Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:9 Nalin Baksi trött på svenska värderingar

Nalin Baksis negativa inställning till talet om svenska värderingar visar varför medborgaranda och medborgarnormer, som Michele Micheletti föreslår, är betydligt bättre uttryck än ”värderingar”, ”värdegrund” och ”allas lika värde”. I varken Bibeln eller Koranen gäller ”allas lika värde”.

Nalin Baksi lutar sig 2016 mot sin farfar när hon säger att hon är trött på talet om svenska värderingar och markerar inte bara separatism och särart utan klanmentalitet. ”Mina värderingar om att flickor ska utbilda sig för att kunna försörja sig själva har jag fått från min farfar. Han var imam i Kurdistan. Därför blir jag provocerad när Anna Kinberg Batra och andra pratar om svenska värderingar.”

Som om flickors utbildning är det enda som ryms inom ”svenska värderingar.”

Vilket utstuderat förakt för de värderingar ”Gör din plikt – kräv din rätt” som byggde det land som gjorde det möjligt att välkomna klanen Baksi. Man var så noga med att göra sin plikt förr i tiden att man sparade till sin egen begravning för att inte ligga samhället till last ens när man var död.

Baksi säger att Sverigedemokraterna och de islamistiska fundamentalisterna arbetar för samma sak. ”De vill ha ett segregerat samhälle och det tror inte jag på.”

Fortsättning följer om Nalin Baksis inställning till svenska värderingar.

22 januari 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *