Mahmoud Khalfi, antidemokratiska, separatistiska, islamistiska Muslimska brödraskapets intensivt lobbyverksamma slipade politiker, har vunnit en storseger när jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) utnämner somalisvenska Deqa Abukar i shariadok, Muslimska brödraskapets uniformspersedel, till ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd. Med detta enda drag slänger Liberalerna åratals arbete mot hedersförtryck i sjön och signalerar att på landsmötet i november kommer Liberalerna inte att rösta för att shariadoket förbjuds i skolan

Vilket svek. Vilket fruktansvärt svek mot alla flickor som av sina föräldrar tvingas bära shariadoket. Och det av en liberal jämställdhetsminister!

Detta är vad shariadoket representerar:

Plagget är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Brödraskapets grundare Hassan al-Banna (1906–1949) var influerad av Mussolini och Hitler. Brödraskapet samarbetade med Hitler under andra världskriget! Hans mannar fick militär träning av Hitler!

Brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse, tillika extremt kvinnofientlig och har med sina lögner mjölkat Sverige på hundratals skattemiljoner till sin separatistiska verksamhet.

Banna ville ha ett identitetsmärke som signalerar hur långt ett land har islamiserats på samma sätt som Mussolinis svartskjortor och Hitlers hakkors signalerade dessa gruppers utbredning. Plagget är ett sent 1900-talsplagg, som andra reaktionära uttolkare av islam har anammat, och ingen islamisk tradition, vilket Bannas bror kommenterar i en norsk dokumentär.

Mannen ovan till vänster Mohammed Mahdi Akef var Muslimska brödraskapets ledare 2004–2010.

Shariadoket ska likställas med hakkorset. Det är en lika glödande judefientlig signal som hakkorset.

Jag har skrivit åtskilliga inlägg om den slipade politikern Mahmoud Khalfi,

bland annat det här inlägget 3 september där han i SR P1 Söndagsintervjun fullständigt dribblar bort den otroligt dåligt pålästa journalisten Martin Wicklin.

Bara det faktum att Wicklin inte greppat att det är en slipad politiker han valt att intervjua, inte en harmlös imam.

För det första: Khalfis lojalitet är inte riktad mot Sverige, Khalfis edsvurna lojalitet är riktad mot Muslimska brödraskapet, mot det här gänget

För det andra: Bara en sådan sak som att Khalfi i Söndagsintervjun nämner att han fick höra talas om en högskola om islam i Frankrike och att han där läste islamisk teologi, vilket man kan läsa om på Stora moskéns hemsida, men att Wicklin inte kollade upp vad IESH Château-Chinon i Frankrike, där Khalfi studerade, är för internatskola. Den grundades 1992 av Muslimska brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi. Det var alltså Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islamisk teologi som Khalfi studerade 1998, tio år efter det att han kom till Sverige från Tunisien.

Pierre Durrani, tidigare medlem i Muslimska brödraskapet, som medverkade i forskaren Magnus Norells MSB-studie om Muslimska brödraskapet i Sverige tillsammans med forskaren Aje Carlbom,

berättar för forskaren Lorenzo Vidino i boken The closed circle

hur Mostafa Kharraki, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, se bild ovan, föreslog att den intet ont anande Durrani skulle läsa på Qaradawis franska internat och 1994, två år efter internatets bildande, ordnade ett skattefinansierat stipendium från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) åt Durrani! Durrani nämner Khalfi, liksom de fyra medgrundarna på bilden ovan.

Om Wicklin hade varit påläst hade han kunnat ställa verkligt skarpa frågor till Khalfi.

Wicklin försöker pressa Khalfi på hur han ställer sig till Qaradawis grova uttalanden om judar och Khalfi svarar att de har mycket goda kontakter med judiska församlingar i Sverige och det Judiska centralrådet!

Wicklin, till hans försvar, säger att Qaradawi är ideolog när Khalfi säger att Qaradawi aldrig sagt att han är ledare för Muslimska brödraskapet.

Qaradawi erbjöds ledaskapet men tackade nej med motiveringen att han gjorde större nytta som ideolog, han hade ju, där han bodde i Qatar, ett eget TV-program på Al-Jazeera. Khalfi säger att Qaradawi tillhör hela den muslimska världen, att hela den muslimska världen respekterar honom, att vissa uttalanden inte är lämpliga. Har ni fördömt? frågar Wicklin. Självklart, ljuger Khalfi.

Wicklin, till hans försvar, försöker också pressa Khalfi på inbjudna talare med en antisemitisk retorik och Khalfi kör samma lögner som Abdirizak Waberi när han var Islamiska förbundets ordförande. Khalfi säger: Vi har inte resurser för att granska alla, vi vet att den här föreläsaren är snäll men så upptäcker man att han någon gång uttalat sig som vi inte har en aning om. Vi har lärt oss. Vi är mycket försiktigare nu för att undvika onödiga diskussioner och kommentarer.

Och för att vara säkra på att skattemiljonerna fortsätter att strömma in till studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief, Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Sveriges muslimska förbund (SMF) bland annat.

Det var Muslimska brödraskapets bröder som Islamiska förbundet, studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges unga muslimer (SUM) brukade bjuda in! Khalfi vet mycket väl vad de inbjudna talarna hade för inställning till judar.

Att det var bröder som bjöds in hade Wicklin kunnat berätta för lyssnarna, om han varit mer påläst. Om han varit påläst, och hade gått igenom hela Sameh Egyptsons avhandling innan han intervjuade den ”kränkta” Khalfi som av Egyptson ”anklagas” för att tillhöra Muslimska brödraskapet, hade han också kunna förklara för lyssnarna att Muslimska brödraskapet består av en liten krets på ungefär 13 personer, där Khalfi ingår,

som strävar efter att vara kollektivet ”muslimers” talespersoner i Sverige, en maktposition, att de har lärt sig nyckelorden de vet att svenska politiker vill höra så att de kan kamma hem skattemiljonerna de vill ha. Och att det är de nyckelorden Khalfi, som den slipade politiker han är, strör omkring sig, som tolerans, integration, samarbete, kärlek vinner över hat, vi är som kristdemokrater och dribblar bort Wicklin.

Kristdemokraterna respekterar vår grundlag och har inte i sitt partiprogram att Sverige ska styras utifrån deras tolkning av Bibeln.

Wicklin säger att Muslimska brödraskapet inte vill skilja på politik och religion och frågar Khalfi hur han ställer sig till det sekulära samhället där religionen bör vara en privat fråga och greppar inte att Khalfi beskriver Muslimska brödraskapets islamism när han säger att den ”rätta” förståelsen av islam det är ett sätt att leva, man lever med sin religion som politik . . .  Man kan inte åtskilja mellan min tro och religion och mitt liv i samhället.

Islam som ett totalt levnadssätt som reglerar individens och samhällets liv in i minsta detalj.

Det är exakt den dogmen Khalfi följer i intervjun, han är orubbligt lojal mot Muslimska brödraskapet och politiker ut i fingerspetsarna när han svarar Wicklin.

Khalfi säger att ingen definierar vad de menar med islamist. Wicklin försöker pressa honom och Khalfi säger att termen har blivit negativt laddad.

Martin Wicklin, producent Fanny Hedenmo, kanalansvariga Nina Glans och VD Cilla Benkö borde ha insett när de lyssnade igenom programmet före sändning att Khalfi inte ger ett enda rakt svar och beslutat att intervjun aldrig skulle sändas.

Om dessa personer stoppat sändningen av intervjun med Khalfi i stället för att låta honom ikläda sig offerrollen hade kanske Deqa Abukar aldrig utnämnts till ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd.

SR:s intervju och Abukars utnämning är skandalösa.

Både intervjun och utnämningen lyfter fram Muslimska brödraskapet som en mäktig maktfaktor i Sverige. Cilla Benkö måste ju ha insett att Muslimska brödraskapets inre krets gnuggade händerna av förtjusning över hur skickligt Khalfi dribblar bort Martin Wicklin. Hon måste ju kunna se skillnaden mellan raka svar och svammel.

Cilla Benkö har det yttersta ansvaret för att Martin Wicklin och Fanny Hedenmo inte kan någonting om Muslimska brödraskapets fyra decennier långa verksamhet i Sverige och ändå låter dem göra en intervju med en medlem i den inre cirkeln.

Hur mycket ligger Jakob Forssmed och KD bakom utnämningen av Deqa Abukar? Ett religiöst parti i regeringsställning under nuvarande säkerhetspolitiska läge och OIC:s och Muslimska brödraskapets krav på hädelseförbud kan bara leda till katastrof för den svenska demokratin.

Vilket svek. Vilket fruktansvärt svek mot alla flickor som av sina föräldrar tvingas bära shariadoket, ett politiskt plagg som signalerar att bäraren inte har något egenvärde, att avfällingar från islam, judar och homosexuella förtjänar döden. Kort sagt ett plagg som raderar grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheter. Vilket svek mot vår grundlag. Och det av en liberal jämställdhetsminister!

8 september 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *