Barnslaveriet är nu officiellt i Sverige. Skolverkets undervisningsråd Emilie Högberg har talat. Partiledare: Lägg ner era partier, lägg ner riksdagen, regeringen, regeringskansliet. Ni är överflödiga. Emilie Högberg har förkunnat att sharia står över lagar stiftade av människan. Det är exakt det hijab signalerar

Emilie Högberg har meddelat TT att ett generellt förbud mot hijab i skolan skulle strida mot religions- och yttrandefriheten. Jag tar för givet att hon har studerat de tre rapporter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beställt om Muslimska brödraskapet (MB) i Sverige, samt MSB:s rapport om salafister i Sverige. Jag tar också för givet att hon har haft ingående samtal med rapportförfattarna.

Jag tar också för givet att hon har haft ingående samtal med biträdande professor Aje Carlbom om parallellsamhällen i Sverige. Aje Carlbom är en av Sveriges främsta experter på parallellsamhällen och det hot de utgör mot den sociala sammanhållningen, se exempelvis hans femton år gamla artikel i tidskriften Axess nr 7 oktober 2005 ”Enklaven utmanar nationalstaten”, s. 31–34.

Enklaverna har vunnit. Nationalstaten är nedmonterad. Emilie Högberg har talat. Att förbjuda barnslaveriet strider mot yttrande- och religionsfriheten.

17 februari 2020

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *