Doktorand Sameh Egyptsons handledare professor Mika Vähäkangas och biträdande handledare professor Mats Lindberg: Varför tiger ni om trakasserierna mot Sameh Egyptson och hans avslöjanden om Muslimska brödraskapets svenska gren? Ni två är ju de personer som har mest kunskap om Sameh Egyptsons källor och som vet mest om att mobbarna far med osanning. Varför tiger ni och låter Sameh Egyptson stå ensam?

Det är med bestörtning jag följt handledarnas tystnad under trakasserierna Sameh Egyptson tvingats utstå. De främsta mobbarna har varit doktorand Anna Ardin, Marie Cederschiölds högskola, och Mattias Irving, båda tidigare verksamma inom Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet, båda också verksamma inom föreningen Hjärta där Omar Mustafa

är styrelseledamot, se här från 2011 och här från 2022. Jag har skrivit åtskilliga blogginlägg om Ardin och Irving och visat deras koppling till Omar Mustafa.

Ardins och Irvings senaste bravad är att tillsammans med universitetslektor Emin Poljarevic,

Teologiska institutionen Uppsala universitet ha författar det svenska avsnittet i senaste versionen av den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA:s European Islamophobia Report, som jag skriver om i det här och det här blogginlägget.

Omar Mustafa har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren. Han var i många år ordförande för Brödraskapets svenska huvudorgan Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Han efterträdde Abdirizak Waberi som 2010 för Moderaterna valdes in i riksdagen. Waberi, tidigare rektor för Römosseskolan i Göteborg, sitter numera i fängelse för förskingring av medel som skulle kommit skolbarnen till godo. Skolinspektionen har stängt Römosseskolan. Omar Mustafa var i flera år förbundsrektor för Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Han har haft ledande poster i alla Brödraskapets svenska föreningar inklusive som generalsekreterare i Brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM). SUM är numera nedlagt tack vare journalisten Magnus Sandelins genomgång av SUM:s verksamhet på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Kunskapen om Muslimska brödraskapets svenska gren är begränsad, för att uttrycka det milt. En handfull aktivister står beredda att smutskasta kritiker så snart kunskap förmedlas.

Trakasserierna mot Sameh Egyptson

har eskalerat efter det att Skolinspektionen i beslut att stänga skolor hänvisat till Säpo, som i sin tur stöder sig på Sameh Egyptsons grävande i arkiven om Muslimska brödraskapets svenska gren, hittills publicerat i tre böcker: Holy White Lies. Muslim Brotherhood in the West: Case – Sweden (2018), Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020) och Bosättningen. Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige (2021).

I somras publicerade Dagens ETC en serie artiklar av journalisten Bilan Osman där hon dels ”avslöjade” att Säpo låg bakom Skolinspektionens beslut att stänga Framstegsskolan och dels ”avslöjade” ”konspirationsteorierna” om att Ibn Rushd skulle ha koppling till Muslimska brödraskapet och att det är skandal att det ifrågasätts att Ibn Rushd ska skattefiansieras.

De tre mycket seriösa forskarna Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom

har i flera artiklar kritiserat att Folkbildningsrådet finansierar Ibn Rushd.

Bilan Osman hängde ut Sameh Egyptson och påstod att han ägnade sig åt felöversättningar av arabiska texter. I det här och det här blogginlägget kritiserar jag Osmans ”avslöjanden” att Muslimska brödraskapet inte skulle vara verksamma i Sverige.

Mika Vähäkangas och Mats Lindberg: Ni teg och lät Egyptson ensam ta skiten, trots att ni mycket väl vet att Muslimska brödraskapet är verksamma i Sverige. Ni vet också att Bilan Osman är en nolla i forskarsammanhang. Ni vet att hon stödde sig på universitetslektor Emin Poljarevic och hans påstående att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige. Poljarevic påstår till och med att hans forskning visar att de inte är verksamma i Sverige. Poljarevic har inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapets svenska gren, vilket jag skriver om i det här blogginlägget där jag också lägger fram mängder med belägg på att Muslimska brödraskapet är verksamma i Sverige. Här är ännu ett blogginlägg.

Mats Lindberg: Du är statsvetare och har specialiserat dig på totalitära ideologier. Du vet vilket hot totalitära ideologier är mot demokratier. Du vet vad Sameh Egyptson skriver i sin avhandling, vilka källor han anför. Varför teg du? Varför kontaktade du inte Emin Poljarevics chef på Teologiska institutionen och begärde att Poljarevic lägger fram belägg för sitt påstående? Du om någon borde veta vad god forskningssed vill säga.

Emin Poljarevic var för övrigt en av de drivande kritikerna mot MSB:s kunskapsöversikt 2017 om Muslimska brödraskapet i Sverige, författad av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani.

Pierre Durrani har varit medlem i Muslimska brödraskapets svenska gren, och en universitetslektor påstår att den verksamhet Durrani varit medlem i inte existerar?

Ju närmare Sameh Egyptsons disputation kommer desto mer trappas trakasserierna upp. Nu senast har något som benämns Tankesmedjan Fenix dykt upp som påstår att de ska ”avslöja” vilken konspirationsteoretiker Egyptson är. Tankesmedjans chef kallar sig Hassan Larsson och presenterar sig med denna bild:

Samtidigt förklarar tankesmedjan att de valt att agera anonymt.

Eftersom vi är anonyma ser vi det som extra viktigt att vara trovärdiga. Därför följer vi de journalistiska principerna och är noga med källangivelser i våra texter överallt där det är tillämpligt.
Syfte
Det öppna, demokratiska och pluralistiska samhället hotas av auktoritära krafter som vill inskränka rättigheter för minoritetspersoner, kvinnor och andra utsatta grupper. Denna förskjutning mot ett auktoritärt samhälle möter inte tillräckligt motstånd.

Sameh Egyptson skulle alltså vara en ”auktoritär kraft”?

Tankesmedjans swishnummer går till Eva Stillings ”Föreningen för demokratins försvar”. Stilling är skriven på samma adress som Göran Pettersson,

tidigare generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Bland Stillings och Petterssons Fb-vänner finns Anna Ardin och Omar Mustafa. Anna Ardin var innan hon antogs som doktorand verksam i Forum. Hon och Göran Pettersson rev upp himmel och jord när MSB:s kartläggning om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige publicerades i februari 2017, vilket jag skriver om i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. De krävde att rapporten avlägsnades från MSB:s hemsida.

Så mycket för det öppna och demokratiska samhället.

Ska man tro Tankesmedjan Fenix är MSB en auktoritär myndighet. Tankesmedjan har hittills bara publicerat tre ”avslöjanden”, det första handlade om MSB: ”Myndigheten skulle granska IS – beställde rapporter om IS motståndare”, alltså den ovan nämnda kunskapsöversikten som Ardin och Pettersson ville skulle avlägsnas från myndighetens hemsida.

”Hassan Larssons” ”avslöjande” gällande enhetschef Mikael Tofvessons beställning av kartläggningen är grotesk. Uppdraget att göra en första kartläggning av Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige gick till Magnus Norell, erkänd terrorismforskare som stod fri från universitetens islamutbildningar. Omar Mustafa och Abdirizac Waberi namnges i kunskapsöversikten. Det massiva motståndet mot kunskapsöversikten demonstrerar hur djupt den störde Muslimska brödraskapets ledare och medlöpare. Snart fem år senare ska den fortfarande misskrediteras. Kunskapsöversikten kallas av tankesmedjan ”en grovt antimuslimsk rapport”. Muslimska brödraskapets aktivister är islamister, det vill säga motståndare till den demokrati som tankesmedjan säger sig vilja försvara. De är demokratifientliga, kvinnofientliga, homofientliga och glödande antisemiter.

Tankesmedjans två andra ”avslöjanden” gäller Sameh Egyptson. De är lika groteska.

Det första ”avslöjandet” har som rubrik: ”Myndighetskällan som sprider nazistiska konspirationsteorier”. Texten inleds med: ”Den flitige debattören Sameh Egyptson har vid flera tillfällen citerats i svenska myndighetsrapporter som en av de viktigaste källorna till kunskap om ’Muslimska brödraskapet’ i Sverige.

”Hassan Larsson” siktar in sig på ett gästinlägg 23 november 2020 på Egyptsons blogg skrivet av Thomas Flystam, tidigare Sverigedemokrat nu Moderat politiker i Hylte. Flystam hade lyssnat på ett föredrag Egyptson hållit om boken Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige. Rubriken på Flystams inlägg är ”Ett enat Europa – till vilket pris?” Flystam tyckte att det han hört Egyptson säga påminde honom om vad han hört om något som kallas Kalergiplanen. Innan han läste Egyptsons bok ville han först läsa den österrikisk-japanska greven Richard von Coudenhove-Kalergis bok Practical idealism som kom 1925, en bok som häftigt kritiserades av Hitler och där några rader plockats ut av nazisterna och förvandlats till en konspirationsteori. I ”Hassan Larssons” inlägg blir det till att Egyptson sprider nazistiska konspirationsteorier. Enligt engelska Wikipedia var Coudenhove-Kalergis en ivrig anhängare av ett enat Europa och framför allt fred. Det är inte alls fel av Thomas Flystam att koppla Muslimska brödraskapets verksamhet till det som kallas Kalergiplanen. Hitler och Muslimska brödraskapet strävar båda efter världsherravälde.

Om det är några ”Hassan Larsson” bör koppla till nazisterna så är det Muslimska brödraskapet. Läs till exempel det här föredraget 13 november 2022, ”The lasting impact of Nazi Germany’s antisemitic propaganda in the Middle East 1945–1948”, av den tyska statsvetaren Matthias Küntzel om hur nazisterna finansierade Muslimska brödraskapet under 1930-talet och hur Brödraskapet efter 1945 skapade världens största antimuslimska rörelse. Därför är det inte konstigt att Omar Mustafa, trots kritik år efter år i egenskap av ordförande för IFiS och som Ibn Rushds förbundsrektor, till Muslimska familjedagarna och konferenser på Åsö gymnasium bjöd in talare med en känd antisemitisk retorik.

Tankesmedjan Fenix nästa ”avslöjande” om Egyptson har den här rubriken: ”Egyptson backar inte från nazistisk konspirationsteori”. Texten inleds med: ”Stöder sig svenska myndigheter på en doktorands konspirationsteorier?”

Enligt tankesmedjan strider det mot det öppna samhället att publicera nazistiska konspirationsteorier och jämföra dem med Muslimska brödraskapets verksamhet.

Tankesmedjan Fenix andas Omar Mustafa och Anna Ardin lång väg. Det är uppenbart att Muslimska brödraskapet ser Sameh Egyptson som det främsta hotet mot sin lukrativa verksamhet i Sverige. Han ska krossas till varje pris.

Mika Vähäkangas och Mats Lindberg, varför har ni låtit det gå så här långt?

Anna Ardin är ingen forskarnatur. Hon drivs av blind övertygelse, fanatisk övertygelse. Hon vet inte vad god forskarsed är. Hon agerar exakt likadant efter det att hon antogs som doktorand som hon gjorde innan hon antogs. I den här artikeln 8 december 2021 och den här artikeln 4 januari 2022 i ETC anklagar hon Egyptson för att sprida Arabemiratens propaganda och framställer sig som försvarare av ”muslimer” när det är Muslimska brödraskapets islamister hon har försvarat i över ett decennium. En nybliven doktorand anklagar en doktorand klar för disputation för att sprida konspirationsteorier.

Varför tiger ni? Vad är ni för handledare som lämnar er doktorand i sticket? Det här är en fråga om god forskarsed som borde skötas inom universitetet, det vill säga mellan er och Teologiska institutionen, Uppsala universitet, och Institutionen för civilsamhälle och religion, Marie Cederschiölds högskola.

29 november 2022

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

  1. Nu förstår jag varför Eva Stilling och hennes man Göran Pettersson inte gick in här och bekräftade att de inte har något med innehållet i ”Föreningen för demokratins försvar” och därmed den anonyma tankesmedjan Fenix att göra, när jag bad om det!
    De försöker uppenbarligen förvilla och ljuger när det gäller ansvar för de lögner och smutskastningar som i smedjan Fenix namn via ” Hassan Larsson” förekommer i sociala medier mot bl a forskaren och doktoranden Sameh Egyptson, som lagt ner decennier av sitt liv för att genomskåda och avslöja Muslimska Brödraskapets närvaro, etablering och agenda i Sverige.
    I själva verket är det Göran Pettersson och en Lars Petrini som står för föreningen och för den kusligt demokratifientliga tankesmedjan, som går Muslimska Brödraskapets ärenden. Retoriken är Anna Ardins , Mattias Irvings och Omar Mustafas. Det är Muslimska Brödraskapets och det är demokratifienders retorik. Hur svårt är det läsa in sig på vad som pågår? Din bok från 2018 Mona skulle såklart vara grundkurs för dessa islamistkramare, som jobbar på vår undergång!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *