Politiker: Gör ett drastiskt paradigmskifte. Förbjud med omedelbar verkan shariadok i all offentligt finansierad verksamhet, inklusive SVT! SVT har det extremt dåliga omdömet att efter Hamas bestialiska terrorattack mot Israel 7 oktober bedriva propaganda för Hamas påtvingade uniformspersedel, som signalerar ”judar förtjänar döden”, och inte bara visar plagget i nyhetsprogram utan att informera tittarna om vilken demokratifientlig politisk islamtolkning bäraren representerar utan också i en ny serie kallad Kaeli dejtar!

Jag har fortfarande inte hämtat mig från chocken av att invånare i Sverige jublade så snart Hamas massaker på judiska barn och ungdomar blev känd, jublade så till den grad att de körde omkring i en tutande bilkaravan.

Det glödande judefientliga Muslimska brödraskapet jämför sin rörelses uniformspersedel med nunnedok, därför kallar jag uniformspersedeln för shariadok,

vilket jag skriver om i bland annat det här inlägget 1 januari 2023 där jag efterlyser en debatt om plagget på småflickor mellan mulla Mahmoud Khalfi, VD för Muslimska brödraskapets stora moské i Stockholm, och kardinal Anders Arborelius.

Mahmoud Khalfi var enormt flitig med att framföra hur kränkt han var av koranbränningarna, att det var barbariskt att bränna Koranen utanför hans moské, hur gärna han ville bli regeringens samtalspartner. Dialog, dialog, dialog.

Har han offentligt framfört önskemål om dialog och vikten av interreligiösa samtal med anledning av Hamas massaker? Har han över huvud taget uttalat sig om massakern? Att den var barbarisk?

Politiker: Inse detta. Shariadoket signalerar ”judar förtjänar döden”. Det finns en utomordentligt effektiv metod att ta avstånd från alla som i Sverige jublat över Hamas terrorattack och markera solidaritet med Sveriges judiska befolkning och visa att solidariteten inte bara är en läpparnas bekännelse. Förbjud shariadok i all offentligt finansierad verksamhet. Slå i ett enda dråpslag undan marken under fötterna på alla religiösa maktspelare som i moskéer och på internet påstår att shariadoket är Allahs lag och kvinnans plikt att bära, att en islamtroende kvinna begår en stor synd om hon inte täcker håret.

Markera att shariadoket är ett politiskt plagg som signalerar att sharia står över svensk lag. Gör fullkomligt klart för de religiösa maktspelarna att i Sverige stiftar riksdagen lagarna.

Till den som opponerar sig är svaret enkelt: Varsågod. Det står dig fritt att packa dina väskor och lämna Sverige.

Det vimlar av missionärer i Sverige. Alla har samma mål oberoende av vilken islamtolkning de representerar: att sprida islam och underminera den sekulära rättsstaten till fördel för sharia. Missionärerna siktar in sig på presumtiva konvertiter och invånare med rötter i islamdominerade länder med en likgiltig eller halvljummen inställning till islam och påstår sig vara experter på ”sann” islam. Missionärerna har hjälp av Saudiarabien, Qatar, Iran, Turkiet.

Det synliga tecknet på graden av missionärernas framgång är shariadoket, ett sent 1900-talsplagg, standardiserat, spritt över hela världen av Muslimska brödraskapet med hjälp av Saudiarabiens petrodollar och anammat av konservativa religiösa ledare. Och internet. Oberoende av om man googlar på huvudduk, sjal eller slöja kommer shariadoket upp och osynliggör hur kvinnor i Europa i generationer har täckt huvudet med en sjal, så som Englands drottning Elizabeth. Ett av de mest vanliga plagg kvinnor i generationer över hela Europa bar är bortsopat från internet. Sjal och shariadok är två helt olika plagg. Det ena neutralt. Det andra politiskt.

Jag bar sjal ända till långt in på 1990-talet då plötsligt Muslimska brödraskapets Helena Benaouda syntes överallt, i SVT, i varenda tidning, som om hon representerade islams brokiga skara trosfränder i Sverige. Lika plötsligt vimlade det i vissa invandrarkvarter av religiösa poliser som antastade kvinnor och påstod att de inte var ”riktiga” muslimer om de inte bar shariadok. Islamtroende kvinnor som i sina ursprungsländer aldrig burit shariadok blev i Sverige tvingade att bära plagget.

Politiker: De religiösa maktspelarna blir fler och fler. De hotar flickorna/kvinnorna med helvetet. Det är ett otroligt starkt vapen. Ge därför direktiv om en landsomfattande upplysningskampanj att Sverige har avskaffat helvetet. Ge Skolverket i uppdrag att informera vartenda skolbarn att helvetet inte finns i Sverige. I det här blogginlägget 3 juli 2017 redogör jag för Helvetesläran enligt Bibeln, Koranen och Ingemar Hedenius. Varenda lärare i Sverige, oberoende av vilket ämne de undervisar i, bör ha kunskap om professor Ingemar Hedenius (1908–1982) genomgång av helvetesläran och kunna diskutera helvetets vara eller inte vara utifrån sin ämneskunskap och vetenskaplig evidens.

Muslimska brödraskapet är en politisk rörelse som har ideologiserat islam och förvandlat religionen till en politisk ideologi, islamism. Muslimska brödraskapet grundat 1928, vars svenska gren är Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), är, vilket Hamas tydliggjort, en glödande judefientlig rörelse. Grundaren var influerad av både Hitler och Mussolini. Hamas bildades som Muslimska brödraskapets palestinska gren. När Hamas tog makten i Gazaremsan kunde kvinnor inte längre välja sin klädsel.

Muslimska brödraskapet är en pragmatisk rörelse som anpassar sig till omständigheterna i landet de verkar i. I Sverige brukar IFiS inte våld. Men målet är exakt detsamma som Hamas mål: en gudsstat styrd av MB:s tolkning av sharia. Och i den gudsstaten finns inte plats för några judar. Eller för kvinnor att själva välja sin klädsel.

Hamas har byggt sin militära infrastruktur under jord i Gazaremsan. Muslimska brödraskapets svenska gren har byggt sin demokratieroderande infrastruktur med hjälp av Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Sida. IFiS har skapat myriader offentligt finansierade föreningar, förskolor, skolor, studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief. Ibn Rushd har tentaklerna ute och bedriver intensivt nätverkande överallt där de kan kamma hem bidrag och sprida sin makt, exempelvis det nu temporärt inställda samarbetet med föreningen Amanah i Malmö, en skapelse av Ibn Rushd vilket jag visar i det här blogginlägget 16 augusti 2021 ”Lena Posner Körösi: Vad håller du på med?”.

Så länge Folkbildningsrådet ger bidrag till Ibn Rushd kommer alla lokala myndigheters tjänstemän att följa Folkbildningsrådet, såvida inte lokalpolitiker kliver in och opponerar sig.

Ibn Rushd har kritiserats och kritiserats och kritiserats av forskarna Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren, av samhällsdebattörerna Johan Westerholm och Rebecca Weidmo Uvell, av forskaren Sameh Egyptson, av mig här och här.

Folkbildningsrådet tvingades tillsätta en utredning och valde en av de sina som utredare, Erik Amnå, tidigare studieförbundet Bildas förbundsordförande. Som väntat blev det inte tal om att dra in bidragen till Ibn Rushd. Amnå slätade över den hårda kritiken mot Ibn Rushds ständiga inbjudan av talare med en känd judefientlig retorik som olycksfall i arbetet. Det räckte med att Ibn Rushd lovade att bättra sig.

Politiker: Ni behöver inte ta till våld för att slå ut Muslimska brödraskapets infrastruktur i Sverige. Ni har ytterligare ett makalöst effektivt medel utöver förbudet av shariadok i all offentligt finansierad verksamhet: Stryp pengaflödet. Stäng ner SST, MUCF, stryp Folkbildningsrådets bidrag till Ibn Rushd och Muslimska brödraskapets infrastruktur är utslaget.

Hyckleriet håller inte längre. Nu finns Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige. Sameh Egyptson fick hjälp av biträdande handledaren statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg, Örebro universitet, att förvandla sitt omfångsrika källmaterial till en statsvetenskaplig doktorsavhandling.

Även Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid samma universitet. Mats Lindberg värnar om den svenska demokratin och hur offentliga medel används. Erik Amnå värnar om kompisgänget och struntar fullkomligt i att offentliga medel används i syfte att underminera den sekulära rättsstaten.

SVT:s nonchalanta inställning till shariadoket
Muslimska brödraskapets aktivister jobbar stenhårt på att normalisera shariadoket och framställa det politiska plagget som religiöst. Jag har i åtskilliga inlägg beskrivit hur Muslimska brödraskapets aktivist Kitimbwa Sabuni

bearbetade SVT i mars 2013 i syfte att förmå SVT att låta nyhetsuppläsare bära shariadoket. Hans hustru Fatima Doubakil drog i augusti 2013 i gång en kampanj för plagget, som fick gehör hos Gudrun Schyman, Feministiskt initiativs partiledare, tidigare Vänsterpartiets ledare.

Kampanjen löd: ”I morgon beslöjar vi oss av solidaritet”. Solidariteten gällde en gravid kvinna som på grund av att hon bar shariadok skulle ha blivit misshandlad så allvarligt att hon förlorade medvetandet. Uppgiften om misshandeln spreds blixtsnabbt. Vad jag vet har aldrig någon uppföljning av ärendet publicerats, som polisanmälan, rättegång, dom.

Som ordförande för Feministiskt initiativ ställde sig Gudrun Schyman mer solidarisk med islamister och med hederskulturförnekande Antirasistiska akademins (ArA:s) importerade kommunistiska teorier, se föregående inlägg, än med flickor/kvinnor i hederskulturmiljöer som är utsatta för en extrem social kontroll, landets svagaste grupp, i trängande behov av politikernas röst som för deras talan.

Mängder med unga kvinnor misshandlas av familjen för att de vägrar bära shariadoket, döttrar utestängs, dödshotas, dödas. SVT visar program om hur unga kvinnor som vägrar bära shariadok tvingas fly från sina familjer och lägga bakom sig hela sitt sociala liv. Men informationen sprids inte till SVT:s övriga medarbetare!

Mitt blogginlägg 19 december 2022 om gyttjebrottningen i SVT Sverige möts 14 december 2022 ”Slöjförbud i skolan” visar SVT:s totala brist på intresse för vad shariadoket står för.

Sofie Löwenmark skrev med anledning av SVT:s program på Doku.nu 16 december 2022 ”En krönika om slöjan och friheten” om domar hon läst kopplade till shariadoket. ”Jag har de senaste åren gått igenom hundratals domar och ärenden om tvångsvård av barn enligt LVU där hedersförtryck i allmänhet och slöja i synnerhet har varit centrala omständigheter för tvångomhändertaganden. Det är inte någon upplyftande läsning. Men den är tydlig.”

SVT:s tajmning att visa serien Kaeli dejtar med start 26 oktober 2023 är makaber, liksom påannonsen där shariadoket är i svenska flaggans färger.

Jag har lagt till texten om shariadok på den här bilden tagen från kontot Granskning av public service på plattformen X som skriver: ”Hijab är inte ett klädesplagg som alla andra. Det är ett hån mot alla de kvinnor som längtar efter, eller kämpar för sin frihet att göra nöjesprogram i statlig television som syftar till att normalisera användningen av hijab – och kan inte ses som något annat än att @SVT tar ställning för hijab.”

Jag har i flera inlägg visat hur angelägna SVT är att i nyhetsprogram normalisera shariadoket både på barn och vuxna, som om det bara skulle finnas en tolkning av islam.

SVT Stockholm 27 oktober informerar i vanlig ordning inte tittarna om vilken extrem tolkning av islam Mamma Uniteds koordinator representerar.

Politiker: Förbjud shariadok i all offentligt finansierad verksamhet, inklusive SVT. Judar förtjänar inte döden.

Till den som opponerar sig mot förbudet finns som sagt ett enkelt svar: Varsågod. Det står dig fritt att packa dina väskor och lämna Sverige.

31 oktober 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *