Nooshi Dadgostar: Varför samarbetar Vänsterpartiet med det extremt kvinnofientliga FASCISTISKA Muslimska brödraskapet? V i Göteborg godkänner att Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd åter ska få kommunalt bidrag, 1,1 miljoner i år, utan krav på att demokrativillkor följs

Dagens Nyheter skriver att Ibn Rushd åter kommer att få kommunala bidrag utan att nämna att Ibn Rushd är en av Muslimska brödraskapets alla organisationer i Sverige, ännu ett flagrant exempel på tystnadskulturen i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade i februari 2017 en kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige där Ibn Rushd omnämns (s. 11, 12), författad av statsvetaren Magnus Norell tillsammans med socialantropologen Aje Carlbom och tidigare medlemmen i Muslimska brödraskapets svenska gren Pierre Durrani.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om demokratifientliga Ibn Rushd och nämner rörelsen även i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Nyligen disputerade Sameh Egyptson

på en doktorsavhandling om Muslimska brödraskapet, Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige. Före disputationen fick han stor uppmärksamhet av DN. Men artiklar om avhandlingens innehåll och konsekvenserna för Sverige, för att inte tala om alla hundratals miljoner skattekronor som Muslimska brödraskapets aktivister i åratal har kunnat vada i, är uppenbarligen inget värt att skriva om.

Egyptson demonstrerar i detalj att Ibn Rushd ingår i Muslimska brödraskapets svenska gren, Han har använt sig av en statsvetenskaplig metod och berör inte andlig islam, han håller sig enbart till politisk islam. Muslimska brödraskapets tolkning av islam är fascistisk, det vill säga en totalitär politisk ideologi helt i Mussolinis anda. Muslimska brödraskapets metod är att med hjälp av det Egyptson kallar ”organiserat hyckleri” underminera demokratin och förändra Sverige inifrån. Målsättningen är en teokrati styrd av deras tolkning av sharia, Allahs lagverk. Teokrati och demokrati är varandras motsatser.

Nooshi Dadgostar: Tänk dig Jehovas vittnen som landets styrande organ med deras tolkning av Bibeln som lagbok. Är det en höger vänster fråga? Sätter du likhetstecken mellan Jehovas vittnen och Svenska kyrkan? Kristendom som kristendom?

De flesta normalbegåvade människor har ett hum om att det finns hur många tolkningar av kristendomen som helst. Men när det gäller islam då ska vi bisarrt nog inte tala om tolkningar, i synnerhet inte Vänsterpartiet eller andra som definierar sig som vänster. Islam är ett. Islam är vår maskot. Vi kramar vår maskot. Alla som kritiserar vår maskot är höger.

Jag har också skrivit mängder med blogginlägg om Muslimska brödraskapets författare av skrifter som propagerar för shariastyrda enklaver i Sverige, det jag kallar shariatowns, skrifter som propagerar för könssegregering, skrifter skrivna som om svensk lagstiftning inte gäller för kollektivet ”muslimer”, Vänsterpartiets Mostafa Malaekah, som Vänsterpartiet i Göteborg utsåg till nämndeman, vilket jag skriver om här 14 oktober 2020 och här 24 februari 2021. Jag nämner Mostafa Malaekah redan i mitt första blogginlägg 16 februari 2016, ”Kriminalisera purdah!

Den 12 november 2021 skrev journalisten Sofie Löwenmark en artikel på Doku.nu om Mostafa Malaekahs bedrifter som nämndeman.

Framför allt har jag skrivit om Malaekahs och Muslimska brödraskapets extremt kvinnofientliga texter, bland annat Kvinnan i Islam som Evin Rubar tog upp i SVT-dokumentären Slaget om muslimerna 6 december 2009, bilderna är tagna från dokumentären.

Notera sidan 6 i Kvinnan i Islam om kvinnors plikt att vara beslöjade och att småflickor bör tränas i att följa ”de islamiska klädreglerna”.

Att följa de islamiska klädreglerna blir en plikt först när flickorna kommer upp i puberteten, som med alla andra plikter och dyrkan. Dock uppmanar islam föräldrar att låta pojkar och flickor gradvis börja utföra plikter och dyrkan innan de kommer till pubertetsåldern, så att det blir lätt och naturligt för dem att praktisera sin religion. T ex uppmanas pojkar och flickor att börja be de fem dagliga bönerna vid sju års ålder. På samma sätt rekommenderas flickor att klä sig islamiskt före pubertetsåldern.

Malaekah beskriver inte islamiska klädregler, han beskriver Muslimska brödraskapets klädregler. Hijab

är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, som mängder med andra ultrareaktionära tolkningar av islam har tagit efter i syfte att underminera den västerländska demokratin och åtskillnaden mellan religion och politik. Hijab ska likställas med Mussolinis svartskjortor och nazisternas hakkors. Antalet hijabbärande flickor och kvinnor demonstrerar islamiseringens utbredning i ett land. Därför kallar jag hijab för det västfientliga islamistskynket. Som framkommer ovan fanns Malaekahs skrift på Sveriges unga muslimers (SUM) hemsida. SUM var Muslimska brödraskapets ungdomsförbund. De får inte längre statsbidrag eftersom de inte levde upp till demokrativillkoren.

Malaekah upprepar ”plikten” om kvinnors beslöjning och beskrivningen av hur shariatowns ska styras i skriften Vad du inte vet om Islam.

Den andra skriften Vad är meningen med livet? är en brandskrift mot evolutionsteorin, se not 4,

och en propagandaskrift för kreationism, att Koranen är ett vetenskapligt verk, att all dagens vetenskap beskrivs i Koranen.

Så Nooshi Dadgostar: Varför är Vänsterpartiet kunskapsfientliga? Varför anser Vänsterpartiet att Ibn Rushd inte behöver leva upp till några demokrativillkor? I synnerhet inte svensk jämställdhetslagstiftning? Den antidemokratiska rörelsen Hizb ut-Tahrir får inga offentliga bidrag därför att de är öppna med sin demokratifientliga agenda. Muslimska brödraskapet har exakt samma demokratifientliga agenda. Men de ljuger. Därför vadar de i offentliga bidrag.

I DN:s artikel påstår Ibn Rushds förbundsordförande Zana Muhammad att Ibn Rushd ägnar sig åt folkbildning, när Ibn Rushd i själva verket bedriver missionsverksamhet i syfte att förändra Sverige inifrån. Efter Vänsterpartiets manöver i Göteborg kan Zana Muhammad och hela Muslimska brödraskapets brottssyndikat, som jag beskriver här, skratta hela vägen till banken. Deras organiserade hyckleri har varit framgångsrikt än en gång.

Nooshi Dadgostar: Är du stolt över att Vänsterpartiet i Göteborg lagt sig platt för hycklare? Har du och ditt parti inget ansvar alls för hur skattemedel används? Vad kan du om politisk islam? Om islamism? Om Ibn Rushd? Om ayatollornas Iran? Om talibanernas Afghanistan?

27 april 2023

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

  1. Det behövs en Skarp Demonstration där alla städer bör följa efter. Vi kan inte se på längre! Vi förintas sakta men säkert / Eva P-K

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *