Hur representativ är kunskapsfientliga Mattias Liedholm för landets rektorer?

Kvinnor har i tusentals år täckt håret. Islam har inte tusentals år på nacken. Hijab är inget religiöst plagg. Hijab är ett politiskt plagg. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, ett plagg som andra islamistiska grupper och reaktionära uttolkare av islam de senaste femtio åren påstår är islamiskt.

Hijab och sjal är inte samma sak. Hijab är, tack vare internet, en mångmiljardindustri.

Efter det att politikerna i Skurup fattade beslut att förbjuda hijab i skolan har femton flickor, som inte tidigare täckte håret, tagit på sig hijab i Prästamosseskolan.

Fem lärare i skolan bär hijab!

Rektor Mattias Liedholm säger följande till Kvällsposten 17 februari 2020 om hijab: ”Jag tolkar det som att man är stolt över sig själv och sin kultur. Att man bestämmer över sig själv och sin kropp.”

Hijab signalerar i själva verket det rakt motsatta, vilket jag har skrivit om i åtskilliga blogginlägg.

Mattias Liedholm är moderat politiker. Hans partikollega är Muslimska brödraskapets Abdirizak Waberi, även han involverad i svensk skolverksamhet. Han uttalar sig i artikeln ”Med Koranen i klassrummet” i tidskriften Ottar om sin ”kultur” och synen på flickor/kvinnor och pojkar/män. Det är en avgrund mellan Waberis/Muslimska brödraskapets syn och svensk jämställdhetslagstiftning och likhet inför lagen.

Mattias Liedholms partikolleger i Umeå är uppenbarligen inte kunskapsfientliga. I samband med Hijabdagen 1 februari 2020 bjöd de tillsammans med Kristdemokraterna och Arbetarpartiet in forskaren Devin Rexvid som höll en föreläsning om hijab. SVT-artikelns rubrik: ”Ledande politiker: ’Hijab en symbol för kvinnoförtryck’”.

På Moderaternas stämma i Västerås beslutade man om att utreda förbud att bära hijab i grundskolan.

Kunskapsfientliga skolminister Anna Ekström (S) avfärdar en utredning. Socialdemokraterna styrs av Muslimska brödraskapet, som hävdar att det är en islamtroende kvinnas plikt att bära hijab och att flickor ska börja så tidigt som möjligt. Att Socialdemokraterna är i händerna på MB är ingen hemlighet.

Lika kunskapsfientliga Skolverket har nyligen meddelat att ett generellt förbud mot hijab i skolan strider mot yttrande- och religionsfriheten.

I länder där islam är den dominerande religionen har man kunskap om skillnaden mellan islam som religion och islam som en totalitär politisk ideologi.

Den kunskapen finns även i Europa, Kosovo till exempel, som har infört förbud mot hijab i skolor och offentlig verksamhet. Den kunskapen låg till grund för Frankrikes beslut att införa förbud 2004 mot hijab i de offentliga skolorna, eftersom Muslimska brödraskapet i Frankrike hade gjort just hijab på skolflickor till det främsta målet för sin missionsverksamhet och marknadsföringen av sig själva. Och uppmärksamhet fick de.

Det som behövs i Sverige är en offentlig utredning om exakt vilka grupperingar och tolkningar av islam det är som ligger bakom krav på att flickor och kvinnor i Sverige ska vara beslöjade och hur dessa grupper finansieras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav Försvarshögskolan i uppdrag att utreda salafister i Sverige. Rapportförfattarna skriver en del om hijab. Men det är uppenbart att MSB inte för kunskapen vidare.

Det yttersta ansvaret för den förvirrade situationen i Sverige har universitetens religionsvetenskapliga institutioner, vilket jag skrivit om många gånger. Islamforskarna har konsekvent vägrat att skilja på islam som religion och islam som totalitär politisk ideologi. Och de har inte redogjort för bakgrunden till spridningen över hela världen av hijab de senaste femtio åren. De har agerat missionärer och frikostigt slängt ur sig anklagelser om ”islamofobi” mot dem som kritiserat politiska och reaktionära tolkningar av islam.

Det är inte universitetens uppgift att utbilda missionärer och försvarare av en religion.

Frågan kvarstår: Hur representativ är kunskapsfientliga Mattias Liedholm för landets rektorer?

18 februari 2020

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *