Kategoriarkiv: Okategoriserade

Hanna Stjärne, SVT:s VD: Gör på Fadimedagen 21 januari Marianne Spanners intervju 6 maj 1998 med Fadime Sahindal och en efterföljande partiledardebatt till en lika återkommande programpunkt som Kalle Anka på julafton!

Hade vi i dag haft en debatt om oskuldsoperationer om SVT varje år på Fadimedagen 21 januari, efter det att Fadime Sahindal

mördades av sin far 2002, hade sänt Marianne Spanners intervju med Fadime om vad det innebär för en ung kvinna att leva i en hederskultur i Sverige och kravet på att lakanet ska visa blodfläckar efter bröllopsnatten?

Om kunskapen om hedersförtryck i Sverige ska öka och kampen mångfaldigas räcker det inte med enstaka inslag från SVT, som de nyligen avslöjade oskuldsoperationerna i Sverige. Det krävs kontinuitet. Ständig, ständig kontinuitet. SVT har ett gigantiskt ansvar att spegla verkligheten i Sverige. Det räcker inte med enstaka snuttar.

År 2019 efterlyste jag att SVT visar Marianne Spanners dokumentär. År 2021 efterlyste jag det på nytt. På 20-årsdagen av hedersmordet kritiserade jag SVT:s hårresande likgiltighet och att SVT i stället för att hedra Fadime och synliggöra hederskulturen i Sverige lät Carina Bergfeldt intervjua en representant för en skola sponsrad av Saudiarabien.

Fadime beskriver exakt vad det innebär att leva under dödshot. Utöver vad Fadime berättar är dokumentärens intervju med en professor i gynekologi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna av största vikt, eftersom han låter som om mödomshinnan existerar. Flickor från Iran, Irak, Turkiet remitteras till honom av skolsköterskor eller ungdomsmottagningar. Han säger att flickorna ”vill reparera mödomshinnan. Det är ett lite ingrepp som kanske tar en kvart eller tjugo minuter. Området där man opererar är så känsligt att vi använder narkos”.

Hade vi haft en debatt om oskuldsoperationer om den professorn varje år på Fadimedagen i två decennier hade fått mothugg av forskare och politiker som förkunnar att mödomshinnan är en myt?

Landets partiledare: Jag bönar. Deklarera offentligt att hedersförtryck i Sverige är ett satans otyg och att ni i kampen mot hedersförtryck är beredda att varje år på Fadimedagen 21 januari ställa upp på en partiledardebatt i SVT efter det att Marianne Spanners dokumentär om Fadime Sahindal har sänts.

21 november 2022

Mona Lagerström fil dr

Håll dig till ämnet, rektor Roger Klinth! Ämnet är Anna Ardins medverkan i turkiska regimens European Islamophobia Report 2021 kontra professor Lars Trägårdhs tillitsforskning. Alltså Anna Ardins flagranta försvar för antidemokratiska Muslimska brödraskapet

Med anledning av mitt föregående blogginlägg om Anna Ardins medverkan i senaste European Islamophobia Report, där jag efterlyser att högskolan anordnar ett seminarium där vi som misskrediteras i rapporten får en chans att bemöta Anna Ardins anklagelser, skrev jag ett mejl till rektorn för Marie Cederschiöld högskola Roger Klinth, chefen för Anna Ardins institution på högskolan, professor Magnus Karlsson, och professor Lars Trägårdh, verksam på samma institution.

Både mitt blogginlägg och mitt mejl handlar om hur de tänker sig att Anna Ardins försvar av antidemokratiska Muslimska brödraskapet går ihop med institutionens tillitsforskning och att vi som anklagas får en möjlighet att bemöta anklagelserna.

Rektor Roger Klinths svar går att läsa nedan. Det är ett oprofessionellt svar. Det är ett skamgrepp. Det avslöjar att högskolan inte värnar om demokratin. Han skriver att det är korrekt att Anna Ardin är doktorand på högskolan. Hennes avhandlingsprojekt handlar inte om Muslimska brödraskapet.

Och så är saken ur världen.

Professor Magnus Karlsson är ännu fräckare. Han föreslår att jag ska kontakta den han kallar huvudförfattaren, verksam vid Uppsala universitet, alltså Emin Poljarevic.

Nu handlade mitt blogginlägg och mitt mejl inte om Poljarevic. Den som har följt Anna Ardins mångåriga antidemokratiska lobbyverksamhet å Muslimska brödraskapets vägnar känner igen henne i rapporten. Därför är det inte alls självklart att Emin Poljarevic bara för att han är ”senior forskare” är huvudförfattaren.

Lika fräck är rektorns avslutande kommentar. Man har rätt att begära att rektorn för en högskola och en professor som tillika är chef för en institution håller sig till ämnet: Anna Ardins lobbyverksamhet för Muslimska brödraskapet.

Roger Klinths och Mattias Karlssons svar ska sättas i relation till den höga svansföring högskolan har om etiska frågor med mera samt ”vi tar aktiv del i samhällsdebatten, sprider kunskap och ifrågasätter det för givet tagna”.

I presentationen av institutionen Centrum för civilsamhällesforskning står det om Anna Ardin: ”Avhandlingsprojektet handlar om civilsamhällets demokratiska handlingsutrymme i relation till staten. Av särskilt intresse är tillämpningen av de villkor som staten ställer upp för vad som anses vara demokratiskt legitima organisationer i en svensk kontext.”

”Civilsamhällets demokratiska handlingsutrymme”, ”demokratiskt legitima organisationer”.

Min fråga till rektor Roger Klinth, institutionschef Magnus Karlsson och professor Lars Trägårdh: Anser ni att Muslimska brödraskapet är en demokratiskt legitim organisation i en svensk kontext?

Jag syftar främst på studieförbundet Ibn Rushd, som Anna Ardin via Forum – idéburna organisationer med social inriktning samarbetat med då Ibn Rushd är medlem i Forum. Här kan man läsa om hur viktigt dåvarande förbundsrektor Omar Mustafa 2015 säger att det är för Ibn Rushd att vara medlem i Forum. Hans hjärtefråga: ”kampen mot islamofobi”. Omar Mustafa har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren.

Mehmet Kaplan, tidigare bostadsminister som tvingades avgå 2016, är en annan aktivist i Muslimska brödraskapets svenska gren. När jag var på ABF i Stockholm 9 oktober 2007 och lyssnade på seminariet ”Islamofobin – den mest utbredda intoleransen?” sa riksdagsledamot Mehmet Kaplan (MP) att han satt i Justitieutskottet och att han hade drivit igenom att Brå ska klassa ”islamofobi” som hatbrott. Muslimska brödraskapet flyttade därmed fram sina positioner och ökade sin makt avsevärt.

Den andra talaren om den grasserande ”islamofobin” var Mohammad Fazlhashemi, som då var docent i idéhistoria. Samtalsledare var Kurdo Baksi. Seminariet ingick i ABF:s serie Folkbildning mot rasism.

Muslimska brödraskapet kör med dubbla budskap. De säger en sak utåt och en helt annan sak inåt. De säger sig vara öppna för dialog och samarbete. Det de inte säger är att syftet med dialog och samarbete är att få samtalspartnerna över på sin sida och den vägen utöka sin makt och inifrån förändra det svenska samhället i sin riktning, vilket långsiktigt är ett kalifat, en teokrati. Betoningen av ”islamofobi”, som de påstår ständigt ökar och ökar och ökar i ett av världens mest toleranta länder, har varit deras inkörsbiljett till statens kassakista och makten att tolka islam.

Ordet ”islamofobi” har förgiftat hela debattklimatet och gjort det i princip omöjligt att kritisera demokratifientliga tolkningar av islam. Det är skillnad på kritik av en ideologi och fysiska och verbala angrepp på människor.

Likställ islamofobi med fascismofobi, nazismofobi
Jag har i flera år efterlyst att ”islamofobi” ska strykas som hatbrott. Ingen anklagar kritiker av fascismens totalitära politiska ideologi och misstänkliggör kritikerna med ordet fascismofobiker. Likaledes anklagas inte kritikerna av nazismens totalitära politiska ideologi för att vara nazismofobiker. Kritikerna anklagas inte för att vara ”rädda” för fascismen, nazismen och att botemedlet som leder till acceptans av ideologierna skulle vara mer kunskap om dem.

Västvärldens kritik av Rysslands invasion av Ukraina, som baseras på kunskap, kallar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov för ”grotesk russofobi”. Ingen skulle komma på idén att säga att väst är i behov av mer kunskap för att göra sig av med ”russofobin” och acceptera Rysslands invasion av Ukraina, eller att kritiken skulle bero på ”rädsla” och inte på kunskap.

Men ”islamofobi”, sägs bero på ”rädsla”, botemedlet för islamofobiker sägs vara mer kunskap om islam. Men vi som kritiserar Muslimska brödraskapet har just kunskap om den totalitära politiska ideologi Brödraskapet representerar. Brödraskapet har sedan 1980-talet publicerat texter på svenska som beskriver deras totalitära politiska ideologi, en motpol till och ett avståndstagande från det demokratiska styrelseskicket. Förutom texterna på svenska finns Brödraskapets ideologers texter på alla möjliga språk. Det finns hur mycket tillförlitlig information som helst om Brödraskapets totalitära politiska ideologi och om Brödraskapets verksamhet i Sverige.

Här ger jag två citat. Det första ur MB:s handbok Att förstå Islam, projektledare Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren. Under rubriken ”Mänskliga rättigheter i Islam” står det:

De rättigheter som ges av kungar och lagstiftande församlingar kan upphävas på samma sätt som de införs. Samma sak gäller de rättigheter som accepteras och erkänns av diktatorer. De kan införa dem när de önskar och upphäva dem när de behagar, och de kan dessutom öppet förbryta sig mot dem när de har lust. Men eftersom de mänskliga rättigheterna i Islam har blivit givna av Gud så har ingen lagstiftande församling eller regering i världen rätt att ändra eller upphäva något.
[. . .] Förenta Nationernas proklamationer och beslut kan inte jämföras med de rättigheter som sanktionerats av Gud, ty de förra tillämpas inte på någon, medan de senare tillämpas på varje troende (s. 35).

Notera att både vår riksdag och FN avfärdas. Även MB:s grundare Hassan al-Banna (d. 1949) förkastar den representativa demokratin och lagar stiftade av människan. Följande citat ur en av hans skrifter där han hänvisar till både Mussolini och Hitler är från ett av de blogginläggen om Anna Ardin som jag länkade till i mitt föregående inlägg:

  1. We do not confess any governmental system that does not observe the precepts of Islam.
   2. We do not recognize any governmental system that does not derive its rules and principles from Islam.
   3. We do not support these political parties.
   4. We do not recognize these traditional systems whose laws had been forced upon us by “intellectuals”and the enemies of Islam.
   5. We will strive for the revival of the Islamic way of life in its entirety.
   6. And we will act in order to establish the Islamic government on the basis of this system.

Som jag nämnt tidigare har Anna Ardin inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet. Ändå är hon väldigt snabb med att avfärda kritik av Muslimska brödraskapet som om hon vore expert.

Anna Ardin har via Forum och föreningen Hjärta där Omar Mustafa är styrelseledamot ett mångårigt samarbete med Omar Mustafa. Läs exempelvis den här debattartikeln i Aftonbladet 20 juli 2016, ”Lyssna på oss för att stoppa extremismen” som hon skriver tillsammans med Omar Mustafa och bland andra Henrik Melius, från Spiritus Mundi. Där kan man läsa att Omar Mustafas organisation, alltså Ibn Rushd, skulle vara ”en del av lösningen”.

2 Vi måste alla erkänna och motverka den växande islamofobin i Europa och förstå hur den högerextrema ideologin fungerar som motor för våldsbejakande islamism. Att se på det muslimska civilsamhällets organisationer som inkubatorer för religiöst motiverat våld är kontraproduktivt, då dessa organisationer i själva verket är en del av lösningen.

Henrik Melius Spiritus Mundi granskades av SVT och tvingades betala tillbaka en halv miljon kronor till MUCF. Henrik Melius kallas för ”entreprenör i bidragsbranschen”, ett epitet som även passar in på Omar Mustafa.

I åratal har seriösa forskare betonat studieförbundet Ibn Rushds nära koppling till Muslimska brödraskapet, vilket Anna Ardin med emfas bestrider, trots att hon inte har publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet. I det föregående inlägget länkade jag till flera inlägg om Anna Ardin. Jag upprepar dem inte här. I stället avslutar jag med Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Jag har studerat allt de skriver och har inte hittat något om universitetens hållning till demokrati. Bara mängder med texter om kvalitetssäkring, bland annat det här:

3.7 Lärosätet har och tillämpar goda rutiner för antagning av studenter och doktorander, tillgodoräknanden samt för utfärdande av examina. Lärosätet har även en fastställd rutin för omprövning av beslut gällande studenter och doktorander.

UKÄ skriver om lärosätets profil. Som nämnts har Anna Ardin i många år bedrivit lobbyverksamhet för separatistiska Muslimska brödraskapets räkning och misskrediterat kritiker av Muslimska brödraskapet, vilket hon fortsatt med efter det att hon antagits som doktorand. Nu senast i European Islamophobia Report 2021. Vad för slags rutiner som låg bakom antagandet av Anna Ardin som doktorand på högskolan och hur hennes verksamhet går ihop med högskolans profil är mig en gåta.

Min fråga till rektor Roger Klinth, professor Magnus Karlsson och professor Lars Trägårdh är alltså: Anser ni att Muslimska brödraskapet är en demokratiskt legitim organisation i en svensk kontext?

Det krävs bara ett ja eller nej till svar. Om svaret är ja kommer jag att driva frågan vidare till UKÄ och be myndigheten granska högskolans antagningsrutiner och Anna Ardins antidemokratiska lobbyverksamhet både innan hon antogs som doktorand och efter det att hon antagits. Om UKÄ anser att det inte ligger inom deras ansvarsområde kommer jag att kontakta den nya regeringen när den nu tillträder och begära att de ger UKÄ uppdrag att säkerställa att Muslimska brödraskapets aktivister och medlöpare inte infiltrerar högskolor och universitet och utnyttjar sin akademiska ställning till att tysta kritiker. Demokratin är under attack.

Jag kommer också att kontakta Justitieutskottet när den nya regeringen har tillträtt och begära att ”islamofobi” stryks hos Brå som hatbrott och att ordet ska likställas med ”fascismofobi” och ”nazismofobi” och att inte en skattekrona ska gå till ”kampen mot islamofobi”.

Rektor Roger Klinths svar 29 september 2022 på mitt mejl:

Hej Mona,
Tack för ditt mail. Det stämmer att Anna Ardin är doktorand hos oss. Efter det att jag talat med Annas chef, professor Magnus Karlsson, kan jag också konstatera att Annas forskning vid Centrum för civilsamhällesforskning inte fokuserar det muslimska brödraskapet. Magnus föreslår istället att du kontaktar huvudförfattaren för den aktuella publiceringen som är senior forskare och verksam vid Uppsala universitet.
Vi har i nuläget inga planer på att skapa några seminarier kring den rapport eller de frågor som du lyfter. Om du däremot bedriver forskning inom området så är du och din forskargrupp alltid välkomna att kontakta Magnus Karlsson för möjliga vetenskapliga samarbeten med relevans för området civilsamhälle och religion.
Allt gott / Roger

Mitt mejl 26 september 2022

Hej
Jag har full förståelse för att det är er uppgift att vara lojala mot doktorand Anna Ardin. Men det borde också vara er uppgift att värna om högskolans tillitsforskning. Anna Ardin medverkar i den senaste European Islamophobia Report, kopplad till den turkiska regimen.

Anna Ardin har inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet, varken den svenska grenen eller den internationella, samtidigt som hon i åratal har lierat sig med Muslimska brödraskapets aktivister och idogt hävdat att vi som har forskat om Muslimska brödraskapet är islamofober. Så även i denna rapport, vilket jag skriver om i mitt senaste inlägg på purdahbloggen.se.

Muslimska brödraskapets aktivister är separatister, alltså motståndare till social sammanhållning. I deras skrifter kan man sedan 1980-talet läsa: ”Beträffande kultur har profeten Muhammed uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil” Anna Ardins verksamhet är på kollisionskurs med högskolans tillitsforskning.

Även journalisten Magnus Sandelin skriver om rapporten på Stiftelsen Docu.nu.

Jag begär att högskolan anordnar ett seminarium så att vi som har forskat om Muslimska brödraskapet får en chans att bemöta Anna Ardins anklagelser. Anna Ardin måste belägga att Omar Mustafa inte har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren.
Hälsningar
Mona Lagerström fil dr

Länk till mitt blogginlägg.

2 oktober 2022

Mona Lagerström fil dr

Professor Lars Trägårdh: Hur förväntar du dig tillit till din tillitsforskning i framtiden nu när doktorand Anna Ardin på din institution för Turkiets Recep Tayyip Erdogans räkning har publicerat ett flagrant försvarstal för representanter för den fjärde totalitära ideologin i Europa, dvs Muslimska brödraskapets svenska gren, ännu närmare bestämt Omar Mustafa?

Omar Mustafa har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, se exempelvis det här blogginlägget. Doktorand Anna Ardin har i många år samarbetat med Omar Mustafa. Hon har med näbbar och klor försvarat honom och kletat ”islamofob” på alla som kritiserat hans demokratifientliga verksamhet, vilket jag har skrivit om i många blogginlägg, se här och här och här, liksom i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter (2018).

Antingen värnar man om det demokratiska styrelseskicket eller så värnar man inte om det. Det finns inget mellanläge. Turkiet har inte precis stärkt demokratin i landet under Erdogans tid som premiärminister och president. Doktorand Anna Ardin, Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola, Emin Poljarevic, Uppsala Universitet, och Mattias Irving har sammanställt det svenska avsnittet i den i går publicerade European Islamophobia Report 2021.

Rapporten är hårresande. För att inte säga grotesk. Utse en fiende. Strimla fienden. ”Fienden” i rapporten är ”en liten men inflytelserik grupp tankeledare, bestående av politiker, journalister och akademiker” (s. 577), det vill säga den lilla grupp som värnar om vår demokrati och som i åratal har kritiserat att skattemedel går till demokratifientliga Muslimska brödraskapets svenska gren, inte minst till studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief. Vi har, enligt rapportförfattarna, ”kommit att bli centrala för utvecklingen av islamofobi i Sverige” (ibid.). Vi har till och med fått en rubrik, ”Central figures in the islamophobia network” (s. 594). Vi anklagas för att framföra åsikter och vara godtyckliga.

I det här blogginlägget 27 december 2016 skriver jag om 2015 års rapport och om den ena redaktören Enes Bayrakli, scrolla ner till rubriken ”Den turkiska regeringstrogna tankesmedjan SETA om beslöjningen”. Jag skriver även i de inledande sidorna i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige om syftet med Turkiets rapporter om islamofobin i Europa. SETA gav ut de första islamofobirapporterna, numera publiceras de av Leopold Weiss Institute, Österrike. Focus on Western Islamism skriver 9 mars 2022 i artikeln ”Turkey Lobbies to Outlaw Criticism of Islamism in Europé” att Bayrakli avgått från SETA, att SETA utsattes för kritik av Tyskland men att det är helt klart att Turkiet fortfarande ligger bakom dessa rapporter. Notera att de skriver att kritik av islamism ska kriminaliseras. ”Islamism” nämns ett fåtal gånger i den senaste rapporten, med citattecken. Ingen förklaring ges till vad islamism står för. Men citattecknen demonstrerar att rapportförfattarna inte tar begreppet på allvar.

Vad gäller rapportens andra redaktör Farid Hafez så kritiserar Europaparlamentet i Resolution 29 april 2021, punkt 394, att Farid Hafez fått bidrag trots hans nära koppling till Muslimska brödraskapet och den turkiska regimen:

Highlights that beneficiaries of programmes for rights, equality and citizenship under the Union budget must adhere to the highest standards of rule of law, independent media, and free speech; deplores that Austrian political scientist Farid Hafez repeatedly received funding from the EU budget, despite his close association with the Muslim Brotherhood and the Turkish government, who attempt to silence independent journalists and media freedom under the disguise of Islamophobia; calls on the Commission to amend eligibility criteria for rights, equality and citizenship programmes under the Union budget to prevent individuals and organisations with such disturbing views from receiving Union funding;

Farid Hafez är senior researcher i det som heter Bridge Initiative, Georgetown University. Universitetet driver en hetskampanj mot den utomordentligt välrenommerade forskaren Lorenzo Vidino, specialist på Muslimska brödraskapet i väst, och kallar hans forskning om Muslimska brödraskapet i väst för konspirationsteorier. Ardin, Irving och Poljarevic skriver att ”islamofobinätverket ” har ”a working relationship with Lorenzo Vidino”, det är alltså negativt, och nämner i not 73 just Bridge Initiative (s. 594).

Erdogans parti AKP beskrivs i allmänhet som Muslimska brödraskapets systerparti.

Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa, kallad islamism, att islam och politik är oupplösligt förenade. Islamofascism är ett annat namn, vilket myntades i samband med den islamiska revolutionen i Iran 1979.

Kortfattat kan islamofascism sammanfattas med sentensen ”islam och väst är inkompatibla”. Bakom sentensen ligger islamofascismens två huvudingenjörer egyptiern Hassan al-Banna (1906–1949), grundare 1928 av Muslimska brödraskapet, och indiern/pakistaniern Sayyid Abu al Ala-Mawdudi (1903–1979), grundare 1941 av tvillingorganisationen Jamaat-e-Islami. Banna och Mawdudi ideologiserade islam, det vill säga de skapade en totalitär politisk ideologi baserad på valda delar av islams urkunder, en protestideologi mot den västerländska liberala demokratin, som båda var motståndare till. Islam ska vara en världsledande politisk makt, inte väst.

Bannas och Mawdudis ideologi är påverkad av de politiska ideologierna som var förhärskande efter första världskriget: den liberala demokratin, kommunismen, fascismen, nazismen. Den islamofascistiska ideologin, av Banna och Mawdudi kallad islam, förestavar hur statens och individens dagliga liv regleras in i minsta detalj. Individen har inget att säga till om. Det handlar alltså om en totalitär politisk tolkning av islam och ska inte förväxlas med en rent andlig utövning av islam. Det finns hur många religiösa tolkningar av islam som helst.

Mawdudi, Muslimska brödraskapets politiska aktivister och Saudiarabien ligger sedan 1970-talet, bland annat med hjälp av islamiska universitetet i Medina, bakom islamofascismens spridning över hela världen, inklusive Sverige.

Mawdudi är en nyckelperson eftersom hans rörelse såg till att hans skrifter översattes till bland annat arabiska. Och hamnade i händerna på Sayyid Qutb, Muslimska brödraskapets främsta ideolog från början av 1950-talet. Som blev hänförd. Som i sin tur hänförde Ayatollah Khomeini. Och vad det ledde till 1979 i Iran vet vi. Det var Irans nuvarande religiösa ledare Ali Khamenei som till persiska översatte Qutbs verk som hänförde Khomeini. Och honom själv. Att den ena var sunni och den andra shia spelade ingen roll. Muslimska brödraskapets höga ledare har goda kontakter med Irans högsta prästerskap.

Afghanistans talibaner är drillade i Mawdudis och Saudiarabiens ultrareaktionära och extremt kvinnofientliga politiska tolkning av islam. Jag skriver om Qutb och Mawdudi i det här och det här blogginlägget inför valet 2022.

Ardins, Irvings och Poljarevics rapport låter som en upprepning av Ardins och Irvings gamla klagosång när båda var medlemmar i Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet. Men nu är Anna Ardin doktorand på Marie Cederschiöld högskola. Hon presenteras i rapporten som doktorand på denna högskola. Hon representerar inte bara sig själv utan hela högskolan och i synnerhet sin institution: Centrum för civilsamhällesforskning. Rapporten har inget med forskning att göra. Den är som jag skriver i rubriken ett flagrant försvarstal för representanter för den fjärde totalitära ideologin i Europa.

I vanlig ordning skiljer Anna Ardin inte på den totalitära politiska ideologin och andlig utövning av islam utan använder det missledande kollektivordet ”muslimer” om båda grupperna. Det gör hela rapporten vilseledande, för att inte säga direkt lögnaktig.

Det är inte kollektivet ”muslimer” Anna Ardin försvarar, utan den mycket lilla politiska gruppen Muslimska brödraskapet, som är högerextrem om man föredrar det ordet framför islamofascistisk. Omar Mustafa är alltså högerextremist.

Och naturligtvis får den allvarliga kritiken mot studieförbundet Ibn Rushd, som Omar Mustafa i många år var förbundsrektor för, kritik.

Professor Lars Trägårdh. Doktorand Anna Ardin sätter större tilltro till journalisten Bilan Osmans artikelserie i tidningen ETC om ”viskningsleken” mot Ibn Rushd än till seriösa forskare som Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren.

Vad krävs det egentligen av en doktorand på din institution? Får de lära sig källkritik?

Emin Poljarevic, som inte har publicerat något om Muslimska brödraskapets svenska gren, påstår att MB inte är verksamma i Sverige. Han är Bilan Osmans källa. Jag kritiserar honom i det inledande blogginlägget jag länkar till och visar flera belägg för att MB är verksamma i Sverige. Poljarevic kritiserade även Säpos rapport som låg bakom att skolinspektionen stängde skolor kopplade till män inom MB. Poljarevic nämns i rapporten som källa, not 64, s. 593, till ”Säporapport bakom skolnedstängning sågas av forskare”. ”Forskaren” är Poljarevic, och som nämnts har han inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapets svenska gren. Jag skriver om Bilan Osman och Säpo i det här blogginlägget.

Seriösa forskare har alltså framfört kritik mot att Ibn Rushd finansieras med skattemedel. De forskarna avfärdas som islamofober. Samtidigt lyfts Ibn Rushd fram som organisation som arbetar för att motverka islamofobi!

Dessutom lyfts en ”civil society” vid namn INSAN fram, tidigare kallad Nyans.Muslim. ”Organisationen” består av en person. Amanj Aziz. Han är ökänd för sina antidemokratiska kontakter. Han har i åratal försörjt sig på skattemedel genom att påstå att han verkar mot islamofobi. Bland föreningar som arbetar mot islamofobi lyfts även Muslimska mänskliga rättighetskommittén (MMRK) fram. MMRK är en handfull högerextrema medlöpare till Muslimska brödraskapet.

Rapportförfattarna låter påskina att gruppen de kallar ”islamofober” är högerextrema, när det i själva verket är gruppen de försvarar som är högerextrem med syftet att krossa demokratin. Ibn Rushd är en missionsverksamhet med målet att inifrån omvandla det svenska samhället i sin riktning. Muslimska brödraskapets långsiktiga mål är ett kalifat, en teokrati.

De har extremt god draghjälp av Anna Ardin. Hon rev upp himmel och jord för att få MSB att från sin hemsida radera Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige. Även i ”islamofobirapporten” slinker kritiken med, not 72 och 74, s. 594. Pierre Durrani har varit medlem i Muslimska brödraskapets svenska gren!

I den svenska sammanfattningen skriver de om lokalpolitikers försök till lagstiftning riktad mot kvinnor som bär ”traditionell klädsel” (s. 577). ”Traditionell” sedan den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 fvt) lagstiftade att ”ärbara” kvinnor måste vara beslöjade utomhus? I högskolans årsredovisning 2021 visas bilder på kvinnor i hijab. Jag har sedan 2016 på min blogg skrivit att hijab är en politisk markör och förklarat varför, att hijab infördes som en islamisk plikt när Muslimska brödraskapet, finansierade av Saudiarabien, började sprida sin politiska tolkning av islam världen över. Antalet beslöjade flickor och kvinnor är ett tecken på graden av ett samhälles islamisering. Se på Iran. Och Afghanistan. I båda länderna var islam den dominerande religionen i århundranden. ”Plikten” att vara beslöjad är befallning av jordiska män, influerade av Mawdudis lära. En kvinna i Iran som gick barhuvad dödades nyligen av den religiösa polisen. Kvinnor i Iran som nu demonstrerar och bränner sina hijab riskerar piskrapp, fängelse, tortyr, död.

Hijab ska likställas med de italienska fascisternas svartskjortor. Med nazisternas hakkors. Det är inte tolerans att visa intoleransen tolerans. Högskolan, som utbildar sjuksköterskor, visar tolerans genom att förklara för studenterna att hijab är en politisk markör och inte hör hemma i den offentligt finansierade sektorn. Inte genom att signalera tolerans via bilder på hijabklädda kvinnor.

Ardin, Irving och Poljarevic lyfter fram det nystartade Partiet Nyans som något positivt för Sverige (s. 596). Ardin och Irving har i åratal drivit som en sport att trakassera forskarna Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp.

Rapporten avslutas med en uppmaning att judiska och muslimska minoriteter ska likställas. Judar är en grundlagsskyddad etnisk minoritet. Det finns hundratusentals olika tolkningar av islam världen över. Religion är tolkning. Det borde Marie Cederschiöld högskola känna till. Högskolan borde också känna till att de flesta judar har flytt Malmö på grund av den extrema antisemitismen från invandrare från Mellanöstern.

Så professor Lars Trägårdh: Varför samarbetar Marie Cederschiöld högskola med Turkiets president Recep Tayyip Erdogans regim? Hur förväntar du dig att man ska hysa tillit till din tillitsforskning efter Anna Ardins hårdvinklade rapport? Det enda rätta högskolan kan göra är att anordna ett seminarium så att vi som tar demokratin på allvar och som forskat om Muslimska brödraskapet får en chans att bemöta Anna Ardins grova anklagelser.

22 september 2022

Mona Lagerström fil dr

Tablå 16, inför valet 2022, valvaka

(Tändstickans vardagsrum, hall och kök. Tändstickan ordnar med maten i köket, Bladet tar emot gästerna, Tändstickan slutar andas varje gång det ringer på dörren. Sorl i vardagsrummet, flaskor och glas klirrar. TV-apparaten är på. Det ringer på dörren, Tändstickan står blickstilla, hjärtat hoppar)

Bladet: (öppnar) Välkommen Kayd. Och du är hans fru Leylo förstår jag. Välkommen. (ropar till Tändstickan) Nu är de sista gästerna här. Vi kan ta fram maten. (visar Kayd och Leylo till vardagsrummet, går ut i köket lyfter upp två fat, det ringer på nytt, Tändstickans hjärta rusar)

Bladet: (ställer ner faten) Hur många har du bjudit egentligen? (Lucille med sitt stora leende tar av sig shariadoket samtidigt som Bladet svänger upp dörren, räcker honom en blombukett)

Lucille: Hej Bladet.

Bladet: Kommer du!

Lucille: Jajamensan.

(Hänger av sig ytterkläderna, tar tillbaka blommorna)

Bladet: Men du får ju inte rösta.

Lucille: (skrattar) Men jag får titta på valvakan. (går ut i köket) Hej hej Tändstickan. (sträcker fram blommorna) Behöver du hjälp?

Tändstickan: Tack, så fina blommor. Slå dig ner, jag klarar mig.

Lucille: (går in i rummet) Hej allesammans. Oj, vad många ni är. Och oj så mycket blommor. Från Bladets Ko-lo-ni-lott. Jag heter Lucille. Min första valvaka i Sverige. Gud så spännande. (ser sig omkring) Gud, så många böcker. Har du läst allihop, Tändstickan?

Bladet: Plus halva stadsbiblioteket. (går ut i köket) Har du bjudit in Lucille till valvakan?

Tändstickan: (sätter blommorna i en vas) Jag trodde det var du.

Bladet: Jag?

Tändstickan: Ja, hon visste att det var valvaka hos mig. Någon måste ju ha sagt det till henne. Jag gav henne adressen. Medge att du är lite smickrad i alla fall. Av att bli uppvaktad. Här, ställ ut den här vasen med hennes blommor.

(Det ringer, Tändstickan slutar andas, Bladet går till dörren, mörkret sänks samtidigt som Bladet tar i dörrhandtaget)

THE END

© Mona Lagerström 2022

Tablå 15, om trojanska hästen inför valet 2022: Ut med den ökända hästen från Troja, det vill säga Muslimska brödraskapets svenska gren

Bör gärna sjungas. En parafras av Karl Gerhards Trojanska häst ur revyn Gullregn. Kupletten förbjöds av Överståthållarämbetet 9 augusti 1940.

Refrängens kompositör: Isaak Dunajevskij, musiken är från en sovjetisk film 1934 som fått svenska titeln Hela världen skrattar. Kallas även Glada grabbars musikalfilm.

Versmelodin: Lille Bror Söderlundh.

Scen 1
(En lokal i Medborgarhuset som Kayds somalisvenska förening tillfälligt fått hyra, alla utplacerade stolar är fullpackade, Bladet, Vanten, Lucille, Halsduken sitter i publiken, hjärtat hoppar flera slag när Tändstickan sticker ut huvudet och upptäcker Halsduken, andas djupt, Kayd står vid mikrofonen på podiet, ropar in Tändstickan som kommer in, tar mikrofonen och börjar sjunga)

Allting går igen ur Greklands myt och saga
dyker upp en skrämmande vision.
Även Östern hade sina övermaga
skolade i Saudi och i tron.
Ur seklens strider ur årtusens mist
en välkänd krake i nutiden brukar list.

Ut med den ökända hästen från Troja
moderniserad till bildningsförbund.
Folkbildningsrådet är en papegoja
som imiterar helt utan någon grund.
Han driver synbart blott fredliga studier
med jämställd folkbildning på sitt program
men bak stängda dörrar och utan preludier
han kallar Sverige de gudlösas folkstam.
Och Anna Ekström hon högljutt hörs hoja
att Ibn Rushd har nu blitt min parhäst.
Vi är så nöjda med hästen från Troja
vars alla röster vi räknar med som bäst.

Bland de många präster som har galopperat
på fru Clios rännarbana är
den Aldebska prästen som sig minst generat
för att lyfta svansen här och där.
I svenskmanegen politikerhopen
sig stänger ute från alla höga ropen.

Ut med den ökända hästen från Troja
som sluppit ut ur historiens stall.
I ryttargången får statsmännen noja
när vassa kritiker ger ifrån sig skall
att hästen inte är möjlig att tämja.
Det är en högst illojal polemik.
Vi svenskar umgås med alla i sämja,
han finns numera i bidragens elit.
I Dagens Nyheter säger man så’ja,
den häst vi stöttar har fått vårt okej.
Vi är så nöjda med hästen från Troja,
och till rasister vi ropar uschiamej.

Då herr Weiderud var så svag för romantiken
skena hästen in med stor succé
ty han börja längta efter politiken
och för att få bygga sin moské.
Med femte ben rusa hästen åstad
trots alla kritikernas vassa kanonad.

Ut med den ökända hästen från Troja
av demokraterna sadlad och skodd.
Trots att han lindat om kvinnan en boja
är han av makten så innerligt betrodd.
Av staten får han en massa miljoner
som finansierar egna bröder
och ger dem flera höga positioner
där de kan värva folk som inte stöder
svensk jämställdhet, det är ju bara goja.
De har deras hedersrelaterat
för vänstern gillar ju hästen från Troja
effekten har den ju aldrig studerat.

Under Albin Hanssons och kung Gustavs dagar
njöto svenskarna av frid och fröjd.
Svea rike styrdes efter egna lagar,
men herr Malaekah var ej nöjd
Han sammanställde hästens egna bud
som allihopa kläddes i sharias skrud.

Ut med den ökända hästen från Troja…

(Dörren slås upp)

Suddgummit: Ut! Ut! Nu är det jag som anmäler dig för hets mot folkgrupp! Ut!

(Stor förvirring, folk reser sig, Tändstickan hoppar ner från podiet, sammanstrålar med Kayd, Bladet och Vanten, Halsduken står en liten bit ifrån)

Tändstickan: (till Kayd) Det är valvaka hemma hos mig. Du är hjärtligt välkommen. (till Halsduken med hjärtat i halsgropen) Du också ifall du känner för det. Vanten har adressen. Jag måste snacka med Suddgummit.

(Avlägsnar sig)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 14, om trojanska hästen inför valet 2022: Vuxet samtal om islam och shariadok?

Scen 1
(Möteslokal. Linjalen, Suddgummit och Pennan sitter vända mot publiken som fortsätter att strömma in. Några shariadok, däribland Lucille, ett par män i vita särkar, en och annan hälsar på Linjalen, de flesta nickar och hälsar på Pennan, några går fram och hälsar och byter ett par ord med Pennan. Stämningen spänd mellan Linjalen och Pennan och mellan publikens två mycket ojämna falanger. Halsduken sitter långt fram. Tändstickan, Bladet och Kayd kommer in i lokalen som nästan är full, bara platser kvar på de bakersta raderna. Suddgummit noterar förvånat att Kayd sätter sig mellan Bladet och Tändstickan och småpratar med dem. Noterar inte att de ler i smyg åt Suddgummits förvånade min. Tändstickan upptäcker Halsduken, hjärtat flimrar. Dörren står öppen, inga fler dyker upp)

Suddgummit: (ser på klockan) Nu får vi nog stänga dörren. (en ung assistent stänger dörren) Välkomna, varmt välkomna till den andra debatten mellan Linjalen och Pennan. Jag vill uppmana er alla att inte avbryta våra två talare utan vänta tills frågestunden. Varsågod Pennan.

Pennan: Tack. (vänder sig till sina anhängare) Vad roligt att ni är så många som tagit er hit. Debatten i kväll måste handla om islam. De här upploppen under påskhelgen är ett skrämmande framtidsscenario.

Åhörare 1: Ut med packet!

Suddgummit: Ordning! Välj dina ord!

Pennan: Ja, var så vänliga och uppträd städat. Jo, jag sa att stenkastningarna och kapningen av polisbussar är…

Man i vit särk: Högerextremisten satte eld på vår heliga bok!

Linjalen: Det kommer att bli förbjudet att bränna Koranen när vi får makten. (applåd från Linjalens anhängare, burop från Pennans)

Pennan: Det är jag som har ordet. Kan jag få tala till punkt. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad.

Linjalen: Det är inte yttrandefrihet att bränna Koranen. Det kommer att vara hets mot folkgrupp att bränna Koranen. (nya applåder och burop)

Åhörare 2: Boken han brände var ju hans egen.

Linjalen: Att bränna Koranen kommer att bli förbjudet.

Pennan: Mitt parti kommer aldrig att acceptera blasfemilagar. Och jag vill betona att mitt parti inte är ett litet marginellt parti. Vi kan inte på några villkor acceptera att man kastar sten på polisen, kapar polisbussar och sätter polisbussar och polisbilar i brand för att en bok…

Shariadok 1: Du upprepar dig.

Suddgummit: Ordning.

Pennan: Islam…

Linjalen: Det var inte islam som kastade stenar.

Pennan: Islam har fördärvat Sverige.

Shariadok 1: Vi är här för att stanna. Vänj dig vid det.

Man i vit särk: Islam står för fred och frid.

Suddgummit: Ordning.

Pennan: Islam är en dålig religion.

(Tändstickan reagerar på Pennans tal om dålig religion)

Bladet (viskar) Håll dig still. Lägg dig inte i.

Suddgummit: Inga svepande generaliseringar. Var konkret.

Pennan: Det är bara att kasta en blick på den islamiska världen för att se att påståendet att islam står för ”fred och frid” inte håller.

Tändstickan: (reser sig) Islam styr inga länder. Människor styr länder.

Suddgummit: Respektera ordningen. Du har inte ordet.

Tändstickan: Många av ledarna i den islamdominerade världen får sin politiska legitimitet av det reaktionära prästerskapet som i sin tur får sin religiösa legitimitet av de auktoritära politiska ledarna. Två ärkereaktionära och auktoritära grupper är beroende av varandra. De religiösa ledarna håller folket i schack med hot om domedagen och helvetet.

Man i vit särk: Tror du inte på domedagen är du inte muslim.

Åhörare 2: (skrattar) Stackars sate.

Suddgummit: Välj dina ord.

Tändstickan: De politiska ledarna i islamdominerade länder håller folket i schack med hjälp av hädelselagar, piskrapp, tortyr, dödsstraff. Islam fanns i Iran långt innan ayatollorna tog makten. Islam fanns i Afghanistan långt innan talibanerna ens var påtänkta. Religion är tolkning. Det finns hur många tolkningar av islam som helst.

(Bladet drar ner Tändstickan i stolen)

Kayd: (viskar) Tack.

Man i vit särk: Koranen är sanning. Det är hädelse att bränna upp sanningen. Lagen måste ändras.

Linjalen: Hädelse kommer att bli förbjudet.

Pennan: Islam hör inte hemma i Sverige. I Koranen finns det verser som legitimerar hat och som innehåller direkta uppmaningar till muslimer att bekämpa och döda icke-muslimer.

Tändstickan: (reser sig igen) Bibeln legitimerar etnisk rensning. Du läser Koranen som en bokstavstrogen.

Pennan: En muslim som vill använda våld mot en icke-muslim kan hänvisa till islams grundare Muhammed. Vi vet mycket om Muhammed. Han är känd för att använda våld mot icke-muslimer. En kristen kan inte hitta ett enda stöd för bruket av våld hos kristendomens grundare Jesus och hans freds- och kärleksbudskap.

Tändstickan: Det går inte att säga vad en religion är. Det är lika fel att säga att kristendomen står för fred och kärlek som att säga att islam är fredens religion. Religion är tolkning.

Pennan: Islam och kristendomen är i princip varandras motpoler. Jag har läst Koranen.

Tändstickan: Har du läst Bibeln från pärm till pärm? Det vi vet om Jesus står i evangelierna. Och i Matteusevangeliet säger Jesus att han inte kommit med fred till jorden. Utan med svärd. I samma evangelium står det: ”Och Människosonen skall sända ut sina änglar och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike.” Var är det kärleksfulla budskapet i de orden?

Suddgummit: (till Tändstickan) Du har inte ordet. Varsågod Pennan.

Pennan: Du pratar om änglar. Jag pratar om Jesus och Muhammed. Jesus var ingen krigare. Vi vet att Muhammed var en militär ledare som spred sin lära genom anfallskrig. Vi vet att Muhammed var en massmördare. Vi vet att han lät avrätta flera hundra män i den sista judiska stammen i Medina. Vi vet att han överföll karavaner för att finansiera sin krigsföring.

Tändstickan: Och var har du fått den kunskapen ifrån?

Pennan: Jag har läst flera böcker om islam. Bland annat Tor Andraes bok Muhammed – Hans liv och hans tro. Den har översatts till många språk.

Tändstickan: Den boken skrevs för snart hundra år sedan av en präst som sedan blev biskop. Tror du han ägnade sig åt källkritik? Hans bok bygger på den islamiska traditionen om Muhammed, inte på källkritiska studier. Det finns ingen tillförlitlig kunskap om den historiska personen Muhammed.

(Upprört mummel bland en del av åhörarna, skratt bland andra)

Man i vit särk: (med darrande stämma) Hur vågar du ljuga så?

Linjalen: Det kommer att bli förbjudet att tala nedsättande om profeten Muhammed.

Åhörare 2: Vad menar du med ingen tillförlitlig kunskap om den historiska Muhammed? Är det sagor eller?

Suddgummit: Kan ni vänta med att ställa frågor tills talarna har fått säga sitt.

Pennan: Tor Andrae är en mycket välrenommerad källa.

Tändstickan: Är du inte utbildad lärare i historia och partiets talesperson i skolfrågor?

Pennan: Vad har det med saken att göra?

Tändstickan: Källkritik. ”Vi vet” ingenting om Muhammed. Att tro på Muhammed är en sak. Kunskap om Muhammeds liv och leverne är något helt annat

Man i vit särk: (till Linjalen) Han går för långt. Korrigera honom. Vi har haditsamlingarna.

Pennan: Muhammed utförde vidriga handlingar.

Linjalen: Välj dina ord.

Åhörare 2: Vågar du inte höra sanningen om Muhammed?

Tändstickan: Sanningen är att ingen vet något om den historiska personen Muhammed.

Pennan: Menar du att Tor Andrae och alla andra författare jag har läst ljuger? De säger alla samma sak om Muhammed. Och det är inga vackra saker.

Tändstickan: Därför att de utgår från samma islamiska traditioner som samlades in ett par hundra år efter Muhammeds död.

Man i vit särk: (skärrad) Muhammed är vår idol.

Pennan: Jag kan räkna upp hur många vidriga saker som helst om Muhammed.

Tändstickan: Uppdatera dina kunskaper om islams tidiga historia om du ska ha någon trovärdighet.

Linjalen: Det kommer att bli förbjudet att tala nedvärderande om Muhammed.

Tändstickan: Och hur djupa kunskaper har du om islams tidiga historia och profeten Muhammed? Var har du hämtat dina kunskaper?

Linjalen: Vårt parti är religiöst oberoende.

Tändstickan: Så slapp du svara på den frågan.

Pennan: Islam hör inte hemma i vårt land. Det kommer jag aldrig att sluta säga. Islam är en avskyvärd ideologi och religion.

Man i vit särk: Du får inte säga så.

Tändstickan: Pennan, du slirar. Och du räknar med att bli tagen på allvar som politiker? Du reser runt och håller tal om hotet från islam och islamismen. Du skiljer inte på enskilda islambekännare och islams prästerskap som rabblar en massa lagar hit och dit om vad som är halal och vad som är haram och hur du ska bli en ”sann” muslim.

Pennan: Utan islam ingen islamism. Islamismen är antidemokratisk, våldsförespråkande och kvinnoförnedrande.

Halsduken: Som om inte kristendomen skulle vara kvinnoförnedrande.

Suddgummit: Låt Pennan och Linjalen få tala.

Linjalen: Islam och muslimer är inget hot mot Sverige. Vi kräver att muslimer ska få minoritetsstatus.

Pennan: Islamismen är ett hot mot Sverige.

Tändstickan: Du blandar religion, väckelsepredikanter och en totalitär politisk ideologi huller om buller.

Pennan: Islamism är detsamma som politisk islam.

Tändstickan: Varför är du inte konkret då? Varför namnger du inte politiska aktivister och organisationer som motarbetar vår demokrati och förklarar vad deras islamism består av?

Pennan: Vi har ju ett exempel här.

Linjalen: Vi förespråkar inte våld.

Pennan: Ni är ett politiskt parti som förespråkar en hel massa saker som strider mot vår demokrati. Det är min politiska gärning att värna vår demokrati.

Linjalen: Vi ska acceptera och respektera varandras olikheter.

Pennan: Sverige är byggt på kristen värdegrund.

Halsduken: ”Kristen värdegrund.” Och du ska vara utbildad historielärare och vet inte vilket helvete prästerna i Sverige utsatte kvinnorna för. Är det inte en ”kristen värdegrund” som ligger bakom abortmotståndet i USA? Är det inte en ”kristen värdegrund” som ligger bakom pastorers vägran att viga homosexuella?

Suddgummit: Ordning. Var så vänliga och låt Linjalen och Pennan få tala i lugn och ro.

Pennan: Sverige är byggt på kristen värdegrund och upplysningens tankar och idéer. Jag är beredd att försvara Sverige mot alla former av totalitära läror. Oavsett om de är politiska eller religiösa.

Tändstickan: Varför håller du dig inte till totalitära ideologier då? Om du säger att islam är en totalitär ideologi måste du säga att kristendomen är en totalitär ideologi. Helvetesläran finns både i kristendomen och islam. Lyd Jesus och du kommer till himlen. Lyd inte Jesus och du hamnar i helvetet. Lyd Allah och du kommer till paradiset. Lyd honom inte och du hamnar i helvetet. Lyd. Lyd. Lyd. Vad är skillnaden?

Suddgummit: (suckar irriterat) Ordning.

Pennan: Som jag sa. Sverige är byggt på upplysningens tankar och idéer.

Tändstickan: Och upplysningsmännen ratade uppenbarelsereligioner. Så varför blandar du in kristendomen?

Linjalen: Islam är en uppenbarelsereligion.

Man i vit särk: Hela Koranen bygger på uppenbarelser. Haditerna betraktas också som uppenbarelser. De är heliga.

Pennan: Islam hör inte hemma i Sverige.

Tändstickan: Varför skiljer du inte på islam som andlig upplevelse och som totalitär politisk ideologi? Fattar du inte att du framställer dig själv som totalt okunnig. Som en som pratar i nattmössan.

Pennan: Jag vet vad jag talar om.

Tändstickan: Ge oss då lite prov på din kunskap. Beskriv Hassan al-Banna, Sayyid Qutb och Abu al-Ala Mawdudi och vilka som sprider deras totalitära ideologi i Sverige. Ge oss konkreta exempel på vilka som ligger bakom politisk islam i Sverige. Du åker ju runt och håller tal om islamister.

Linjalen: Mitt parti representerar ingen totalitär ideologi.

Tändstickan: Inte? Inte några kandidater i valet heller?

Linjalen: Absolut inte. Vi är ett demokratiskt parti.

Tändstickan: Du har på dina partilistor till riksdagen, regionerna och kommunerna en man lierad med högerhögerextrema Muslimska brödraskapet. På tre listor! Han drev en friskola och försnillade tio miljoner kronor som skulle ha gått till skolbarnen.

Linjalen: Han har sonat sitt brott.

Tändstickan: Men herregud han sprider info att han var oskyldig. Hans skola var grundande medlem i Sveriges islamiska skolor, SIS, en intresseorganisation knuten till Islamiska förbundet i Sverige, som är Muslimska brödraskapets svenska gren. En högerhögerextrem organisation. En antidemokratisk organisation. Denna reaktionära islamist var kassör i intresseorganisationen 2008, samtidigt som hans lika reaktionära islamistkompis, som drev skolor i Göteborg och nu sitter inne för att han också har försnillat pengar som skulle gått till skolbarnen, var ordförande. Han sprider konspirationsteorier om vårt rättsväsende. Och nu ska denna reaktionära islamist vara med och styra landet? Du har på dina listor placerat en man lierad med Muslimska brödraskapet, en global organisation som anser att islam och väst är inkompatibla och som hämtat näring ut Mussolinis fascism och Hitlers nazism! En högerhögerextrem organisation vars mål är ett kalifat, en teokrati! Muslimska brödraskapet betraktar Koranen som lagbok, den står över svensk lag. Hur förklarar du det?

Suddgummit: (irriterat) Ordning. Låt Pennan och Linjalen debattera. Hur många gånger ska jag behöva säga det?

Linjalen: Jag har fullt förtroende för mitt partis kandidater. Jag gräver inte i det förflutna. Det är framtiden som gäller. Vi är ett framtidsinriktat parti. Och vi följer svensk lag.

Pennan: Ni vill ju förändra vår lagstiftning och införa en blasfemilag.

Man i vit särk: Koranen är helig. Vi har religionsfrihet i Sverige.

Linjalen: Och den religionsfriheten ska vi stärka.

Halsduken: (vasst) Genom att säga nej till slöjförbud i grundskolan?

Linjalen: Vi säger absolut nej till att förbjuda slöja på barn.

Pennan: Den kvinnoförtryckande slöjan representerar motsatsen till svensk jämställdhet.

Tändstickan: Kan vi tala klarspråk. När du kör klichén att shariadoket är kvinnoförtryckande döljer du att plagget är politiskt. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Precis som svartskjortorna var fascisternas uniform och brunskjortorna nazisternas är shariadoket den shariapolitiska extremhögerns främsta symbol. Med hjälp av Saudiarabiens petrodollar har Muslimska brödraskapet sedan 1970-talet spridit över hela världen att beslöjningen är islamisk. Det är bluff. (noterar att Halsduken lyssnar, hjärtat bultar)

(Upprörd stämning från några, hånskratt från många i publiken)

Suddgummit: Ordning!

Man i vit särk: (upprörd) Det står i Koranen att kvinnor ska täcka sig.

Tändstickan: Täcka sin barm. Småflickor har ingen barm. (till Linjalen) Vad har du att säga om det?

Linjalen: Ingenting. Vi säger nej till slöjförbud på barn. Föräldrarna ska bestämma.

Tändstickan: Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Antalet flickor och kvinnor som täcker håret signalerar hur långt islamiseringen av ett land har avancerat. (burop i publiken) Titta på Turkiet.

Linjalen: Vi ska hålla Turkiet nära oss.

(Burop)

Suddgummit: Ordning!

Tändstickan: Turkiets styrande parti är ett syskonparti till högerhögerextrema Muslimska brödraskapet. Turkiet är då sannerligen inget föredöme.

(Burop)

Linjalen: Vi är verksamma i Sverige.

Halsduken: Ni är livsfarliga. Ni säger nej till slöjförbud på småflickor och inga bidrag till kampen mot hedersförtryck.

Linjalen: Helt riktigt. Inga bidrag.

Halsduken: Flickor i hederskulturer är ju livegna. Det finns inga som är så maktlösa som hedersutsatta flickor och kvinnor. Hederskultur handlar om liv och död! Du säger att vissa flickor ska veta att de inte har några medborgerliga rättigheter? Du gör skillnad på flickor och flickor! I hederskulturer är flickans liv utstakat i samma ögonblick hon föds. Du tycker det är okej att flickor mördas om de vill leva enligt svensk jämställdhetslag? Du säger att du är verksam i Sverige men du vill göra om Sverige till Turkiet!

(Burop, uppror i publiken)

Åhörare 2: Förstör inte Sverige. Det räcker med att ni har förstört era egna länder.

Suddgummit: Ordning!

Tändstickan: Hederskulturer är klankulturer. I en klankultur gäller solidariteten med klanen. Sverige är en välfärdsstat. Lagen gäller lika för alla. Demokrati och klansamhälle är varandras motpoler. När du säger inga bidrag till kampen mot hedersförtryck sätter du klanen över demokratin. Vad i helvete har ditt parti för antidemokratisk värdegrund? Du politiserar småflickor. Du packar in dem i ett politiskt plagg och kväver dem, kväver deras drömmar, kväver deras rätt att fritt få välja livsväg. Placerar dem i en kista och slänger nyckeln. Du utnyttjar småflickor för att skaffa dig en maktposition!

(Publiken i uppror)

Åhörare 1: Åk hem till era bergsbyar.

Åhörare 3: Åk hem till era vidriga klansamhällen. Vi vill inte ha dem här.

Suddgummit: Ordning! Ordning! Vi tar en paus. Ordning! Vi tar en paus i femton minuter. Ta en kopp kaffe i fikarummet och lugna ner er!

(Publiken reser sig och lämnar lokalen)

Scen 2
(Publiken samlad i fikarummet, folk trängs vid kaffeautomaterna, Suddgummit sökt sig till en toalett, Tändstickan river rasande ur en tidning som ligger på bordet ut bild på en liten flicka i shariadok och fäster på en darttavla, tar ett knippe dartpilar i handen.)

Tändstickan: Kom igen nu Linjalen.

Man i vit särk: Vad ska det här betyda?

(Sorlet tystnar, alla ser på Tändstickan)

Tändstickan: En liten uppvisning i Linjalens värdegrund. (kastar en pil på flickan, Halsduken, Lucille, Bladet och Kayd följer spänt och förvånat Tändstickans tilltag)

Linjalen: (stått vid kaffeautomaten, vänder sig om) Jag polisanmäler dig för hets mot folkgrupp.

(Tändstickan kastar ännu en pil)

Linjalen: Var är Suddgummit. Det här är skandal.

Tändstickan: (räcker pilarna till Linjalen) Här, ta pilarna. Demonstrera ditt partis värdegrund.

(Linjalen står orörlig, stirrar på Tändstickan)

Tändstickan: (utmanande): Kom igen nu. Vad väntar du på? Hon är ju redan söndertrasad.

(Linjalen står fortfarande orörlig, stirrar)

Tändstickan: Vad väntar du på?

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 13, inför valet 2022: Dans runt midsommarstång

(Lucille har laddat ner sånger inför midsommar men har svårt att förstå både sångerna och hur man ska dansa runt en midsommarstång. Till helgen åker hon kommunalt till ett bostadsområde längst bort från hennes egna kvarter, bakom en buske tar hon av sig ytterkläderna och lägger i ryggsäcken och börjar promenera på jakt efter lekande barn, några flickor och pojkar stojar och stimmar, glada över sommarlovet)

Lucille: Hej barn. Får jag störa er?

Barn 1: Vad vill du? Vi får inte prata med främmande.

Lucille: Jag behöver hjälp. Jag är jättetacksam om ni vill hjälpa.

Barn 3: Kan du inte be en vuxen om hjälp?

Lucille: Jag tror inte en vuxen kan hjälpa lika bra som ni.

Barn 4: Det låter skumt. Vi ska nog gå hem.

Lucille: Snälla. Jag heter Lucille. Jag är bjuden på midsommar i djupa skogar. Har ni dansat runt midsommarstång?

Barnen i kör: Ja.

Lucille: Kan ni sånger?

Barnen i kör: Ja.

Lucille: Kan ni danserna?

Barn 1: Är du alldeles ny i Sverige?

Lucille: Nästan. Jag behöver träna midsommarsång och dans. Jag lyssna på Iphone men förstår ingenting.

(Barnen ser på varandra, nickar instämmande, tar uppdraget på stort allvar)

Barn 1: Vilken ska vi börja med?

Barn 2: Prästens lilla kråka?

Lucille: (nynnar) Denna?

Barn 4: Ja.

Lucille: Jag förstår den inte.

Barn 3: Vi ska lära dig. Vi ställer oss i ring. Ställ dig här. Så håller vi varandra i handen. Och så sjunger vi.

Lucille: Jag kan bara melodin.

Barn 2: Vi sjunger. Så här gör man.

(barnen sjunger Prästens lilla kråka skulle ut och åka och dansar igenom hela sången)

Lucille: Oj. Oj. Det hade jag aldrig kunnat lära mig själv. Tack, tack.

Barn 1: Vi tar Morsgrisar är vi allihopa. Har du lyssnat på den?

Lucille: Kan du sjunga lite?

Barn 1: (sjunger)

Lucille: Den känner jag igen.

Barn 3: Så här gör man.

(Barnen sjunger och dansar och ser noga till att Lucille lär sig)

Lucille: Å, så roligt det kommer bli att dansa midsommar.

Barn 1: Du måste kunna Små grodorna.

Barn 5: Den är viktigast.

Lucille: Små grodorna viktigast.

Barn 3: Ställ dig bakom mig här och hoppa efter mig och titta hur vi gör.

(De dansar igenom små grodorna, och sedan Små grisarna)

Lucille: (pustar, skrattar) Å, vad roligt jag haft. Ni jättegulliga. Ska vi köpa glass?

Barnen i kör: Ja.

(De går till en butik, Lucille köper glass, de sitter utanför butiken och slickar i sig glassen)

Lucille: Ni är så snälla. Om ni visste vad jag är tacksam.

Barn 3: Hoppas det inte regnar på midsommar.

Lucille: (skrattar) Dansar man inte då?

Barn 4: Jo: Men det är inte lika roligt.

Lucille: Nu måste jag gå. Tack ska ni ha. (kramar var och en) Hej då.

Barnen i kör: Hej då.

Barn 1: Hoppas det blir en lyckad midsommar.

Lucille: (stort leende) Det blir säkert jättelyckat nu när jag lärt mig dansa midsommar. Tack vare er. (vandrar leende bort)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 12, om trojanska hästen inför valet 2022: Bidragsprofitörerna

(Stort kontorsrum, i bakgrunden korridor som löper in till flera smårum, Entreprenören i kostym, väst och slips står framför en whiteboard, omgiven av en leende liten skara i sobra kontorskläder, en brokig samling folk sitter förväntansfullt på utplacerade stolar)

Entreprenören: Välkomna till det här bidragsmötet. Låt mig presentera mina medarbetare, A, B, C, D. (medarbetarna ler stort) A är specialiserad på bidragsansökningar till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, B är specialiserad på Skolverket, C är specialiserad på Allmänna arvsfonden och D är specialiserad på bidrag från kommuner och regioner. Sverige vadar i pengar. Sverige vill göra av med så mycket pengar de kan. De vill göra sig av med nationalstaten, den nationella kulturen och den nationella identiteten och i stället lära svenskarna att nu är det globalismen och mångkulturalismen som gäller. Svenskheten är överspelad. Regeringen är så glada att vi är så många som har kommit hit och hjälper dem att montera ner svenskheten. De skriver regeringspropositioner om att svenskarna behöver uppfostras. Regeringen presenterar nationella planer i uppfostringssyfte. Svenskarna behöver lära sig att sätta likhetstecken mellan antisemitism, som ju rör den etniska gruppen judar, och islamofobi, som rör alla möjliga etniska anhängare av religionen islam. Det är baktanken med regeringens uppfostringsplan. Det finns hur många bidrag som helst att söka. För inte så länge sedan delade Allmänna arvsfonden ut tolv och en halv miljoner kronor för att motverka antisemitism och islamofobi.

Åhörare 1: Tolv och en halv miljoner?

Entreprenören: Exakt. Nyligen har regeringen avsatt fjorton miljoner kronor till att motverka och förebygga rasism och intolerans.

Åhörare 2: Sverige är rasistiskt.

Entreprenören: Exakt. Det har regeringen beslutat. Det är därför jag och mina medarbetare är här för att hjälpa er att motarbeta rasismen. Mot en liten avgift, förstås.

Åhörare 3: Hur stor då?

Entreprenören: Det talar mina medarbetare om för er när de skriver era ansökningar. Det beror på vilken myndighet det gäller och hur stort bidraget är. Regeringen har också insett att våra barn behöver läxhjälp. Pengar till läxhjälp kan man söka hos Skolverket.

Åhörare 4: Min koranskola behöver pengar.

Entreprenören: Då är min medarbetare B rätt person. B är specialist på att söka bidrag från Skolverket till läxhjälp.

B: (ler stort) Välkommen in till mitt rum när presentationen är över så hjälper jag dig.

Åhörare 4: Behöver man en koranskola föra att söka bidrag till läxhjälp?

Entreprenören: Nej. Man behöver ingen förening alls. Det viktiga är inte verkligheten utan vad som står i bidragsansökan.

Åhörare 5: Är det ingen som kollar?

Entreprenören: Nej. Så går det inte till i Sverige. Den som godkänner bidragsansökan sitter på sitt kontor och lusläser ansökningshandlingarna. Vi skriver perfekta ansökningar. Vattentäta. De är papperet som gäller. Så är det här i Sverige. Ni kommer att kunna ta med hela familjen på semester i era hemländer.

Åhörare 1: Hela familjen?

Entreprenören: Ja. Hela familjen. Sverige är ett mycket generöst land. Regeringen vill uppfostra svenskarna, som jag sa. Få svenskarna att inse att det inte finns någon svensk kultur att värna om. Det är därför man ger bidrag till etniska föreningar och därför man inrättade Myndigheten för statligt stöd till trossamfund. Alla bidrag går ut på att montera ner en gemensam nationell identitet och bejaka globalismen.

Åhörare 3: Kan man söka flera bidrag samtidigt?

Entreprenören: Självklart. Det finns inget centralt register med namn på alla personer som söker eller har sökt bidrag. Sverige värnar om vår integritet. Myndigheterna lämnar inte ut uppgifter till andra myndigheter. Det kommer aldrig att införas ett centralt bidragsregister. Alldeles för många skulle klaga. Dessutom är Sverige en humanitär stormakt.

Åhörare 4: Jag vill gärna ta en sväng till Dubai.

Entreprenören: Då kan du söka pengar hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I potten som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans. Du kan välja mellan afrofobi, antisemitism, antiziganism, homofobi, islamofobi…

Åhörare i korus: Homofobi!

Entreprenören: Nej, nej. Naturligtvis inte. En lapsus.

Åhörare 1: Vad är antiziganism?

Entreprenören: Det kan ni också hoppa över. Satsa på afrofobi, antisemitism och islamofobi. Och läxhjälp. Vi hjälper er att bilda en ideell förening.

Åhörare 4: Det kostar rätt mycket att sticka till Dubai. Med familjen.

Entreprenören: Du kan starta ett projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratiska processer.

Åhörare 2: Var det inte de rasistiska svenskarna som skulle uppfostras?

Åhörare 4: Ska man beskriva hur man använt pengarna?

Entreprenören: För det mesta nej. Sverige vill göra av med så mycket pengar som möjligt. Hur de används är inte så noga. Men vi hjälper till att skriva en redogörelse. Det kan ni begära att mina medarbetare skriver in i kontraktet mellan er och oss.

Åhörare 2: Hur vet man säkert att ingen kollar hur många bidrag man söker?

Entreprenören: Som jag sa. Det finns inget centralt register. De kommer aldrig att finnas ett centralt register. Sverige värnar om vår integritet.

Åhörare 6: Essen Kitimbwa Sabuni, hans fru Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi, Amanj Aziz, Omar Mustafa, Salahuddin Barakat. För att bara nämna några. Jag kan räkna upp hur många namn som helst som är mästare på att leva på bidrag. År efter år efter år. Ta Omar Mustafa exempelvis. Han sitter i styrelsen för den förening som fick tolv och en halv miljoner av Allmänna arvsfonden. Innan dess var han förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd. Som finansieras med skattemedel. Det finns ingen koll. Jag är själv mästare, om jag så får säga.

Entreprenören: Som jag sa. Sverige vill på inga villkor ha en övergripande svensk identitet som samlar hela befolkningen och skapar en vi-känsla. Svenskheten är överspelad. Nu är det mångkulturalismen som gäller.

Åhörare 4: Hinner pengarna komma innan semestern?

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 11, inför valet 2022: Kolonilotten, shariadok och svenska språket

Scen 1
(Bladet påtar i kolonilotten, Lucille, som vanligt idel solsken och leenden, dyker upp)

Lucille: Hej Bladet.

Bladet: (hejdar sitt påtande) Var kommer du ifrån?

Lucille: Från Tändstickans bil.

Bladet: Var du på torgmötet?

Lucille: Ja.

Bladet: Var är Tändstickan?

Lucille: Huvudvärk. Mycket huvudvärk. Migrän. Åkte hem till sig.

Bladet: Halsduken kan ge vem som helst huvudvärk.

Lucille: Inte mig. (ser sig omkring) Blommor. Jag älskar blommor. Så fint här är. Din kolonnlott, ja?

Bladet: Kolonilott.

Lucille: Kollenilott.

Bladet: Ko-lo-ni-lott.

Lucille: Ko-lo-ni-lott. Mycket fin. Mycket grönt. Hjälpa till?

Bladet: (granskar hennes klädsel) Nej tack. Varför är du här?

Lucille: Fika.

Bladet: Fika?

Lucille: Vanten kommer med fikabröd.

Bladet: Vanten?

Lucille: På väg hit. I sin bil. Stannar hos ett bageri på vägen.

Bladet: De glömde informera mig. Du kan slå dig ner där så länge. Jag sätter på kaffe när Vanten kommer. (pekar på en stol, fortsätter påtandet)

(Lucille tar av sig shariadok och lång jacka, har sommarlångbyxor och kortärmad tröja, Bladet hejdar påtandet)

Lucille: (sätter sig ner, skrattar) Maskraddress.

Bladet: Maskeraddräkt?

Lucille: Ja. Maskraddress. Ögon, ögon, överallt. Måste vara försiktig.

Bladet: Mas-ke-rad-dräkt?

Lucille: Mas-ke-rad-dräkt. Ja.

Bladet: Försiktig? Varför då? Vad menar du med försiktig?

Lucille: Spioner. Skvaller. Skvaller. Mycket skvaller.

Bladet: Skvaller om vad?

Lucille: Du bor inte i mitt område.

Bladet: Vilket område då?

Lucille: Många invandrare. Många religiösa poliser. Många ögon.

Bladet: Du bor ju i Sverige.

Lucille (skrattar) Jag bor i getto. Kontroll. Mycket kontroll. Du så naiv. Gulligt.

Bladet: (förnärmad) Vad då naiv.

Lucille (skrattar ännu mer) Blir du arg nu? Bråket om kongolskan. I korridoren. Röda kinder. Arg. Mycket arg. Mycket gullig.

Bladet: Är du inte religiös?

Lucille: Nej. Nej. Inte mina föräldrar heller. Vi flytta in. I våra vanliga kläder från hemlandet. Det knackar på dörren. Kvinnor utanför med hijab och långa kjolar i händerna lämnar till mamma. Ta på er. Vi tar på oss.

Bladet: Jaha. Och vad jobbar du med?

Lucille: Hjälper lite här och där.

Bladet: Det var ju inget svar.

Lucille: Hjälper landsmän ställa paket i affären. På hyllor.

Bladet: Landsmän? Som har en affär?

Lucille: I gettot. Jag jobbade med blommor innan jag kom till Sverige. Tycker mycket om blommor. Men vill utbilda mig. Jobba med barn.

Bladet: Vad då jobba med barn?

Lucille: Förskola. Små barn.

Bladet: I de kläderna!

Lucille: Inte med religiösa. En annan stadsdel.

Bladet: Och det språket!

Lucille: Jag går på SFI.

Bladet: Har du inte börjat en utbildning ännu?

Lucille: Måste kunna mer svenska.

Bladet: Du lär dig ingen svenska om du jobbar med landsmän.

Lucille: Jag går på SFI.

Bladet: Du måste umgås med svenskar om du ska lära dig svenska.

(Lucille skrattar)

Scen 2
Vanten: (dyker upp, ser Lucille, kastar en blick på Bladet, småler) Oj. Jag visste inte att du hade besök. Stör jag?

Lucille: Nej. Nej. Du är väntad.

Vanten: Väntad?

Bladet: Tändstickan körde henne hit. Jag sätter på kaffet. (går in i stugan)

Lucille: (sträcker fram handen) Lucille.

Vanten: Vanten. Angenämt. Var är Tändstickan?

Lucille: Huvudvärk. Mycket huvudvärk.

Vanten: Så tråkigt att höra. (ropar till Bladet) Jag tog med en vetelängd. (lägger påsen på bordet) Har du en kniv? (Bladet kommer ut med en kniv och kaffekoppar, försvinner in i stugan)

Lucille: Å, så gott det ser ut.

Vanten: Bladets favorit. Så du var på torgmötet då? Tror inte att jag såg dig.

Lucille: (skrattar) Jag var osynlig. Men jag hörde dig. Mycket invecklat.

Vanten: Var det?

Lucille: Många krångliga ord. Jag går på SFI. Räcker inte säger Bladet.

Vanten: Jobbar du?

Lucille: Med landsmän. Jag jobbade med blommor innan jag kom hit. Mycket blommor. Älskar blommor.

Vanten: Bladet älskar också blommor. Jobbar med blommor. Tänker på blommor. Drömmer om blommor.

Lucille: Jobbar med blommor? Här? Jobb? Här?

Vanten: (till Bladet som kommer ut med kaffekannan) Du arbetar ju i en handelsträdgård.

Bladet: (häller upp kaffe) Ja. Vad då?

Vanten: Å, ingenting. Jag trodde bara.

Bladet: Vad då? (sätter sig, tar en veteskiva, börjar äta)

Lucille: (tar också en veteskiva) Vad är handelsträdgård?

Vanten: Blommor. Plantor. Bladets arbetsplats. Det är många som arbetar där.

Lucille: Många? Jobb för mig?

Bladet: (sätter vetebrödet i halsen) I de kläderna!

Vanten: Vilka kläder?

Lucille: Min maskraddress.

Bladet: Mas-ke-rad-dräkt. Man kan inte visa sig för kunderna i de kläderna.

Vanten: Vilka kläder?

Lucille: (pekar) Mina shariakläder.

Vanten: Var det därför jag inte såg dig på torget. Det var en del shariadok. Men Bladet, ni har väl arbetsuppgifter där man inte träffar kunder?

Bladet: I och för sig.

Lucille: Jag kan ta av mig shariakläder på arbetet. Om ingen av mina grannar kan se mig. Lära mig svenska. Mycket svenska.

Vanten: Då har du nästan fått ett jobb. Grattis.

Lucille: (ser på Bladet) Ja?

Bladet: Jag kan höra mig för. Men jag kan inte lova något.

Vanten: (tvekar, ler konspiratoriskt för sig själv) Jag kom egentligen för att bjuda hem Bladet över midsommar. Vi firar traditionell midsommar ute hos oss på landet. Hembygdsföreningen går på högvarv. Har du firat midsommar på landet Lucille? Dansat runt en midsommarstång?

Lucille: (hänförd) Nej. Aldrig. Barn? Många barn dansar?

Vanten: Vuxna också.

Bladet: Dansa runt en midsommarstång i de kläderna!

Vanten: Det är ju på landet. Inne i de djupa skogarna.

Lucille: Jag känner ingen i djupa skogar.

Vanten: Då säger vi det. Du är välkommen.

Lucille: Hur kommer jag dit?

Vanten: Åker med Bladet så klart. I hans bil.

Bladet: (reser sig) Jag fyller på kaffet. (Vanten följer efter in i stugan)

Lucille: (jublar för sig själv, plockar upp sin mobil, skickar ett sms till mamman) Midsommar. Midsommar. I djupa skogar.

Vanten: (tyst till Bladet) Vi renoverar huset. Vi har bara ett hyfsat gästrum. Kan jag placera er…

Bladet: Jag tar in på hotell.

Vanten: (skrattar) Gör som du vill. (de går ut)

Lucille: (tar på sig ytterkläderna) Börjar bli sent. Måste åka hem. Här är mitt telefonnummer. (lägger en lapp på bordet) Om jobb. Och midsommar.

Vanten: Jag måste också dra mig hemåt. Kan jag skjutsa dig någonstans?

Lucille: Till en hållplats. Nära en hållplats. Hej då Bladet (ler stort, vinkar)

Vanten: Ja, hej då. Vi ses till midsommar.

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 10, om trojanska hästen inför valet 2022: Utstuderat förakt för patienten, Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief, de två mest demokratifientliga skattefinansierade organisationerna i Sverige, de skrattar hela vägen till banken samtidigt som de sjunger ”islam och väst är inkompatibla”, ”Allah är suveränen, den enda och sanna härskaren”, uppbackade av islamofascistkramaren professor Mattias Gardell

Scen 1
(Tändstickan sitter hemma i sitt rum vid datorn och skummar nyhetsflödet, ser en blänkare om att Halsduken ska hålla ett torgmöte om patienträttighetslag och individuellt utkrävbara rättigheter, hjärtat hoppar till, ringer Vanten, tar ett djupt andetag)

Tändstickan: Hej Vanten. Ursäkta att jag stör mitt i renoveringen. Hur mår minstingen? Nästan helt återställd säger du? Fantastiskt. Då kan ni börja andas ut. Ja, alltså jag ser här (kastar en blick på datorn) jo, jag bara undrade om du är intresserad av ett torgmöte på lördag. Halsduken ska hålla tal om en patienträttighetslag på Drottningens torg. Halsduken? Jo, alltså, personen som avbröt Linjalen och Pennan, om du minns. Som du fick beröm av för ditt tal om politikerna och ett nytt valsystem. Som bad Suddgummit låta dig få tala. Patienträttighetslag inte precis rätt fråga så här efter korankravallerna? Alla har vi väl våra hjärtefrågor. Men inkompetenta politiker och ett nytt valsystem är väl rätt fråga med tanke på korankravallerna? Du får säkert prata du också. Ja, nu på lördag, klockan 14. Det lär bli fint väder. Jo, här finns en adress man kan mejla till, jag skickar över den. Ja, men vad bra! Då ses vi då! (lägger ifrån sig telefonen, genomsvettig, utmattad, vandrar runt i rummet för att lugna ner sig)

Scen 2
(Drottningens torg, Halsduken står vid mikrofonen och samtalar med några personer innan talet börjar, en hel del folk står utspridda, några shariadok, Tändstickan står längst bort från mikrofonen, gömmer sig bakom ryggarna)

Vanten: (kommer flämtande, knackar på Tändstickans axel): Ursäkta att jag är sen. Hittade ingen parkeringsplats. Var är Bladet?

Tändstickan: På sin kolonilott. Uppenbarligen massor att göra inför sommaren. Lovat åka dit och ta en fika efter det här mötet.

Vanten: Jag hänger med. Jag sticker in i bageriet på vägen och köper en vetekrans med mandeltosca. Bladets favorit. Vi ses senare. (skyndar fram till gruppen runt Halsduken)

Halsduken: Så bra att du är här. Då sätter vi i gång (ställer sig framför mikrofonen) Välkomna allihop. Jag ska tala om föraktet för patienten, föraktet för rättsstaten. Om att patienter inte har några som helst rättigheter i Sverige. Till skillnad från andra länder. Sedan kommer Vanten här att tala om att vi måste få ett helt nytt valsystem. Att det är vi och inte partierna som ska bestämma vilka som ska sitta i riksdagen. Och i alla fullmäktigeförsamlingar.

Flera åhörare: Instämmer.

Halsduken: Politikerna är totalt blinda för patientperspektivet och patienternas rättssäkerhet. Vi behöver en helt ny lagstiftning baserad på patientens rättigheter. Vår hälso- och sjukvårdslagstiftning är en skyldighetslagstiftning, inte en rättighetslagstiftning. Lagen har fel perspektiv. Den beskriver läkarnas skyldigheter, inte patientens rättigheter. Hur många av er vet vad en patienträttighetslag är? Räck upp handen. Ingen? Inte en enda? (en hand räcks upp)

Åhörare 1: I Finland har vi en patienträttighetslag. Men jag vet inte hur den skiljer sig från era lagar. Jag är bara här på helgsemester.

Halsduken: Mycket värdefull information. Tack. Där ser ni. Finland stiftade en patienträttighetslag redan 1993. Först i Norden. Inte bara Finland utan alla de andra nordiska länderna har en patienträttighetslag, Island 1997, Danmark 1998, Norge 2001. I Sverige anses det för dyrt. Har ni hört. För dyrt. Men Finland har råd. Island har råd. Danmark har råd. Norge har råd. Sverige har råd att betala miljarder i tolkkostnader inom sjukvården. Men har inte råd med en patienträttighetslag

Åhörare 2: Ställer du grupp mot grupp?

Halsduken: Jag talar om verkligheten.

Åhörare 3: Och verkligheten är att mängder med invånare inte orkar lära sig svenska.

Åhörare 4: För att de inte behöver. Och det ska vi betala för. Det är massor vi ska betala för. Asylrätten är helig. Unga friska män tar sig ända till Sverige, slänger sina id-handlingar, ljuger om sin ålder, får gratis juridisk hjälp att söka asyl, att överklaga. Och när de fått avslag i alla instanser och sittstrejkar för att slippa utvisas får de av riksdagen ”presenten” gymnasielagen, som bara den kostar miljarder. Förutom alla kostnaderna under asylprocessen.

Halsduken: Men en patienträttighetslag är för dyrt. Djuren har starkare juridisk ställning än patienterna. Sjuka, traumatiserade patienter och anhöriga förväntas klara sig själva. I Sverige prioriteras djuren.

Åhörare 4: Och utlänningarna.

Halsduken: Vårda språket, om jag får be. Det här mötet handlar om politikernas förakt för patienterna. Var vänliga och håll er till det.

Åhörare 3: Tolkhjälpen inom sjukvården måste vara tidsbegränsad. Det kan inte hålla på så här. Det finns människor som har bott här 35–40 år utan att lära sig svenska. Tolkhjälpen kostar miljarder. Den är en kraftig signal till landets invandrare att de inte behöver lära sig svenska. Att kunna svenska är ett måste för den som vill arbeta, delta i samhällsarbetet och bidra till att demokratin bevaras, stärks och utvecklas. Att inte lära sig svenska är detsamma som att vända det svenska samhället ryggen. Gratis livslång tolkhjälp har enormt negativa effekter på integrationen, på den sociala sammanhållningen, på uppkomsten och cementeringen av parallellsamhällen.

Åhörare 2: Vi har ju en patientlag. Räcker inte det? Den lagen ordnade Kristdemokraternas Göran Hägglund. För att stärka patienternas ställning. Vad är det för skillnad på en patientlag och en patienträttighetslag?

Halsduken: Stor skillnad. Patientlagen handlar om vårdgivarens skyldigheter och utgår från vårdgivarens perspektiv. En patienträttighetslag är en rättighetslagstiftning som utgår från patientens perspektiv och ger patienten möjlighet att utkräva sin lagstadgade rätt i domstol. Faktum är att politikerna inte kan skillnaden. Har ni hört Ebba Busch tala om en patienträttighetslag?

Åhörare 2: Hon talar om vårdköer.

Åhörare 3: Och vårdgarantin.

Halsduken: Garanti är en garanti, inte en juridiskt utkrävbar rättighet. Du kan inte gå till domstol om du inte får vård inom vårdgarantins maxtid. Eller om du hindras från att söka vård i hela landet om köerna är långa där du bor.

Åhörare 3: Ebba Busch behöver inte förklara skillnaden mellan en garanti och en rättighet så länge ingen journalist kräver det av henne. Det behöver inte Lena Hallengren heller.

Åhörare 4: Sverige har världens lataste journalister.

Halsduken: Patientlagen är en kuliss. En låtsasrättighet. Skriver du till Regeringskansliet och frågar varför vi inte har en patienträttighetslag får du svar att vi har en patientlag som ska främja patientens rättigheter. Det är goddag yxskaft. Sverige är det enda land i Norden som inte har infört en särskild lag om patientens ställning i vården.

Åhörare 2: Kristdemokraterna vill införa en kraftigt stärkt vårdgaranti och permanent nationell vårdförmedling på sikt.

Halsduken: Vi behöver en rättighetslagstiftning. Inte garantier. Garantier är en kuliss. Sveriges politiker är likgiltiga för det faktum att patientens ställning är en demokratifråga, att också klagomålssystemet är en demokratifråga. Klagomålssystemet är ännu en kuliss. Klagomålssystemet har successivt försämrats till att bli i princip obefintligt, så länge inte patienten har avlidit av en sjukvårdsskada, då träder IVO in. Sverige har inte ett rättssäkert klagomålssystem.

Åhörare 2: Men vi har ju patientnämnderna.

Halsduken: (fnyser) De är verkligen en kuliss.

Åhörare 2: De är ju till för patientens skull.

Halsduken: Nej. Det är luddigt vad de är till för. Väldigt luddigt. Vårdgivarna kan utan sanktioner vägra bemöta patientens klagomål och till och med ljuga för patientnämnden. Vilket jag har erfarenhet av.

Åhörare 3: Jag också. Läkarna ljuger som en häst travar.

Halsduken: (gräver i väskan, fiskar upp en bok) Här ser ni statsvetaren Lars Karlssons doktorsavhandling Konflikt eller harmoni? Individuella rättigheter och ansvarsutkrävande i svensk och brittisk sjukvård. (vänder sig till Åhörare 2) Du tycks stå nära Kristdemokraterna. Kan du inte fråga Ebba Busch om hon har läst Lars Karlssons bok från pärm till pärm? Hon borde modernisera sitt tal och börja prata om patientens juridiskt utkrävbara rättigheter i stället för tjafset om garantier och vårdköer.

Åhörare 2: Så nära står jag inte Ebba, men jag kan ju göra ett försök.

Halsduken: Tack. Lars Karlsson skriver om rättigheter, eller snarare avsaknaden av patienträttigheter. Hans bok kom 2003 och klagomålssystemet har blivit sämre! Han skriver om patientnämnderna att de spelar en närmast obefintlig roll utifrån ett rättighetsperspektiv. De är bara en mellanhand som hjälper patienten till rätt instans. Patientnämnderna är inte heller självständiga. De lyder under sjukvårdshuvudmännen, som är regionerna, det som tidigare hette landstingen. (bläddrar fram till en markerad sida) Lars Karlsson skriver: ”Genom en instans beroende av en annan uppkommer frågan om vem instansen egentligen företräder”.

Åhörare 3: Det kan man verkligen fråga sig.

(Shariadok 3 ansluter sig till åhörarskaran, upptäcker Tändstickan, släntrar till synes nonchalant runt torget och tittar samtidigt i butikernas skyltfönster)

Halsduken: Vårdgivarna kan ljuga hur mycket som helst till patientnämnden därför att klagomålen sker skriftligt. Patientnämnderna lyder under sjukvårdsleverantörerna och är förbjudna att driva patienters ärenden, det är därför de kallas opartiska. Vi behöver en speciell domstol där patienten eller anhöriga muntligt får framföra sina klagomål och den anmälda måste svara muntligt inför domstolen. Kanske något liknande det engelska Medical Practitioners Tribunal Service, mpts, som tar upp läkarnas bemötande av patienter. I Sverige handlar klagomålssystemet om felbehandlingar. Det svenska klagomålssystemet är så horribelt att det över huvud taget inte går att ens nämna ordet rättssäkerhet. En gång i tiden kunde patienterna anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och den anmälda kunde få ett disciplinstraff.

Åhörare 3: Det slipper de i dag.

Halsduken: I dag ska patienten klaga hos vårdgivaren, vilket är samma sak som att en misshandlad person i första hand ska vända sig till misshandlaren med sina klagomål och lämna rättsväsendet utanför.

Åhörare 4: Det är för djävligt.

Halsduken: Instämmer. Gissa varför det blivit så här? De är så horribelt att man baxnar. Ni har väl hört uttrycket ”vi ska inte leta syndabockar”, när läkare eller sköterskor begått en miss? Till och med en fatal miss. Socialstyrelsens tidigare generaldirektör Kjell Asplund agerade lobbyist å läkarnas vägnar, när han var generaldirektör.

(Suddgummit har anslutit sig till åhörarskaran, upptäcker Tändstickan, ställer sig på långt avstånd med ryggen åt Tändstickan, som småler)

Halsduken: Det är Kjell Asplund som har myntat uttrycket ”vi ska inte leta syndabockar”. När han var generaldirektör för Socialstyrelsen! Han var aktivist! Han sket fullständigt i patientperspektivet. Alltså, en patient dör på grund av en fatal miss från läkaren. Och ”vi ska inte leta syndabockar”? Ifall ni inte visste det så är en syndabock oskyldig. Kjell Asplund såg till att man skulle vända blicken bort från sjukvårdspersonalen och i stället granska ”systemfel”, vara ”lärande och stödjande” inte ”straffande och hämnande”. Och vips försvann de tidigare disciplinstraffen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Åhörare 4: Är det han som tog bort disciplinstraffen? Och breddade det ansvarslösa svenska samhället.

Halsduken: Tack vare politiker som socialdemokraternas Ylva Johansson, kristdemokraternas Göran Hägglund och socialdemokraternas Annika Strandhäll. De ställde sig på läkarnas sida! Och vände ryggen åt patienterna. Snacka om klassamhälle.

Åhörare 2: Göran Hägglund?

Halsduken: Ja. När han var socialminister i Reinfeldts regering.

(Kayd kommer ut från ett varuhus med påsar i händerna, kastar en blick över torget, ser Tändstickan, börjar gå åt det hållet, Suddgummit upptäcker Kayd, skyndar fram, ser ut som om Suddgummit framför ursäkter, Kayd förlägen, irrar med blicken, pekar på Tändstickan, börjar gå)

Halsduken: I dag ska patienten på egen hand klaga hos vårdgivaren. Det innebär att patienten förvandlats till kund utan att samtidigt ha fått de juridiska rättigheter en kund som ingår avtal med en säljare har. Det är ju inte patienten och vårdgivaren som har ingått ett avtal. Lars Karlsson skriver att systemet som kallas New Public Management, förkortas NPM, (läser i boken) ”grovt sett innebär att förvaltningen organiseras enligt principer från det privata näringslivet”. Han skriver att individuellt utkrävbara rättigheter (läser) ”stärker medborgarens karaktär av individuellt rättssubjekt, och detta är något mer anspråksfullt än kundrollen”.

Åhörare 3: Jag är helförbannad på att bli behandlad som kund. När det är mina skattepengar som bekostar sjukvården. En gång i tiden var jag medborgare.

Halsduken: Så här beskriver Lars Karlsson vad individuellt utkrävbara rättigheter betyder i Storbritannien: (läser) ”Med detta menas att rättigheterna riktade sig till den enskilde medborgaren och det fanns tydligt formulerat hur man skulle kunna överklaga rättigheterna och vem som var skyldig att uppfylla desamma. Med att rättigheter är individuellt utkrävbara avses alltså att det finns mekanismer varmed en enskild individ kan utkräva rättigheter. Exempel på mekanismer kan vara domstolar eller andra instanser som utfärdar någon form av sanktioner om den aktuella rättigheten inte uppfylls.” I Storbritannien har politikerna fortsatt att stärka patientens juridiska rättigheter med en särskild domstol. Här i Sverige har politikerna gjort precis tvärtom. Ursäkta näsan rinner. (rotar i väskan, tar fram en pappersnäsduk, snyter sig)

(Kayd är framme hos Tändstickan)

Tändstickan: Vad ville Suddgummit? Du såg generad ut.

Kayd: Be om ursäkt för den hetsiga diskussionen i korridoren mellan Bladet och Halsduken. Det var otroligt pinsamt. Jag blir aldrig kvitt den här offerrollen. På grund av min hudfärg och min religion. Bara ta för givet att jag blev kränkt. Så himla förnedrande. Jag hade lust att be Suddgummit dra åt helvete.

Tändstickan: (skrattar) Det är det nog många som vill ibland.

Kayd: Ville bara tacka dig för ditt föredrag om Mawdudi. Vi har startat en liten studiegrupp och börjat läsa in oss på Mawdudis islamofascism.

Tändstickan: Tänker ni bjuda in Suddgummit att delta?

Kayd: (skrattar) Sällan. Måste skynda mig hem. Vi ses på nästa debatt mellan Linjalen och Pennan.

Tändstickan: Den blir efter midsommar har jag hört.

(Kayd nickar, avlägsnar sig från torget)

Halsduken: Det vi behöver är en oberoende nationell Patientombudsman i stället för patientnämnderna. Med oberoende avser jag en Patientombudsman som är fristående från sjukvårdsleverantörerna, alltså regionerna, det som tidigare hette landstingen.

Åhörare 2: Kristdemokraterna vill avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården.

Halsduken: Varför gjorde de inte det när de satt i regeringen Reinfeldt i åtta år? Sverige är ett otroligt efterblivet land när det gäller medborgarperspektiv och ansvarsutkrävande. Det går inte att utkräva ansvar någonstans inom sjukvården. Sjukvårdsministern skyller på regionerna, regionpolitikerna skyller på ministern/staten. Patienterna hamnar i kläm. Pandemin har visat de allvarliga bristerna i det omoderna och ojämlika svenska sjukvårdssystemet. Kolossen Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska vi inte tala om. Men det får vi ta en annan gång. Tiden rinner ut. Det är dags att lämna över ordet till Vanten.

(Åhörarna ger Halsduken en applåd. Ett litet samtal uppstår bland folket runt mikrofonen innan Vanten tar tag i den)

Shariadok 3: (idel solsken, stannar vid ett skyltfönster nära Tändstickan, talar till skyltfönstret) Din kompis?

Tändstickan: Bladet är på sin kolonilott.

Shariadok 3: Vad är det?

Tändstickan: Man odlar blommor och grönsaker och sådant.

Shariadok 3: Blommor? Jag älskar blommor. Jag jobbade med blommor innan jag kom till Sverige.

Tändstickan: Då kanske du vill hänga med? Vanten och jag tänkte ta oss en sväng till Bladet på en fika när torgmötet är över. Vanten åker i sin bil och jag tar min.

Shariadok 3: (ser sig försiktigt om, fortsätter sedan att tala till skyltfönstret). Kan du möta mig borta vid kyrkan? På den lilla tvärgatan? Så ingen ser att jag går in i en främmande bil?

Tändstickan: Självklart. Jag heter Tändstickan förresten. Vad heter du?

Shariadok 3: (till skyltfönstret) Lucille. (stort leende) Hej då på en stund. (fortsätter att leende släntra runt, Tändstickan står kvar bakom folks ryggar, hör inte ett ord av Vantens tal, är fullt upptagen med att ha Halsduken i blickfältet och försöka smälta vad patienträttighetslag och individuellt utkrävbara rättigheter innebär, och av känslan att vara på samma torg som Halsduken)

Vanten: (tar tag i mikrofonen, håller några A4-ark i handen) Som Halsduken sa för en stund sedan: Sverige är ett efterblivet land när det gäller medborgarperspektiv och medborgerliga rättigheter. Vi medborgare är innerligt trötta på att behandlas som ett anonymt kollektiv. Trötta på att behandlas nedlåtande. Och i dessa tider reduceras till valboskap. Det är dags att göra oss av med denna samling skämt till politiker. Partierna har i vanlig ordning över huvudet på oss medborgare placerat sina kompisar på valsedlarna, som vi lydigt förväntas lägga i valurnorna.

Åhörare 5: Man kan ju personkryssa.

Åhörare 6: Som den där somaliskan i Göteborg som kom in i riksdagen tack vare personkryss.

Åhörare 7: Från klanen, kan man tänka.

Vanten: Vi kräver ett nytt valsystem. Ett valsystem som spränger sällskapsklubben i tusen bitar. Vi kräver enmansvalkretsar.

Åhörare 7: Men du fattar väl problemet med personval.

Vanten: Jag sa enmansvalkretsar. De är flera steg innan partiernas kandidater till det slutliga valet har utsetts. Konkurrens. Konkurrens mellan kandidater inom varje parti. Som väljarna sedan väljer och vrakar bland. Inte något jäkla partikansli som måste ta hänsyn till olika falanger och landsändar och senioritet och fan och hans mormor.

Åhörare 6: Det är problem med majoritetsval också.

Vanten: Det är en helvetes massa problem med vårt proportionella valsystem. Se bara hur det gick förra valet. Och fan vet hur det kommer att gå i år. Vi har för många partier.

Åhörare 8: Och nu kanske ett parti till kommer in i riksdagen.

(Några i publiken klappar händerna, andra buar)

Vanten: Vi behöver ett helt nytt valsystem. Vi behöver mellanårsval. Det ska inte gå fyra år mellan valen då vi medborgare är osynliga och politikerna kan styra och ställa som de vill utan att behöva lyssna in stämningarna i landet. Vi behöver skilja på riksdagsvalet och kommunalvalet…

Åhörare 2: Och göra oss av med regionvalet. Och alla regionpolitiker. Centralisera sjukvården. Det räcker med riksdagsval och kommunalval.

Vanten: Exakt. Vi kräver att partibidragen försvinner. Partibidragen urholkar demokratin. Partierna behöver inte bry sig om några medlemmar när de finansieras med skattemedel. Och när de inte behöver bry sig om några medlemmar, behöver de inte bry sig om oss medborgare. Det är där vi står i dag. En sällskapsklubb som värnar om sina egna. Inte medborgarna. Det minimala medlemsantalet i politiska partier är tecken på ett sjukt samhälle. Partibidragen måste försvinna.

Åhörare 2: Politikerna bryr sig visst om medborgarna.

Vanten: Skulle Sverige ha sett ut som det gör i dag om politikerna hade kommunicerat med medborgarna i stället för att behandla oss som amöbor? De generösa bidragen riksdagsledamöterna har beslutat åt sig själva när de avgår måste också bort. De är ytterligare ett tecken på ett sjukt samhälle. Riksdagsledamöter skor sig på skattebetalarna när de slutar i riksdagen. Det är hur sjukt som helst.

Åhörare 7: Vänsterpartisten Rossana Dinamarca pluggar samtidigt som hon kvitterar ut omställningsstöd på över fyrtio tusen kronor i månaden läste jag i en tidning.

Åhörare 3: Förra socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Hägg, som ströks från riksdagslistan valet 2014 efter att ha suttit nitton år i riksdagen, gjorde minsann inte som partikollegan i Göteborg och skaffade sig ett jobb. Hon har ända fram till i början av det här året kvitterat ut över tre miljoner kronor i inkomstgaranti. Samtidigt som hon driver ett aktiebolag. Snyltat på medborgarna i sju år.

Åhörare 2: Ja, den där möjligheten med både aktiebolag och inkomstgaranti måste bort.

Vanten: Vi ska inte ha yrkespolitiker i riksdagen. Bort med den inkompetenta sällskapsklubben. In med politiker vi medborgare har valt ut. Innan de hamnar på en valsedel. Politiker som har erfarenhet av ett yrkesliv utanför riksdagen och som kan återgå till det yrket om de åker ur riksdagen och kan försörja sig själva.

Flera Åhörare: Bravo! Bravo!

Vanten: Och vi behöver helt andra chefer på SVT. Det är uppenbart att cheferna som bestämmer vad som ska sändas inte är ett dugg intresserade av samhällsfrågor. Eller medvetet mörkar. Det är tack vare SVT politikerna har förvandlats till en inkompetent sällskapsklubb. Hade SVT varit på bettet och sänt det ena samhällskritiska programmet efter det andra med en ständig ström av insiktsfulla debatter i kölvattnet hade Sverige inte sett ut som det gör i dag.

Åhörare 4: Medvetet söver ner oss med allt dravel de visar.

Vanten: SVT:s chefer uppmuntrar sannerligen inte till samhällsengagemang. Ta bara deras otroligt nedlåtande inställning nu när det är valår att kalla in komiker. Som om det är komiker vi behöver bara för att det är valår. När det är djuplodande samhällsprogram som diskuterar hur Sverige faktiskt styrs vi behöver. Samhällsprogram där Sverige jämförs med andra länder. Så att vi får perspektiv. Så att vi kan diskutera vad som är bäst för Sverige jämfört med andra länder. Ta kolossen Sveriges kommuner och regioner exempelvis. En sådan verksamhet hör inte hemma i en demokrati.

Halsduken: Sveriges kommuner och regioner, kallat SKR, är en ideell organisation som tillvaratar lokalpolitikers intressen. Inte medborgarnas. Eftersom SKR är en ideell organisation lyder de inte under offentlighetsprincipen. Medborgaren är helt utestängd. Bara det att politiker kommer på idén att skapa en ideell organisation åt sig själva som medborgaren inte har insyn i är sjukt. Ännu sjukare är att de finansieras med skattemedel. Enorma summor.

Vanten: SVT gjorde ett seriöst försök att blotta bristerna i den svenska sjukvården, men koncentrerade sig på den personliga touchen, och sprang sedan till SKR, som om det var den naturligaste sak i världen att be en ideell intresseorganisation att uttala sig om sjukvården. När det var SKR och politikerna SVT borde ha granskat och ställt frågor om vad fan SKR har att göra med sjukvården. Och varför alla miljoner skattekronor skyfflas till dem. När det borde vara Socialstyrelsen ensam som ansvarar för sjukvården. Som lyder under offentlighetsprincipen.

Åhörare 2: När sjukvården centraliseras kommer man att kunna utkräva ansvar. Då vet man vart man ska vända sig.

Vanten: Man kan alltid drömma. Byt ut cheferna på SVT. Ta in folk som har kunskap om hur snedvridet Sverige styrs, folk som har vett på att göra uppföljningar till samhällskritiska dokumentärer och kallar in vettiga människor som diskuterar och diskuterar och vrider och vänder på problemen och jämför med hur våra nordiska grannländer tacklar samma problem så att folk blir upplysta och själva kan jämföra och ställa krav. Nu sänder SVT en dokumentär. Och sedan är det tyst. Som om dokumentären aldrig sänts. Ett exempel är Tom Alandhs dokumentär om Ronneby. Dokumentären visades. Och sedan inget mer. Dokumentären borde i SVT ha diskuterats i veckor, i månader, ja ända fram till i dag och ställts mot våra nordiska grannländer. För problemen i Ronneby är inte bara Ronnebys.

Åhörare 3: De är hela Sveriges problem. Sverige är ett helt annat land än när jag växte upp.

Vanten: SVT:s chefer lever uppenbarligen i en bunker utan verklighetskontakt.

Halsduken: SVT borde visa program som jämför den svenska sjukvården med hur andra länder har organiserat sin sjukvård. SVT:s chefer är sömngångare. Ingen tankeverksamhet alls. Det har uppenbarligen bestämts att SVT ska sända nordiska program. Men de sänder bara kopior av svenska nöjesprogram eller menlösa förströelseprogram i stället för intellektuellt stimulerande program som visar skillnader och likheter i hur aktuella samhällsfrågor tacklas i våra grannländer. Vi får ju ingen information alls.

Åhörare 3: Inte bara SVT är sömngångare. Landets journalister har bedövats av SVT:s narkos.

Vanten: SVT:s slappa bevakning av Muslimska brödraskapet är under all kritik. Det finns mängder med utländska dokumentärer om Brödraskapet, men det verkar som om SVT har fattat ett policybeslut att tiga om Brödraskapets existens och deras antidemokratiska agenda. Och när SVT tiger om Brödraskapet hur ska man då kunna förvänta sig att folk i gemen förstår vilket hot denna fascistiska organisation utgör för Sverige. Eftersom den svenska grenen finansieras med skattemedel. SVT borde i åratal ha ställt politikerna mot väggen och krävt svar på varför skattemedel ska finansiera denna fascistiska organisations myriader föreningar.

Åhörare 5: Vad menar du med finansiera. Vad är det som finansieras med skattemedel? Jag har läst DN i flera decennier och jag har inte läst en enda artikel om det här så kallade Brödraskapet och finansiering av vad det nu är.

Vanten: Just därför borde presstödet också försvinna. Skattepengar rakt i sjön. Tar inte SVT upp Muslimska brödraskapet så gör inte DN det heller. Studieförbundet Ibn Rushd exempelvis finansieras av Folkbildningsrådet. Det rådet är en av dessa ideella organisationer finansierade med skattemedel som medborgaren inte har insyn i. Journalisterna borde vränga ut och in på minister Anna Ekström och be henne förklara varför en fascistisk organisation som Ibn Rushd med målet att via missionerande omvandla vår sekulära rättsstat inifrån till ett kalifat finansieras med skattemedel. Och på vad sätt Folkbildningsrådet hör hemma i en demokrati.

Åhörare 3: Ett kalifat? Som IS?

Vanten: Inte med våld. Fredligt väckelsepredikande förvandlar hur lätt som helst samhällen inifrån. Titta bara på Sverige. Du tror väl inte att alla som kommit hit från islamdominerade länder och blivit bokstavstroende var bokstavstroende i sina ursprungsländer. För att inte tala om alla konvertiter.

Åhörare 2: Finns det verkligen folk som konvertrar till islam?

Vanten: Det dräller av väckelsepredikanter i Sverige. Kolla internet och alla sajter som beskriver hur man blir en ”sann” muslim. Biståndsorganisationen Islamic Relief är ett annat exempel på en förening kopplad till Muslimska brödraskapet som får miljoner och åter miljoner skattemedel. Av Sida. Carin Jämtin heter Sidas generaldirektör, som inte bara SVT utan alla journalister som värnar om demokratin borde vränga ut och in på. Hon är rejält insyltad i Muslimska brödraskapets svenska gren via Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet. Som också borde vrängas ut och in. Det är de som lagt fundamentet till Brödraskapets starka ställning i Sverige.

Åhörare 5: Jag har som sagt inte läst en enda artikel i DN om det du pratar om. Kör du med islamofobiska konspirationsteorier eller?

Vanten: Du kanske borde kolla Evin Rubars SVT-program Slaget om muslimerna från 2009. Finns på Youtube. Det är uppenbart att DN:s Peter Wolodarski inte har brytt sig om den. Nu nämner Evin Rubar i och för sig inte Muslimska brödraskapet. Men hela programmet handlar om islamister. Och att deras bas är stora moskén på Södermalm i Stockholm. DN låter just den moskén vara språkrör för landets islambekännare i stället för att förklara för läsarna vilken fascistisk ideologi moskéns innersta kärna står för.

Åhörare 3: Jag slutade läsa DN för många, många år sedan. De tappade örat mot marken för länge sedan.

Vanten: En gång i tiden var professorerna Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius kopplade till tidningen. Två professorer med örnkoll på totalitära ideologier.

Åhörare 3: Som slet sönder Europa.

Vanten: Nazismen, fascismen, kommunismen. Av någon anledning är kommunister fortfarande gångbara i Sverige. Särskilt om du skriver för DN.

Åhörare 3: Den där Stefan Jonsson.

Vanten: Han har skadat Sverige. Eller om man nu ska säga att DN har skadat Sverige genom att publicera hans svammel om att Sverige är genomsyrat av ”strukturell rasism”, hur han höjt hederskulturförnekaren Masoud Kamali till skyarna. Och kallar Kamalis postkoloniala hederskulturförnekare för ”landets främsta experter” på diskriminering. Detta kommunistiska akademikergäng som kallar invandrare som värnar om den svenska demokratin för ”husneger”. Just en skön samling. Dessutom kallar Stefan Jonsson akademikernas totalt ovetenskapliga kommunistiska testuggande för ”vetenskapens rön”.

Åhörare 3: Det är ljusår mellan paren Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius och Peter Wolodarski och Björn Wiman.

Vanten: Min inställning också.

Åhörare 3: Trots att du inte är i min ålder?

Vanten: Jag slukar böcker.

Åhörare 3: Jag förstår.

Vanten: Stefan Jonsson skrev på DN långt innan paret Wolodarski och Wiman blev chefer. Tingsten och Hedenius var medvetna om totalitära ideologiers fasa. DN hade kunnat vara bålverket mot islamismens utbredning i Sverige i stället för att gå islamisternas ärende. För att förtydliga: islamism är ett annat ord för politisk islam som är detsamma som islamofascism. Ta Iran. Ta Afghanistan så förstår ni. Men DN har valt att mörka islamofascisterna i Sverige. Behandlar dessa totalitära fanatiker med samma välvillighet som kommunister.

Åhörare 5: Hur då bålverk?

Vanten: Lyssnat till kritikerna av islamism och islamister i stället för journalisten Henrik Arnstads lögner om att SD skulle vara ett fascistiskt parti. Där visar Wolodarski och Wiman att det råder ljusår mellan dem och paret Tingsten Hedenius. Som exempel kan jag nämna en insiktsfull debattartikel om islamismens faror införd långt innan Wolodarskis och Wimans tid, närmare bestämt 26 november 2003, alltså för snart två decennier sedan. Författad av Magnus Karaveli, ”Islam är på väg att prägla Sverige. Politiker både till vänster och höger uppmuntrar kulturell separatism”.

Åhörare 3: För två decennier sedan? Och politikerna struntade i honom?

Vanten: Inte bara politikerna. DN:s kulturskribent Anders Linder kallade Karavelis mycket kunniga artikel om islamism för ”smygfascistisk demagogi”.

Åhörare 3: Jag får ont i magen.

Vanten: Och Mattias Gardell skrev ett långt inlägg, ”Falska fakta om islam”, där det är Gardell som sprider desinformation. Desinformation i kvadrat. Gardell är en riktig islamofascistkramare. Han kör med stilen ”rädsla för islam”, när det är kunskap Karaveli bygger sin artikel på. Kunskap om Turkiet. Karaveli kallar den turkiska regeringen för islamister. Erdogan var premiärminister, och honom vet vi ju var vi har i dag när han är president. Två terrordåd hade i november 2003 inträffat i Istanbul, ett i två synagogor och en dubbel självmordsattack bara några dagar senare. Karaveli skriver om hur europeiska ledare efter terrordåden i Istanbul solidariserat sig med det han kallar den ”milda islamismen” i Turkiet. Karaveli skriver genomgående islamister, islamister, islamister. Att islamisterna är separatister. Att de inte alls omfamnar demokrati. Han skriver om beslöjningen av flickor. (läser från ett av sina A4-ark) ”Inför den allt vanligare förekomsten av slöjor, och till och med av heltäckande burkor och niqab-klädsel bland muslimska invandrarflickor står skolorna handfallna. Skolverket har visserligen låtit meddela att det går att förbjuda sådan klädsel, men har inte vågat ta steget att också påbjuda detta.”

Åhörare 3: I dag säger Skolverket att det strider mot Europakonventionen att förbjuda sådana plagg i skolan.

Vanten: Man kan fråga sig hur stort ansvar DN har för det. Så som de lyft fram Mattias Gardell i stället för Karaveli. Karaveli skriver, alltså för två decennier sedan, att oviljan att se den politiska innebörden i de plaggen är uppseendeväckande. (läser) ”Det är ingen tillfällighet att slöjan blivit den främsta symbolen för den islamistiska reaktionen – det gäller Sverige lika mycket som i den muslimska världen.” Han skriver att Sverige ger en reaktionär tolkning av islam företräde ”bland muslimer hos oss”. Karaveli skriver också att Säpo framhållit att moskéer och koranskolor i Sverige tjänar som grogrund för al-Qaida. DN:s Lars Linder kallar Säpo för ”det notoriskt paranoida Säpo”. Bara det att Karaveli hänvisar till Säpo är ett skäl att underkänna honom, enligt Linder. En mycket insiktsfull Karaveli, mån om den svenska demokratin och med omfattande kunskaper om utvecklingen i Turkiet, sågas av en uppblåst kulturskribent och kallas demagog.

Åhörare 3: Tänk hur Sverige kunde ha varit om politikerna lyssnat på Karaveli.

Vanten: Och om DN hade genomskådat Mattias Gardell, Muslimska brödraskapets stridbara härförare. Gardell har stenhårt slagit ner på all kritik mot Muslimska brödraskapets aktivister med att slänga ur sig det ovetenskapliga ”islamofobi”. Han skriver in sig i den svenska historien som islamofascisternas främsta försvarare under 2000-talets inledande decennier. I likhet med historieskrivningen om fascisternas och kommunisternas ledare i Sverige för cirka hundra år sedan.

Åhörare 4: Är han så odemokratisk?

Vanten: Odemokratisk är det snällaste ord man kan använda om Gardell. Han jämför i sitt svar Karaveli med Nationaldemokraterna! Och han kritiserar DN för att DN lät införa Karavelis debattartikel. När det är Gardells artikel som är under all kritik. Den publiceras på en sida som heter K2 och som Ola Larsmo var redaktör för. Så här skriver Gardell. (läser) ”Att Dagens Nyheter upplåter ett så stort utrymme åt en radikalkonservativ gråkemalist säger något om i vilken utsträckning islamofobiska föreställningar kan passera som relativt rumsrena.” Och så jämför Gardell med om någon skrivit som Karaveli om judar! Karaveli skriver om politik! Om fascistisk politik! Om Erdogans fascistiska politik! Gardell kallar det ”Karavelis islamofobiska retorik”. Och drar linjer ända till korstågen!

Åhörare 3: Inte konstigt att det ser ut som det gör i Sverige. Med Gardells snurriga retorik. Som DN backat upp. De var mäkta imponerade av hans bok Islamofobi om jag minns rätt. Kom för drygt tio år sedan. Är det inte han som skrivit en sådan där islamofobirapport åt Erdogan ganska nyligen?

Vanten: Jo. Hur ovetenskaplig som helst. Och visar att det Karaveli skrev för två decennier sedan har slagit in med råge. Statsvetaren Lisbeth Lindeborg är en annan insiktsfull person som kunnat göra DN till ett bålverk mot islamismen. Den 4 januari 2004 publicerade DN hennes mycket kunniga artikel ”Tvånget att bära slöja är en myt. Slöja bör förbjudas i svenska skolor och i offentliga yrken”. Hon är statsvetare. Hon kan totalitära ideologier. Hon kan koranforskare. Den 13 augusti 2005 publicerade DN hennes likaledes mycket kunniga artikel ”Militant islamism utgör den tredje totalitarismen”. Hon avfärdades av Mattias Gardell. Och av Jan Guillou. Som ”islamofob”.

Åhörare 3: De två stropparna.

Vanten: Som landets journalistkår legat på knä för. DN har lagt sig på knä för Henrik Arnstads lögn om att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti, som DN publicerade 15 november 2012. Och nu i valrörelsen verkar alla DN:s journalister fått uppmaningen att utmåla SD som det främsta hotet mot den svenska demokratin. När islamofascisterna är hotet. Finns det någon dagstidning i Sverige som har varit mer angelägen om att puffa för shariadok än DN? Det politiska plagget. Erdogans plagg! Här ser man tydligt gapet mellan Tingsten Hedenius och Wolodarski Wiman. Journalisten Annika Ström Melin har i DN backat upp plagget och svamlat om liberala värderingar och fritt val. För någon tid sedan gick hon ut med att hon i sin ungdom var med i Jan Myrdals sekt som backade upp röda khmererna i Kambodja och nu ska hon med den kunskapen i bagaget se till att SD inte får någon politisk makt. Hon kan inte se skillnaden på SD och islamofascister. Muslimska brödraskapet har haft politisk makt i flera decennier i Sverige i egenskap av självutnämnda talespersoner för islams trosfränder och nära samarbete både med Socialdemokraterna och Reinfeldts regering.

Halsduken (bryter in) Tiden är ute. Tyvärr.

Vanten: Å. Ja, tack då alla ni som stått här och lyssnat.

Halsduken: Tack. Tack.

(Åhörarna på torget skingras, Lucille går mot kyrkan, Vanten vinkar åt Tändstickan som blir synlig när torget töms, Tändstickan närmar sig Vanten med hjärtat i halsgropen, vågar inte titta på Halsduken som stökar i sin väska)

Vanten: Det här är min barndomsvän Tändstickan. Som kan allt om Musli…

Halsduken: (ser upp, frostigt) Vi är bekanta. Måste i väg. (skyndar bort)

Vanten: Bekanta?

Tändstickan: (tillintetgjord, sväljer) Ytligt. Vid kaffeautomaten i Medborgarhuset.

Vanten: Jag förstår. Då ses vi hos Bladet. Hej så länge. (går mot sin bil parkerad långt borta. Tändstickan går mot sin bil, tusen tankar snurrar i hjärnan. Den lyckliga stunden bakom folks ryggar, Halsdukens frostiga kommentar. Jag måste vara ensam. Måste ta in allt. Jag lämnar av Lucille hos Bladet och tar ett löparpass.)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022