag, seder och traditioner som anses vara Guds lag och finns nedtecknade i Koranen, där helvetet intar en central plats. Ett alldeles färskt exempel är den före detta socialdemokratiska lokalpolitikern, tillika SSU:s ordförande i Hylte kommun på gränsen till Halland och Småland, Mustafe Ahmed,

26 år, från Somalia, svensk medborgare, som efter hård kritik på Facebook i dagarna avgick från sina uppdrag. På sociala medier har han spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet, vilket det ju i och för sig står sida upp och sida ner om i Koranen men inte är särskilt artigt mot den befolkning som välkomnat honom. Och också märklig att en politiker som säger sig vilja arbeta med integration uttrycker sig på det nedlåtande viset om människor som inte delar hans tro.

Han har även kritiserats av lokalbor för att på sociala medier sprida kvinnofientliga åsikter, bland annat har han lagt ut en vers ur Koranen med arabisk och engelsk översättning där kvinnor uppmanas att täcka sig helt och bara visa ögonen, notera texten inom parenteserna, som är tillägg:

O Prophet! Tell your wifes and daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e. screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better that they should be known (as free respectable women) so as not to be annoyed. And Allah is Ever Oft Forgiving, Most Merciful

Till en kvinnlig lokalbo som kritiserat Mustafe Ahmed svarar han: ”Jag har rätt att säga så för att det står i Koranen som jag tror. Hitta något annat harpa.” [. . .]

Att en saudisk förvanskning av Koranen sprids i Sverige är oerhört allvarligt med tanke på den omfattande judefientligheten i södra Sverige. Det är också uppseendeväckande att Mustafe Ahmed kunde bli vald till SSU:s ordförande och invald i kommunfullmäktige i Hylte utan att partiet försäkrat sig om att han respekterar svensk lag, svensk jämställdhet, kort sagt respekterar det demokratiska styrelseskicket.

Inte bara statsministern besökte Hylte när SSU kritiserades för att ha valt en styrelse med utomeuropeiska ledamöter, även Mikael Damberg, som sommaren 2018 fortfarande var

näringsminister, besökte Hylte för att ge sitt stöd till Mustafe Ahmed och SSU. Det är uppenbart att ministern inte höll ett brandtal om att ”alla de krafter som vill utmana vår demokrati, som vill begränsa vår yttrandefrihet, utmana vår jämställdhet, men också vårt sätt att leva måste bekämpas”.

Hanna Stjärne: Det är därför det är så viktigt att SVT inrättar en Islambyrån som för ett vuxet samtal om islam. Om vår grundlagsskyddade religionsfrihet. Om helvetesläran. Om påbud som strider mot det demokratiska styrelseskicket. Om att det inte står någonstans i Koranen att flickor och kvinnor ska täcka håret. Inte någonstans! Att kvinnor bär sjal har varit en kulturell sedvänja i olika delar av världen inom alla religioner. I dag är hijab Muslimska brödraskapets uniformspersedel, tecknet på hur långt islamiseringen av ett land har kommit.

Både islamforskaren Elham Manea och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz poängterar hur viktigt det är med kunskap om den västfientliga kontext, det gift, som i slutändan kan leda till terrorbrott. Politikern Mustafe Ahmed sprider på Facebook att ”otrogna” ska brinna i helvetet. Att kvinnor ska vara heltäckta för att det står i Koranen. Han följer Koranen bokstavligt. Därför är Hylte ett utmärkt exempel att inleda Islambyrån med. Vilken islamtolkning tillhör imamen i Hylte? Hur många saudiska versioner av Koraner cirkulerar i Hylte? Hur ser klansystemet ut i Hylte? Här är bilder som barnskötaren i Hylte, Abshir Mohamed Abdi, har lagt ut på Facebook, en barnskötare i Sverige:

Den lille pojken kan på det stora hela själv forma sitt liv, utom att ha en homosexuell relation, då kan familjen vända honom ryggen, eller till och med döda honom. För flickornas del räcker det med att de vill ta av sig hijaben för gott för att familjen ska vända dem ryggen. De riskerar att förlora hela sitt sociala liv, till och med mista livet. På grund av ett tygstycke. Avfall från islam straffas med döden.

Det är därför det är så viktigt att förbjuda hijab på flickor. Det var det Nyamko Sabuni föreslog för femton år sedan, 2006. Då ställde SVT sig till förfogande och lät Muslimska brödraskapet uttrycka sitt missnöje. Med god hjälp av Mattias Gardell.

Jag ger en generell beskrivning av skillnaden mellan bröders och systrars livsmöjligheter i en extrem islamisk miljö kopplad till hederskultur. Somalia är ett klansamhälle. Bara extremister klär småflickor i hijab. Det har jag skrivit mängder med blogginlägg om.

Jag uppmanar Hallandspostens ansvarige utgivare att till sina journalister skänka ett exemplar av nedanstående bok av forskarna Astrid Schlytter och Devin Rexvid om hederskultur, utgiven på Studentlitteratur 2016, och uppmanar journalisterna att särskilt slå upp s. 167:

“Ett annat viktigt mönster är att pojkar och unga män inte mördas av sin egen familj på grund av att de har en relation med en kvinna. De mördas av hennes familj. De kan av sin egen familj eventuellt utsättas för utfrysning och mobbning. Ett undantag är att pojkar och unga män kan mördas av den biologiska familjen om de har en HBTQ-läggning. Denna skillnad mellan en bror och en syster har bland annat att göra med att dotterns död inte stör familjens kontinuitet och inte innebär materiell förlust.”

27 januari 2022

Mona Lagerström fil dr

2 kommentarer

  1. Är denna lokala blaskas medarbetare obildbara eller vad ligger bakom deras ovilja att rapportera om den verkliga problematiken? Utan istället vara ute efter att avrätta visselblåsaren? Utmärkt tillfälle för islamister att ytterligare flytta fram positionerna !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *