Cilla Benkö, VD SR: Varför låter SR påskina att en debatt, som pågått sedan 2005 om Islamiska förbundets koppling till Muslimska brödraskapet, skulle vara en nyhet i samband med Sameh Egyptsons avhandling? Martin Wicklins och Fanny Hedenmos Söndagsintervju 3 september med Mahmoud Khalfi är ett haveri där fakta förvandlas till anklagelser. Om man inte kan lita på att public service ger korrekt information, vilka medier ska man då kunna lita på? Så länge public service backar upp Muslimska brödraskapets svenska gren kommer MB att fortsätta kamma hem miljoner och åter miljoner skattekronor

Just för att debatten varit så ihållande sedan 2005, då frilansjournalisten Salam Karam i Expressen 9 september 2005, ”S lierar sig med extremisterna”, slog larm och Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) sedan dess så konsekvent förnekat alla kopplingar var Sameh Egyptsons

syfte med sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige att undersöka om IFiS organisatoriskt, ideologiskt och praktiskt politiskt är kopplat till transnationella Muslimska brödraskapet. Sameh Egyptsons avhandling är en statsvetenskaplig avhandling som enbart behandlar Muslimska brödraskapet som en politisk organisation. Han berör över huvud taget inte den andliga aspekten av islam.

Ändå behandlar Martin Wicklin i Söndagsintervjun avhandlingen som en religionsvetenskaplig avhandling och betonar hur Mahmoud Khalfi, imam och VD för Stockholms stora moské, hittade vägen till sin religion! Dessutom låtsas Wicklin inte om att det är tack vare statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg,

Örebro universitet, som Sameh Egyptsons enorma källmaterial kunde omvandlas till en doktorsavhandling. Sameh Egyptson är ett rött skynke för Mahmoud Khalfi och alla aktivister kopplade till Muslimska brödraskapets svenska gren. Det är honom de anklagar för konspirationsteorier. SR borde ha så pass insikt om handledarens roll i ett avhandlingsarbete och att handledaren inte sällan är professor och inte lika lätt att avfärda om en doktorand att de borde ha kollat vem som var handledare. I det här fallet är professor Mats Lindberg helt avgörande för att Egyptsons tidigare böcker kunnat omvandlas till en statsvetenskaplig avhandling. SR kan ju knappast vara okunniga om Egyptsons tidigare publicerade böcker om Muslimska brödraskapets svenska gren där Khalfi omnämns.

I SR:s text kan man läsa: ”I Sameh Egyptsons doktorsavhandling anklagas han för att vara Muslimska brödraskapets hemliga språkrör i Sverige. Hur svarar Mahmoud Khalfi på det?” Fanny Hedenmo inleder programmet med några ord om Mahmoud Khalfi. Hon nämner Egyptsons avhandling och säger även hon: Hur ställer sig Mahmoud till de här anklagelserna?

Anklagelserna?

Redan 2013, i samband med debaclet kring Omar Mustafas inval i Socialdemokraternas partistyrelse, gick Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, ut med kopplingen mellan IFiS och Muslimska brödraskapet.

Aldebe beskriver de dubbla budskap aktivisterna ägnar sig åt. Ändå väljer Wicklin och Hedenmo att intervjua Mahmoud Khalfi och tror att de ska få raka, ärliga svar? Khalfi förnekar bestämt att det skulle finnas organisatoriska kopplingar mellan IFiS och transnationella Muslimska brödraskapet. Vem ljuger? Khalfi eller Aldebe?

Här är ett exempel på hur krumbukterna går till. Wicklin nämner Muslimska brödraskapets tidigare chefsideolog Yusuf al-Qaradawi och att han kallat Förintelsen för ett gudomligt straff mot judar. ”Hur ser du på det?” frågar han och Khalfi svarar att de har mycket goda kontakter med judiska församlingar i Sverige och det Judiska centralrådet.

Islamism är den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa efter kommunismen, Mussolinis fascism och Hitlers nazism. Islamism innebär att islam och politik är oupplösligt förenade. Muslimska brödraskapets grundare var influerad av Mussolini och Hitler. Motto: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan. Martin Wicklin ställde inga frågor till Mahmoud Khalfi

om detta motto.

I det här inlägget 1 januari 2023 där jag inleder med Khalfi nämner jag hur Salam Karams artikel gav upphov till SVT:s Uppdrag gransknings program 2 maj 2006 Islamismens framväxt i Sverige där Khalfi medverkar. Liksom Mahmoud Aldebe (Jordanien), en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren tillsammans med Chakib Benmakhlouf (Marocko), Mostafa Kharraki (Marocko) och Ahmed Ghanem (Tunisien).

Wicklin nämner att Khalfi är över 30 år när ”diktatorn Ben Ali tar makten i en statskupp” och frågar hur Tunisien förändrades efter det och säger att Khalfi i en intervju sagt att han hade två alternativ: att hamna i fängelse och torteras eller fly. Wicklin tränger inte djupare in i vad för slags opposition Khalfi ägnade sig åt, han nämner inte att Muslimska brödraskapet har en gren i Tunisien, Ennahda, som var i opposition till Ben Ali, och frågar om Khalfi kanske var iblandad i den oppositionen. I stället undrar Wicklin hur det kunde komma sig att Khalfi hittade till religionen i det sekulariserade Sverige. Och förstås, Khalfi spinner vidare på det. Inget sägs om att Khalfi kanske redan kände invandrare från Nordafrika, att han sökte sig till nordafrikanska grupper som talade franska när han kom till Sverige, att det handlade om politik och inte religion.

S lierade sig med extremisterna redan på 1990-talet som den här rapporten 4/99 från S religiösa sidoorganisation Broderskapsrörelsen visar. Där kan man läsa att Rached Ghannouchi, ledaren för det då förbjudna Ennahda inbjöds till Brunnsvik, liksom dåvarande ledaren för Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation FIOE Ahmed Al-Rawi som Chakib Benmakhlouf efterträdde. Notera också att det är Mahmoud Aldebe, Mostafa Kharraki och Ahmed Ghanem som representerar ”muslimerna”.

Khalfi säger att det inte finns någon organisatorisk koppling mellan IFiS och Muslimska brödraskapet, att han varit ordförande för IFiS och ”aldrig haft kontakt med Brödraskapet som organisation”. Här är en bild från 2008, då Mehmet Kaplan (MP), som tillhörde svenska MB:s innersta krets, bjöd in internationella höjdare till Sveriges riksdag, vilket jag skriver om i inlägget 1 januari 2023.

Wicklin tar upp antisemitismen hos vissa inbjudna talare men han nämner inte en enda gång att Muslimska brödraskapet är en extremt kvinnofientlig rörelse. Khalfi bedyrar bestämt att de på inga villkor har för avsikt att islamisera Sverige, att införa sharia. Det har inget med verkligheten att göra säger han, sharialagar gäller ett muslimskt land där befolkningen accepterar dem, det gäller inte för minoriteter i Europa.

Det skrämmande med SR:s intervju är att ingen research uppenbarligen har gjorts om IFiS och Stockholms moskés alla texter publicerade på svenska som förordar sharia och som jag lyft fram i praktiskt taget vartenda inlägg jag skrivit eftersom flickors och kvinnors rättigheter är mitt område. Texter som Stockholms stora moské, Zayed Moské, har publicerat och som man har kunnat ladda ner från moskéns hemsida, bland annat dessa två.

Jag säger inte mer i det här inlägget mer än att Wicklins och Hedenmos Söndagsintervju är ett haveri. Alla mina inlägg från och med 2016 och min bok om Muslimska brödraskapets svenska gren bevisar det.

Cilla Benkö: Är du medveten om att SR ger en Muslimska brödraskapsaktivist utrymme att skönmåla sig själv och svartmåla Sameh Egyptson och Mats Lindberg och kalla deras faktastudie för konspirationer? En aktivist alla i hela världen som forskat om Muslimska brödraskapet vet kör med dubbla budskap. Är du medveten om hur många hundratals miljoner skattekronor som slussats till denna antidemokratiska, separatistiska, lögnaktiga verksamhet i Sverige? Tack vare public service.

3 september 2023

Mona Lagerström fil dr

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *