Hanna Stjärne, SVT:s VD – årets medieprofil

Svenska skattebetalare finansierar SVT med 5 miljarder kronor per år. SVT:s VD Hanna Stjärne har en fantasilön. I flera blogginlägg i våras, se här de1 1 den 28 mars, del 2 den 1 april, del 3 den 9 april och de1 4 den 20 april, skrev jag om hur SVT har varit vidöppen för demokratifientliga Muslimska brödraskapets påverkansoperationer och ställde mängder med frågor till Hanna Stjärne om SVT:s demokratiuppdrag och hennes ansvar.

Hanna Stjärnes svar i Morgonstudion 22 april 2021, som hon visste skulle bli förstasidesnyhet överallt och överskugga all kritik av hennes slappa inställning till konsekvenserna av Muslimska brödraskapets påverkansoperationer och min efterlysning av utländska dokumentärer i SVT om Muslimska brödraskapet: SVT ska göra en nyinspelning av Vi på Saltkråkan.

Vi på Saltkråkan av Astrid Lindgren sändes första gången 1964. ”Än är det inte klart när serien har premiär, hur lång den ska bli, vem som ska regissera eller vilka skådespelare som ska gestalta de nya skärgårdsborna.”

Så varför så bråttom med att offentliggöra nyheten just 22 april? Två dagar efter mitt inlägg del 4 där jag redogör för konsekvenserna av SVT:s beslut att låta Muslimska brödraskapets svenska gren utnyttja SVT som propagandakanal?

Del 5 publicerades den 26 maj med rubriken: ”Sammanfattning i 30 punkter av mina frågor till SVT:s VD Hanna Stjärne angående Bulletins ledarskribent Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam. Jag ser fram emot att läsa ditt svar på Text-TV, Hanna Stjärne.”

Hanna Stjärne har förstås inte svarat. Hon svarade inte heller i Anders Holmbergs intervju med henne i 30 minuter 15 december 2021. Han fick dra ur henne svar på sina frågor.

Frågan var: ”Är det ett problem att väjare på högerkanten har lägre förtroende för SVT än rödgröna väljare?”

Inte oväntat ställde Anders Holmberg inte en enda fråga till Hanna Stjärne om ett vuxet samtal om islam. Islam nämndes över huvud taget inte i programmet.

Varför är program om olika tolkningar av islam tabu inom SVT?

Muslimska brödraskapets svenska gren står för en islamistisk tolkning av islam, vilket innebär att islam och politik är oupplösligt förenade och att deras tolkning ska genomsyra individens och samhällets liv in i minsta detalj. Ett totalitärt samhälle med andra ord. Muslimska brödraskapet är en global politisk rörelse starkt influerad av Benito Mussolinis fascism och Adolf Hitlers nazism. Den svenska grenen har åtskilliga gånger bjudit in talare med en vidrig antisemitisk retorik, helt i Hitlers anda och till och med med referenser till Hitler.

Jag har i åtskilliga blogginlägg lyft fram att hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, att rörelsen sprider ut att det är en plikt för kvinnor att bära hijab, en plikt åtskilliga andra företrädare för olika tolkningar av islam lagt sig till med, trots att det inte står ett ord i Koranen om att kvinnor ska täcka håret. Det står att kvinnor ska täcka barmen.

Jag har också lyft fram att hijab ska likställas med hakkorset, att hijab signalerar hur långt ett samhälle har islamiserats, att hijab är ett politiskt plagg.

SVT är frikostig med inslag på hijabbärande skolflickor och kvinnor. SVT visar tolerans mot intoleranta tolkningar av islam, i stället för att redogöra för de olika totalitära politiska tolkningar av islam som har invandrat till Sverige och som hijab representerar.

Muslimska brödraskapet är terroriststämplad i flera arabiska länder. Tidigare finansierades rörelsen av Saudiarabien. Nu är Qatar en tjänstvillig finansiär. Åtskilliga dokumentärer har gjorts om rörelsen på arabiska, franska, engelska. Jag har kunnat se dem eftersom Conny C. Lindström och Magnus Ranstorp, två män som värnar om den svenska demokratin och medvetna om det hot Muslimska brödraskapet utgör, har lagt upp dem på sina Twitterkonton.

Den svenska grenen, som bland annat består av studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief, finansieras år efter år efter år med skattemedel.

Detta visar Anna Stjärne med sitt agerande är ett ämne SVT ska tiga ihjäl.

Som framgår av Anders Holmbergs intervju är Hanna Stjärne mångordig när det gäller förtroende för SVT. Men vad kan hon egentligen om dagens svenska samhälle när hon anser att en nyinspelning av Vi på Saltkråkan är så otroligt mycket viktigare än rejäla satsningar på en genomlysning av Sveriges totala omvandling de senaste decennierna och Muslimska brödraskapets påverkansoperationer på SVT?

I Anders Holmbergs intervju diskuteras alltså undersökningar om förtroendet för SVT. Men finns det några undersökningar om förtroendet för Hanna Stjärne?

29 december 2021

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *