Lisa Åberg, ansvarig utgivare SVT Stockholm, gör än en gång PR för Muslimska brödraskapets svenska gren utan att informera tittarna! Vi som värnar om demokratin och att Sveriges riksdag ska stifta lagarna har inte en chans mot SVT:s PR-verksamhet för Muslimska brödraskapet, vars motto är ”Koranen är vår lag”, alltså sharia. För några dagar sedan backade SvD upp dem, nu är det SVT. Igen. Det har gått ett år sedan Sameh Egyptson disputerade på sin epokgörande avhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren. SVT fortsätter sin PR-verksamhet som om det inte är SVT:s uppdrag att värna om demokratin

SVT Stockholm sänder 22 februari ett inslag av journalisten Hashi Ahmed om att Stockholms moské har vandaliserats i två dagar, hakkors har ritats och fönster spräckts. Det är allvarligt. Lika allvarligt är att han inte nämner att Mohamed Amin heter Kharraki i efternamn, att han har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, att hans pappa Mostafa Kharraki är en av grundarna av svenska grenen. Att Stockholms moské är Muslimska brödraskapets huvudsäte.

Det är information tittarna bör få, inte minst med tanke på att Sameh Egyptson i sin avhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige visar de hundratals miljoner skattekronor islamistiska Brödraskapet har tillskansat sig, pengar som går direkt ner i fickorna på en rörelse vars syfte är att underminera det demokratiska statsskicket. Och att både Mohamed Amin Kharraki och hans far figurerar i Sameh Egyptsons avhandling.

Mohamed Amin Kharraki, alltså en islamist, säger i inslaget: ”Det är självklart att debatten påverkar. Vi kan inte tro att den här debatten om att man ska riva ner moskéer som tillhör islamister eller vad man än nu påstår. Speciellt när det sägs från personer som sitter som ansvariga för partier, när de säger de här sakerna är det självklart att det här triggar de här farliga ensamvargarna som finns där ute i samhället.”

Mohamed Amin Kharraki själv är ett enormt hot mot det öppna demokratiska styrelseskicket. Jag har skrivit det tidigare och jag skriver det igen: Stockholms moské bör med omedelbar verkan stängas ner och lokalerna användas till något helt annat än som svenska Muslimska brödraskapets huvudsäte.

Islamisten, separatisten, antidemokraten Mostafa Kharraki, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, är en av dem som känner sig utpekade i Egyptsons avhandling och har anmält avhandlingen till Önep, som i sin tur har polisanmält avhandlingen. Det står hundratals miljoner framtida skattekronor på spel för far och son Kharraki, båda har i decennier finansierats med skattemedel. De cirkulerar i ledande positioner i Brödraskapets alla organisationer i Sverige som finansieras med skattemedel.

Det är Muslimska brödraskapets aktivister som anser att Sameh Egyptsons avhandling är kontroversiellt. Därför att så mycket pengar står på spel.

Avhandlingen är inte kontroversiellt för någon som värnar om det demokratiska statsskicket.

Jag kritiserade Lisa Åberg i det här inlägget 13 november 2023 och det här inlägget 27 november om inslag om Stockholms moské. Notera att båda inläggen publicerades efter Hamas bestialiska terrorattack mot Israel. Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren.

Att Lisa Åberg inte anser att Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige angår henne demonstrerar hon i det här mejlet daterat 20 februari 2024 som svar på ett mejl från Maj Martinsson Wiberg 14 november 2023, det vill säga tre månader tidigare. Notera hur Lisa Åberg påstår att Muslimska brödraskapets Mahmoud Khalfi är ”representant för många muslimer i Stockholm”. Hon skriver också ”företrädare för olika grupper” och låter som om hon tror att kollektivet ”muslimer” är en homogen grupp. Muslimska brödraskapet är en liten politisk sekt och representerar inte alls ”många muslimer i Stockholm”. Mahmoud Khalfi representerar en extremt judefientlig rörelse som säger en sak utåt och något helt annat inåt. Det har Lisa Åberg inte heller något emot. Hon framställer det som om det är helt normalt att det extremt judefientliga Muslimska brödraskapet menar allvar när en representant i SVT säger att han inte vill se ökad antisemitism.

Från: Lisa Åberg <lisa.aberg@svt.se>
Skickat: Tuesday, February 20, 2024 12:37:16 PM
Till: Maj Martinsson Wiberg >
Ämne: Sv: Judefientlig MB-representant i Lokalnyheterna

Hej Maj,
Ber om ursäkt för mitt jättejättesena svar.
Jag har kollat av med de som jobbat med publiceringen du hänvisar till.
Det handlar ju om en imam i Stockholms moské och han intervjuas i egenskap av representant för många muslimer i Stockholm. Med det sagt försöker vi givetvis ha en bredd på vilka som får uttala sig som företrädare för olika grupper.
Vi har ju också gjort jobb där han tvärtom pratar om hur han med anledningen av Hamas-Israel kriget inte vill se någon ökad antisemitism eller islamofobi och uppmanar muslimer att fortsätta det goda samarbete de har med judiska församlingar: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bade-judar-och-muslimer-i-stockholm-vittnar-om-okat-hat–g5ieem.

Allt gott,
Lisa Åberg

Lisa Åberg
tf redaktionschef och ansvarig utgivare
SVT Nyheter Stockholm/Södertälje
T +46 (0)8-784 86 22 · M +46 (0)73 712 86 18
lisa.aberg@svt.se

Från: Maj Martinsson Wiberg >
Skickat: den 14 november 2023 15:52
Till: Lisa Åberg <lisa.aberg@svt.se>
Kopia: Hanna Stjärne <hanna.stjarne@svt.se>
Ämne: Judefientlig MB-representant i Lokalnyheterna

Hej Lisa!
Vi är många som förundras över att ni i dessa dagar när judefientligheten eskalerar, väljer att bjuda in en representant för antisemitiska och demokratifientliga Islamiska förbundet (Muslimska Brödraskapet i Sverige ) att tala om ” islamofobi” och visa upp sina pärmar med exempel. En pinsam fokusförflyttning, uppenbarligen i syfte att föra tittarna bakom ljuset! Eller hur förklarar ni detta?  Muslimska Brödraskapet är Hamas systerorganisation i Sverige! Förstår inte ni på SVT att detta är kränkande för såväl judar som för vanliga muslimer, som inte vill låta sig representeras av islamister och extremister!

Vi vet att Khalfi gärna vill göra anspråk på att representera alla muslimer, men de flesta är inte så nöjda över att bli sammankopplade med en antidemokratisk ärkeislamist och den organisation han representerar. Det vore tacknämligt om ni på SVT kunde läsa på om vem ni har att göra med och sen inte göra om misstaget fler gånger! Forskning om och kunskap om Muslimska Brödraskapet i Sverige saknas ju inte! Fil dr Mona Lagerström har i åtskilliga decennier forskat i ämnet och skrivit boken ” Muslimska Brödraskapets förtrupp i Sverige-förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter”(2018) och driver den vetenskapliga bloggen www.purdahbloggen.se, där hon igår tog upp er fadäs med Khalfi!

Forskaren och författaren teol. dr Sameh Egyptson har skrivit åtskilliga artiklar om Islamiska Förbundet ( Muslimska Brödraskapet i Sverige) och deras representanter och i hans avhandling framgår det precis vad Khalfi och hans bröder sysslar med. Så  välunderbyggd fakta och information är inte långt borta. Det handlar om en totalitär rörelse som skaffat inspiration från både Hitler och Mussolini och alla vi som mött den glödande judefientligheten hos dessa islamonazister/islamofascister i verkligheten och försökt utbilda och upplysa, men känt hopplöshet över hur ingrodd och internaliserat judehatet är ,blir både perplexa och upprörda över ett inslag som det igår!

Hur tänkte ni? Ser fram emot ett svar så snabbt svar!
Med vänlig hälsning
Maj Martinsson Wiberg

Är det verkligen för mycket begärt att SVT:s alla medarbetare lär sig namnen utantill på svenska Muslimska brödraskapets inre cirkel, vilka organisationer som ingår och att stora moskén på Södermalm i Stockholm är huvudsätet? All information finns i Sameh Egyptsons doktorsavhandling.

22 februari 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *