Hanna Stjärne, VD SVT: Upplys oss! SVT normaliserar än en gång att skolflickor är annonspelare för föräldrarnas extrema tolkning av islam. SVT ska varje gång en beslöjad flicka/kvinna syns i rutan visa upp en skylt som förklarar för tittarna vilken extrem tolkning beslöjningen representerar

SVT demonstrerar i Rapport 15 maj än en gång att SVT är Muslimska brödraskapets främsta PR-organ. Jag har skrivit mängder med inlägg om SVT:s PR-verksamhet för Muslimska brödraskapet och att hijab,

plagget jag omväxlande kallar shariadok, västfientliga islamistskynket, är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Plagget är politiskt och signalerar hur långt ett land har islamiserats. I gårdagens Rapport sändes ett inslag om skolbarn i en gymnastiksal i Göteborg med flickor i hijab.

Upplys oss om vilken tolkning av islam som ligger bakom flickornas shariadok! Upplys oss om vilka de religiösa ledarna är i Göteborg som prackar på skolflickor shariadoket och vilken tolkning av islam de och föräldrarna representerar!

Beslöjningen är inte en islamisk tradition, vilket jag skriver om i bland annat det här inlägget som också rör SVT.  Även det här inlägget i år visar hur SVT normaliserar det västfientliga islamistskynket.

16 maj 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *